Движение 'Воини на Тангра'
Изявление на Българският Саракт


Йордан_13 26.3.2014, 17:12
1. През 922 г., както съобщава Гали, друг булгарски принц, братовчед на цар Алмиш Джафар - Угър Лачин (по-късен руски летопис от XII в. преиначава името му в "Игор Рюрикович") основава отделна от Булгария украинска държава Рус със столица Киев. Впоследствие от Украинска Рус се отделя Суздалското княжество. Още по-късно Суздалското княжество започва да се нарича Московия (Московско-Руска държава, Русия). Но и в Украинската, и в Московската държава управляват все същите потомци на Угър Лачин - иРюриковичите". Неслучайно национален символ на Украйна става гербът на българския род Дуло - ("тризъбец"), а столица Московия - град Мосха, основан от булгарския цар Ахад Мосха през 1088 г. (по данни на Гали) получил неговото име (в Суздалшчина названието Мосха получава формата Москва, а вече от "Москва" произлиза названието на Московската държава).

2. Раковски публикува през 1865 г. в Букурещ, в книгата си "Българска старина" текст преписан от летопис донесен от манастир в Атон: "Българският народ излезе в древността до Черното море до река Волга, и зваха се тамо ГИМЕРИ и КИМЕРИ, където се умножиха и още преди Александър Македонски дойдоха първи в тази страна." ( стр 200).

С тези изначални думи от история славно-българска “Джагфар Тарихи” и “Българска старина” на Г. С. Раковски, Българският Саракт започва своето слово относно ситуацията в Украйна и Крим.
Небето иска да изкаже своята Воля поради нефелната и подражателна позиция на управляващите республиката, поради разнопосочните сигнали идващи от отделни политически личности и институции, и най-вече поради това, че огромна част от териториите, върху които е създадена днешната държава Русия са древнобългарски.
Почитта към предците и животът на сънародниците ни, обитаващи тези територии днес, извиква на живот това Изявление.
Липсата на пробългарска политическа позиция по въпроса за случващото се в Украйна и Крим от днешната Българска държава се дължи на един създаден прецедент в следосвобожденска България, а именно малцинственото наличие на Българофилството. Отхвърлянето на собствената си национална идентичност от страна на българина и съпровождащата го самобитна държавна структура, която той не припознава като своя, довежда до възможността ‘Великите Сили”, зад които стои юдейският Синедрион да създадът противопоставящия се и пагубен поляритет в нашата душевна и социална битност, а именно русофобството и русофилството. Това двуполюсно противопоставяне разпилява енергията на участващите в него и разкъсва целостта на националният ни дух, вследствие, на което Българското държавно и политическо устройство се изгражда или постулира върху модела на господстващата идеология във взелата надмощие “Велика Сила” в даден исторически момент, която захранва двуполюсният конфликт в българската народност, а именно русофоби срещу русофили. Тя определя за един исторически период, както самото функциониране на държавата, така и нейната икономика, социология, психология, вътрешна и външна политика. Този изкуствено създаден конфликт – русофоби срещу русофили не идва само от загубата на национална идентичност през турското робство, гърцизацията и ислямизацията, той идва и от невъзможността и нежеланието на българина да потърси и познае себе си, да стъпи върху своята собствена идентичност и държавност и да започне сам да гради своето бъдеще. Тези процеси са откровена заплаха за възраждането на Българският Саракт. Вижда се как при всяка смяна на поляритета, когато единият блок от “Велики Сили” започва да губи своето влияние, веднага започват да текат процеси на преминаване към опеката и влиянието на другият блок от “Велики Сили”. Тогава в България настъпва изостряне на конфликта между русофоби и русофили, като едните отслабват за сметка на въздигането на другите. Имаме едно непрекъснато люлеене на махалото от единият полюс към другия и вечни “преходи”, които днес напълно ликвидират българската народност, защото са улица без изход. В този ред на мисли, колкото и Консултативни съвети по национална сигурност да се проведат от Президентството в България, България никога няма да има собствена, пробългарска национална позиция по всеки косвено или пряко засягащ я въпрос, понеже и липсва Национална Идея и Национален Идеал, който да определя приоритетите във вътрешната и външната й политика. Сегашната позиция на България момента зависи от това, коя от колоните на чуждо влияние в България – западна и източна ще вземат превес. И съответното посолство – американското или руското дават нарежданията, какво да бъде в България.
Изходът е само един – Българският Саракт, който е тотална, жизнеутвърждаваща и просперираща в развитието си Българоцентричност и Българофилство! В него не могат да съществуват русофобство и русофилство. Тези полюси и тяхното противопоставяне се изхвърлят от националният бит, социология, икономика, общество и политика на Българите. Не може да се казва, че русофобите били националисти, защото били за ЕС и против Русия и че русофилите били националисти, защото били за Евразийският съюз, в който основна доминанта е Русия и против ЕС. Можем да им признаем, че те наистина са националисти, но не български! Българският националист е брутален Българофил, той следва Българският Път. А той не е път към Европа, нито към Русия, нито към Азия, нито към Америка, той е Път към самите нас!
Трябва да отбележим, че пътят на Путин към властта в Русия започва именно с темата за националният въпрос. Той чертае своето визионерство, така: “Историческа Русия е възникнала като многонационална държава, в която са протекли процеси на взаимно привикване, проникване, смесване на народите на семейна, дружеско и служебно равнище. “; “Самоопределението на руският народ, това е една полиетническа цивилизация, скрепена от руското културно ядро и този свой избор руският народ е потвърждавал неведнъж , не с референдуми и допитвания, а с кръвта си”.

Както виждаме тук са корените на случващото се в Украйна и Крим, както и бъдещото превръщане на Русия в господстваща империя. Затова не е случаен факта, че колоната на Русия в България – русофилите ускорено и масирано прокламират и проповядват Евразийският съюз (така както русофобите – ЕС ). Самият факт, че във визията за самата себе си, Русия се възприема, не като еднонационална, а като полиетническа държава, говори за това, че тя е готова да асимилира всички народи, които са и необходими, за да се превърне в глобална империя. Това означава, че тя може да води и завоевателни войни, за да си осигури тази полиетничност. И макар Путин да се опитва да сложи раздел между “демокрацията на котела” на имперските САЩ и това, което той смята да създаде като империя, разлика между двете имперски системи практически няма, защото тази полиетническа държава Русия е с доминация на руското културно ядро.
Тази доминация на руското културно ядро, не води до нищо друго, освен до русизация и последващо претопяване идентитета на народите включени насила или доброволно влезли в руският имперски проект. Това се забелязва днес с живеещите ни сънародници в Украйна и Крим, които говорят българският с руски акцент и вкупом гласуваха за присъединяването на Крим към Русия. Точно срещу този процес на асимилация на българското население отвлечено в Русия през двете й войни на с Турция, възнегодува Георги Сава Раковски в своя труд “Българска старина” издаден през 1865 г., когато нарича този процес “порусяване”.
Така, че изказаното от Иван Илин (виж. филма на Валентин Фъртунов “Путин и задкулисието”) становище, че целта на Руската империя е “не да изкорени, не да подтисне, не да пороби или задуши другите народи и религии, а да даде на всички велико дихание и Родина. Всички да запази, да примири, на всички да даде възможност да се молят, и най-добрите от всякъде да бъдат въвлечени в държавното и културно строителство “, няма своето историческо основание, но и е едно голямо лицемерие, защото ние още помним как княз Светослав от Киевска Рус бе купен от Източната римска империя, нападна в гръб и разори цялата Източна България в лето 968-969, вследствие, на което Българското царство бе разрушено и поднесено на тепсия на империята и България два века бе под ромейска власт. Така, че Руско-турската война през 1877-78 г., ние можем да я приемем като един вид дан-изкупление на Руската държава за стореното в 968-969 г. Тогава, благодарение на Киевска Рус, България пада под ромейско владичество. Това нека не се забравя, когато се ползват идеологеми от рода: “да даде на всички велико дихание и Родина”. Всеки народ има своята Родина и тя не може да му бъде отнемана, за да бъде бъде той приет в един или друг геополитически съюз или да направи нещо против волята си.
Затова, когато сега се заговори за Евразийска България, такава може да съществува, но не и под река Дунав. Дунавска България е съгласна да съществува Евразийска България като географско име, понятие и държава, но на мястото на днешна Русия. Защото Българският Саракт не е полинационална, а еднонационална държава,. Държава на Българите и тя помни кои са историческите Начала дали дихание и Родина, както на Киевска Рус, така и на Московска Рус. Историческите начала на тези държави са Български, поради, което Крим демографски днес е руски, но исторически Крим е Български, поради, което Българският Саракт изисква от Русия и Путин да се допитва до България, когато анексира определени територии в региона, исторически принадлежали на България, независимо дали тя се е наричала Кимерия, Велика България, Волжка България, Казанско царство и т.н. Това се отнася и до това, когато едно население иска да се самоопределя като Българи, а републиката, в която живее да се нарича България, Русия да не възпрепятства този процес. Тя трябва да се съобразява с историческата истина и да изчисти от речника си изрази като “Крим е руски”. Само тогава, България може да има добри отношения с Московска Рус. А добрите отношения се основават и на това, да не бъде поощрявана от Русия, експанзивната и агресивна политика на Турция към България, съпроводена и допълнително уплътнена с процес на изкупуване от руски граждани с жидовски капитали на цялото ни Черноморие. Стратегия, която цели да създаде прецедент, чрез който Русия да има лостове за намеса във вътрешните работи на България, допирни точки за конфликт с Турция и да постави развитието ни в посока на осъществяване на своят геостратегически интерес да владее Проливите.
Ясно е тогава, че позицията на България днес, по ситуацията в Украйна не е нищо повече от вземане на страна в геополитически конфликт, подражателно следване на по-големия и по-силния и изключителна слепота по отношение тънкостите на българският национален въпрос. Към това трябва да прибавим и кризата с идентичността, задавана често с въпроса: “Трябва да се определим към кого принадлежим към ЕС или към Русия”. България принадлежи единствено на себе си. На нея не и е нужно по-голямо патриархално семейство, в което тя да бъде винаги малкото немирно дете, което да бъде вечно наказвано и обвинявано за белите на по-големите батковци. Затова правилният политически въпрос е: “Трябва да определим каква позиция да заемем спрямо българският национален интерес”. И тук вече идва отправната точка, спрямо какво ще бъде определяна позицията: според националното достойнство или според икономическият интерес. Често тя бива определяна от това, икономическите ползи да не станат икономически загуби, като националното достойнство, обикновено отива винаги на боклука. А трябва да бъде обратното. Затова Българският Саракт поставя отправната точка при определяне позиицията на външната ни политика на националното дойстойнство, т.е., ако действията на някоя страна нарушават българският национален интерес, България трябва да реагира съобразно този интерес. Той понякога може да не съвпада с европейският, американският, турският или руският, но и когато съвпада, защитата или реализирането му не бива да работи за осъществяването на чуждия интерес, независимо, че той е идентичен с нашия, т.е. налице е взаимна полза. Тук трябва много да се внимава. Националният интерес не може да се реализира на принципа на търговската сделка – ти на мене това, аз на тебе – другото, защото често в тези ситуации по-силният партньор в сделката обира лъвският пай и унижава по-малкият.
В 21 век Украйна стана арена на геополитическият сблъсък между двата големи юдейски клана управляващи ресурсите на планетата. Изчерпването им, поради интензивното и безогледно използване от едната страна доведе до световна икономическа криза, понеже социално-икономическите отношения се крепяха ( и се крепят) върху благоденствието, което те даваха. С една дума, западният и източният модел на обществено-икономически отношения се развива върху базата на тези суровини и ресурси и по-дълголетен и устойчив е тоя модел, който може да ги използва най-ефективно и рационално. Оказа се, че западният модел, чиято основна линия на развитие е безогледното консуматорство изчерпа по-бързо своите ресурси, вследствие, на което се налага, той да води завоевателна политика и да присвоява ресурсите на държавите, имащи друг модел на развитие. Така се създаде глобализма, чрез когото западният модел експанзира, заграбвайки необходимите му територии и ресурси и започна своето разширяване на Изток, неминуемо сблъсквайки се с Източният модел, който, освен, че бе съхранил ресурсите си, ги е превърнал в стратегическо оръжие за експанзия и влияние, което в последните години, изкристализира в идеята за Евразийският Съюз. Така двата големи юдейски клана, този на сефарадите и този на ешкеназите, направиха своето вътрешно преструктуриране и преминаха в открито противопоставяне помежду си, в резултат, на което ешкеназите от Източният модел, много по-умело се възползваха от ситуацията и чрез Путин успяха да преодолеят Елциновото наследство, което даваше възможност на Западният блок, чрез своите нефтени и газови юдейски олигарси в един момент да овладее ресурсите на Източният. Сефарадските попълзновения и техните ешкеназки марионетки бяха изтласкани извън вътрешността на Русия и това доведе в крайна сметка до ситуацията Украйна да се превърне в арена на сблъсък на тези два юдейски клана – единият финансирал с капитали “украинската революция”, а другият държащ в подчинение тази територия, контролирайки властта, управлението и икономиката й. От този сблъсък потърпевш ще бъде единствено украинският народ и българите, които обитават тези територии, тъй като ще бъдат просто средство, с което ще се реши геополитическият сблъсък в една или друга посока. И ние виждаме, че освен чрез кръвта на оръжията, двата юдейска клана, разгърнаха и голяма информационна война, в която се включиха идеологеми от рода “смерт жидов и москалях”, а от другата страна ответните бяха класифицирани като “фашисти” и “антисемити”, с което фактически бе извършена психологическа обработка на населението и то бе един вид подготвено за нова “Отечествена война”. В крайна сметка и от двете страни на този сблъсък стоят юдеи. И това бе недвусмислено показано и от двете страни. От Путинова страна, юдейската секта на хасидите, от която бе назначен и новият равин на Русия, имаш връзка с клана на Ротшилд, а от другата страна - клана на Рокфелерови. На бойното поле, тези два юдейски клана ще намерят временно своя паритет и тогава ”революцията ще изяде децата си”, както започва да се случва с движението на Ярош в Украйна, което започват да го ликвидират и физически.
В случаят е ясно, че българският национален интерес изключва подкрепата за единия и другият противостоящи си юдейски кланове. С това ние оказваме подкрепа на украинският народ, на руският народ, на волжките българи, на всички върху които е упражнен юдейският диктат. Оказваме истинска, а не фалшива и лицемерна подкрепа. Затова от ситуацията с Украйна, Българската държава трябва да излезе от позата “барабар Петко с мъжете” и да започне да осъществява своите стратегически цели и задачи, основани на историческите ни права, положението на българите там и правото им на самоопределение и самоуправление. Но първата основна задача е вътрешна – пълно ликвидиране на русофилството и русофобството, за да отреже лостовете на влияние на един или друг обществено-икономически модел върху развитието на нейната държавност.

Йордан_13 2.4.2014, 14:20
"В последната една година български самолети са излетели извънредно толкова пъти, колкото в последните 20 години и ако преди е имало два-три извънредни полета на година, то сега те са толкова на седмица", посочи Росен Плевнелиев по време на визитата си във Физическия факултет на СУ и добави, че става въпрос не само за транспортни самолети на Русия, но и за разузнавателни руски полети.


Русия иска да изтощи армията ни, намекна обвинително Плевнелиев

http://news.ibox.bg/news/id_925570625
=====================================================

Ми хубаво правят руснаците, Роска;))) Иначе летците ни ще пуснат шкембета;))) То нема пари за гориво, пари за части и кога ги вдигнат на съвместно учение с хамеригосите, Миг-а, взе, че нещо запуши и падна край Крумово. Резилче. Селскостопанските самолети летят по-добре, Сега ще се наложи, не да крадете парите, а да ги давате за части и гориво, защото да ви светна, Русия въобще не забелязва наште летящи каруци, тя предизвиква турските самолети (и тези на НАТО), които имат право да навлизат в нашето въздушно пространство, при опастност. Такава бе договорката между Тиквата и Ердоган. Но види се, рязаните паламарки, не са толкова глупави, за да защитават българското въздушно пространство.

Йордан_13 2.4.2014, 14:27
Хъхъхъхъ, имам чувството, че КГБ ме чете;)))

"Трите супер нови Т-50 стигнали почти до София, след което направили завой и се оттеглили, минавайки над Ново село и нос Емине, където има разположена американска Радио-локационна станция от последно поколение, която улавя всяко движение на бойна техника и войски на руска територия чак до Кавказ."

Хипер скандал! Разминахме се с война с Русия на косъм
http://frognews.bg/news_67861/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB!%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%BC
=======================================================
Хухуууууу, къде сте бе, турски брачя натовци, ваште самальоти уж трябваше да ни бранят;))) А сега да ги видя, натовците и демократите, дето думаха, че ние нямаме нужда от армия, защото "НАТО ни пази". Кво стааа, бе пичове? Пази ли ни НАТО? А?;))) Най-лошото е, че винаги сте били тъпи и прости селски парчета, които мразеха да служат в армията, щото получавахте анално проветрение от старите войници. Ми като сте си били пеераси по рождение, ние кво сме ви виновни, че сте отнесли лангата? Хм?

Йордан_13 2.4.2014, 14:30

Хипер скандал! Разминахме се с война с Русия на косъм

147
|

11922
|

01.04.2014
Хипер скандал! Разминахме се с война с Русия на косъм
Руски изтребители са нарушили въздушното пространство на България рано тази сутрин. Става въпрос за безпрецедентен акт на проникване в наша територия от бойни самолети, които са атакували пространството ни близо час след като в българско небе е бил засечен разузнавателен руски самолет на ВСС. Подобна военна агресия спрямо страната ни не е имало от Втората световна война.

Проникването на чуждите самолети е задействало предупредителните системи за оповестяване на тревога във всички части на Българската армия.

Веднага са вдигнати по тревога и двойка наши изтребители МиГ-29 от авиобаза „Граф Игнатиево“. Минути след това обаче са получили заповед да се върнат в базата. Причината е, че срещу себе си те нямало да видят обичайните руски раузнавателни машини, а нещо съвсем друго - секретните руски изтребители от пето поколение с кодово название Т-50 (от типа "Сухой"). Страховитите щурмови самолети за първи път се изпращат с военна мисия, след като досега е имало само тайни изпитания, за които дори руските медии са съобщавали с по едно изречение. Опасението било, че може да се стигне до инцидент във въздуха, а оттам до употреба на сила, което да разпали военен конфликт между Русия, България и НАТО.В Щаба на отбраната е докладвано, че руските бойни самолети са навлезли дълбоко навътре във въдушното ни пространство. От своя страна началникът на отбраната ген. Симеон Симеонов звъннал по червения телефон на министър Ангел Найденов, който пък събудил президента Росен Плевнелиев и премиера Пламен Орешарски. Близо половин час тримата се опитвали да вземат решение какво да се прави, но объркването им било толкова голямо, че всъщност само се питали какво точно става.

От командването на НАТО предуредили Плевнелиев българсиките ВВС и противовъздушната отбрана да останат в бойна готовност, но да не се предприемат никакви действия, защото вероятно руската атака е с цел провокация срещу тайното навлизане миналата нощ на самолетоносача "Джордж Буш" в Черно море. Той напусна преди десетина дни пристанище Анталия в Турция, където бе пуснал котва и се е появил чак сега. Москва със сигурност е усетила заплаха в лицето на армадата, в която влизат 17 военни съда с всевъзможно въоръжение, включително ракети с ядрени бойни глави и решила да изпревари американците, като им покаже, че Русия е готова на всичко, за да запази извоюваното в Крим.Трите супер нови Т-50 стигнали почти до София, след което направили завой и се оттеглили, минавайки над Ново село и нос Емине, където има разположена американска Радио-локационна станция от последно поколение, която улавя всяко движение на бойна техника и войски на руска територия чак до Кавказ.

По-късно се изяснило, че руската въздушна атака е ръководена лично от командващия на ВВС ген. Виктор Николаевич Бондарев. Ръководството на руската армия и президента Путин са били известени за акцията. Тя трябвало да се осъществи под кодовото название "Южна звезда" и ако възникне международен скандал, да се обясни, че е учебна, за изпитание на нова техника.Така и станало, но провокацията предизвикала паника в командването на нашата войска, а американците от самолетоносача "Джордж Буш" преминали в режим на бойна тревога, с готовност да влязат във въоръжен конфликт, ако нещата загрубеят.По-късно е осъществена връзка с Кремъл. От кабинета на президента Владимир Путин са обяснили, че наистина е имало полет на нова въздушна техника, но е станала грешка в навигацията и самолетите са се оказали над България. Все още не е ясна реакцията на българската страна по хипар скандалния случай.Първият полет на новите Т-50, които са суперсекретни, е извършен през 2010 г. Досега са произведени само няколко броя, а серийното производство е планирано да започне през 2015 г., коментираха за Фрог нюз есперти от българските ВВС. Те признаха, че реално армията ни не разполага с техника, която може да им се противопостави.


Други източници намекват, че руснаците били бесни заради визитата на заместник държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд в София преди ден. Те смятали, че Нюланд уговаря българската страна да даде още военни бази на САЩ, заради руска заплаха в Черно море.От президентството отказаха коментар и заявиха, че по-късно ще има официално съобщение за медиите. Същото заявиха и от Министерство на отбраната.За последен път страната ни е била пред война с друга държава през 1987 г. Тогава заради възродителния процес отношениета ни с Турция се изострят. След остри изявления на турския президент по наш адрес, е обявена бойна готовност на четирите турски армии, които са били българското направление. От бължарска страна Трета армия, с командване в Сливен, е била вдигната по тревога и заема районите, определени за водене на бойни действия при агресия отвън. Часове ни разделят от въоръжен конфликт, но в последния момент НАТО и Варшавския договор се разбират, че не могат да допуснат толкова мащабен въоръжен конфликт и положението се успокоява.

idle 2.4.2014, 20:01
Това е първоаприлско. И на други места са го цитирали:


http://www.pan.bg/view_article-5-22312-Bylgarski-MiG-29-sreshtu-T-50-nad-BylgariqPyrvoaprilsko%29.html

Потвърждават от най-високо ниво, че няма навлизане във въздушното пространство на страната. Само дето по няколко пъти в седмицата вече прелитат на границата на въздушното ни пространство, което дразни и турците и румъните по обясними причини. Дори това да е първоаприлска статия, тя не омаловажва ситуацията, ами добре обрисува какво е тука. Тестват братята руснаци, тестват.
Отсам пък нато-вците не са сигурни какво да кажат и президента надава вой как ни тормозели видиш ли. Ами то ако се изтощава армията от няколко полета седмично, какво повече да кажем....

