indeximage

Кои сме ние?


"Воини на Тангра" е националистическо Движение, което си поставя за цел чрез духовно-просветна дейност да възроди Старата българска Вяра, незаслужено подтисната 12 века след държавна измяна. Като използваме стройната система от морални и държавообразуващи правила на Тенгрианството, ние целим възстановяването на Саракта - държавата на Духа, наричан също Четвъртото българско Царство. В него ще важат нови закони и духовни норми и ще се управлява су-Бога даден владетел - Българин по дух и кръв. Макар да не признаваме незаконно наложения ни след комунистически преврат републикански модел, ние не призоваваме за промяната му по насилствен път. Суверенно право на българския народ е да има по-добро бъдеще и сам ще определи начина, по който да го постигне.
Ние си поставяме за задача да възродим забравената духовност и традиции на българина, да открием истината за миналото и мисийното му предназначение, да възвърнем вярата в собствените му сили и да му посочим единствената възможна алтернатива, за да достигне древното си величие - Саракта.
Този сайт е единствения медиен израз на Движението и като такъв си запазваме правото да редактираме публикуваните материали съгласно гореизложените цели и задачи. Ние нямаме ръководител или централизирана структура и не се финансираме и отчитаме на каквито и да са партийни или държавни институции. Ние признаваме единствено божествените закони на Небето и неговите земни представители - Колобърския Съвет. Всякакви мнения, публикации и изяви извън тези, идващи от Съвета или приети по вишегласие от активни участници на Движението, които припознават Тенгрианството като изначална българска Вяра, не изразяват официалната позиция на Движението.
Небето вижда!