Движение 'Воини на Тангра'
Шаманизмът


anti666 9.11.2018, 23:15
Книгата е на румънския етнолог Мирча Елиаде. В нея е изследвал шаманизма по целия цвят, което всъщност е рудименталното тенгрианство.

В нея няма да срещнете нещо за Тенгрианството като гносис, като държавоопределяща вяра на българите. Но там има някои основни положения и понятия, разисквани тук.
Предговорът на книгата го има на български.
https://www.ozone.bg/media/pdfs/54d1ee38afb56.pdf

Пълният текст (на руски език). Книгата може да се изтегли в различни формати - pdf, fb2,e-pub
https://www.e-reading.club/book.php?book=69785