Йордан_13 7.4.2014, 21:55


smil4334ad8a149e0.gif smil4334ad8a149e0.gif smil4334ad8a149e0.gif

Бати, руснаците изключително умело и далновидно приложиха демокрацията и евроатлантическите ценности на Моника Паси. Само да посоча "събитията в Украйна са в резултата на многонационалния и многоконфесионален състав на населението от една страна и унитарния характер на украинската държава, която не дава възможност за развиване на националните малцинства - нито езиково, нито религиозно." и след това " референдумът е общопризната международна норма за демократично волеизлияние на гражданите." А спомняте ли си как Духаня, Сър Гей, Тиквата, абе който и да фанете от бивши и настоящи политици е на мнение, че референдумът в България е опасно нещо, оти българското общество било "политически незряло"?! ;)))
Интересното, което не се казва от еврейските медии по света е, че всъщност Русия в момента е най-демократичната държава прилагаща дословно буквата на евроатлантическите ценности, без никакви задни вратички и тълкувания. Тя е една евроатлантическа държава, която гарантира правата на малцинствата и показва "достойнствата" на ценностите, които Моника Паси прокламираше, но и до ден днешен не обясни на българите. Важното е, че руснаците ни показаха на дело какво точно представялват тези ценности. Илюстрираха ни ги като на видеопрожекция. Аз не знам защо евроатлантическите страни, негодуват срещу Русия, Непричьом об етом.
smil4334ad1724132.gif smil4334ad1724132.gif smil4334ad1724132.gif
http://news.ibox.bg/news/id_23176701

Йордан_13 12.5.2014, 17:24
Усещате ли как мощно в медийното пространство лаят непрекъснато и вият срещу Луната, две фигури - тази на помака-евреин Плювню и другата на пернишкият мангал Седефчооглу Първан ага. Това са две фигури, именно от Западната част на България, където явно лаладжийството е доста на почит. Изакванията на Плювню напоследък са както му дойде и в бързината той често си пълни гащите. Първом, трябва да кажем, че дори самото му избиране за президент бе НЕЛИГИТИМНО. Тогава всичко казано от него е без стойност, освен за тия, дето са го избрали. Те пък самите нямат собствена стойност, дори принадена;))) Нелигитимни групировки... Интересен е въпроса, доколко бяха легитимни групировките организирали Киевският Евромайдан? Може ли Плевнелиев като говорител на ЦРУ и Мосад, да докаже тяхната легитимност. Имаме и втори въпрос към него (моля, жена му, да не му подсказва): "Какво е това международно право"? . Какво се крие зад този термин - международно право? Какво е неговото съдържание? Не е ли всъщност международното право, право на силните на деня? Не е ли това термин празен откъм съдържание, както термина "евроатлантически ценности", които Соломон Паси, така и не можа да дефинира и покаже, та се наложи накрая идеологическият му противник в Москва да ги демонстрира;))) ?


Референдумите в Донецка и Луганска области са незаконни
Плевнелиев: Те бяха организирани от нелегитимни групировки

http://www.dnes.bg/politika/2014/05/12/referendumite-v-donecka-i-luganska-oblasti-sa-nezakonni.225186

Йордан_13 18.9.2014, 12:21
Случката показва доколко някои хора в България са добре с психиката и визията за себе си като личности. Момчето определено е застинало в началото на 40-сетте в идеята за "Великата Отечествена война", в която трябва да се бие фашизъмът. Спешно трябва да се проучи, дали въпросният субект не е чегеварец;))) Такава жертва - да продадеш кола и имоти, можеш да направиш в името на Българският Саракт, защото все пак Саракта дава просперитет на Българите като народ, а не се увлича по интернационални идеи, в които си готов да се жертваш за чужда кауза и идеологема. Неслучайно някога болшевизмът се определя като чума. Зарази ли се член на семейството, цялата рода и фамилия, понякога отива на кино. Болшевизма не се лекува. Шизофренично състояние е, с предизвестен край.
http://news.ibox.bg/news/id_348763642

anti666 18.9.2014, 23:42
Снимка на един такъв интербригадист като тоя "Кабул". Пленили го лошите националисти от "Десен сектор", жигосали му задника с една свастика и го натирили да си ходи откъде е дошъл.
User posted image

Йордан_13 30.1.2015, 13:38
Най-много случаи на отклонение от мобилизация са регистрирани именно в районите със смесено население, призна официално вчера и началникът на мобилизационното управление на Генералния щаб на украинската армия Олег Бойко, цитиран от УНИАН. Това са Закарпатието, където също има много потомци на български бежанци, Ивано-Франковска област до Молдова и други западни области на страната. Досега има заведени над 4500 дела за неизпълнение на воинския дълг. Жителите на селата Кюлевча и Дмитровка в Одеска област, които са населени предимно с бесарабски българи, се обявиха против мобилизацията, която върви в Украйна, и отказаха да воюват в Донбас. Около 500 души оградили представителя на военното поделение и не са му разрешили дори да говори, скандирайки: "Не" на войната, "да" на мира", съобщи в свой репортаж руската телевизия НТВ. Хората от селцето се струпали на площада, когато разбрали, че там е пристигнал представител на военните, който дошъл да връчва повиквателни. "На бандеровците не е достатъчен геноцидът срещу нашия народ за последните 25 години. Не им стигат и политически убийства на българите. Никога няма да забравим нашите герои Милев и Николов, изгорени в Одеса. Днес дойдоха да мобилизират българите на война срещу Донбас. Хората излязоха на митинг и не му позволиха да прочете заповедта", написа в интернет бесарабският българин Пьотр Рибаков. Той споделя, че хората в селото говорят помежду си на български, а с офицера от украинската армия - на руски.


http://www.segabg.com/article.php?id=736491

Йордан_13 30.1.2015, 13:47
Така трябва, не ставайте пушечно месо на жидовете! Клятый жида они! Жид нада толька служить болгарскому народу, как собака! Днес, от Атаката се разреваха, че мобилизирали русофобите в България на украинският фронт. Сидеров, трябва да е доволен - русофобите ще могат да воюват срещу Русия и надлежно да изпълнят своите натовски съюзнически задължения! Не ги спирайте! Аз не съм получил призовка, явно, ако тече такава мобилизация, тя е скрита, формират се специални, идеологически подковани военни формирования за война с Русия. Няма лошо, интернет-соросоидите ще умрът с оръжие в ръка в защита на демон-крацията и така ще ни освободят от своето присъствие, както в интернет, така и въобще.

"Жителите на селата Кюлевча...." Какво нещо е, нашите братя са си пренесли дори името на селото в онази територия, (което в България е недалече от Мадара). Колко малко знаем за нашите сънародници извън Родината, и трябва да стане някакво черезвичайно събитие за да узнаем нещо за тях.

Впрочем, не знам как Райна Манджукова, ще коментира това поведение на бесарабските българи smil4334ad1724132.gif

Украйна е бита карта. Тя, най-вероятно няма да съществува в близко бъдеще, а бесарабските българи, със сигурност ще бъдат застрашени. Това, което можете да направите, без да чакате помощ от РБ, (това е все едно да чакате от умрял писмо) си взимайте български паспорти и при първа заплаха, беж обратно в Родината. Не, че в България ще е много сигурно след рухналата Украйна. Третата световна война се развива, все повече навлиза в гореща фаза. Дори, България да изпрати войска в Украйна, тя няма да ви защити, защото е безгласна буква в ръцете на САЩ и като цяло там, най-вероятно няма да бъде изпратен повече от батальон на издръжка на американците.Йордан_13 30.1.2015, 20:16
живо 27 яну 2015, 21:54
Викаха и мен, запасен офицер, обясняват точно какво се прави при мобилизация и война, не са добре работите...
-

See more at: http://pan.bg/view_article-49-27243-MOBILIZIRAT-BYLGARITE-A…

Димов 28 яну 2015, 14:24

За тези, които още не осузнават какво се случва ще кажа само, че извикаха мой близък и са му казали следното: В случай на военен конфликт, който се очаква, считайте че сте уведомен за мобилизация и не очаквайте ново повикване, а по най бурзия начин се явете в поделение ххххххх в гр. ххххххх. Умишлено не пиша подробности, но разберете, че нещата са сериозни, нашите момчета вече са разпределени по поделения кой къде ще бъде. Вкарват ни във война ОСЪЗНАЙТЕ СЕ!!! Не пишете тъпи коментари, а се замислете над думите на Сидеров. Дали го харесвате или не няма никакво значение...фактите са повече от ясни!!!
=================================================

Ако са започнали да викат запасните офицери, значи и аз ще получа призовка. Но щом викат запасните офицери, значи определено НАТО започва офанзива срещу Русия, като разбира се, пушечно месо в случая отново ще са гоите. Евреите никога не са били мъже, и винаги са ползвали другите за пушечно месо.

Но под командването на Чехльо и Тиквата, нивгаш на война не отивам, но виж бих го наместил на Чехльо в президенството, че тука из тия диви бърчини, жена не видел, па той такъв ми говори на миеко и е леко мъженствен, хъхъъъъ, хъхъъъъъъъъ

Аз знам къде да ся явя бре киртаци - в село Мулдава;))) там като се уволнявах преди 22 години ми беше назначението. Ех, да докопам аз, оръжието... така да пипна приклада му, да напълня пълнителите с бойни куршуми, да окача гранатите на колана, еххх, чакайте да ме видите в Украйна. Ще гостувам в спалните на жените ви, хъхъхъ.Значи, другари и другарки;))) дами и господа, станат ли ясни напълно нещата с повиквателните и характера им, имаме само един шанс - политическа дестабилизация на страната или на фронта да отидат всички гласували за ГЕРБ, ДСБ-та, демократи, либерали, всичко квото се е издухало на евроатлантическа тематика. За русофилите, не се бойте, тех Путин ще ги мобилизира, га прегази Турция;))) Политическата дестабилизация, т.е. сваляне на герберското правителство, ни дава шанс да се измъкнем от ситуацията да бъдем една от първите страни участнички в Третата световна война. То ние немаме мъже, деца да правят, във война ще участваме.Натовците си осигуриха стабилно правителство като събраха всички политически курви в един общ Фронт и сега си прокарват спокойно политиката. Развалете им рахата;))) Това е единственият шанс. Не забравяйте, Украйна, може да ни е свидна, Крим, също да ни е свиден, но Дунавска България ни е най-свидна! Нито Тиквата, нито Москов, нито Рамадан, нито Гоце ага, нито Винкела и патриотара от МВРО ще отидат на фронта да гинат! Не забравяйте и това ! А, иначе, Москов, сега разбра ли, че щеш не щеш ще въведеш безплатното здравеопазване, мама ти дейба еврейска. В лазаретите, след фронтовата касапница, никой не те пита, дали си здравноосигурен:))) Особено след като си без два крака и с една ръка.

Йордан_13 2.2.2015, 1:02
Подписите се считат за положени и се полагат виртуално тук чрез присъединяване към събитието, под следния текст:


ПЕТИЦИЯ

До Президента на Република България за незабавно предоставяне българско гражданство на всички Бесарабски, Таврически и др. българи в Украйна.


Г-н Президент,

Подписаните български граждани настояваме за незабавно предоставяне българско гражданство на всички етнически българи в посочената територия.
Като подадените вече молби от тях бъдат веднага одобрени, а за тези наши сънародници от въпросната държава които не са имали възможност да го направят да се изпратят ваши правомощни представители на място в селищата им, които да им го дадат срещу декларация за българска етническа принадлежност и полагане на клетва за вярност към България веднага след полагане на клетвата и да занесат паспортите на досега подалите молби за гражданство българи.

https://www.facebook.com/events/727836560664162/?ref_newsfeed_story_type=regular&fref=nf

Йордан_13 2.2.2015, 1:04
Борислав
2014-03-06 11:01:33
+131 -10 Гласувай

Българско гражданство трябва да се дава на всеки българин, който иска да живее в България. ЗА ДА НЕ ИЗЧЕЗНЕМ КАТО НАЦИЯ. Българите извън България са по-вече от Българите в България. Само в Русия и Руските автономни републики има милиони Българи. В България имаме толкова много обезлюдени села и изоставени къщи, които не се стопанисват и се рушат, които са разграбвани от циганите до основи, а могат да се дадат безвъзмездно на Българите, които желаят да получат Българско гражданство.


http://www.faktor.bg/novini/svjat/17089-balgari-v-ukrayna-presledvat-ni-iskame-balgarsko-grazhdanstvo.html

Momchill 2.2.2015, 19:00
да си "западо''фил е ясно че значи смърт за българщината, а да си русофоб значи ли че не си българофил ?

Йордан_13 2.2.2015, 19:18
QUOTE (Momchill @ 2.2.2015, 21:00 )
да си "западо''фил е ясно че значи смърт за българщината, а да си русофоб значи ли че не си българофил ?

Обикновено западофилите са русофоби, но те в никой случай не са българофили. тяхната концепция е, горе долу като на русофилите - българите в най-лошия случай трябва винаги да са сол-ташаци на Запада, а в най-добрия - да се заличат като народ и всички да станат "европейци". И толкова.
Двата полюса са така или иначе безкрайно вредни, понеже са много повече от българофилите, които въобще не им пука ни за Запада, ни за Изтока. България трябва да се ориентира към себе си, а не към опорна точка вън от нея.

Momchill 2.2.2015, 19:25
И аз съм на същото мнение. Да разбирам тогава, че информационни групи насочени към българите, които отричат западофилите, НО И русофобите са "хазарска" пропаганда ?

trak 2.2.2015, 21:02
QUOTE (Йордан_13 @ 1.2.2015, 15:04 )
Борислав
2014-03-06 11:01:33
+131 -10 Гласувай

Българско гражданство трябва да се дава на всеки българин, който иска да живее в България. ЗА ДА НЕ ИЗЧЕЗНЕМ КАТО НАЦИЯ. Българите извън България са по-вече от Българите в България. Само в Русия и Руските автономни републики има милиони Българи. В България имаме толкова много обезлюдени села и изоставени къщи, които не се стопанисват и се рушат, които са разграбвани от циганите до основи, а могат да се дадат безвъзмездно на Българите, които желаят да получат Българско гражданство.


http://www.faktor.bg/novini/svjat/17089-balgari-v-ukrayna-presledvat-ni-iskame-balgarsko-grazhdanstvo.html

Българите извън България могат да се поканят веднага да се преселят в България. Къщите из изостаналите села пустеят, но повечето са разграбени или не са годни за веднагашно настаняване. И тук може веднъж Министерството на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие да свършат заедно нещо полезно, а не да струват само милиони и милиарди, без никакъв смисъл да съществуват. Но ако помогнат на новите българи да се установят в обезлюдените села ще осмислят съществуването си.
Има "Националната програма за енергийна ефективност". Тази програма се среща в много ЕС-страни под различна форма, свързана с нуждите на населението. България плаща големи суми за членоството в този съюз, който е пред разпадане. Веднъж може и една програма от ЕС да свърши нещо полезно за обикновените хора, ако се приложи правилно - за саниране на къщите в обезлюдените села. Може да не е нужно цялостно саниране, затова програмата да се напасне на нуждите на хората. Това е възможно и да не лъжат, че прогарамата може да съществува само в тази си форма, защото българите все пак може директно да си прочетат на английски, за какво иде реч по тези програми от Брюксел и да хванат Министерството на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка в некадърност, повърхностност, гонене на личен интерес и подкрепа на строителните мошенници.
А програмата можеше да има съвсем друг облик... само трябваше да препишат от програмите на другите страни...
Национална програма за енергийна ефективност - http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6148
Тук се вижда в кой регион колко заявления има: http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=101

П.С. В някой европейски страни имаше груби нарушения по тези програми,защото не се правеше нужното на жилището саниране, а такова саниране, което е удобно на лобистките строителни фирми. Повечето енергийни санирания не донесоха съществествени енергийни ползи в ЕС, извършиха се с неподхдящи материали, донесаха мухъл и други негативи.
Това може да се избегне с добре пренаписана програма за енергийна ефективност в България.
Това също не пречи една такава програма веднъж да свърши нещо положително и новите българи да получат подходящи санирани домове с европейски пари. Все още България е в ЕС. Въпросът е до кога.Но още не е късно да се пренапише програмата. Няма да е първи, нито последен такъв случай в ЕС. При желание и компетентност от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, няма невъзможно саниране в ЕС.

Momchill 2.2.2015, 21:22
Докато ни управляват сатанисти ! smil4334a5f2e45cb.gif

Йордан_13 2.2.2015, 23:13
QUOTE (Momchill @ 2.2.2015, 21:25 )
И аз съм на същото мнение. Да разбирам тогава, че информационни групи насочени към българите, които отричат западофилите, НО И русофобите са "хазарска" пропаганда ?

По-скоро сеферадска. Там разните клонове на чифутите и техните секти в юдаизма си мерят пишките. Лошото е, че го правят винаги на гърба на неевреите.

Йордан_13 4.2.2015, 1:29
Запасняк написа до министъра на отбраната, че няма да воюва срещу Русия

http://bgnews.me/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0/


Запасняк написа писмо до Министъра на отбраната на Република България писмо, в което разяснява защо не подлежи на мобилизация. 99% от българските мъже, включително и русофобите,и демонстриращите изключителна привързаност и вярност към каузата на НАТО и САЩ, ще измислят уважителни причини да не участват във военни действия. “Войната” зад компютъра – крайно безопасна в сравнение със смъртоносната реална, ще напълни съда с дезертьори.

Младежи, които не са служили в армията и поради този факт не са компетентни на практика при военните дела, подлежат на мобилизация само в случай на изчерпан човешки ресурс по време на война. Подобна практика е имало във Втората световна война. Фактът, че призованите в Сливен момчета на се ходили войници, но сега им разясняват какво да правят в случай на мобилизация, е повече от тревожен. Същите не се викат дори за първична подготовка, вероятно поради липса на средства в държавния бюджет за това. Ситуацията дава повод на мнозина да задават въпроса: “Във война ли сме?”.

Интриги.бг вече писа за съощенията, с които младежи в Сливен се викат във Военното окръжие, за да им се разясни къде точно да отидат в случай на мобилизация. Признанието е на началника на структурата, който разяснява още, че с тези хора ще се правят различни военни формирования. Както и, че действали по заповед.

Мобилизационната подготовка е факт дни след посещението у нас на генералния секретар на НАТО и на държавния секретар на САЩ. Единственият български политик, който не спира да повтаря, че национално безотговорната политика ще ни вкара във война е Волен Сидеров. Парламентът обаче, отказа вчера да бъде извикан министъра, който да разясни каква е тази мобилизация.

От часове в социалната мрежа се разпространява писмо, в което гражданинът Добри Божилов мотивирано разяснява защо не може да се отзове на мобилизацията. Според него вътрешното му убеждение, че е русофил, няма да позволи да воюва срещу каквито и да е руски и проруски формирования. Същите разбирания, според автора, поставят в риск войниците, с които би трябвало да воюва рамо до рамо. Всичко това ставало в пъти по-рисковано, заради психическата нестабилност на запасният, породено от омразата му към българското правителство и въоръжен, същият би могъл да насочи яростта си към политиците.

В края на писмото Добри Божилов уточнява, че поради факта, че е патриот, е готов да се включи във военни действия срещу всяко формирование, което действително застрашава сигурността на родината му.

Йордан_13 4.2.2015, 1:31
Добри, Добри, не ми разваляй работата, не пиши официално, че ако ти дадът автомат, няма да отидеш в Украйна, а пред Парламента. Това, не се пише официално момче, това се прави! Ти Добри, наистина ли не искаш да имаш автомат с едно 10 000 патрона, даден ти полагаемо от държавата? Аз, естествено, че искам. Аз дори се надявма да докопам, дори нещо по-солидно...
Татататататах, таттаататататататататататаххххххххххххххххх, тататататататататататататаххххххххххххх smil4334ad8a149e0.gif smil4334ad8a149e0.gif smil3dbd4e5e7563a.gif smil3dbd4e5e7563a.gif

Петър. 4.2.2015, 17:16
QUOTE (Йордан_13 @ 2.2.2015, 3:04 )
Борислав
2014-03-06 11:01:33
+131 -10 Гласувай

Българско гражданство трябва да се дава на всеки българин, който иска да живее в България. ЗА ДА НЕ ИЗЧЕЗНЕМ КАТО НАЦИЯ. Българите извън България са по-вече от Българите в България. Само в Русия и Руските автономни републики има милиони Българи. В България имаме толкова много обезлюдени села и изоставени къщи, които не се стопанисват и се рушат, които са разграбвани от циганите до основи, а могат да се дадат безвъзмездно на Българите, които желаят да получат Българско гражданство.


http://www.faktor.bg/novini/svjat/17089-balgari-v-ukrayna-presledvat-ni-iskame-balgarsko-grazhdanstvo.html

Тъй като в друго време не мога да пиша по-обясними причини,се налага да пиша в бъдеще време.
Дай Боже да направим така,че да се стигне реално до това България да приеме всички желаещи българи да се заселят тук.Но си мисля,че,когато става дума за имоти на хора макар и изоставени първо трябва да се търсят истинските собственици или техни роднини.По регистри, документи и прочие.
Друга за някой може би неприемлива идея е всеки един да минава детектор на лъжа и разпити.
Повярвайте ми не ги обичам тези неща,но има ли друг начин,за да разберем кой какъв е?Защото има много eмигранти,които са грабели държавата и в един момент,когато кранчето е спряло са се изнесли.И,ако условията на живот се подобрят ще се върнат тук и пак ще си живеят добре.
Добър живот трябва да има,но не и за такива хора.Не искам ние да се борим за нещо,а други,които не дават пет пари за това и България да се възползват от него.
Има ги тези хора и съм ги срещал лично в чужбина.
Трябва да се знае за всеки какви намерение има, какво е правил преди, как е придобил имоти, защо е избягал в чужбина, защо иска да се върне и прочие.Всеки, не само хората,които са напуснали България.
Защото повечето са го направили чисто и просто ,за да оцелеят физически.Личен пример съм и мога да дам още.
Но трябва да се подсигурим.

--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Momchill 4.2.2015, 17:56
QUOTE (Петър. @ 4.2.2015, 19:16 )
Тъй като в друго време не мога да пиша по-обясними причини,се налага да пиша в бъдеще време.
Дай Боже да направим така,че да се стигне реално до това България да приеме всички желаещи българи да се заселят тук.Но си мисля,че,когато става дума за имоти на хора макар и изоставени първо трябва да се търсят истинските собственици или техни роднини.По регистри, документи и прочие.
Друга за някой може би неприемлива идея е всеки един да минава детектор на лъжа и разпити.
Повярвайте ми не ги обичам тези неща,но има ли друг начин,за да разберем кой какъв е?Защото има много eмигранти,които са грабели държавата и в един момент,когато кранчето е спряло са се изнесли.И,ако условията на живот се подобрят ще се върнат тук и пак ще си живеят добре.
Добър живот трябва да има,но не и за такива хора.Не искам ние да се борим за нещо,а други,които не дават пет пари за това и България да се възползват от него.
Има ги тези хора и съм ги срещал лично в чужбина.
Трябва да се знае за всеки какви намерение има, какво е правил преди, как е придобил имоти, защо е избягал в чужбина, защо иска да се върне и прочие.Всеки, не само хората,които са напуснали България.
Защото повечето са го направили чисто и просто ,за да оцелеят физически.Личен пример съм и мога да дам още.
Но трябва да се подсигурим.

Не си единствения с подобни опасения. На фона на всичко което ни се случва е повече от ясно, че ще има възползвачи. За разпити ще е нужна група от хора защитаващи Българската идея, но при сегашната държавност ме съмнява такава група да получи легитимност. Като цяло не виждам каквато и да е група защитаваща българските интереси да получи легитимност. Мисля върху идея за платформа позволяваща на хората да изразят становище, защото за работеща и нецензурирана такава не се сещам. На народа му е нужен образа на българското който се размива от години, за да се обедини. След обединението на множество съзнания в колективно такова реалните възможности стават доста по-големи. На този принцип телевизията е поробила толкова много от съзнанията на сънародниците ни.

Палазов 5.2.2015, 13:46
Масово българите започнаха да се карат изключително стръвно на тази тема. Интересното е, че преди няколко дни и аз влязох в разгорещен разговор с мой приятел на тази тема и мнението ми отново напълно съвпада с това на Воини на Тангра. Не бива да се позволява българинът да мисли в бинарни опозиции. Това го съсипва и го ограничава, а накрая го води до бой, сблъсъци, дори война със собствените си братя. Също така е много грешно да се бърка топлото с мекото, т.е. да се приравняват украинските националисти непременно с фашисти и нацисти, както и евреите от ЕС и САЩ да се приравняват с хората от "Правий Сектор", "Азов", "Донбас" и т.н. Аз не мога да скрия симпатиите си към украинците в този случай, но в никакъв случай не съм русофоб! Още по-малко съм русофил. В тази война всички са русофоби - и украинците, и руснаците, и ЕС, и САЩ! Губещи са единствено неевреите, а печеливши - жидовете. Моето мнение е, че Украйна трябва да има, но извън ЕС и извън НАТО. Тази страна трябва да съществува за назидание на Русия вечни времена, барем някой ден московлиите се усетят, че петолъчката трябва да бъде изкоренена от умовете им и когато веднъж завинаги разберат, че Русия никога не е била етническа държава, т.е. истинска държава. Империализмът е болест по принцип. Това е мегаломания, комплекс. Аз дори за България не бих си пожелал да бъде империя. Всеки трябва да притежава своето си и да го брани до смърт. В случая Русия винаги е искала чуждото (както и САЩ впрочем), а Украйна и е трън в окото. Трябва да е така за назидание! За назидание на САЩ и ЕС Украйна трябва да осъди на смърт не само комуноидите русофили, а и евреите, които се правят на националисти - Яценюк, Коломойски и пр., както и да не влезе никога в ЕС. Подкрепата за независима Украйна де факто е среден пръст за евреите, затова те никога няма да допуснат Украйна да бъде независима - за да не може да им бъде показан среден пръст. Както Йордан е казал и както аз напълно мисля, двата основни еврейски клана се бият за територия и ресурс.

Българите от Украйна трябва незабавно да бъдат привлечени тук! Ако това не стане час по-скоро, трябва да се направят масови протести, за да се покаже, че българският народ е солидарен към самия себе си, въпреки симпатиите си спрямо Украйна или Русия.

Направо ме заболява главата като видя русофили и русофоби българи да се карат. Едните са някакви западняшки педераси, а другите зомбирани болшевишки идиоти. Толкова ли няма мислещи хора тук, майка му стара! Украинците са като българите след 89-та - тъкмо се оттървали от червения ботуш и автоматично се влюбват в "либералния" запад. Въпрос на време е и те да разберат, че и двете неща са все за сметка на техния гъз. Явно това е орисията на държавите, били десетилетия под комунистическа пропаганда. Не стига, че тези държави са най-бедни в Европа, ами и хората са най-настървени помежду си, а и най-дезориентирани политически.

Имам приятел бесарабски българин, наскоро получи българско гражданство, който вчера ми каза, че хората там и тук са на принципа "щом ме бие, значи ме обича". Руснаците правят всички на парцал и накрая всички им демоснтрират безрезервната си любов. Трябва вежнъж завинаги да се отърсим от този бинарен модел.

--------------------
??????? ??? ?????! ıYı

Сакар 6.2.2015, 1:24
QUOTE (Палазов @ 5.2.2015, 15:46 )
Масово българите започнаха да се карат изключително стръвно на тази тема. Интересното е, че преди няколко дни и аз влязох в разгорещен разговор с мой приятел на тази тема и мнението ми отново напълно съвпада с това на Воини на Тангра. Не бива да се позволява българинът да мисли в бинарни опозиции. Това го съсипва и го ограничава, а накрая го води до бой, сблъсъци, дори война със собствените си братя. Също така е много грешно да се бърка топлото с мекото, т.е. да се приравняват украинските националисти непременно с фашисти и нацисти, както и евреите от ЕС и САЩ да се приравняват с хората от "Правий Сектор", "Азов", "Донбас" и т.н. Аз не мога да скрия симпатиите си към украинците в този случай, но в никакъв случай не съм русофоб! Още по-малко съм русофил. В тази война всички са русофоби - и украинците, и руснаците, и ЕС, и САЩ! Губещи са единствено неевреите, а печеливши - жидовете. Моето мнение е, че Украйна трябва да има, но извън ЕС и извън НАТО. Тази страна трябва да съществува за назидание на Русия вечни времена, барем някой ден московлиите се усетят, че петолъчката трябва да бъде изкоренена от умовете им и когато веднъж завинаги разберат, че Русия никога не е била етническа държава, т.е. истинска държава. Империализмът е болест по принцип. Това е мегаломания, комплекс. Аз дори за България не бих си пожелал да бъде империя. Всеки трябва да притежава своето си и да го брани до смърт. В случая Русия винаги е искала чуждото (както и САЩ впрочем), а Украйна и е трън в окото. Трябва да е така за назидание! За назидание на САЩ и ЕС Украйна трябва да осъди на смърт не само комуноидите русофили, а и евреите, които се правят на националисти - Яценюк, Коломойски и пр., както и да не влезе никога в ЕС. Подкрепата за независима Украйна де факто е среден пръст за евреите, затова те никога няма да допуснат Украйна да бъде независима - за да не може да им бъде показан среден пръст. Както Йордан е казал и както аз напълно мисля, двата основни еврейски клана се бият за територия и ресурс.

Българите от Украйна трябва незабавно да бъдат привлечени тук! Ако това не стане час по-скоро, трябва да се направят масови протести, за да се покаже, че българският народ е солидарен към самия себе си, въпреки симпатиите си спрямо Украйна или Русия.

Направо ме заболява главата като видя русофили и русофоби българи да се карат. Едните са някакви западняшки педераси, а другите зомбирани болшевишки идиоти. Толкова ли няма мислещи хора тук, майка му стара! Украинците са като българите след 89-та - тъкмо се оттървали от червения ботуш и автоматично се влюбват в "либералния" запад. Въпрос на време е и те да разберат, че и двете неща са все за сметка на техния гъз. Явно това е орисията на държавите, били десетилетия под комунистическа пропаганда. Не стига, че тези държави са най-бедни в Европа, ами и хората са най-настървени помежду си, а и най-дезориентирани политически.

Имам приятел бесарабски българин, наскоро получи българско гражданство, който вчера ми каза, че хората там и тук са на принципа "щом ме бие, значи ме обича". Руснаците правят всички на парцал и накрая всички им демоснтрират безрезервната си любов. Трябва вежнъж завинаги да се отърсим от този бинарен модел.

Много добре казано, подкрепям всяка дума!

Само по въпроса с 'империята', добре е да се знае, че България е първата световна империя, а българският народ – първият 'глобализатор'. Но нашето имперско строителство и мотивацията зад него нямат почти нищо общо с последващите му имитации, всяка характерна с различна по характер и доза зловещина, диващина и мракобесие.
Българската Цивилизация е нещо много повече от империя. Тя е била и пак ще бъде и други народи отново ще се присъединяват доброволно към нея.

Дори само нашите земи и хора да приберем под крилото на възроденото и обединено Царство на Българите, веднага ще ни лепнат етикета Империя, все пак това са доста народи и доста земи. А ние просто ще сме се събрали най-накрая заедно. Така че тези категории не важат за нас.

Затова от изключителна важност е това, което казваш - трябва навсякъде у нас да започне движение с искане за НЕЗАБАВНО РАЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ И ДАВАНЕ УБЕЖИЩЕ НА ВСИЧКИ УКРАИНСКИ БЪЛГАРИ, КОИТО ПОЖЕЛАЯТ.
А впоследствие и на всички българи по кръв и дух от Волжка България и от други места. Колкото и абсурдно да звучи сега, когато нямаме дори калпава, ние нямаме никакава държава, точно сега трябва да започнем да градим нашата нова империя. България за 1000 години напред (което е целта ни, разбира се) може да просъществува само и единствено като империя, не като отделна държавица, дори и голяма по територия и население. Ние трябва да имаме един 'антураж' от поне 30-40 народа, които да са дорасли и сами да са пожелали тотално българско влияние. Никой да не си и помисля да закача България.

Навсякъде нещата бързо ще се влошават с ескалацията на Световната гражданска война (огромният брой локални конфликти и разпадащи се общества) и прерастването й, логичният завършек като световна ядрена война. Ние трябва да започнем да градим нашата империя днес с разумната и справедлива кауза да помогнем на украинските българи.

Това е съдбовно политическо заявление и акт, които нашият народ трябва да направи!
Това ще покаже, че българинътзапочва да узрява за Саракта!

Палазов 6.2.2015, 14:14
По отношение на империята, имам предвид, че съм против този колониален и робовладелчески неин модел. Историята ни показва, че всяка империя рано или късно се извращава и управлението ѝ се превръща в една бездушна тирания, целяща единствено разширяване на границите и влиянието си, а императорите ѝ потъват в скотски разгул. Също така народите, които влизат в империята, винаги са с малко или много статут на роби. Такива са били и Римската, и Византийската, и Османската империи. Никой от завладените народи не е изпитвал топли чувства към поробителите си, а българите сме били крайно потърпевши от горепосочените империи. В този смисъл империята е зло. Ние българите имаме по-специално отношение към победените от нас народи. Никога не сме поробвали, не сме взимали роби. Или избиваш враговете си, или ги оставяш да си ходят победени. В териториите на Саракта всеки е бил свободен, стига, разбира се, да се съобразява с българските закони! Робовладелството ни е било чуждо. Именно това наше поведение и светоусещане е карало много племена да се присъединяват доброволно към нас, защото истинският властелин не поробва, а освобождава. На такъв държавник хората искат да служат. Разбира се, тук не искам да изкарам българите като някакви съвременни "либерали" и пр., напротив - те са разбирали смисъла на истинската свобода, защото са главни неини носители и изразители. В този смисъл САРАКТЪТ е коренно различен от империята и го превъзхожда качествено, не количествено.
В Търновската конституция дори пише:
"61. Никoй въ Бългapcкoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa купувa, нитo дa пpoдaвa
чeлoвeчecки cъщecтвa.
Вceкoй poбъ oт кaкъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм
cтъпи нa бългapcкa тepитopия.
"
Не, че ТК е най-важният законодателен орган в българската история, но все пак.

А интересно ми е за княз Светослав. anti666 беше пуснал нещо много интересно за него в една тема миналата година:

QUOTE ("anti666")
Историята със Светослав Киевски, който разгромява Хазария не е изцяло такава, каквато ни я представят. За този воин има една особеност, която нашите учени деликатно я пропускат. Деликатният момент е в това, че той е изповявал старата вяра на Тангра. Макар и майка му да е била християнка, той си държи вярата на баща си.

И тъй като любимото мото на враговете ни е, че няма писмено доказателство за това каква е била старата вяра на българите, редно е да добавим и това.

Основният враг на Светослав е бил Византия. По това време тук в България се е вихрел кученцето на византийския император, епилептик и узурпатор Петър I и синчето му Борис II. Казвам вихрел се е, защото точно по тяхно време започва най-жестокото преследване на староверците, известни сега като богомили. Неговият поход към България е бил по-скоро освободителен, отколкото завоевателен. Неслучайно той прави и Преслав своя столица. Ако е имал намерание само да завоюва и плячкосва, нямаше да я прави столица. Самият Светослав Киевски се е смятал за българин. Неговото самосъзнание е такова. Правейки Преслав столица, той е искал да подчертае колко е важна за Завета е Дунавска България. Макар да я нарича Джураш по името Добруджа, това е всъщност целия район на Онгъла, Добруджа, Лудогорието и североизточна България, където е била създадена държавата на Испериг. С две думи, той е искал да възстанови това, което византийския копелдак Борис II е разрушил.

Светослав е бил българин по самосъзнание и тенгрианин по вяра. Точно това деликатно се пропуска - както от нашите, така и от (у)руските учени. Но всичко го има записано.

Летописът за похода му се съдържа в "Поученията на Светослав Киевски". Които пък са част от летописа "Берсал Тарихи" или още Переяславска летопис от "Нариман Тарихи" писан през 1391 от Даиш Карачай Българина.
(Тарихи всъщност от волжкобългарски значи летопис)

Та там Светослав преди похода на юг си казва;

Така ще тръгнем зад  Урускал (Урусия - днешна Украйна/Молдова) в нашите степи Джурашки (Добруджа) и ще се бием за тази наша земя като богатири. Ние сме уруси от булгарски род, тоест отделихме се от славните хора (славолюдството), но искаме като преди да бъдем пак славни и това неведнаж сме го показвали с мечовете си ... За тази слава нашата Жар-птица пее, и орлите (носители на Орендата, б.р.) навсякъде крещят, че урусите са свободни и храбри и на земята и във водата, и в гората и в полето...
Така тръгваме на юг към Иджар (Дунав), където българските овце на Атай (джабгусир от IV в. до Хр.) пасат и заради вероломството на нашите кръвопийци гърци, тях самите в морето Илатско (Средиземно) от Ахил (Балкана) ще изхвърлим и ще и вземем целия Балкан, обилно полят с кръвта ни българска. А ако това не направим, то да ни прокълнат потомците наши и да се отвърне от нас Тангра и алпите и такъв грохот от Небето да чуем, такава тъмнина да обхване цялата ни земя, че да се обърнат и градовете и селата ни.


QUOTE ("anti666")
По нататък в летописа си княз Светослав продължава да споменава името на Българския Бог:

И ние с тези думи Джураш (Добруджа) ще тръгнем да вземем, само клетва преди това ще дадем, че ако Джураш вземем, то обратно на гърците вече няма да я дадем и по-добре да умрем там, отколкото да се върнем с позор. Ако ли път отстоим Джураш и Урускалия, единна, богата и могъща ще я направим и славата ни народа за пет века ще споменава, а от Тангра милост голяма ще получим даже и да се ни силни и многочислени хората.


И от други места съм чувал, че Светослав всъщност не е бил агресор за българите, а действително се е опитал да прочисти византийското влияние тук. Това обаче не трябва да бъде както приемано, така и отхвърляно с лека ръка. Ако може, anti666 да каже малко повече по въпроса.

--------------------
??????? ??? ?????! ıYı

Палазов 10.2.2015, 22:34
Постигнали "примирие" днес. Предстои да разберем как ще се развият нещата...

http://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-ukrajna/syglasuvaha-primirieto-v-ukrajna-6031524

Честно казано, не можах да повярвам.


--------------------
??????? ??? ?????! ıYı

Йордан_13 14.2.2015, 1:16
Украински радикали няма да спазват примирието
Военните на Киев отстъпват от Дебалцево

http://www.segabg.com/article.php?id=738780


Лидерът на националистическата организация "Десен сектор"(ДС) Дмитрий Ярош заяви, че Доброволческият украински корпус(бойното подразделение на ДС) няма да спазва примирието в Донбас, което бе договорено в Минск. Ярош заяви това пред телевизия "112 Украйна", докато се лекува от раните си получени при сраженията край Дебалцево. По думите на Ярош договореностите с представителите на т.нар. Донецка и Луганска народна република(ДНР и ЛНР), която украинската страна нарича терористи, нямат юридическа сила и противоречат на конституцията на Украйна, за това тяхното спазване не се явява задължително. Той отбеляза, че даже ако въоръжените сили на Украйна получат заповед да изтеглят тежкото си въоръжение и спрат бойните действия, то "Десен сектор" може да продължи активните си въоръжени акции с цел "освобождаването на украинската земя". Заедно с това Ярош предложи на ръководството на военната операция да атакуват опълченците със свои резервни сили по други направления, докато основните им сили са концентрирани при тежките сражения в Дебалцево.
По последни данни войските на ДНР и ЛНР са обкръжили там между 6000-8000 украински военни. По-рано днес украинският депутат и командир на другия доброволчески батальон "Донбас" Семьон Семенченко, който също е ранен, призна, че украинските сили са понесли нови тежки загуби при опита си да пробият обкръжението в тази район и са отстъпили към селището Луганское.Йордан_13 14.2.2015, 1:30
Какво нещо, дори и при нас, "дясното" носеше (и носи) абревиатурата ДС smil4334ad8a149e0.gif smil4334ad8a149e0.gif smil4334ad8a149e0.gif СДС = Съюз на Държавна Сигурност.

А сега, на темата. САЩ и Великобритания не участваха на срещата в Минск, което е симптоматично. Те казаха, в прав текст, че март месец ще снабдяват Украйна с оръжие и "експертна помощ". С една дума, плюха на всичко, каквото ще се договори в Минск.
За американските евреи е необходим горещ фронт, като параван да нанасят удари срещу хазарските си събратя в Русия - било то санкции, било то загуби в жива сила и техника. Трайната дестабилизация на районите около границите на Русия им дава възможност да се нанесат плътно там и да заемат позиции. Русия едва ли би позволила това.
Аз дори го казвам: Ако бях на Путин, нямаше да участвам в никакви преговори, просто щях да ги лиша от удоволствието март месец да се разходят до Украйна. До март, просто, такава държава нямаше да съществува и аз щях да стана съсед на Полша, и да съм пряка заплаха за Германия, предизвиквайки мъчителни еротични кошмари на Меркел. Еротиката не за всеки е удоволствие, за някои хора е и мъчение.
Ясно се вижда, че "Десен Сектор" са на пряко подчинение на САЩ. Те дори на Поросенко не са подчинени. С тях САЩ държат на къс повод Поросенко и същевременно ще държат конфликта горещ. Ако няма горещ конфликт, няма как те да се намесят с доставките на високотехнологично оръжие близо до руската граница. А целта е именно тази.


Йордан_13 17.2.2015, 15:24
Най-интересното от всичко в цялата тая инспирирана от гниещият труп на Америка война в подстъпите към Русия е, защо украинското правителство не направи всеобща мобилизация и да отблокира "Дебалцевският котел"? Ами по същата причина, поради, което мобилизация не се прави в България. Правителството няма реална подкрепа и едно масово въоръжаване на населението, ще доведе до неговото сигурно сваляне от власт. Неслучайно в България, болшевиките много трудно дават разрешително за оръжие. Не си мислете, че ги е еня за населението;))) дали ще се избие един другиго или не. То така или иначе се избива с колите си по пътищата, ако не с автомати. Страх ги е за самите тях. И с право. Мъртви са. Те един път са мъртви душевно, втори път сърдечно и напрая остава да ги освободим от присъствието им и телесно.
Сега е време да покажат и пленените войници от Дебалцево, да ги видим дали са украинци или наемници. Ако са наемници, при които са налице и екземпляри с черен цвят на кожата, нещата ще станат още по-интересни.

http://www.dnes.bg/…/proruskite-separatisti-vliazoha-v-deba…

Йордан_13 22.2.2015, 1:58

http://frognews.bg/news_86289/Potresavashto-pismo-za-dramata-na-nashite-ot-Donbas-i-Tavriia/

17.02.2015
Потресаващо писмо за драмата на нашите от Донбас и Таврия

Драматичен вопъл към институциите за помощ. Така може да се определи следното писмо, което изпратиха българи от Донбас и Таврия. То е получено в Асоциацията на българите по света и е адресирано до българските институции и еднокръвния български народ. Запазваме непокътнат езика на сънародниците ни.До Народното събрание на

Република България

До Президента на България

До Председателя на Министерския Съвет на България

До еднокръвния българския народОБРЪЩЕНИЕУважаеми държавни управители, народни депутати на Народното събрание, уважаеми господин Президент и господин Председател на Министерския Съвет, вие сте тези на когото българския народ изказа доверие да ръководите с държава България, да правите всичко, което е възможно и невъзможно във вашите сили за по-добър живот на народа, за просперитета на държавата, за защита на човешките права и свободи на българите отвътре и извън България.За нас българите от Украйна няма нищо по-свято от българската земя дори, че нашите предци я напуснаха вече повече от 200-та години,но знайте, че пъповата вървина помежду нас никога няма да се прекъсне дори да изминат и хиляди години, знайте, че България за нас е единствена в света и друга ние нямаме!В създалата се политическа ситуация в Украйна, когато върви страшна гражданска война в Донецката и Луганската области, ние българи, продължаващи да живеем на тази територия и нашите семейства, които напуснаха своите жилища, а сега живеещи в селата и градовете на Запорожската област, принудени сме да се обърнем към вас полномощните представители на българската държава собръщение за помощ, както това беше направено преди 70 години от страна на нашите предци - таврийските българи, по време на втората световна война, когато цар Борис защити правата на трите хиляди българи от болшевицкия терор и им позволи да се завърнат от Таврия в България.Сега ситуацията е друга, но все пак ние българите, като граждани на Украйна, сме въвлечени в тази война. Вече имаме много млади българи, които като войници загинаха или останаха сляпи и сакати от тази война. Особенно ужасно е положението на нашите български семейства, които живеят в тези области под денонощни бомбардировки и също загиват безвинни. В момента, когато навън е зима, повечето от нас останаха без жилище, гориво, храна и медицинска помощ, пенсионерите не получават пенсии, обречени сме на гладна смърт т.е. в региона настъпи хуманитарна катастрофа.Украинската държава прави много за бежанците, но тази помощ е недостатъчна. Нашите семейства разпокъсани по цяла Украйна и в съседните държави, децата не си виждат родителите, нямаме свъртало. Живота на мирните жители, които останаха в зоната, никой не ги вълнува, ние сме изоставени и забравени от цял свят. Единствена държава, която се грижи за своите сънародници от Донецката и Луганската области, е Полша, която дава помощ на полските семейства, транспортира ги от Украйна в Полша, осигурява ги там с жилище и работа.Уважаеми сънародници, скъпи народни депутати, достопочтими господин Президент и господин Председател на Министерския Съвет!

От името на българите- бежанци, които напуснаха Луганската и Донецката области, от името на хиляди българи които продължават да живеят в този регион в условията на войната и също от името на ранените войници - българи ние, тяхните представители и прости българи, обръщаме се към вас за помощ и закрила и много ви молим за следното:

1. Да се борите за мир в Украйна и да спрете тази ужасна война!

2. Да окажете хуманитарна помощ на пострадалите български семейства в зоната на двете области, на ранените българи – войници, да приемете много важно за нас решение, по пример на Полша, за приемане и социална защита на беженарите –българи от Украйна в България.

3. Да приемете спешно държавна програма за желаещи българи от Украйна да се завърнат в България.Подписи:

Председател на украино-българското дружество от гр.Донецк

А.И.Стоянов.

Български семейства продължаващи да живеят на окупираната территория и семейства -беженци от Донбас,живеещи сега в Запорожска област.

1.Николай Александрович Ташев от гр.Донецк(къщата разбомбена)

2.Олеся Вячеславовна Ташева(негова съпруга)

3.Вероника Ташева(дъщеря,първолаче)

4.Наталия НиколаевнаДементева гр.Донецк.

5.Вячеслав Николаевич Дементев (съпруг)

5.Владимир Григориевич Кулясов(гр.Дебалцево)

6.Татияна Николаевна Кулясова(съпруга) и тяхните два сина със семейството им.

7.Александър Иванович Левченко гр.Дебалцево

8.Наталия Владимировна Левченко

9.Тяхните деца Егор(1година)Кирил(4години)

10.ЕленаАлександровнаТашева гр.Донецк

11.Сергей Александрович Копачев(съпръг)

12.Дъщеря им Ася на 1 година.

Родители те им

13.Александър Степанович Ташев

14.Валентина ПавловнаТашева

15.Мария ПрокоповнаНиколаенко

16.Денис Юриевич Здрастев 1983г.р.съпруга му и две деца от гр.Донецк.

17.Едуард Николаевич Болжеларски 1973г.р.

18.Лариса Александровна Проценко(съпруга му)

19.Тяхните деца Кирил и Елизавета.

20.Евгений Григориевич Мавров 1949г.р.гр.Красногоровка.

21.Тамара Маврова (съпръга му)

22.Синовете им Игор и Андрей със семействата си.

23.Жанна Фьодоровна Стоянова 1941г.р. гр.Авдеевка.

24.Людмила Малихина дъщеря и, с две деца.

25.Светлана ИвановнаДоронина 1971 г.р. гр.Авдеевка нейният съпръг и две деца 6 и 15 години.

26.Наталия Михайловна Солдатова 1968 г.р.,мъжът и, сина и от гр.Горловка.

27.Виктор Николаевич Тахтаджиев гр. Донецк.1936г.р

28.Владимир Иванович Дуйловски ,1950 г.р. гр.Донецк.

29.Мария Ивановна Дуйловска,1953г.р. гр.Донецк.(съпруга)

30.Наталия Владимировна Дуйловска.1981 г.р.гр.Донецк.(Дъщеря им със семейството)

31. Марина Василиевна Дуйловска.1980г.р.гр.Донецк.(дъщеря им със семейството)

32.Богдан СергеевичДуйловски.2001г.р.гр.Донецк

33.Никита Сергеевич Дуйловски.2007г.р.,гр. Донецк.

34. Роман Степанович Чернев 1987 г.р.,гр.Донецк.

31.Чернева Елена Сергеевна.1985 г.р.(съпруга)

32.Чернева София Романовна .2013 г.р.

33.Виталий Сергеевич Дрозда 1996г.р. гр. Запорожие,съпру-гата му и 2- годишна дъщеря.

34.Сергей АлександровичКара,1970 г.р.гр.Бердянск съпру-гата и сина му.

35.Брат му Александър Иванович Саврански 1976 г.р.,град Бердянск,съпругата и дъщеря му.

36. Валентина Дмитриевна Савранска ,1952г.р.,майка на Сергей и Александър,гр .Бердянск.

37. Вера Фьодоровна Чернева 1958г.р.гр.Донецк

Децата и :

38.Мария Ивановна Чернева,1990 г.р.

39.Виолета Олеговна Чернева,2000 г.р.

40.Никита Сергеевич Чернев ,2008 г.р.

41.Христина Ивановна Скикейкина,1988г.р.Гр.Донецк Майка с две деца:

42.Тимур Дмитриевич Скикейкин,2012г.р

43Скикейкин Алексей Дмитриевич.2014г.р.

44.Виолета Ивановна Донец (Чернева),1937 г.р.село Пески, Донецка област

45.Светлана Ивановна Вронская.1971г.р. ,майка,село Пески

46.Алексей Николаевич Вронский 1957г.(съпруг)

47.София Алексеевнв Вронская,1994г.р.дъщеря

48. Николай Алексеевич Вронский ,2000г.р.внук.

49.Людмила Павловна Тамочкина 1971г.р.,гр.Донецк

50.Владимир АлексеевичТамочкин1971г.р.(съпруг)

51.Павел Владимирович Тамочкин 1993г.р.(син)

52.Алксандър АлександровичБогданов.1985 г.р.гр.Донецк.

53.Ирина Василиевна Богданова 1986г.р.(съпруга)

54.Кирил АлександровичБогданов.2003г.р.(син)

55.Мария Александровна Богданова2001 г.р. (дъщеря)

56.Светлана Владимировна Самойлова,1976 г.р.гр.Донецк

57.Александър Евгениевич Самолов,1975г.р. (съпруг)

58.Валерия Александровна Самойлова .1998 г.р.,(дъщеря)

59.Дария Александровна Самойлова 1999 г.р.(дъщеря).

60.Иванна Александровна Самойлова.2012г.р.(дъщеря)

61.Стефан Намлиев- Председател на Приморското районно българско културно-просветно дружество.Запорожска обл

62.Людмила Жейнова-Председател на Ботиевското българско дружество на Приазовски район,Запорожска обл.

63. Лариса Савченко –Председател на българското дружество «Родолюбие» в гр.Бердянск .Запорожска област.

64.Елена Божкова –Председател на българското дружество «Събор» в гр.Приморск. Запорожска област

65.Сергей Пачев-Председател на дружество «Балкан»гр.Мелитопол.Запорожска областP.S. Всичките горепосочените хора дадоха съгласие на подпис по телефона тeхните адреси у председателите на дружествата

Йордан_13 22.2.2015, 1:59
Българският Саракт: Най-лошото е, братя наши, че върли чифути управляват България, също като в Украйна: Българският народ няма контрол над държавата си, а управляващата юдейска върхушка прави всичко възможно, той да сподели вашата съдба - да емигрира насила от Родината си. Затова, ние, истинските Българи ви благославяме: нека Българският Бог ви закриля, братя наши и да ви спаси в тези тежки времена. Българската държава не съществува и ако вие искате да си я върнем обратно, за да ви помага, когато сте в нужда, то с радост приемаме вашата ръка в общата борба за България.

Йордан_13 13.11.2015, 1:54
Петро Порошенко награди Джордж Сорос с орден на Свободата

http://www.segabg.com/article.php?id=777762


В.Каменов 12 Ноември 2015 22:20

„Носители на орден „Стара планина“
1997 Джордж Сорос“

Не съм сигурен,че има държава в света с по-тъпи и продажни политици от България. Дьорд Шорош,беден и измъчен милиардер – демократ, се втурва да „помага“ на България още в зората на демокрацията,понеже е изтъкнат световен филантроп. На помощ му се притичва,за да не закъснеем с демокрацията,великият премиер Андрюшата Луканов – съветска агентура,фалшив комунист трето поколение,вече превербуван,който преспал и станал новият демократ. През 1990 г. престъпното правителство на този нов демократ издава ПМС с което се определя таван на пенсиите за „алчните български пенсионери излезли на припек“. С друго ПМС от същата година уж фалиралата България подпомага финансово бедния Шорош,който ще учредява фондация „Отворено общество“. Тази фондация е планирано да работи срещу България и заради тази отговорна дейност – Шорош не е никакъв банкер,а служител на ЦРУ и се прави на банкер с пари отпускани от правителството на САЩ за разбиване на държавни структури там където са планирали световните демократи и където имат стабилна местна агентура – финансовата фондация е подпомогната финансово с участието на богатите български пенсионери. Бедният Шорош получава потвърждение за отпускане на повече от 40 млн. лв. от българския бюджет за фондацията си. Фондацията се освобождава от мита,данъци и такси. Предоставят се безвъзмездно помещения за беднягата в НДК,както и 500 000 лв. за първоначални разходи! Фондацията получава разрешение за спомагателни стопански дейности,създават се печатница и издателство към фондацията – за сметка на държавата,разбира се.

Йордан_13 19.9.2016, 9:32
"Нужна е дълбока реформа на Европейския съюз - смяна на ръководството му и отказ от политиката му на присъединяване на страни, които влизат в зоната на национален интерес на Русия", заяви кандидат-депутатът от "Единна Русия".

До тук нищо изненадващо и нищо прекалено скандално. В отговор на пожеланието да води доброжелателна политика към България Пьотр Толстой вече решително казва: "Разбира се, просто ще я купим цялата! Половината от крайбрежието вече купихме!"

Прочети още на: http://www.dnes.bg/world/2016/09/19/kak-li-ni-vijdat-v-rusiia-shte-ia-kupim-cialata.315974


anti666 20.9.2016, 22:58
Толстой, закъснял си. Няма как да я купиш, понеже Цион вече я е изкупил за нуждата на азиатските заселници. Снимката е отпреди 5 години.
User posted image

Йордан_13 21.9.2016, 10:04
Всеки иска да вземе България цялата - Израел, Аамед Доган, Турция, Америка, Енгилизия, Русия (Хазария), и от държава дето всеки иска да я купи, а тя е готова да се продаде..., българите бягат неистово, щото почтения човек, не иска да си ляга с жена, дето е от пазарната ширпотреба.

Ние, когато през 2004-2005 г., когато се вдигнахме против Законопроекта за купуване на българска земя от чужденци, бяхма напълно наясно какво ще стане, ако това нещо стане закон, България фактически изчезва като територия, но още тогава, бяхме не само неразбрани, но и неподкрепени от по-голямата част от българите. Те искаха ЕС;))) не искаха своята Родина България. Всичко много лошо, което ще ви се случва, мои скъпи сънародници в близко и далечно бъдеще, ще е от онзи момент, в който не се вдигнахте да защитите Родината си.

Елена Генчева: Нали разправяха какво като я купят няма да я изнесат. Няма да я изнесат, ама ще се нанесат.

Отговор: Те тва е целта на занятието - изселваш коренният етнос и му вземаш територията. Територията е най-висшата част от националната сигруност на една държава, продаваш ли я, значи си сложил Държавата и народа на тезгяха. Българите - народ и държава за продан!


Кръстю Кръстев: По-добре купени от руснаците, отколкото от турци, евреи, англичани, американци или араби!

Нели: Нима и как така. Този манталитет си има последици, също както и бездействието, безверието и убеждението, че нищо не зависи от нас. и последиците се заплащат, даже моментът май е наближил. чух, че добруджанските земи са закупени основно от турски фирми и лица, преди време - че земите, на които има минерални извори вече са собственост на чужденци - дано не е вярно, н знам дали е факт... и така

Отговор: Много добре е да не бъдем купувани от никого. Политиката на "по-малкото зло", никога не води до просперитет, тя дори е по-пагубна от това, да допуснеш Голямото зло. Голямото зло се вижда, като предимства и недостатъци, а малкото - не и всеки ден гризе, корените и устоите ти.

Кръстю Кръстев: Сами не можем срещу голямото зло, затова ще се наложи по-малкото зло да ни защити от по-голямото.

Отговор: Можем срещу всичкоsmil4334ad8a149e0.gif Ние сме единственият народ, който може всичко, ама като народ, а не разпиляни отделни личности, идеологически противопоставени. Нямаме нужда да бъдем бранени от изкуствени империи, от колоси на глинени крака, след като самите ние носим Империята в себе си.

Кръстю Кръстев: А да видим ще доживеем ли...

Отговор: Доста от сегашните българи - не. Съдбата не го допуска, защото за действията и бездействията се носи отговорност, по някакъв начин.

Петър Панджаров: Русия беше създадена от България и развита от нея.Приносът на България към Русия е толкова колосален,че българите не могат да го осъзнаят, понеже не си знаят историята, камо ли руснаците.Русия не знам какво трябва да направи, за да ни се отблагодари.Но историческия момент за това да направи нещо настъпва и от нейните действия ще се види дали ще съществува в този й вид или ще придобие такава карма, която няма изкупване!


Кръстю Кръстев: Според мен ние вече нямаме държава. Този циганистан не е наш. Властта е в ръцете на чужденци, социалната политика - в ръцете на циганите, геноцид и изгонване на българите е перспективата на този ционистки Абсурдистан.
Този народ не е нашият. Моят народ вдига въстания, революции, гради империи...
Чужденците винаги са се гордели да бъдат българи в рамките на българските империи доброволно. Векове наред. Дори сега се гордеят да възкръснат от пепелта на времето. Този Абсурден народ и циганизирана пасмина нямат бъдеще с вирусното си съществуване!


Отговор: Ти си напълно прав, Кръстю. Затова Съдбата премахва цели родове. Тепърва ще се топим като чисто етнически ген, много лошо. Възмездието на Съдбата ще отнесе много от нас. Всеки ще си го получи урока по един или друг начин. Можем ли сега да кажем на Съдбата: "Спри". Мисля,ч е можем;))) но не трябва и няма смисъл. Мнозина от нас ще си отидат и темповете ще бъдат ускорени в следващите години. Те си отиват, и техните места (не всичките разбира се) се заемат от слизащата от Небето Небесна Орда. Всички те носят Орендата. Това е армията на Саракта. Благословено е всяко семейство, което е свалило Бъдещето на Саракта на Земята.

Йордан_13 21.9.2016, 10:24
Много неадекватно поведение на цялото правителство, начело с Тиквата. Москоффф, нема го коментирам, че ми призлява... Митов си пише отговори до Толстой на стената си във Фейсбук, а Тиквата го мъмри на правителствено заседание... Смеееех, смех
Най-малкото можехте да привикате руският посланик за "обяснение" или да извикате нашият от Москва " за консултации". Ако няма реакция от Москва, му връчете една нота на руският посланик и накрая го изгонете. Деба, има си дипломатически канали за въздействие...

http://www.dnes.bg/politika/2016/09/20/borisov-kym-tolstoi-1300-godini-nikoi-ne-ni-e-kupil.316162

Тиквата: "1300 години никой не ни е купил". - Винаги има първи път Тикве, особено със "Закона за продажба на българска земя на чужденци". Ще ни купят руснаците отма, аз ку съм на Путин, че ви купя законно за 1 нощ, кът имате такъв закон, защо да не се възползвам? Дава ли ми право? Дава ми... И после ще си строя на моя територия;))) Кеф ми "Южен поток", кеф ми "Бургас-Александрополис", че и "Набуко", че построя;))) кеф ми и Белене. Моя ли е земята? Моя е... 1300 г. България? Е, било е, ама някога...

Йордан_13 16.1.2017, 23:34
То, ако трябва да говорим, чий е Крим, ясно трябва да кажем: Крим не е нито руски, нито украински, Крим е български! Но тази теза, няма да се споделя, може би в близките 100 години от никой западен лидер. И от руски лидер. Това, означава ли, че не трябва да я изповядаме ние? Българският политик не може да е слуга на интересите на Запада или на Русия. Той трябва да е слуга на България и Бога Български. Последният, може да разруши всяка една империя!

https://news.bg/bulgaria/plevneliev-atakuva-radev-za-krim-i-rusiya.html

Петър. 17.1.2017, 19:41
QUOTE (Йордан_13 @ 17.1.2017, 1:34 )
То, ако трябва да говорим, чий е Крим, ясно трябва да кажем: Крим не е нито руски, нито украински, Крим е български! Но тази теза, няма да се споделя, може би в близките 100 години от никой западен лидер. И от руски лидер. Това, означава ли, че не трябва да я изповядаме ние? Българският политик не може да е слуга на интересите на Запада или на Русия. Той трябва да е слуга на България и Бога Български. Последният, може да разруши всяка една империя!

https://news.bg/bulgaria/plevneliev-atakuva-radev-za-krim-i-rusiya.html

Четете бе американо/русофили и всякакви фили, но не и българофили!
Крим е само и единствено БЪЛГАРСКИ.Ако е в нечий други ръце значи е взет от някой, на който НЕ МУ ПРИНАДЛЕЖИ!Няма значение кой.
Какво значи нещо да ти принадлежи?Значи ти да си бил първи на нея или да си бил първия, който е прибавил тази територия към своята Държава.Или да си създал Държава на тази територия или да си бил първия, който е направил нещозначимо на тази територия.И това е само и единствено Българският Саракт в миналото!
За повече информация четете от този сайт...

--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Йордан_13 15.3.2018, 10:54
Вече съм напълно убеден, че който влезе в Парламата е подложен на НЛП (невролингвистично програмиране) и е просто пешка върху шахматната дъска. Плевнелиев вече не фата дикиш с приказките си, затова се сменя със Симеонов, който пък от своя страна е "кандидат-десен" за следващите избори. Защото "десните" имат нужда от нова струна, на своята китара, на чието свирене да вдигнат своят паднал гард. Та, кримските татари, много внимателно, трябва да проучват с кого, общуват в България, защото ще бъдат употребени за вътрешнополитически цели. Просто е. От изказването на Винкела за Крим, няма да произтече нищо ново в геополитически план, но ще му помогне, на самият него, във вътрешнополитически - да бъде приет за свой от десните избиратели.
Да не говоря, че татарина Симеонов, краде позицииите на Българският Саракт, по темата, изказани по въпроса, още в началото на 2014-та година. А с кражба политика не се прави, далавера, да.


Симеонов призова за реакция срещу руската агресия в Крим

https://news.bg/politics/simeonov-prizova-za-reaktsiya-sreshtu-ruskata-agresiya-v-krim.html

Kamikadze 15.3.2018, 16:55
QUOTE (Йордан_13 @ 15.3.2018, 12:54 )
Вече съм напълно убеден, че който влезе в Парламата е подложен на НЛП (невролингвистично програмиране) и е просто пешка върху шахматната дъска. Плевнелиев вече не фата дикиш с приказките си, затова се сменя със Симеонов, който пък от своя страна е "кандидат-десен" за следващите избори. Защото "десните" имат нужда от нова струна, на своята китара, на чието свирене да вдигнат своят паднал гард. Та, кримските татари, много внимателно, трябва да проучват с кого, общуват в България, защото ще бъдат употребени за вътрешнополитически цели. Просто е. От изказването на Винкела за Крим, няма да произтече нищо ново в геополитически план, но ще му помогне, на самият него, във вътрешнополитически - да бъде приет за свой от десните избиратели.
Да не говоря, че татарина Симеонов, краде позицииите на Българският Саракт, по темата, изказани по въпроса, още в началото на 2014-та година. А с кражба политика не се прави, далавера, да.


Симеонов призова за реакция срещу руската агресия в Крим

https://news.bg/politics/simeonov-prizova-za-reaktsiya-sreshtu-ruskata-agresiya-v-krim.html

Или е кукла (клонинг)
Каквото му ръгнат на дискетата,това плещи.

Йордан_13 1.4.2018, 17:05
Чифуто-помак да говори за национализъм и патриотизъм е меко казано, дебилно. Расим Плювата се изявяваше в прецедентството си, като либерал-демократ, т.е. истински плужек и слуга на евроатлантизъма. Българският национализъм, няма как да е проруски, защото тогава, няма да е български; патриотизмът няма как да е проевропейски, защото пък няма да е патриотизъм. Геополитическите оси са само инструменти за осъществяване целите на национализма, на един или друг етап. Ако за демонтирането на вредният за България либерален-демократизъм е нужна евразийската ос, то ние ще я ползваме, и важното е, умело да я ползваме, ако на даден етап трябва да отблъснем източният модел, то тогава ползваме европейската ос. Ясно е, че либерало-демократизъма, ни еба майката тотално. Следователно Расиме, ти си един от тия, които демонтирахме чрез евразийският гаечен ключsmil4334ad8a149e0.gif

„Трябва да си даваме сметка, че българският национализъм днес е проруски”, подчерта Плевнелиев и добави, че за разлика от това българският патриотизъм е проевропейски.

https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-sluchaiat-skripal/plevneliev-za-rusiia-prosto-kanim-vylka-v-kosharata-6080879

Йордан_13 1.4.2018, 17:06
Мислене, нормално за един треторазрядeн физкултурник. Психологията му е такава, все трябва да си причислен към някакъв отбор, по възможност печелившият за момента, за да имаш някакъв идентитет и добър дивидент. Такава впрочем е и психологията на овцата, тя не може да живее без стадо. България е над диполният модел, моделиран от осите Изток-Запад. Тя е над тях. Гибелно е да се заема позиция в единият или в другият полюс, защото и двата полюса са просто средство на геополитиката, не самата геополитика.

Цветанов зове: Да се числим към евроатлантическата общност!
А не към евразийската, иска лидерът на ПГ на ГЕРБ

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2018/04/01/cvetanov-zove-da-se-chislim-kym-evroatlanticheskata-obshtnost.372449#comment-newest

Петър. 3.4.2018, 12:25
Единствените, които някога са казвали и още повече сега в тези още по-мъртви времена казват, че България не трябва да влиза в ничий съюз са Българският Цар и Движение Воини на Тангра!
Абсолютно всички останали са за България да бъде в нечий съюз. Но това значи политиката на България да бъде оставена в ръцете на някой друг. Вътрешната и външната!
Понеже, щом искате да сте в съюз и да се облагодетелствате чрез него ще изпълнявате това, което ви се казва. Или изчезвате и се оправяте сами.
Не влизането в нечий съюз не значи да нямаме добри отношения с останалите страни. Не значи да не сключваме ВЗАИМНО изгодни сделки.
Целта ни е никой друг освен Тангра чрез Българският Цар и Съвета му да няма влияние в България.

--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Йордан_13 12.2.2022, 15:47
Крим в нашата средновековна история
Проф. Пламен Павлов
Автор: Проф. Пламен Павлов
https://trud.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/?fbclid=IwAR0gJECNg0EcBxdcRhDYt9JNta1qtCik_ULiLPOKEVVpOz2k00oLLP2A03k

Виждате ли, сега, как ме крадат?:))) Не бих направил проблем, ако не са ВТУ, защото ВТУ категорично застанаха против нас, тенгрияните и вижте ги сега пак с фразата: "загадъчна езическа българска вера". Няма такова нещо "загадъчна българска езическа вяра". Тя си има име. Нарича се Тенгриянство, независимо дали харесва на някои жени или на некои пичлеменца от ДАНС;))) За всичко друго може да спорите с мен, дори за размера на половия орган на майките ви;))), но не и за това! Та, вижте, как ма крадат... Тази съпоставка "Крим-Македония" и как ще обърнем политиката си на Север ми дойде чисто интуитивно;))) Просто ми дойде;))) Вижте сега, като сте се научили да раждате в преражданията, сега това ви идва просто отръки, а некои жени плачат сега, колко трудно било раждането, а мъжете не знаели;))) Знаят, знаят те, правили са го преди вас;))) Какво друго да ви кажа... За кадри на ВТУ, толкова. Джалда, т.е. истинското и българско име на Крим ! Крим, винаги си е бил български, дори митологично! Това простата глава на фърчилото Муньо, не можа да разбере! "Крим бил руски, мие, мие, мие, путьо! Аскуфски бостански каунь....Средновековието е просто малка искра, свидетелстваща за изконността на Българите на тази територия! Та вижте им ръчениците, хората;))) Те още са живи като Българи, дори наречени "татари". По живи са и от нас, очалгосаните днес, анадолии!

anti666 13.2.2022, 7:09
Крим (Джалда, Ялта) е много специално място за българските тенгрияни. Самият полуостров въобще е осеян със светилища. Много снимки, някои и снимани от нас има тук в сайта.

Крим е рожденото място на кан Аспарух. Само за това ние трябва да се отнасяме с особено отношение към това място. Разбира се, за джехудите от двора на Натан това място също е важно. Неслучайно Шаломов през 2014 го цапардоса (оттяпа) от украинците. Които го бяха доста занемарили. Крим е бил някога заедно с Кубан (Предкавказието) един от най-важните места за Черна (Велика) България.

Йордан_13 24.2.2022, 12:00
Денацификатор;)))
преди 1 секунда
Хубавото е, че военните сводки ще изместят напълно новините за ковида, страшилните баби омикрон, умрелите, неизвестно от кво, а ще се виждат вече и наистина чували в трупове. Е, вижте Днес-а;))) целият е станал военна сводка;))) за нема и час.

Руското военно министерство: Украинската ПВО е неутрализирана
Използвани били прецизни оръжия

Прочети още на: https://www.dnes.bg/rusia/2022/02/24/ruskoto-voenno-ministerstvo-ukrainskata-pvo-e-neutralizirana.521466?fbclid=IwAR3zm8W5_UZ7xD3TWbMsKfKmlijd_nRt2XBuELvKuZSpHmklB3N8iNreX84#comment-newest

Развитие на войната
преди 1 секунда
Феса Ердоган ядосан от унищожените "Байрактари" затваря Босфора . Руската армия започва офанзива по море и суша за отварането му. Офанзивата по суша ще е по Българското черноморие и ще започне от град Бяла;))) спусайки се надолу, по посока лелеяният от Русия, Константинопол;))) Турската армия, за да възпре навлиза в Крайморска Странджа (като съюзник, разбира се);))) хахахахаха и големите битки ще се водат около Бургас.

Спешна среща при президента Румен Радев за Украйна
След края на срещата държавният глава ще направи изявление

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/02/24/speshna-sreshta-pri-prezidenta-rumen-radev-za-ukraina.521459?fbclid=IwAR0ctdRC0nGWuc8hIDMHDDiqJQzvC96n9M4eWZCEbAPmL2dmOGPMt1zYFl4#comment-newest


Анонимен
преди 8 минути
Само да вметна, "фашисти, хохли" в Украйна, "фашисти, татари" в Македония. Тези думички идват от едни служби. Помислете върху това!

Денацификатор;)))
преди 0 секунди
До Анонимен

Русия като съзнание, още не е излязла от еврейската матрица на ВСВ, където основният идеологемен вдъхновител на омраза е фашизма и нацизма, но всичко е под общ знаменател "фашизъм". Така е, говоренето по оста "българи фашисти-татари" в Македония е от еврейското хазарско ГРУ или "Домът на Натан", който неистово мрази Българите. Но и ние го мразим. Затова денацификацията за нас е именно изкореняването на "Домът на Натан" от нашето съзнание и територии!

Сухопътни части на Русия нахлуха в Украйна
Зеленски: Путин иска да унищожи моята държава

Прочети още на: https://www.dnes.bg/notifikacii/2022/02/24/suhopytni-chasti-na-rusiia-nahluha-v-ukraina.521493?fbclid=IwAR2dYxirFpF8yqdePCboYfZl4pTm04MigAr8zFb4mAf7CVNKzE8Eg2D7_lU#comment-newestЙордан_13 24.2.2022, 14:19
Бла-бла-бла
преди 1 секунда
Еврейчето от Дома на Натан, Даниел Митов, същият като Николай Младенов (Лорер е ясен, той поне не е крипто) връло загрижен, но с общи фрази, декларации и мазни замазвации. Санкции;))) Какви санкции след като Русия, тихо и кротко е поставила икономиката си на военни релси? За нея, ВСВ не е свършила;))) Третата е просто нейното продължение. Кой въобще в Русия ебава Янев, Муню, ПростоКиро, Митов, Бойко?:))) Стиха смехории, дори украинците с техният Зеленски и Порошенко се напикават от смях;))) А, да, неждувпрочем евреина Просенко;))) съвсем безпрепятствено си продава шоколадите "Рошен" (чисто еврейски) в България. Като шоколад и вкусови качества, въобще не струват. Пълен боклук са;))))

Даниел Митов: Държавата да се погрижи за българите в Украйна
Русия отново има намерения да шантажира света, посочи бившият министър

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/02/24/daniel-mitov-dyrjavata-da-se-pogriji-za-bylgarite-v-ukraina.521478?fbclid=IwAR3Jr0p5YJ_a6EEzUr-sc_XJIFD3agPIHnZ-t2A6pA65uR4b5M_10gl3DHE#comment-newest

Така е, откак съм се изволнил, т.е. откак съм "отбил военният си дълг", т.е. дал съм квото се е искало от мене, тогава към държавата, Българската държава, въобще не ме е потърсила за квото и да е, даже обратното с времето, аз самият се превърнах в Проблем за нея, защото започнах да се бъзикам с управлението й, по една проста причина: с времето осъзнах, че държавата, в която живея, просто не е Българската, а само я имитира! Гадни и гнусни, плужечно-мръсотни гени стояха и стоят на нейният трон и я управляват!
Затова често и писах, че тази Дунавска България не е онази Дунавска България, която би проявила истински държавен интерес извън границите си, защото тя към собственото коренно население, няма никакъв интерес, дори обратното, воюва с него и то воюва с нея!

Анонимен
преди 13 минути
Не сте способни да се погрижи те за Българите у България ще остава извън Нея

Даниел Митов: Държавата да се погрижи за българите в Украйна
Русия отново има намерения да шантажира света, посочи бившият министър

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/02/24/daniel-mitov-dyrjavata-da-se-pogriji-za-bylgarite-v-ukraina.521478?fbclid=IwAR3Jr0p5YJ_a6EEzUr-sc_XJIFD3agPIHnZ-t2A6pA65uR4b5M_10gl3DHE#comment-newest

Военен щаб
преди 0 секунди
Единственото, което може да нанесе украинската армия на руската са максимално възможните жертви, преди самата тя, да изчезне напълно, оставяйки в различните географски точки паметници на героите сражавали се до последният патрон;))) Тъй каза и Бай Дън: нанесете максимални жертви;))) Ние и тва нема да можем към днешна дата;))) За нас е най-добре, да се изтрепем помежду си, защото много боклуци живеят тук и много продажни личности като бит и съзнание. Гнус ме е, че сме станали такива!

Русия нахлува в Украйна от няколко посоки, бомбардира цялата страна
Зеленски: Армията да нанесе максимални загуби на нашествениците

Прочети още на: https://www.dnes.bg/index/2022/02/24/rusiia-nahluva-v-ukraina-ot-niakolko-posoki-bombardira-cialata-strana.521511?fbclid=IwAR0FdqL7z8HShgDcHD95MKOya-ZbNnusJACCnbyY5R-af5GsYN5XY9HINxM#comment-newest


Билет за руският фронт
преди 1 секунда
С последните си стинки в жоба, купувам билет на гоцеделчевската еврейска булка Плевнелиев да отиде доброволец на руския фронт. Вече има руски фронт, скъпи, сваляй прашките, обличай кюлотите, фатай Калашника, сумката, 4 пълнителя, каската, шанцовия инструмент, пристегни колана...а, така, маймуно такава..., закачи лимонките... Ходом, маршшшшшшшшшшш!;)))

Плевнелиев: Путин е диктатор, взривява света! Радев и Янев извършват предателство
"Категорично трябва да се подкрепят санкциите срещу Путин и неговите приближени"

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/02/24/plevneliev-putin-e-diktator-vzriviava-sveta-radev-i-ianev-izvyrshvat-predatelstvo.521505,10


Денацификатор;)))
преди 1 секунда
Украинците, които са като наште македонци, т.е. кат ги изкъпеш и отдолу излизат чисти българи;))) използват старата ни тактика (от времето на кана субиги Арджан Джирас) от времето на войната с Дарий, когато армиите са несъизмерими като численост и въоръжение: да въвличат други народи, които не искат да воюват във войната с подобни действия. Със затварянето на Босфора, Турция влиза във войната, а с нея и България! Русия ще десантира сухопътно през района на Варна (гр. Бяла), докато останалата част от военноморския й флот атакува през Черно море. Гажала Ердоган ще нахлуе под давление на Бай Дън в Странджа, за да пресрещне руският удар и сблъсъкът между двете армии ще е в района на Бургас, Айтос Карнобат - Ямбол. Турците ще навлязат като съюзна натовска армия, сиреч наша, затова си сложете фесовете и без тва калпаци не носите, защото искате сте еуропце;))) Ний кво шъ прайм ли? Ша пуцнем един-два пъти срещу руснаците, колкото да си изпросим некоя бомбандировка над София, ще изпратим испанците и холандците д аумрат достойно и след това ще изпратим един женски батальон да обслужи и двете воюващи армии в района на Бургас: Make love, not war!;)))

Украйна поиска Турция да затвори Босфора за руски кораби
Турция - потенциален ключов играч във военен конфликт Русия-Украйна

Прочети още на: https://www.dnes.bg/world/2022/02/24/ukraina-poiska-turciia-da-zatvori-bosfora-za-ruski-korabi.521533#comment-newest
18j 25.2.2022, 8:58
Когато навремето през 2014-2015 украинците с българско самосъзнание искаха помощ от бойко рапоня и другите гербераски говеда не се случи нищо - те се покриваха като мишки - само изявления и никакво действие. Като следствие от това българската държава днес няма никакъв ход спрямо Украйна и нейното население днес - освен споменатите по-горе еврейски шоколади Рошен - изработени от палмово масло и сухо мляко - произведено от крави, отглеждани в района засегнат от аварията в Чернобил (това е факт).
Така че днес, изказваните позиции от българските политици изглеждат още по-смешно. Чак и Столичен общински съвет приел декларация - какви сте вие бе смешници! Вижте, че градът, който управлявате изглежда като обект подложен на бомбардировки - вие седнали да оправяте други държави.
Затова ние народът - не биоробота Путин - можем да кажем на наще профани: трайте бе миндили, докато руските навлязат на наша територия, за да може преходът да е плавен а не рязък т.е. за да не ви 'фръкнат кофите на всички. Аз не мога да рабера колко трябва да си прозт като политик, за да не се сетиш, че през последните 3 века тая история с Русия се е повторила 2 пъти. Само идиот прави едни и същи неща като очаква различни резултати. Днеска пънеш жили срещу раша, а утре те копат в гората или айде може да те оставим да чукаш камъни. Най-малкото е удачно да се сетиш като политик, че преди биоробота Путин да нападне ефективно Украйна е координирал всичко с биоробота Байдън и сега прилагат програмата. Вероятно променливи като политиците в България изобщо не са калкулирани.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Йордан_13 25.2.2022, 10:49
ВМРО: В Украйна живеят 500 хиляди българи, те да са държавен приоритет
Изпращаме законопроекта за карта "Българин" до всички парламентарни групи

Прочети още на: https://www.dnes.bg/rusia/2022/02/24/vmro-v-ukraina-jiveiat-500-hiliadi-bylgari-te-da-sa-dyrjaven-prioritet.521535?fbclid=IwAR3r0H2w7UOxifalmzLkh9snFmudK59HmDiJ6uqgaj7HtQmXXnAM7HZwcI0#comment-newest

МВР-О Скодоумници
преди 0 секунди
Тумбакларъ Билла пашалер да си затвара гнъсният плювалник! Когато бяха с ГЕРБ, когато бяха зам.министър-председатели, защото те бяха зам.министър-председатели, защо не го решихте този проблем? Хм? Гиди мааамуни гиди ниедни! Ще ви счупя, тиквите празни, ша почупя! Бездарни лаладжии, юнаци по софри! Мискини! А, ГЕРБ не искал... Ами вие, защо не разтурехте Седенката, нали сте загрижени за Българите, а не за дивидентите да сте управляващи?

Ердоган: Атаката на Русия е тежък удар върху регионалната стабилност
Турция подкрепя борбата на Украйна за защита на териториалната цялост
https://www.dnes.bg/world/2022/02/24/erdogan-atakata-na-rusiia-e-tejyk-udar-vyrhu-regionalnata-stabilnost.521556?fbclid=IwAR1bcL60_BEgZ3Fbz_F4ueutbCk0TmpkkXhaBluJAjoHBmPIyQXhoG7aAM4

Следете внимателно чалмътъ Ердо какви ги говори и какви действия предприема, защото затвори ли Босфора, войната неминуемо ще се пренесе на наша територия. Украинската тактика ще сработи. Русия и НАТО в лицето на Турция ще се сблъскат челно. Руснаците устремно ще щурмуват по суша започвайки то Северното Черноморие и оттам в посока Истанбул, а турците ще нахлуят на талази през границата ни и ще разгорят войната на наша територия. Това е изгодно и за двете страни, щото и двете страни ни мразят;)))

М. Н.:
Ако е по суша, не трябва ли първо да преминат през Южна Украйна, Молдова, да преодолеят натовска Румъния и чак тогава да се стигне до това което казваш ?
Й. С./M.N.:
Не е задължително, могат да направят десант;))) Бе, кой ще ги спре тука, че те много от градовете по Черноморието ни са буквално руски, тази година се убедих.
България е куха черупка. Почти всичко е събрано в три големи града. Филибелата е претъпкана, са пука по шевовете от налъми;)))
М. Н./
Й. С.: То ако преминат Черно море необезпокоявани и се изсипят избирателно тук ще е комично явно 😃 Пък и защо да пренасят боя на част от черноморието дето са наляли пари, освен ако тия руснаци по нашето крайбрежие не са украинци хахах
Й. С./М. Н.: Защото то вече е руска територия. Един път тя е плацдарм, втори път се явява и Родина, която трябва да бъде защитена от чалмите;))) Говоря, че операцията им за Босфора, ще е в 2 лъчи морски и сухопътен. И нали се сещаш, че първом блокират един от съюзниците на НАТО с този ход – България. Втори път имат шанса, един път завинаги да приключат с Турция и да си вземат Константинопол. Турция и без това много ги дразни в Сирия;))) В България ще извършат смяна на режима. Не, че ще дойдат по-добри, по-лоши управници ще дойдат, но такава винаги ни е била орисията.
Щото дори да инсталират тука проруски режим, ти виждаш, какви са им представителите тука. За чеп за зеле не стават и са същите слуги като ония, другите. Няма разлика, просто лагера е по-друг. Качествен българин те на върха на държавата нема да сложат, оти нема им играй по свирката.
Единственият им шанс е да ни пуснат почти безплатно бензин и газ, демек за едни 40-50 ст. за литър бензиня, а газта още по-евтино. Но, не мисля, че Путин е волжки българин, какъвто казват е бил Брежнев, хахахахахаха, други викат, че бил украинец.
М. Н./Й. С.: Те като цяло нашите интереси са в Евразия не Америка тъй че да видим какво ще се случва 😃
Й. С./М. Н.: Истината е, че нашите бъдещи външнополитически интереси са на Север/ Североизток, не, вече на юг, което не изключва и пряк военен сблъсък с Московското княжество, но ние едва ли ще доживеем да го видим, поне не аз, де.
М. Н./Й. С.: Дано си макар че може и аз да не съм 😃 Баръс ще разцепи мрака тази година!
Й. С./М. Н.: Виж сега, много работа има дотогава, много вода требе да изтече, много самун да загине, но първом трябва да преминем достойно този 12 годишен календар цикъл, т.е. едната юпитерова година, както казват. Аз тук съмс е съсредоточил, в тази посока.
Й. С./М. Н.: Баръс Бури, да, велик е той;))) Но, Тангра е над всичко и затова аз гледам цялостната цикличност как ще протече, отделните години са сегменти от нея, сили в нея и живи същества...
М. Н./Й. С.: Визирах че в годината на Урус Бабай може войната да се пренесе тук : ) Както в годината на Самор Улят започна тая пандемия. Но разбира се, Тангра е един! ; )) Бир Тангра, бир Тангра, бир Тангра!
Й. С./М. Н.: Да;))) това е безспорно. Въпроса е, че ние сме зян зебил, ама сме го казали: На Българите, своят меч дари... та Българите с огено сърце, Враговете да сразят с ръцете две... Чиста Война;)))

Йордан_13 25.2.2022, 10:52
Е, сега в Канал 1 по "Новини" , казаха, официално, че Зеленски е евреин;))) Нещо, което ние знаем, много отдавна! И имаше една патка, дето ма опонираше тука, викаше: Абе то има български фамилии на "ски", и че фамилията е на "ски", не значело, че е евреин. Па аз й викам: "Да, ама нема как Пирински, да не е евреин, Зеленогорски, да не е евреин и й изброявам, още примери", тя ми дава пример с Валя Балканска. Да, ама последното е псевдоним, поне за мен, за да скрие там мюсюлманското име. Много са упорито глъви, некои жени, спорат с Баш Мъжа;))) Абе, я си трай, че... хъ

Украинска българка даваха сега по 'Панорама" как са мота край българското посолство в Украйна и никой не я поема, за да я евакуира. Българските посолства по света са бордеи за връзкари, които са пратени там след поредната издънка или след пореднипят добър слугинаж, т.е. на тях въобще не мой са разчита, щото това са далаверажийници, а не авантпостове на Българската държава и български територии. Затва тяхната незаинтересованост, немарливост и безразличие, ясно демонстрира самото безразличие на Българската държава към нейните граждани!

Йордан_13 25.2.2022, 10:59
Най ма кефи идеологемата, с която се започна тази война "денацификация";))) Уникална идеологема! Какви са, обаче мотивите и причините за нея, украинците да бъдат наричани "фашисти" и "нацисти". Ами, да ви кажа, такива няма! Защо? Защото Украйна се управлява от евреи! Доказано! Зеленски, Кличко, Поросенко... От другата страна също имаме евреи: Путин, Медведев, като самият Путин, дори си го разказва. Затова за мене, той не може да бъде образец или някакво вдъхновение за надежда, хахахахаха. Нема как, щото е евреин! Та от едната страна евреи и от другата страна евреи, а посредата идеята за "денацификацията". Човек, не може да направи друг извод, освен този, че нацизмът е някаква еврейска идея, дълбоко вкоренена в тях, от които самите евреи искат да се отърват, жертвайки другите народи, но не могат! Трябва да им се помогне;)))

https://segabg.com/hot/category-foreign-country/zelenski-kum-es-ako-ne-ni-pomognete-voynata-shte-e-pred-vashata-vrata?fbclid=IwAR0QNpDr4J44uopMq9FDWjzhH8w9ElPN7Sfp9MwZmohbAN3E2zGXw72bvKE


Денацификатор;)))
преди 1 секунда
Когато омразата между две групи евреи пламне, тя не знае граници и поглъща всички. Украинците били "фашисти" и "нацисти"? Дали? Как ще са такива, след като Украйна се управлява от евреи? Зеленски, Кличко, Поросенко, доказано евреи. От другата страна, също имаме доказани евреи Путин, Медведев и цели клики и кръгове от хазари изповядащи юдаизма+московския равин, който всъщност е Главнокомандващия. За каква денацификация, говорим? Ясно се вижда сега, че нацизма е еврейско явление! smil4334ad8a149e0.gif smil4341944e6b0c8.gif
Вчера го писах, днес ще го повторя, но с друг акцент. Денацификация в България няма да има. Тук руснаците ще ядат такъв пердах, както го ядоха в Добруджа и в Букурещ. Хем ще ви бием, хем ще ви йевем и то лошо;))) В България ще се проведе дерусизация, сиреч Българизация - разни льондрьовци с кофти ген, ще бъдат изпратени да живеят в Русия. А не да карат скъпи западни коли и да реват: "Да живее Путин";))) Е, карайте Лада Нива, отворковци майчини;)))

Тука ще добавя малко история за дечковците русофилчета в този сайт... Дечковци, нито Украйна е руска, нито Киев. Киев е чисто български град основан от българи, а Украйна е като нашата Македония, ако я изкъпеш и отдолу ще се покаже България, всъщност поредната България в състава на Руската федерация. Та, аз предвиждам лошо бъдеще за вашата Русия, когато се възстановят всички Българии в Евразия. Тогава ще остане само Московското княжество;))) Никоя империя не е вечна, Вечен е само Българският Саракт!;)))


Русия настъпва към Киев, сражения в покрайнините
Продължават боевете в югозападната част на Украйна
25 фев 2022 08:50, Елка Василева
270

Прочети още на: https://www.dnes.bg/index/2022/02/25/rusiia-nastypva-kym-kiev-srajeniia-v-pokraininite.521609?fbclid=IwAR1rQvKXqhHqdz2BTGiIF1j8JCOaBOHvO-6HA6c0pg8XfZxJg5e3MBHDcVw#comment-newest


Йордан_13 25.2.2022, 12:50
Клечо, ти още живееш в Канада, бе момче;))) Вземи са освести!;))) От мекият фотьойл в Брюксел и утре от хотела в Боровец е лесно да го кажеш;)))
Войник бил ли си? Знамето целувал ли си? Българското имам впредвид? Автомат носил ли си, служба с него, давал ли си? Стрелял ли си? Бомби фъргал ли си? Учения провеждал ли си? Войникът има дълг към Родината! Не към тия дето стоят зад войните, а към Родината! Той ще умре, един ден, въпроса е, как ще умре, дали като Воин или като прост бачкатор за такива като тебе. Втората смърт е по-страшна! Който се е родил, той не е умрял! Такъв е цикъла " съществуване-смърт". Ако някой си мисли, че ще го избегне, за да живее 10-20 години повече от другите, сгрешил е;)))

Петков от Брюксел: Хората умират, не можем да стоим безучастно
Не очаквахме такава агресия, тя ще има цена, заяви премиерът

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2022/02/25/petkov-ot-briuksel-horata-umirat-ne-mojem-da-stoim-bezuchastno.521654#comment-newest

AtilaAryan 25.2.2022, 14:00
QUOTE (Йордан_13 @ 25.2.2022, 12:59 )

Вчера го писах, днес ще го повторя, но с друг акцент. Денацификация в България няма да има. Тук руснаците ще ядат такъв пердах, както го ядоха в Добруджа и в Букурещ. Хем ще ви бием, хем ще ви йевем и то лошо;))) В България ще се проведе дерусизация, сиреч Българизация - разни льондрьовци с кофти ген, ще бъдат изпратени да живеят в Русия. А не да карат скъпи западни коли и да реват: "Да живее Путин";))) Е, карайте Лада Нива, отворковци майчини;)))

Тука ще добавя малко история за дечковците русофилчета в този сайт... Дечковци, нито Украйна е руска, нито Киев. Киев е чисто български град основан от българи, а Украйна е като нашата Македония, ако я изкъпеш и отдолу ще се покаже България, всъщност поредната България в състава на Руската федерация. Та, аз предвиждам лошо бъдеще за вашата Русия, когато се възстановят всички Българии в Евразия. Тогава ще остане само Московското княжество;))) Никоя империя не е вечна, Вечен е само Българският Саракт!;)))
dnes.bg/index/2022/02/25/rusiia...#comment-newest[/URL]

https://anonybulgaria.wordpress.com/2017/12/22/единна-еврейска-русия/ smil4334a79125a1c.gif

User posted image

ГРОБА на Волжка България ИЗ/РОДИ Русия и Само ГРОБА на Русия ще Възкреси БЪЛГАРИЯ на Дунав, Киев, Крим, Кавказ и ВОЛГА !

От 20 Години ви Казвам че Русия е БЪЛГАРСКИ Кенеф Населен Със Славяно Мангали Управлявани от ЮДО Хазари, Каквато Разбира се е и Задунайската им Губерния Създадена за 32 Тона ЗЛАТО ! smil4334a62fd4260.gif

User posted image

ДА СЕ ЗНАЕ !

Когато БЪЛГАРИЯ Празнува РУСИЯ Умира !

Когато РУСИЯ Празнува БЪЛГАРИЯ Умира !

ВСЯКОЕ ТОРЖЕСТВО БОЛГАР ЕСТЬ СМЕРТЬ РОССИИ-Иван Сергеевич Аксаков-Руски Публицист,СЛАВЯНОФИЛ ! Публикувано в 24-ти Брой на Газета “Русь” !
smiles-rulez.gif smiles-rulez.gif smiles-rulez.gif

Тази Измислена Държава Наречена Русия:

1.Волжските Българи я Създадоха !

2.Дунавските Българи я Култивираха !

3.Кавказките и Киевските Българи ще я Ликвидират !


Склавяните и Юдохазарите са ТОР за Земите Български Арийски.

Цялата Земя от Москва до Казан,от Киев до Атина и от Солун до Будапеща е Българска.

Ние Наследниците на Императорския Род ДУЛО ще Ликвидираме Този 144 Годишен Руско-Турски КЕНЕФ и Възстановим Българската Държава !

КАЗАХ !

http://www.bulgarya.ga/russiangenocide.html
smil4334aa21c9ca7.gif smil4334aa21c9ca7.gif smil4334aa21c9ca7.gif

Йордан_13 26.2.2022, 0:19
Пълни глупости;))) Путин въобще няма да успее да направи това, т.нар. "денацификация";))) Този термин е само повод и оправдание. Хитър е евреина Путин, абе евреин;))) На много жени сега, не им харесва тва дет пиша, че Путин е евреин, ама тва е щот са ме чели от еди-коя си година, когато са ми станали "Приятели" във Фейсбук. Да ви кажа, на жени, които не са ми били в леглото, доверие немам, а на тези дет са ми били, още по-малко доверие имам;))) Хахаххахаа, т.е. изключението потвърждава правилото. Много съм лош и угодия нямам. Та, кво щях да напиша, пак... да. Ами не, конфликтите не са от ВСВ, а от момента, в който Московското княжество се е устремило да стане империя, т.е. днешната Русия. Не само украинците, но и т. нар. "татари", т.е. волжките българи, доста мразят руснаците. Колкото до Русия, бъдещето й не е розово, ние просто ще си възкресим Българиите и Русия ще изчезне. Денацификация ще извършим, истинска;))) Хубавото е, че този процес, не зависи от наште женуря, днес. Путин наистина смътно интуитивно усеща огромната опастност за империята му. Но е Слепец, вашият мъж, мили мои дами, заплахата за него не идва от Запада;))))
========================================
Военната ескалация ще спре. Крайните цели на Путин са денацификация. Възраждането на неонацизма в Украйна има своята почва. Няма начин конфликтите от миналото през Втората световна война и времето след нея срещу съветската власт да не дават сега своите резултати.

Военната ескалация ще спре, целта на Путин е денацификация
Застрашена е енергийната ни сигурност, не военната, смята Тихомир Стойчев

Прочети още на: https://www.dnes.bg/stranata/2022/02/25/voennata-eskalaciia-shte-spre-celta-na-putin-e-denacifikaciia.521700?fbclid=IwAR3C8-7Fu0_Xe7vMCT3L9Sd1x_Nuket2ACSe0YYCvQZz4MFib4d9vy26I5IКогато се случи онази работа в Кaзахстан, помните ли, какво условие поставиха, ей тия боклуци, руснаците на казахстанците? "Да не се заиграват с нацистчетата" Какво ви казах тогава? Казах ви, че тези думи визират определена група хора в България, единият сред които съм самият аз. Не, в Казахстан;))) В Казахстан нема "нацистчета", просто нема такова масово явление, там психологията е друга. Вижте сега, Курво, Годината Сомор мина, така, че в Годината на Бури Барс, ти казвам открито: Ела, Курво и ще направя руските войници да започнат да раждат деца!;))) А на теб, ще ти порастне пишка, наобратно... от задника!

https://btvnovinite.bg/svetut/rusija-nahoka-balgarija-za-neonacizma.html?fbclid=IwAR0853M-3TmDZ5iqxllan-8IClnhHS_bGd7AKNHVNIQhutDrQXFMwOlhMoY

Йордан_13 26.2.2022, 0:30
"Зеленски поиска Израел да е посредник за преговори с Русия"

За всички, които се дивяха днес, защо Израел си мълчи и каква ще е ролята му, хахахахахаха, ИЗРАЕЛ ИЗЛИЗА НА СЦЕНАТА, НЕ ТОЙ НИКОГА НЕ Е СЛИЗАЛ ОТ НЕЯ!
А сега ми дайте обяснение и тука ВСИЧКИ ЖЕНУРЯ ДЕТО ЛАПАА ЧУРКИТЕ НА ДВАМАТА ЕВРЕИ В ПОСТОВЕТЕ СИ;))) защо Израел ще посредничи?;))) Защото ТАЗИ РАБОТА С УКРАЙНА Е ЕВРЕЙСКА РАБОТА, скъпи мои женички, с две сламки акъл в главата!


Зеленски поиска Израел да е посредник за преговори с Русия
Украинският президент се обърна лично към Путин да седнат на масата на преговорите

Украинският президент Зеленски помолил премиерът на Израел Нафтали Бенет да бъде посредник в преговорите между Украйна и Русия.

https://segabg.com/hot/category-foreign-country/zelenski-poiska-izrael-da-e-posrednik-za-pregovori-rusiya

Йордан_13 26.2.2022, 0:39
Има един начин руснаците да претърпят унизително, съкрушително и опозоряващо поражение край Киев, но ти си евреин, нема да ме разбереш. Но за останалите... погледнете герба си;))) и вижте в коя година сме.


Киев очаква решаваща нощ
Съдбата на Украйна се решава сега, заяви украинският президент Зеленски

https://segabg.com/hot/category-foreign-country/kiev-ochakva-reshavashta-nosht

18j 26.2.2022, 8:26
Божинка, майка, титане шопски на мисълта и словото, мъчно ми е, но си детрониран. Вече изгуби и първо, и второ, и трето място в словесната несвързаност:

"Ако погледнете Русия на световната карта като част от световната икономика, ще видите, че тя е съвсем мъничка. Русия има петрол, газ и оръжия и прилича на една бензиностанция с ракети." изфъфли нашата прима балерина.

Придобивам странното чувство, че тоя са го сложили само за да поеме хуреца на Путя. Толкоз прост човек, че и без словесни задръжки бе.

Та тук под секрет от киро тъпото можем да кажем: през последните 6-7 години, след Крим и Донбас, Русия от крупен вносител на жито стана износител, от 5тия в света вносител по обем на свинско месо, днес е на трето място по износ - в света! Постигна собствен баланс в производството на зеленчуци и си произвежда - със собствени суровини, в руски предприятия, всякакви европейски специалитети, които се считат за луксозни стоки. Така че освен петрола и газта - където е водеща сила; военните технологии, където прескача всички останали - Русия има и своята хранителна независимост. Така че европейските търговски санкции може да се окажат авто-санкции, т.е. европейските правителства се само-санкционират като реакция срещу агресията на Путин, защото са същите лешпери като нашия. Виж го бе - олегофрен:
https://m.dnevnik.bg/citat_na_deniia/2022/02/25/4316617_citat_na_denia_rusiia_prilicha_na_benzinostanciia_s/

Но от историята има и друг извод. Ако утре някакво Българско управление реши да пристане на Раша - то няма да е като едно време - ние ви даваме туршия - вие ни давате нафта... то ще бъде стригане до голо по чифутски. Русия днес няма нужда от нищо което нашият умрял агрокомплекс би могъл да произведе след нова колективизация.. Така че налягайте си парцалите защото при всички условия идват странни времена.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

idle 27.2.2022, 12:49
Днес заседаващите евро-лидери са решили да изхвърлят голяма част от руските банки от системата SWIFT. Всеки, който си е имал работа с международни разплащания е наясно, че това означава пълна изолация на тези банки и на голям дял от финансовите операции на Русия в чужбина. Така можем да станем свидетели на непредвидените последствия от още един необмислен ход на европейските импотентни джендър-ландци. Това освен като автосанкция за самия ЕС, може да е тригер за друг НЕОЧАКВАН ход от страна на руснаците и пак всички да останат ИЗНЕНАДАНИ!!! Както при нахлуването! Тогава може да се взриви и еврото и може след него и доларът да опатка!
Тогава е излишно да ви казвам какво ще настане. Клекналите евро глупаци които усещат че по всички критерии са догонващи явно са решили че могат да избягат някъде и да се скрият. Обикновеното население обаче няма къде да се дене и ще понесе всички последствия от една разрушена икономика и няколко войнстващи противника на центрлания и на задния вход едновременно...
България в тази ситуация може да се насочи към друга посока, която е предимно българо-центрична. Явно е че нямаме съюзници, които да са загрижени за нас и да ни решат проблемите. Наивно е да се надяваме на това.

Йордан_13 28.2.2022, 11:46
Това си пролича още с призива на Путин, украинската армия да извърши преврат, сиреч "Майдан 2", което е нашето тукашно "мегдан", но всъщност първата му форма е тази "майдан". "Ай на мегданя", както се казваше по селата, навремето. Ееех, навремето... Та, нема как без стратегически планове да нахлуваш в съседна страна разчитайки на многочислеността си, по простата причина, че многочислена армия, много трудно се координира в различните звена и родове войски, а при непрекъснатото налюшкване с водка, всекидневно, това води до "лю-лю" в редовете на войската, едната колона напред без никаква подкрепа отзад. Другата изостава водейки боеве и така се разпокъсва цялата основна линия на настъпление. Колоните напред са обречени, тъй като те са откъснати от основното настъпление и могат лесно да бъдат обкръжени и ликвидирани. Въобще, кой им е заповядал "юруш напред" без всякакво осигуряване с резерви отзад? А, да, желанието на Путин да приключи за 4 деня, показвайки превъзходното състояние на армията си и да комплексира Запада. Да, ама войната не е като военното учение, там срещу тебе стрелят и не ти дават да преминеш така лесно. Второ, Захарова ни познава чрез своята агентура в България, много добре:))) щом визира с приказките си БНС:))) и "Луков марш", знае, че Годината е Бури Барс и какво сме нарекли в нея като призив към великият Бури: "На Българите, своят меч дари, та българите с огнено сърце, Врагът да съкрушат с две ръце";))) Най лошата година за война с Украйна, която носи символа на Урус Бабай Кубар Бури Барс на знамето си! Затва навремето БА си е имала своите военни колобри, които са казвали, подходящо ли е времето за война и за каква война;))) Защото войната може да се води по различни начини и да постигне същият желан резултат. Затова и БА е била непобедима. Да знаеш, кога и как! Не влизаш в битка "юруш на маслините"!

Настъпи разкол в редиците на руската войска в Украйна
Инвазията излиза скъпо на Путин

https://segabg.com/hot/category-bulgaria/nastupi-razkol-redicite-na-ruskata-voyska-ukrayna?fbclid=IwAR33SG0d2wh-rl26yu2zc4-yVaXVgFfvVfXWFxY5MTdqlZNln07z6L6G7ng


Победата на Русия във ВСВ се дължеше на това, че можеше да мобилизира именно това, духа на мосхалите: "За Родину, за Сталину";))) Сега, това нема как да прозвучи: За Родину, за Путину";))) т.е. Русия няма да се чувства никак комфортно в ролята на агресор, превземащ друга държава. Да, тя го е правила, но първоначално е била в ролята на защитаваща се и губеща войната по всички фронтове. Няма как с идейност като "Денацификация" да мобилизираш боен дух!;'))) Защото, обикновения руски селяк, особено младите пацани, не са наясно, какво е това "нацист". Да, те са слушали много по темата, но наживо, никога не са виждали жив нацист, още повече, нацист говорещ руски като украинците;))) Хахахахахаха... Нал се досещаме, че в разказите на старите хора, нациста говори немски;))) Още повече, пропагандата казва, че украинците са малоруси, другите са белоруси, а мосхалите са руси;))) Макар, че всички те са едни неизкъпани българи, но тва един ден, това ще се разбере;))) когато България заеме полагащото й се място в Евразия и това ще започне именно с тази война в Годината Бури Барс: "Бури Барс, своят Меч ни дай, на Българите го дай!..."

https://www.vesti.bg/sviat/kak-rusiia-mozhe-da-zagubi-vojnata-s-ukrajna-6138766
========================================================
Силното усещане за нация сега даде на украинската армия това, от което се нуждаеше, за да спре руското настъпление – герои. От обикновения войник Виталий Скакун, който се взриви с моста, защитаван от него и спря руска танкова колона. През храбрите защитници на Херсон, отблъскващи вече няколко дни опитите на руската армия да се разгърне на западния бряг на река Днепър, които унищожиха десетки руски танкове. Храбрите защитници на Харков, които си върнаха контрола над града. Храбрите защитници на украинската столица, които вече пети ден се бият улица за улица с настъпващата руска армия. До „Духа на Киев” – легендарния и вероятно несъществуващ реално украински ас, свалящ руските самолети в киевското небе.
Руската икономика не може да поддържа армията, изпратена в Украйна, за повече от няколко седмици. Дори в пика на войната в Афганистан, допринесла изключително много за краха на СССР, броят на съветските войници на афганистанска територия не е надхвърлял 115 000. Срещу Украйна, Русия, чиито икономически потенциал е далеч по-малък, хвърли над 150 000 души, по-добре въоръжени, с повече тежка техника, по-силна въздушна подкрепа и голям брой модерни скъпи оръжия, като високоточни балистични ракети.
Такава военна авантюра би била предизвикателство дори за огромни икономики като САЩ или Китай. За Русия тази война може да се превърне в опустошително фиаско, особено с оглед на тежките санкции, наложени от Запада.
Дори сега, в първите дни на войната, вече има сериозни логистични проблеми, като руски танкове останали без гориво на украинските пътища. Руските медицински екипи са принудени да докарват ранените в украински болници. Цели руски части не успяват да достигнат позициите си.
Причината за това не е лошо командване. Просто изпратената срещу Украйна руска армия е твърде голяма. Русия няма възможност да осигури дори логистиката за толкова много техника и войници извън собствената си територия. И това ще става по-трудно с напредване на времето.
Същевременно войната само засилва националното чувство сред украинците. Все повече от тях се присъединяват към армията, защитаваща страната си. За Украйна войната, поне икономически, е много по-евтина, защото украинците се бият у дома си.
Всеки ден, в който Киев не пада, е голяма победа за украинските защитници и тежка загуба, струваща милиарди на настъпващите руски сили. Всеки такъв ден приближава момента, в който Русия ще загуби войната в Украйна, въпреки пълното си военно превъзходство.
Дори „Духът на Киев” да е измислен, свалените самолети са факт и вече пети ден, въпреки пълното си превъзходство, Русия не успява да постигне контрол над въздушното пространство на Украйна.


18j 28.2.2022, 14:46
Колкото повече се замислям излиза, че си прав - единствения вариант да се срине Раша е чрез българските общности, които са цели държави. Там има 2 проблема - няма как американците да навлязат и да разработват борци за "демокрация и идентичност" в рамките на Путинска говерния, но българските институции имат съвсем легитимен повод. А освен това, чужденци не биха знаели как да общуват с тези хора, които са се запазили въпреки вековните съветски набези над етническата им идентичност.

Единствения шанс на американците - те трябваше да изсипват тука милиардите, за да може дунавска България да стане модел и мечта, които да се рекламират пред българите в Русия. Кой би искал да живее в тоя коптор?! Дойдоха американците и започнаха да тикат напреде най- долните утрепки на обществото, прибират милиарди по корупционни схеми сякаш са опряли до нашите хартийки. Съсипа се под тяхно давление индустрия и инфраструктура за стотици милиарди. Това няма как да им се прости. Американското правителство стана омразен противник за всеки истински българин. Всичко това изглежда смешно за една азиатска република където Масква им помага за да имат храна и водоснабдяване. Но ако имаше читава, процъфтяваща държава България, извън СССР, която сътрудни със САЩ и там се сбъдва американската мечта - веднага се сменя психологическия механизъм и путиниския модел спира да е привлекателен. От там вече се задействат всички културни обмени и икономически сътрудничества, които могат да доведат да задълбочаване на процеса. Но ето, че американците не са избрали такава стратегия, а вървят по модела на дьорд шорош и цялата ротшилдова конспирация. Но това е път за никъде, защото ротшилд финансира и масква, като най-висшата им цел е да се унщожи българизма. Е тука вече се получава цивилизационен конфликт - светът няма нужда от империя като Русия, но начинът за разбиването й не е угоден на една клика от световното правителство. Това което правят е анахронизъм, а в историята - всеки анахронизъм е довел до гибелта на замесените фактори.

Събитията днес само допринасят за нашата кауза. Войната до която се стигна чрез чифутските стратегии ще покаже, че руснаците / Путин са един полюс, а българите са на другия полюс. Ако руският модел е можел да бъде привлекателен за разни хора в България и в изт. европа - след тези събития това няма как да продължи. За всички стана ясно, че путин воюва срещу българите. Вдигнал е руснаци и чеченци и се бие срешу наще. Русите вече не са към наще, а се бият срещу нас. И това не е заради НАТО и защото сме на страната на западняците, а заради Украйна - защото там живеят наще хора - от там са пътували "прабългарите", за да станем държава. А това българите да се разграничат от русите, си беше важна цел на нашата пропаганда. Сега самите руснаци го демонстрираха по очевиден начин и ние виждаме, че това трябваше да е цел номер 1 за българизма още след падането на СССР. Може да се окаже, че това разграничение е от първостепенна важност за възстановявянето на Българския Саракт. Русия до голяма степен изпълва някаква визия за Саракт, но само в административно отношение, като вътрешно изживяване и енергетичност е много далеч, защото центърът е изцяло - не-български, за да не кажем анти-български. Както знаем лабъдците са изконният саботьор на всяка цивилизация. Чрез действията на путя, лабъдците торпилираха вековните успехи на съветско-хазарската месомелачка. Дори и Путин да победи във войната - морално се е провалил и е задал новите демаркационни линии.--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Йордан_13 28.2.2022, 16:13
QUOTE (18j @ 28.2.2022, 16:46 )
Колкото повече се замислям излиза, че си прав - единствения вариант да се срине Раша е чрез българските общности, които са цели държави. Там има 2 проблема - няма как американците да навлязат и да разработват борци за "демокрация и идентичност" в рамките на Путинска говерния, но българските институции имат съвсем легитимен повод. А освен това, чужденци не биха знаели как да общуват с тези хора, които са се запазили въпреки вековните съветски набези над етническата им идентичност.

Единствения шанс на американците - те трябваше да изсипват тука милиардите, за да може дунавска България да стане модел и мечта, които да се рекламират пред българите в Русия. Кой би искал да живее в тоя коптор?! Дойдоха американците и започнаха да тикат напреде най- долните утрепки на обществото, прибират милиарди по корупционни схеми сякаш са опряли до нашите хартийки. Съсипа се под тяхно давление индустрия и инфраструктура за стотици милиарди. Това няма как да им се прости. Американското правителство стана омразен противник за всеки истински българин. Всичко това изглежда смешно за една азиатска република където Масква им помага за да имат храна и водоснабдяване. Но ако имаше читава, процъфтяваща държава България, извън СССР, която сътрудни със САЩ и там се сбъдва американската мечта - веднага се сменя психологическия механизъм и путиниския модел спира да е привлекателен. От там вече се задействат всички културни обмени и икономически сътрудничества, които могат да доведат да задълбочаване на процеса. Но ето, че американците не са избрали такава стратегия, а вървят по модела на дьорд шорош и цялата ротшилдова конспирация. Но това е път за никъде, защото ротшилд финансира и масква, като най-висшата им цел е да се унщожи българизма. Е тука вече се получава цивилизационен конфликт - светът няма нужда от империя като Русия, но начинът за разбиването й не е угоден на една клика от световното правителство. Това което правят е анахронизъм, а в историята - всеки анахронизъм е довел до гибелта на замесените фактори.

Събитията днес само допринасят за нашата кауза. Войната до която се стигна чрез чифутските стратегии ще покаже, че руснаците / Путин са един полюс, а българите са на другия полюс. Ако руският модел е можел да бъде привлекателен за разни хора в България и в изт. европа - след тези събития това няма как да продължи. За всички стана ясно, че путин воюва срещу българите. Вдигнал е руснаци и чеченци и се бие срешу наще. Русите вече не са към наще, а се бият срещу нас. И това не е заради НАТО и защото сме на страната на западняците, а заради Украйна - защото там живеят наще хора - от там са пътували "прабългарите", за да станем държава. А това българите да се разграничат от русите, си беше важна цел на нашата пропаганда. Сега самите руснаци го демонстрираха по очевиден начин и ние виждаме, че това трябваше да е цел номер 1 за българизма още след падането на СССР. Може да се окаже, че това разграничение е от първостепенна важност за възстановявянето на Българския Саракт. Русия до голяма степен изпълва някаква визия за Саракт, но само в административно отношение, като вътрешно изживяване и енергетичност е много далеч, защото центърът е изцяло - не-български, за да не кажем анти-български. Както знаем лабъдците са изконният саботьор на всяка цивилизация. Чрез действията на путя, лабъдците торпилираха вековните успехи на съветско-хазарската месомелачка. Дори и Путин да победи във войната - морално се е провалил и е задал новите демаркационни линии.

Taка е. На нас не ни трябва друго оръжие, освен издигането знамето на Българизма, не на европството и преориентирането на външната ни политимка на Север към Евразия, където живеят под най-различни формулировки, огромни маси българи. Дунавският българин сега е малко объркан, защото тойе учен, че самичък е останал на света с едната държава България, но изведнъж се оказва, че българи в големи масиви живеят къде ли не и всички, когато се наложи отправят поглед към единствената държава на планетата с името България. Сега, вече ще разберем колко е важно, на планетата ни да съществува държава с името България и тя да не бъде управлявана от евреи, както е в момента. В момента и Русия и Украйна и България се управляват от евреи. А ние, винаги сме казвали, че войната е еврейската ежба и жетва. Евреите се карат помежду си, започват да водят войни и в случая го отнасят българите, умирайки заради еврейските ежби. Ние, тук, първом ще трябва да рбаотим върху психологията на нашите хора да не копират готови чужди модели, които да представят като голямото икономическо и политичексо откритие, а да търсят и да се опитат да създадат Българският модел. Защото ето, идва голяма световна ситуация поради еврейските ежби и балкарците и украинците, почват: "Ама аз съм с български произход, моля, евакуирайте ни", а балкарците ни търсят да им помогнем за нещо си. Аз казвам: ние като държава не можем да помогнем към днешна дата на самите себе си, камо ли на българите извън границите ни. Нашата държава води война срещу самите нас, тя просто не е нашата, българска държава с тези евреи в управлението. Затова, онаа Курва захарова излезе и взе да пищи срещу БНС, оня ден. Аз тва казах: таа Курва пищя и в Казахстан: "Не се заигравайте с нацистчетата";))) Кои са нацистчетата към днешна дата? Тези, дето развяват флага на Българизма. А всички тези държави като Русия са възникнали въз основа на Антибългаризма! Да вземем тука Сърбия и Хърватия и сега Македония. Същата работа. За да се съществуват, им е нужен Антибългаризма, иначе утре ще завали един дъжд, ще ги окъпе и те ще се събудят българи;))) Истински ужас е тва за тях. А какви са? Българи са! Аз тва им викам. разбирате ли укранският? Некви проблеми? Не? ;)))

=======================================================

А-хахахахахаха... е, разбирате ли им езика? Нашият стар, т. нар. "черковнославянски";))) Изкъпете ги и излизат чисти българи, инак може и да ни мразат, особено, ако някои наши са за москалите;))) Вижте колко точно ги наричат "мосхале";))) Наясно са за произхода на "русите", само в България се живее с илюзии . Инак, все едно гледаме и слушаме нашата група "Епизод". Дори певецът им е почти 1/1 по физиономия и глас с певецът на "Епизод";))))

x #батьконашбандера #максміщенко
Батько наш - Бандера - ROMAX & Макс Міщенко
https://www.youtube.com/watch?v=Ee-0C1kUp_g&fbclid=IwAR21KN7D5zlDh5LoAHPONvp5iwxVmIuOGxQaymeXil65w787S9Ogcs0Y8HI


Идеята българските държави да не бъдат именувани "България" е вид компромис, когато Държавата е обхващала в териториите си тези племена, които за да съвместяват съжителство с нас, поставят определени условия. Това се вижда чак до управлението кана субиги Омуртаг, който вече не иска да прави компромис с тези, които хем не искат да са българи, хем да се ползват от благата на Българската държава;))) Затова името България на Българският Саракт идва след едни тежки исторически битки и етнични процеси, които са били и процеси на консолидация, но най-вече процеси на сепарация. Тези племена, които не искат или поставят трудноприемливи условия, з ада съжителства заедно с нас, отпадат и си правят свои държави, които обаче трябва да отбележим са изцяло фундаментирани на основата на антибългаризма! Това е интерсно историческо явление и трябва да го отбележим. Именно на този антагонистичен антибългаризъм възниква и Московското княжество през 13 век! Затова и води война срещу Волжска България. Тази война не е просто въз основа на религиозните различия по оста християнство-ислям, а най-вече въз основа на антибългаризма. Тъй. Затова и днес виждаме същата политика имплантирана и в Македония и спрямо всички подчинени от Московското княжество, Български държави в Евразия. Защо го казвам, аз ли? Това трябваше да го каже мин. председателят или президента, но сами разбирате, че те не са Българи!

http://e-expo.hermitage.ru/?l=ru&s=date&sort-order=desc&fbclid=IwAR1mnS2wHEpa0rvF92FnyVksMXsPnysY7j3Xg19SX4bsRsu6SIBfBNmd-0c18j 1.3.2022, 15:20
Турция затваря Босфора и Дарданелите за руски военни кораби

https://www.mediapool.bg/turtsiya-zatvarya-bosfora-i-dardanelite-za-ruski-voenni-korabi-news332736.html

Предпоставките за разгръщане на фронта към нас се увеличават, както Йордан писа по-рано.

По същото време в соц. медии вървят кампании да се помогне на бесарабските българи да стигнат до България. И какво ще стане?! Тъкмо да ги настаниме по хотелите по морето и те ще се окажат между русите и турчагите като буфер.

За беса раба общностите се смята, че са бежанци от някогашните земи на Бесите, които са обхващали половината Балкански полуостров. На 2 пъти са били прогонени - през първи век когато Рим и Одрисите разбиват царството на бесите - те преминават на север от Стара планина и пресичат Дунав. Така се смесват с племената Гети, Скити и с Даките, за да възникне по-късно т.нар. "славянски" етнически субстрат. А втори път ги гонят резаните патладжани през средновековието и те стигат далеч на север из днешна Украйна.. Сега им се отдава шанс 20-30 поколения по-късно да се завърнат в Родината, отново като военни бежанци, но само за да плонжират в последната битка на Крайните времена. Съдба какво да направиш - трябва да се следва. Ако се включат във бойните действие, за да изтласкаме резаняците ще получат бонус от Саракта всичко, което е на юг от Родопите до Босфора, каквото е изконното им право.


--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Йордан_13 1.3.2022, 17:53
QUOTE (18j @ 1.3.2022, 17:20 )
Турция затваря Босфора и Дарданелите за руски военни кораби

https://www.mediapool.bg/turtsiya-zatvarya-bosfora-i-dardanelite-za-ruski-voenni-korabi-news332736.html

Предпоставките за разгръщане на фронта към нас се увеличават, както Йордан писа по-рано.

По същото време в соц. медии вървят кампании да се помогне на бесарабските българи да стигнат до България. И какво ще стане?! Тъкмо да ги настаниме по хотелите по морето и те ще се окажат между русите и турчагите като буфер.

За беса раба общностите се смята, че са бежанци от някогашните земи на Бесите, които са обхващали половината Балкански полуостров. На 2 пъти са били прогонени - през първи век когато Рим и Одрисите разбиват царството на бесите - те преминават на север от Стара планина и пресичат Дунав. Така се смесват с племената Гети, Скити и с Даките, за да възникне по-късно т.нар. "славянски" етнически субстрат. А втори път ги гонят резаните патладжани през средновековието и те стигат далеч на север из днешна Украйна.. Сега им се отдава шанс 20-30 поколения по-късно да се завърнат в Родината, отново като военни бежанци, но само за да плонжират в последната битка на Крайните времена. Съдба какво да направиш - трябва да се следва. Ако се включат във бойните действие, за да изтласкаме резаняците ще получат бонус от Саракта всичко, което е на юг от Родопите до Босфора, каквото е изконното им право.

Може да се спекулира в тази посока, наистина, но исторически е трудно името Басарабия да дойде от "беси" smil3dbd4e5e7563a.gif То си има произход от влашкият владетел Иванко Първи Басараб. Ние си го наричаме Онгъла.Затова не може тъй просто да се направи извода, че бесите са били изселени тука измешали са се с даките и скити, при все, че това са българи smil4334ad1724132.gif и т.н.

18j 2.3.2022, 7:39
Мисля че бях чел по-подробни изследвания относно смесването на беси с племената на север от Стара планина и на север от Дунав, но на първо четене в Уикито са сложили за беси

"В периода на завоеванията и експанзията на Римската империя в Тракия римляните взимат светилището на Дионис и го дават на одрисите, за да създадат разногласие между одрисите и бесите, които са представлявали сериозна заплаха за Рим със своето свободолюбие и храброст. Това става повод за много големи недоволства и предизвиква въстанието на бесите срещу Рим през 15 г. пр.н.е. начело с главния жрец на светилището Вологес. През второто въстание през 11 г. пр.н.е. обаче те били разбити и ликвидирани напълно{?}, като някои от тях се преселили в Добруджа, за което свидетелства Овидий в TRISTIA III.10 (Овидий е могъл да ги срещне при изгнанието си в Томи, което се е намирало в Северна Добруджа).
Плиний Стари съобщава за няколко племена на бесите между реките Струма и Места [2].
Друга група беси е спомената от Клавдий Птолемей, който ги разполага между река Висла и Карпатите [3].
Може би са съществували поне четири отделни групи беси, понеже за тях е използвано определението Τετραχωρίται – тетрахорити (τετρα = четири, χώρα= област, обиталище, землище) [4]."

И за бесараби

"Така по време на Руско-турската война от 1768 – 1774 година, особено при оттеглянето на руските войски, няколко хиляди българи се изселват във Влашко, Молдова и Украйна.[1] Българско население се преселва в Бесарабия по време на кърджалийството в Османската империя...Въпреки че българските преселници са най-вече от Източна България, сред тях има и западни българи – македонци и шопи, заселили се в Източна България през 18 век и преди това. Заедно с българите в Бесарабия се заселват дори и няколко албански села, също преселили се от Източна България"

Вероятно не може да се спекулира, че бесарабските българи са преките наследници на бесите, защото времевата дистанция е много голяма. Но поне етнонимът така подсказва, а и логически - след падането на царството на бесите е имало разселение на този народ и разпад на верската им система. Логически, са се смесили с други сродни народи, а хронологически се наблюдава възникването на нова култура - т.нар. славянска. Но е факт, че бесарабите са смес от различни балкански народи, предимно бежанци от войните. И така се стига до днес когато, отново като бежанци са се насочили към старата Родина, където може да стане епицентър на военния сблъсък от крайните времена.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Йордан_13 2.3.2022, 13:51
"МИЗАТА" Е ВИСОКА, ЗАЛОГЪТ Е ОГРОМЕН, СИТУАЦИЯТА Е ЗЛОВЕЩА! БЪЛГАРИЯ НЯМА МЯСТО В ТОЗИ КОНФЛИКТ

https://www.youtube.com/watch?v=ZYyoERMhfEM

Само дето Христов, ние вече сме замесена страна в конфликта;))) Не можем да стоим настрани. Един път сме в НАТО и ЕС, ако бяхме държава извън тези двете, да, но ние не поискахме да бъдем независима държава, а от един съюз СССР скочихме през глава в другия - ЕС. Българина не желае да има свободна и независима държава. Просто "елита", който излъчва, няма духовните, психичните, мисловните, физическите и икономическите възможности да бъде такъв. Той има манталитета на Слуга. А всеки Слуга си търси Султан. Вижте и жените, които се прехласваха по "Великолепният век", всичките те искаха да бъдат султанки, т.е. част от харема на Султана;))), защото оттам могат да въртат на малкият си пръст половината свят. Това са стремежите на Малкия човек - да властва! Стремежът на Големият човек е да бъде Свободен!

Втори път, самата Русия в лицето на нейното еврейско управление ни намесва в конфликта, щото тука не се спомена, че идеята за денацификация обхваща и България, не само и Украйна. Захарова, т.е. варианта на Закова, досещайте се, чифутохазарката, не се посвени да отправи лични закани, даже към конkретни хора в България;))) Тук ставаше въпрос за отправяне на заплаха към конкретни хора, когато се визираше Луков марш. А тези хора са известни на тях чрез руската агентура тука, която живее охолно с парите на Путин. Ние сме във войната, просто още тя не е достигнала нашата територия. Като първа реакция, аз лично създадох ИДЕЯТА ЗА ДЕЧИФУТИЗАЦИЯТА като контрапункт на юдо-хазарската ДЕНАЦИФИКАЦИЯ;))) С този термин, мога ви каа, че руснаците могат да превземат цялата планета, тъй като навсякъде могат да видят "нацисти";))) При все, че, единствените върли нацисти са те;))))

Йордан_13 3.3.2022, 0:48
Тъй:))) Тъй:))) Първи план на тълкуване. Старото корито е паднало, та е повлекло и новият хеликоптер. То кат дойде едно зло, милиони го следват. Тва чака и наште корита, ако полетат натам;)))
Втори план на тълкуване. Лошо време? Буря? Урус Кубар Бабай им е видял сметката;)))
Трети план на тълкуване. Лазерчето сиреч Дългата Ръка на Путя;)))

Румъния загуби по странен начин боен самолет и вертолет тази вечер.
https://segabg.com/hot/category-foreign-country/rumuniya-zagubi-samolet-i-vertolet-nad-dobrudzha

AtilaAryan 6.3.2022, 9:25
https://blitz.bg/sport/ludogorets/senzatsiya-abramovich-gotvi-mega-proekt-vklyuchva-i-blgariya_492005.html smil4334ad8a149e0.gif

ХАЗАРСКИЯ Каганат Възстановява ЖИДА Роман Абрамович !

Създава Нов Континентален Футболен Турнир с Участието на Отбори от Русия, Сърбия, Израел и БЪЛГАРИЯ !
smiles-rulez.gif smiles-rulez.gif smiles-rulez.gif

User posted image

ДА СЕ ЗНАЕ : smil3dbd4e7853679.gif

Българска Държава Може да Има Само ако Бъде Създадена от БЪЛГАРИ !

Тази Държава не е Българска, тя не е Създадена от Българи и Никога не се е Управлявала от Българи.

Това е ФАЛШИВА Държава, с ИЗМИСЛЕНА История и Култура, Която Трябва да Бъде ЗАЛИЧЕНА от Лицето на Земята.

Българска Държава на Балканите НЯМА от 650 Години, От Както Еврейката САРА Агент на Синедриона Разсипа Българското Царство на Юг от Дунав и Подготви Падането Под Хазарско-Османско Робство !

ТАЗИ ФАЛШИВА "ДЪРЖАВА":

РУСКИ КОПЕЛЕТА Я СЪЗДАДОХА.

РУСКИ КОПЕЛЕТА Я УПРАВЛЯВАТ.

РУСКИ КОПЕЛЕТА Я ПАЗЯТ.

РУСКИ КОПЕЛЕТА И ПИСАХА ИСТОРИЯТА И ЛИТЕРАТУРАТА.

РУСКИ КОПЕЛЕТА И СТРОЯХА ПАМЕТНИЦИТЕ.

РУСКИ КОПЕЛЕТА И КРЪЩАВАХА УЛИЦИТЕ.

НИЕ БЪЛГАРИТЕ ЩЕ Я ЛИКВИДИРАМЕ.

АКО СИ БЪЛГАРИН:

НЕ РАБОТИ.

НЕ ГЛАСУВАЙ.

НЕ ПЛАЩАЙ ДАНЪЦИ.

ВЛАСТТА Е НЕЗАКОННА ОТ 78 ГОДИНИ.

ДЪРЖАВАТА НЕ Е БЪЛГАРСКА ОТ 650 ГОДИНИ.

ДА СЕ ЛИКВИДИРА !

КАЗАХ !

http://www.bulgarya.ga/khazars.html
smil4334aa21c9ca7.gif smil4334aa21c9ca7.gif smil4334aa21c9ca7.gif

Йордан_13 7.3.2022, 14:30
Хахахахахахаха, Митрофанова, тази лъжа за изключително православно-християнския състав на руската армия през 1878 г., наистина може да мине само пред Киро Глъвото, щото него историята му е доста слабо място и тука поместному при русофилите путинисти;))) Хахаххахаха... Техният багаж е същия като на Киро. Инак, по-голяма лъжа не бех чувал от устата на посланик! Оттук нататък, как да вярваш въобще на руснаците? А и от подобно изказване, ясно се вижда, какво ще ни се случи, ако станем част от Руската империя! Ние, българите, ще престанем да съществуваме, ще бъдем руснаци! Или в най-добрият случай татари!;))) Та и ние ще проявим специално отношение към вас... Ще ви прогоним и закрием руското посолство. Руснаци ще ни прайте... Не съм на мястото на Киро Глъвото, публично щех ти обърша шамарите!
==========================================
Относно направената от нея аналогия между Руско-турската война през 1878 г. и войната, която сега Русия води, тя уточни: "В този момент тези, които наричате украинци, финландци, естонци и други - всички те са били част от Руската империя.
Всички те са били руснаци. Искам да ви напомня един интересен детайл, а именно, че в руската армия са взимали само православни. В руската армия не са взимали хора с друга религия. Много хора са взели участие, но те всички са били част от Руската империя. Към момента това, което се случва в Украйна, е ограничена операция, имаща за цел да освободи Донецк и Луганск и също да унищожи военния потенциал на Украйна, който изцяло беше насочен срещу Руската федерация".

https://news.bg/int-politics/mitrofanova-uveryava-che-kam-balgariya-ima-spetsialno-otnoshenie.html

18j 9.3.2022, 14:30
Освен това е много интересно, че Кремлин и той влезе в ролята на борец за правда и свобода (на руските интереси) Това се опитва да заглуше западната пропаганда, че имало някакви руси в Украйна и те биле тероризирани от украинския (про-западен) режим. И те се намесват много подобно на един обикновен Янки или даже талибан с уахабитски наклонности. Раша днес се ситуира на скалата между чичо сам и алкайда като стратегия на действие. Ние се застъпваме за нашите и се борим срещу украинските агресори и нацисти - казват мосхалите сега, а куролинчо и олигархията зад него може да разбира, че утре ако има някакви репресирани мосхале в бегето - Масква може да започне борба срещу местният про-западен режим, но айде тука по-сложно защото сме към НАТО, така че към момента само НАТО възпира Раша да ни анексира и да се пишем всички руси. Те сега покрай тия събития влезат десетки хиляди бежанци от Украйна. Ние им помагаме, ама само 10 хил. да влязат от мосхалите и вече гледай какво става.
Като цяло сме жалка картинка на управление. Като гледам кадрите на американците и нато цялата история се е изчерпала с тоя персонал един вид си подготвят изтеглянето. Лошото е, че обратната перспектива не е по-добре и тука вече за 60-70 години дето се лашкаме между запада и изтока 3-4 генерации са били свидетели на това да сме в един блок сред първенците после в друг блок на опашката и сега да се върнем пак към първия - трябва да отрезвително няма как. Ако тука някъде не се породи някакъв българо-центричен дух то значи верно 2030 няма нужда да я има тая държава и еле па тя да се нарича България.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

AtilaAryan 11.3.2022, 8:30
https://frognews.bg/novini/zelenski-podpisa-zakon-izzemvane-imoti-rusiia-neini-jiteli.html smil4334a5a360a6a.gif

https://e-vestnik.bg/23412/ot-krim-do-kamchiya-priliki-i-razliki-mezhdu-dva-ruski-anklava/

Зеленски Подписа Закон за Принудително Изземване Всички Имоти на Русия и Нейните Крепостни Жители на Територията на УКРАЙНА !
smiles-rulez.gif smiles-rulez.gif smiles-rulez.gif

User posted image

ДА СЕ ЗНАЕ !

Когато РУСИЯ Празнува БЪЛГАРИЯ Умира !

Когато БЪЛГАРИЯ Празнува РУСИЯ Умира !

ВСЯКОЕ ТОРЖЕСТВО БОЛГАР ЕСТЬ СМЕРТЬ РОССИИ"-Иван Сергеевич Аксаков-Руски Публицист,СЛАВЯНОФИЛ !

Върху Гробовете на Дунавска, Волжска и Киевска България се Изроди Русия и Само Върху ГРОБА на Русия може да се Възроди БЪЛГАРИЯ на Дунав, Волга, Киев и Кавказ !

Тази Измислена Държава Наречена Русия:

1.Волжските Българи я Създадоха !

2.Дунавските Българи я Култивираха !

3.Кавказките и Киевските Българи ще я Ликвидират !

Склавяните и Юдохазарите са ТОР за Земите Български Арийски.

Цялата Земя от Москва до Казан,от Киев до Атина и от Солун до Будапеща е Българска.

КАЗАХ !

http://www.bulgarya.ga/russiangenocide.html
smil4334aa21c9ca7.gif smil4334aa21c9ca7.gif smil4334aa21c9ca7.gif

Йордан_13 11.3.2022, 14:43
Абсолют Българин

Проблема на простите либералковци, гьонсурати и тъпоглави кратуни е, че дори промити напълно от гнусната либерална пропаганда по оста "бял-черен", българина, носи в себе си дълбоко вкоренени инстинкти да припознава своите. Това никога нема да бъде изличено от слугите на Яга, никога! Провалихте се слуги на Яга! Българина винаги ще припознава своите, независимо какви българи са те, лоши или добри, различни като характер и понякога като цвят на кожата. Затова не сините очи, тук са определящи, нито цветът на кожата;)))


По-лесно ли е да се погрижиш за бяло и синеоко дете, което страда?
1/3 от приемните родители у нас готови да приютят деца от Украйна

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2022/03/11/po-lesno-li-e-da-se-pogrijish-za-bialo-i-sineoko-dete-koeto-strada.523078

AtilaAryan 11.3.2022, 19:32
https://defence-line.org/2022/03/otkrytoe-pismo-bolgarii/ smil4334abded4493.gif

User posted image

Любима моя България! Добрите ми българи!

Живея в България достатъчно дълго, за да я нарека моя, а българите - свои.

Познавам езика и обичаите ви. Празнувам вашите празници. Мога и обичам да готвя боб-чорба, шкембе, капама, картофен дроб с праз, яйца по панагюрски и много други. Правя българско вино, по-добре от много жители на слънчева България. И имам какво да ви кажа и какво да ви пожелая.

В моята страна, в моята Украйна се води война. Ужасна война, такава война, каквато не е имало на планетата от 1945 г. Руснаците нападнаха Украйна. Това е именно война, но за тях е „специална военна операция“, тъй като руснаците лъжат за всичко.

Руснаците бомбардират и стрелят по нашите мирни градове, стрелят по цивилни, ограбват и убиват.

Със сигурност ние ще избием всички руснаци, дошли на нашата земя. Военните престъпници, които обстрелват градовете ни, хвърлят бомби върху нашите градове, няма да се скрият никъде. Ще ги убием всички.

Знам, че войната е далеч от вас. Че тази война не ви засяга пряко. Но искам да ви предупредя. Вслушайте се.

Вие българите много обичате ruZZkih - руSSнаците. Вие ги наричате "братя". Гледате руска телевизия. Вие им продавате земята си, апартаментите си, къщите си, домовете си. Позволявате на руZZнаците да правят бизнес в България. Вече в България има цели селища на руснаци. smil4334a5f2e45cb.gif

Сега към България ще се излее поток от ruZZkih. Стотици хиляди, ако не и милиони, носители на една различна хромозома ще дойдат при вас. А ето и моята прогноза:

Отначало руснаците просто ще се заселят в България. Няма да учат български, няма да следват културата ви.

Просто първо ще се устроят, ще свикнат и после ще започнат да стават нагли. Ще започнат да ви наричат цигани или ще измислят друго обидно име, както измислят на всички народи.

После руснаците ще започнат да искат специално уважение към тях и ще ви принудят да говорите на руски. Ще ви наричат ​​нацисти, националисти и фашисти.

И накрая руснаците ще започнат да ви убиват. Само защото сте българи. Защото говорите български. Защото знаете как се прави вино, ракия и суджук. Заради това че просто ви има (съществувате). Те ще ви убиват и ограбват. Ще направят това, което правят сега в Украйна.
smil4334a5f2e45cb.gif

Това е любимото занимание на руснаците. Убивай и граби.

Чуйте ме, българи! Когато много, много пъти повтарях на моите български приятели, че руснаците ще нападнат Украйна и ще разгърнат най-кървавата война в света, никой не ми вярваше.

Сега се обръщам към вас, българи - руснаците непременно ще ви нападнат и ще ви избият.

Българи!

Изгонете ruZZнацитата от вашата земя!

Дръжте ги далеч от вашите хотели и ресторанти!

Не им продавайте имоти!

Не ги оставяйте да живеят в България!

На всяка цена! Защото руснаците не са хора.

В противен случай след 5 или 10 или 20 години, руснаците ще превърнат красивата ви земя в кървав гьол.


Мои любими и мили българи! Преведете тази статия на български и я изпратете до всички български медии. Не повтаряйте нашите грешки!

Ние ще избием всички руснаци, нахлули в нашата украинска земя. Сега ги убиваме със скорост от 1500 руснака на ден. Ние ги осакатяваме в размер на 4500 руZZнаци на ден. smil4334af067a7a3.gif

Погледнете ни. Това ви чака Българи, защото пускате нечовеци в дома си.

Послушайте ме.

Слава на Украйна!

Ще победим!

Ваш Готельєр - бандеровец.

10 Март 2022г

Склавяните и Юдохазарите са ТОР за Земите Български Арийски.

Цялата Земя от Москва до Казан,от Киев до Атина и от Солун до Будапеща е Българска.

Ние Наследниците на Императорския Род ДУЛО ще Ликвидираме Този 144 Годишен Руско-Турски КEНEФ и Възстановим Българската Държава.

КАЗАХ !

http://www.bulgarya.ga/russiangenocide.html
smil4334aa21c9ca7.gif smil4334aa21c9ca7.gif smil4334aa21c9ca7.gif


Йордан_13 11.3.2022, 21:42
ЧИФУТА ЧИФУТСТВА В БЪЛГАРИЯ!

Лорер: За бежанците - нищо, за доброволците - благодарност
Правителството твърдо смята да плаща само на хотели, станции и къщи за гости
https://segabg.com/hot/category-bulgaria/lorer-za-bezhancite-nishto-za-dobrovolcite-blagodarnost

Плановете за бежанската криза гледат само за три месеца напред, защото се надяваме дотогава войната да приключи, а с нея и вълната от влизащи у нас хора. През това време пък очакваме тези хора да започнат работа и да помогнат за запълване на 200 000 налични работни места.
Както е известно, България дава статут на временна закрила на украинците, който им позволява до една година да ползват различни социални, здравни и др. права по нашите закони, с право на удължаване от още една година. Парична помощ обаче не им предлага, а прословутите 40 лв. на човек на ден са предназначени за тези, които ги подслоняват.
"Самите хора няма да вземат никакви пари. Другаде предприеха обратния подход, но ние не го правим така", обяви Лорер с тон, който подсказваше превъзходство на нашето решение. "Парите са за този, който ви настанява, той трябва да е юридическо лице и да е регистриран в министерството на туризма", категоричен бе министърът. Той не се отметна от тази позиция, въпреки че в друга част на разговора призна, че няма яснота какво правят украинците със своите пари, тъй като в момента никой никъде не сменя украинска валута. "Този въпрос трябва да се реши от европейските лидери и Европейската централна банка", каза за гривната Лорер.
Попитан от водещите Виктор Николаев и Мирослава Иванова защо няма средства и за стотиците доброволци, които приютиха украинци в домовете си, Лорер заяви: "Първо трябва да изкажем благодарност на доброволците. Огромно благодаря!". Второ не последва.
На въпрос как междувременно една украинка може да купи памперси за детето си у нас, Лорер зададе далечна перспектива: "Едната линия, по която работим в щаба, е колко бързо да отворим яслите, за да могат тези майки да започнат работа". Те искат максимално бързо да започнат работа, посочи министърът, давайки пример с четирима професори от Харковския университет, които не искат да тежат на гърба на държавата. Това действително е поразителна реакция у повечето бежанци, но не изключва спешната нужда от помощ за много от тях.
За социални помощи към чужденците - които у нас са толкова мизерни, че граничат с абсурда, министърът въобще не говори. Мимоходом обаче спомена, че регионалните звена на Агенцията по заетостта бдят да не се стигне дотам човек да получава двойно финансиране, като хем почне работа, хем му плащат за настаняване. По този въпрос в плана на правителството има друг парадокс - който не иска да работи, ще получава заплащане за хотел за 3 месеца, а който иска - само за 1 месец.

На въпрос защо при европейски регламент за 1 година закрила, ние даваме само тримесечна помощ, Лорер обясни, че се надяваме в този срок войната да приключи, но имаме готовност да го удължим при нужда.

Йордан_13 14.3.2022, 0:59
Не мислете за кризите, които идват г-да, те не са най-лошото, мислете за ТСВ, защото Третата световна война е вече налице. Украйна е само първата стъпка. Путя, ако успее с Украйна ще развърне направлението си към Берлин, отново;))) а другото направление ще е през Балканите към Анкара. Путин иска Константинопол, иска Русия да е "Трети Рим", иска освен политическият диктат, да има и духовният диктат. Русия иска всичко и има шанса да го вземе. Войната нема да свърши, тя тепърва ще се развие;)))

Ще доведе ли войната в Украйна до невиждана криза?
Цените удрят тавана. Но това може да е само началото

https://www.dnes.bg/rusia/2022/03/13/shte-dovede-li-voinata-v-ukraina-do-nevijdana-kriza.523020?fbclid=IwAR0oiBJ9ItrKp41iFlq9t-EMM02baSMr5fkLcbcduTtgNlIKocGnrZRZN5Q#comment-newest

Кат транспонирам тва към нашата местна власт... абе, баят кметове в България си плачат да бъдат отвлечени с качулка на главата и изтезавани;)))

Русия започна да назначава кметове в украински градове
ЕС я обвини в опит да изгради незаконни алтернативни властови структури в Украйна.

https://segabg.com/hot/category-foreign-country/rusiya-zapochna-da-naznachava-kmetove-ukrainski-gradove?fbclid=IwAR2s7XLpywJTlQJNkcw3dF9hLSyoTIqIBrw-7OgmTmXNriAsPiHt5wxjyXo

Интересното ще стане, когато бежанците бъдат евреи от Израел;))) дали тогава Лорер ще има такива изказвания и дали, ако има, ще каже просто: Благодаря!;)))
Киро Фургона.... Тва да настаниш сума ти хора на фургони, зиме покрай Дунав без дърва за отопление, без вода и храна секи ден си е жив голодомор;)))

Как не ви е срам!

https://segabg.com/category-video/kak-ne-vi-e-sram

18j 14.3.2022, 7:53
Това е едно много интересно филмче, документалка от 2017. Нищо че е направено от комунистическите организации, които хранят симпатии към Русия и комунистическата колективизация, то дава доста материал за размисъл. Най-вече ми става ясно, че войната в Украйна е срещу българите. Те не са от едната или от другата стана - руси или украинци - те са по средата притиснати между запада и путин. Някои от тях се идентифицират с украинската национална кауза, а другите се борят за своята регионална независимост от имбецилите в Киев. "Какво искат - да ни докарат министър на финансите от америка и да установят техния малоумен режим?" - казва някакъв човек от опълчението в Донбас. Е! В Дунавската България дакараха какви ли не олигофрени от къде ли не за финансови министри и пак никой не скочи. Въпрос на дух и воля. Те не-случайно са дошли от волжска България да гонят византицйците, но явно ганетичния материал, който са докарали не е бил в достатъчно количество.
Друг интервюиран каза, че американците са искали да добиват шистов газ в неговия район.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CxIARKyYEbE&bpctr=1647230214&fbclid=IwAR1m2_pO9pmB8p0jw0A-ZSt6HpMegWnw4LIqxeiFAfhGriukcEiTrNuGKHY&has_verified=1


Със сигурност от обратната страна ще се намерят много украинци с български корени, които наричат Русия агресор, а не защитник. Тази война е насочена и срещу тях.
По всичко изглежда, че около 1 милион души са напуснали Украйна само за този месец. Е! Ако напуснат още 3 до края на годината и чефутия ще може да започне войната си с Иран и да се изсели към старата Хазария, която ще е обезлюдена.--------------------
??????? ? ??????? ??????!

18j 14.3.2022, 8:09
5 милиарда са инвестирали американците в украинските националистически организации. Американците сами се хвалят на събитие финансирано от Шеврон - американския авантгард в добива на шистов газ. Те не са дали пари от бюджета на САЩ, а това са средства, които вървят по различни лобиски схеми. Вероятно половината от тях са нашите, 2,5 милиарда, които бойко гласува за доставка на самолети, чиито завод не е проектиран. Тогава всички партии се консолидираха да гласуват тия пари. Малко години по-късно - днес - самолети нямаме, но започва войната в Украйна и ние сме на втората линия засегнати. Обаче пряко засегнати са нашите хора в Украйна. Те бягат от едни изконно български земи в други, за да отворят място за втората Хазария. А аз се чудех защо активните мероприятия в бегето спихнаха - горе-долу там около 2015-та. Няма начин чефутите да са 7е отказали от глобалния си план. Не са - просто са сменили тактиката. Световната война се разгръща пред очите ни, а държавите са завладяни от чифути и малоумници. Ами какво ще стане ако израел възкръсне във Украйна а путинска русия завземе Балканите... става това че чефутите ще са сложили ръка върху всички български земи. Минало в бъдещето. Само че никой - нито народа, нито управляващите, нито донбаските опълченци, нито нацистите в Украйна не вижда по-далеч от собствената си плюнка. А точно тези "нацисти" от Украйна ще бъдат първите изръшкани като се обърне палачинката. Както стана с "опълченците" от Ислямска държава. Свършиха си мисията и дадоха на Путя да ги размята и войната в Сирия приключи за много кратък срок. За няма и 1 месец ще бъдат изчистени украинските нацисти като тръгне преселението от Израел. Толкова по темата. Това е най-хубавото на нашия сайт, че може да се изровят теми от 2008 и 2010, които са като коментар на новини от бъдещето.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Йордан_13 15.3.2022, 18:13


Не забравяйте, че този го гласиха за военен министър на мястото на Янев и че същият изказва позиции и изречения, каквито са публикувани на страницата на Атлантическият клуб на Мамандру Паси;))) Колко време сме в НАТО? А, така... Дефицитите в БА са вследствие НАТО! Нарочно! КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ЧАКАМЕ ОЩЕ 8 САМОЛЕТА Ф16? КОЛКО? КОВИДА УПЛАШИЛ САМОЛЕТНИТЕ ТЕХНИЦИ НА САЩ! АЙДЕ БЕ!;))) Защото те знаят, че ние, ако имаме силна армия, можем и сами!;))) Както по соца, СССР не искаха да имаме нападателна армия, а само отбранителна, тези искат да имаме само санитарни батальони, за да могат да се разполагат тука, както намерят за добре! БЪЛГАРИЯ ОТ ТАКИВА СЪЮЗНИЦИ НЯМА НУЖДА!

Тодор Тагарев: Войната чука на вратата, НАТО да ни защити!
Необходима е категорична позиция за защита на суверенитета ни, заяви той

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/03/15/todor-tagarev-voinata-chuka-na-vratata-nato-da-ni-zashtiti.523452


https://www.clubz.bg/125500-gotvyat_ni_darzhavna_izmyana?fbclid=IwAR0vpvsJUyrsp2pRoIntgEegE3oBOtJXIr78naPEuIeRCXmmS9yacyA6NPgЙордан_13 17.3.2022, 9:59
Украинци ще ползват безплатно градския транспорт в София
Бежанците ще могат да се придвижват с него срещу документ за самоличност

https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/ukrainci-shte-polzvat-bezplatno-gradskiya-transport-sofiya?fbclid=IwAR1zzjj2Z-BpG7pA-PUtg1GnYrDhmPYqy6kx8yTImoraVT71HZjTEaImGUs


В. В.:
Ще карат и без винетки, мобилните оператори щели да им дават безплатни карти ...

Отговор: Нал знайш за кво го праат? Смятат да ги привлекат като евтина работна ръка, понеже ние не щем да им работим, бадева;))) Така смятат, де, па и не им пречи, разходите, така или иначе, ще ги платим па ние.


З.И.: Българската държава не са ли самите българи? И да, смятам, че хората от Украйна, особено загубилите домове, работа, близки и надявам се не земята си и страната си, трябва да бъдат посрещнати добре. Даже и аз съм си набелязала къде ще помагам.

Отговор: Първият ти въпрос е изключително риторичен;))) Украинската държава дали са самите украинци с евреина Зеленски и еврейската шайка около него?;))) Не, че и те не са порядъчни овце като нас, щом са сложили евреин начело на държавата си;)))) Резултата е виден.
Зеленски е симптом, че украинците отдавна са загубили и земята и страната си, както при нас Бойко е този симптом. Той може сега временно да не е в управление, но е симптом.


idle 17.3.2022, 12:00
Почват да ни притискат чрез външни фактори. Директно. Вносните украинци, които ги изкарват най-големите жертви на света, по-големи дори от гладните африканци са поредния инструмент срещу обикновения българин. Сега ще се създаде напрежение на битова основа и българина за пореден път да биде унизен! От ТВ ще излизат и ще говорят нагло всички министри, зам. министри и ще казват че това ще се посрещне много добре от бинзеса. Той иска работна ръка пък няма. Ето решение, гледаме без пари украинците, те ни работят евтино и българина пак е сврян в ъгъла. Българинът ще гледа, ще мига и не ще му се вярва - как ни се случи това! Да ни прекарват в собствената ни родина! Интересно един със средна заплата в София много ли е богат с неговите хиляда и нещо лева да плаща режийните и на украинеца/ката и да го тупат по рамото и да му казват-благодаря! Много си готин, ти си истински европеец, много си солидарен г-н Ганев!
Много е неприятно това положение, много тежи и подтиска и точно за това е ефективно и се прави. Нали се говори и тук във форума че българина е в дълбок сън и не иска да се събуди. Ха да видим сега дали ще се посъбуди?
На украинците им спретнаха война та дали се посъбудиха.... до някъде може би!? Те са много назад в мисленето си и в световен план. Търпяха 30 години като нас, а от 2014 търпят форсирано разграбване и унищожаване на родината им и пак мълчат и избират Зеленски. Коя земя да загубят, тази на която разпродават чернозема от 2014 насам ли? Идват чужденци и отмъкват най-горния плодороден слой да си подсилят изнемощелите от химия почви. Тези които затвориха и унищожиха завода Антонов. Родината им където корупцията е десетки пъти по-голяма от нашата - Тази страна и на тези ли хора да съчувстваме? Те с нас съпричастни ли са? Отново изпитания инструмент за настройване на близки по етнос и история един срещу друг. А винетките кой ще ги плати? Знаем отговора.
За това сега инсталират чужди войски, за да не мънкаме много. А сме надигнали глас, а идва натовския войник да умиротвори местните. За това унищожават и останалата авиация, за да нямаме никакви способности за реакция срещу каквото и да било. Това не можа да го проумее българина за последните 10 години. Умишлено се бавят ремонтите и частите, за да сме слаби.
Набелязала била тая къде ще помага. Въобще не знаете къде се намирате половината живеещи тук!

Йордан_13 17.3.2022, 21:02
Комисия по запасни

преди 0 секунди

Вече имаме един доброволец за българският батальон за Украйна. Пу-пу-пу, а плюна на молива... Пишем:
1. Бойко Методиев Борисов, генерал-лейтенант, пожарникар, командир на българският доброволчески батальон "Киев".
Друг желаещ? Хайде, Младежи ГЕРБ, сега му е времето!;))) Последвайте своя главнокомандващ!

Порошенко поиска помощ, Борисов: Правителството ни е колебливо
Лидерът на ГЕРБ се обяви за незабавна подкрепа за Украйна

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2022/03/17/poroshenko-poiska-pomosht-borisov-pravitelstvoto-ni-e-koleblivo.523704?fbclid=IwAR3-DN03_3SV4Mb42SJVIBXhohO6v04zAREANooDnU0H-sseNZgdgJsuE9w#comment-newest

Йордан_13 23.3.2022, 13:13
България не е Кирил Петков, нито ПП, нито ГЕРБ, нито другите отломки от масонски сдружавания наречени "партии" и ние не споделяме мнението на Путин за "изконни руски земи" на територията на Украйна, защото това са изконно български земи! Нищо руско нема в тях, историята го свидетелства! Но, странно е, че България като държава не заема такава позиция, не я обявява, независимо дали правителството е ГЕРБ или антиГЕРБ;))), то все е Антибългарско правителство.
Трябва да се излезе и да се каже, ясно, че България има исторически права и днешни претенции към тези земи, включая и "Татарстан" и Башкирия и Кабардино-България!
Защо никой не го казва? smil4334ad8a149e0.gif


Мариупол не само се намира на територията, за която претендира т.нар. Донецка народна република - област, призната от Русия преди пълномащабната инвазия, но е и част от визията на Владимир Путин за "Новорусия" - територия, простираща се в Източна и Южна Украйна покрай бреговете на Черно море, която се разглежда от Путин като "исторически руски земи"

Три седмици под обсада, без ток и вода... Защо Путин толкова иска Мариупол?
Градът има стратегическо местоположение

Прочети още на: https://www.dnes.bg/voinata-v-ukraina/2022/03/23/tri-sedmici-pod-obsada-bez-tok-i-voda-zashto-putin-tolkova-iska-mariupol.524309#comment-newest

Йордан_13 26.3.2022, 20:00
Йордане здравей,

Понеже тези дни войната вълнува силно всичк и аз съм също много заинтересован как ще се развие всичко. Въпреки че руснаците я наричат по друг начин, това е първият мащабен сблъсък в Европа от югославската и втората световна война насам.
Това го казвам във връзка с коментарите в раздела за Ситуацията в Украйна и Крим тук във форума.
Позачетох аз и гледам, че т.нар. от Путин исторически руски земи са всъщност в голяма степен земите на Антите. Освен Великобългарските територии пак в тези райони. Факт е че антите около 100-150 години преди основаването на Българската държава на Дунав са доминиращи от днешна Южна Украйна през Молдова до Румъния и зоната около делтата на Дунав. Те са един от слоевете на днешната българска народност. По същия начин и на по-свестните според мен украинци, които нямат такова озлобление и полско влияние като западните си съграждани от Галиция например. Това всичкото само от Уикипедия. Без да търся други източници дори в сайта, макар че има много инфо писано по въпроса и тук.
Та в допълнение на това което си написал - земите на Север от Черно море, Татарстан (омразното име което са дали на Волжска България), Чувашия, Башкирия, Кабардино-България се явява един основен пояс, който е основа на Европейската цивилизация повече от 1000 години(почти не включвам античност и предхристов период).
Аз имам две хипотези за случващото се. Едната е че украинците наистина са изключително тъпи и безпросветни и допуснаха да бъдат инструмент в ръцете на световния глобализъм в много лош вариант. Там се правят редица злоупотреби от най-мащабно ниво. Корупция, трафик, черни каси, антиевропейска дейност, всичко най-низко и мерзско против Европа, бялото население и най-после срещу руснаците. Не оправдавам руснаците както ще продължа, но всеки който е пряко заплашван от съседа си в един момент просто реагира. За мен беше въпрос на време да им счупят главите, защото са нагли, арогантни и и мизерни типове които продават всичко, което могат дори роднините си. Типично хазарски начин на мислене и живот.
От друга страна са русите, които явно предвождани от Путин са преценили че сега е момента да започнат кампания по сбъдване на великоруските апетити и намерения и да започнат кампанията за установяването на "Трети Рим". Самия термин ми е неприятен, аз не съм представител и не се асоциирам с Рим. По пътя си за това те няма да се спрат пред нищо и са готови да прегазят и нас. Друг интересен ракурс на ситуацията и който се появи в по-алтернативни сайтове е че това е част от плана на задкулисието за Световното Зануляване или големия рестарт. Трябваше им война ето под благовидно оправдание тя започна. Многопластова е причинно-следствената плетеница за този конфликт,не го разглеждам едностранно. Чувал съм от хора които живеят в Москва, че там е абсолютно тотална цифрова диктатура с лицево разпознаване в метрото и навсякъде из града, всичко дигитализирано и с профили и анализиране на всички по модел на Китай. Руснаците са си склонни към диктатура както добре знаем.
Интересното е че вчера обявиха, това че първата част от кампанията е приключила. Какво са постигнали и как са замислили да продължат предстои да видим в следващите дни.
Това е един мой разбор, който почна от древността, та отидохме чак до днешни дни. Малко хаотично, но смятам че е добре да се обсъждат тези работи, защото са много преплетени и взаимосвързани като цяло.


Поздрави,
П.!
==========================================================
Здравей, П.!
Аз лично отдавна избягвам официалната история въобще, осланям се само на българските исторически източници, от които вече доста се преведоха на дунавско-бъл;гарски. Вчера ми даде, една фейсбук позната да чета една книга на Карл Маркс за руската история и как не били славяни, а фино-угри. С тази разлика, обаче, че един „Нариман тарих” въобще не ги смята за различни от българите, както и антите, за които „Нариман тарих”, част 1,2,3 пише на стр. 50-51. В тоя ред на мисли, не бива да разграничаваме тези земи терминологично така, земите на антите са си чисто български земи, въобще цяла Евразия е една Българска Земя, в която исторически се обособи Руската империя, сега федерация. Тя, наистина има огромен проблем, понеже акумулира едни огромни чисто български територии, които не искат да живеят заедно с московците. Затова е и въпросната жестока диктатура. Не, защото Путин е диктатор, а защото Руска федерация не може да просъществува другояче, ако няма абсолютно централизирана преса към периферията. Когато центробежните сили започнат да разкъсват федерацията, независимо дали за това са виновни външни сили или друга империя, те започват да говорят за „денацификация” и „нацистчета”,а тези „нацисти” всъщност са националистите на различните народности, които не искат да живеят заедно с московлиите. Това е целият проблем. Тази пукнатина бе използвана от англосаксите за техните пък интереси към ресурсите на Русия. „Големият рестарт” е всъщност идеята за нов, друг вид достъп до ресурсите на Руската федерация, де се казва безплатен. Така, че Голямата Война, тепърва предстои. Проблема тук за мен е, че в тази битка между двете империи, които се управляват от Дома на Натан, т.е. от евреите, ние заемаме страна вместо да провеждаме политика на Българизация на Руската федерация. Това, от което най-много се страхува Путин, но и Зеленски е Българизацията, т.е. Възвръщането на Българската Империя върху изконните й земи, хахахахахахаха. А нашите хора, пак на два лагера: „Слава Путину” – „Слава Украине!. България, къде е?;))) Българите в Дунавска България, не са по-умни от днешните украинци. Колкото до започването на войната, нима не го казахме в новогодишната нощ? Кой се досети, въобще? Никой... Анализатори... Малоумници...

На Българите, своят Меч дари,
та Българите с огнено сърце,
Враговете да сразят с две ръце!

Това е Война;))) Война под егидата на Урус Бабай Кубар. Националният символ на Украйна е „санака”, тризъбеца на Урус Бабай Кубар Бури Барс, защитник на Слънчевата система със своите Маджари, Белият Конник с Конницата от Бели коне в Откровението на Йоан. Всичко друго е „ала-балата” на човешкият ум, а той е беден. Знаеш ли, колко души бяхме на Аратеб в новогодишната нощ? Общо петима;))) Ако бяха там, щяха да го усетят още тогава всичко това.Йордан_13 28.3.2022, 17:21
Български полк "Киев"

преди 1 секунда

Българският доброволчески полк "Киев" набира сила;))) В него, първи се записа бившият министър-председател на България, Бойко М. Борисов. След него, втори, веднага се записа Чехлю Гоцеделчевски, понеже искал пак Бойко да му подръпва ушите. За генерал щабар на полка се записа и Маймундуру Паси. Той щял да си стои в щаба на полка и дава акъл как да се убиват руснаци. Днес, още 6-тима доброволци се записаха, като рейнжъри, за да послужат с практическите си умения! Слава Украине! Всех героям, слава!

Бивши министри на отбраната зоват да окажем военна помощ на Украйна
България да се включи в отбраната на Киев

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/03/28/bivshi-ministri-na-otbranata-zovat-da-okajem-voenna-pomosht-na-ukraina.524931

Йордан_13 5.4.2022, 21:44
Дома на Натан всячески се стреми да изгради некаква нова Украина въз основа на антибългаризма!

https://bulletin.bg/brutalno-porugaha-pametnik-na-han-kubrat-v-ukayna/?fbclid=IwAR2hctxW1HpgVL65dddbdw_NLUy6v5w3toBdauXYCApA5rX6Tbx8fG2LEOQ

Йордан_13 6.4.2022, 8:10
Пичови, ако искате некой да ви дойде на "шествието" сменете си дизайнера с фотошопа, майка smil4341944e6b0c8.gif Тва с изображението в окото е като от метъл обложка, но по-лошо;))) Личи си, че тотал задръстеняк го е правил! Мое ли, а сте толкова глъви веее....

Не сме неутрални: шествие за Украйна ще се проведе в София
Вземете стари обувки, които да оставим в памет на жертвите, призовават организаторите
05 Апр. 2022 Обновена2 113
https://segabg.com/hot/category-bulgaria/ne-sme-neutralni-shestvie-za-ukrayna-shte-se-provede-sofiya

Йордан_13 6.4.2022, 9:05
Буча е класически пример за активно еврейско мероприятие , което да бъде представено като холокост! Избира се, един град със звучно име. Легендират се в него криминали под униформите на руски войници, това е много лесно там, защото всички говорят руски, а и има много руснаци. Избива се, необходимото количество цивилни и всичко се заснема, за да може после, криминалните да бъдат държани под контрол. Снима се, пропагандно и всичко това се пуска по медиите, които го раздухват като пожар в световен мащаб. Така Буча става символ на руското зверство, а на руснаците се обрисува образа на диви животни!;))) Целта е ясна.

https://vtorifront.bg/article/izraelskiyat-premier-osdi-ubiystvata-v-bucha-no-ne-spomena-rusiya?fbclid=IwAR20TFHGxog8OSOkK38f_saKaP22cn3V0n26L-PITqg4EhWjdKnSz01VuWQ

Йордан_13 6.4.2022, 9:36
За да съществува Русия като империя, тя трябва да раздаде на различните български етнографски групи в Евразия, етнопсевдоними, като татари, башкири, кабардино-балкари, чуваши и да казва, че те сами се наричат така, хахаххахахаа... А, когато разберат, че си дунавски българин, те се побъркват от радост и казват: И ние сме българи... Нашата външна политика скоропостижно трябва да се обърне остро на Север, ама не, натовската външна политика, а нашата, българската! НАТО само ни пречи, както и Русия. Те са вредни за нас ! България и българите тук, трябва да разберат, че ние не сме малка страна, САМО ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ Е МАЛКА ТЕРИТОРИАЛНО, НО НЕ И САМАТА БЪЛГАРИЯ !


"Уникално трансепочално сравнение на генния фонд на населението беше проведено под егидата на Националния изследователски институт по технологии и наука в лабораторията за молекулярен и генетичен анализ на КСУ.
От няколко години казанските биолози събират материал за анализ - костни останки от древни гробове в Татарстан, както и кръвни проби на днешните жители на републиката.
От стотиците налични проби от кости от Танкеевски, Старо-Куйбишевски, Уст-Йерусалимски гробища е установено, че всички „носители“ на костите са били европеоиди.
През XII – XV век на територията на съвременния Татарстан са живели изключително еврооиди.
А какво показа ДНК анализът на живите в момента татарстанци?
- Признайте, изненадахме се, когато изследвахме митохондриалното ДНК на 200 татари и 200 руснаци от Казан, Азнакаев, Буинск, Високая гора и открихме монголоидни хаплогрупи само в две от тях - един руски и един татариан, - казва Аспир Олга Кравцо ва, катедра по биохимия. - Очаквахме, че процентът на монголското население ще е по-голям, защото периодът на монголските завоевания продължава доста дълго. Но се оказа, че и след като "Мамай мина", по-голямата част от жителите на Татарстан са останали европеоиди. А от генетична гледна точка можем да кажем, че сме преки потомци на онези евроиди, които са живели в Татарстан преди стотици години.
Е, вече е доказано на молекулярно ниво, че татарите живеещи в Татарстан, както и руснаци, имат много малко общо с монголите. Генетиците твърдят, че монголоидите определено не са ни роднини."

Олга Мачнева

Йордан_13 6.4.2022, 9:45
Да, затова съм и против трупоизгарянето! Дори след смъртта си, ние оставяме гените си в земята и земята започва да свидетелства за нас! Нищо лично и не задължавам никого с моето мнение, но истинският българин ще разбере, какво му говоря

Йордан_13 7.4.2022, 13:53
Тенгриянин
преди 0 секунди
Аз съм напълно разочарован от русофилите и русофобите! 30 години: "ла-ла-ла-ла-ла-ла...", дърдорене и гато дойде времето да се действа, какво? Шествия... Къде са вашите дела, г-да в подкрепа на вашето филеофобство? Хм? Защо не сте на фронта, всичките? Ние, нормалните български мъже имаме други задачи сега, как да утешим украинките, останали сами и да са опрайм с ревността на нашите жени, че ги утешаваме!;))) М-да;))) А, вие: марш по фронтовете! Шествия... Бездарници! Страхливци! Мекотели!

Шествие срещу войната в Украйна тази вечер в София
Демонстрацията е под надслов "Ние не сме неутрални"

Прочети още на: https://www.dnes.bg/rusia/2022/04/07/shestvie-sreshtu-voinata-v-ukraina-tazi-vecher-v-sofiia.526040

Виготура
преди 6 минути
Войната не ще шествия, иска войници и оръжия. Всички, които не са неутрални, а са за Русия, или Украйна да се въоръжават и да заминават да се бият за убежденията си. Иначе сте долни лицеммерии двете страни. Ако не можеш да си защитиш убежденията с живота си, значи нямаш убеждения.


Без украинци в Б-я
преди 9 минути
Абе, хора осъзнайте се!Храним украинци, лекуваме украинци, намираме работа на украинците, кланяме им се...А българи гладуват, българи биват подритвани по болниците от лекари, деца българчета чакат с години дарения, за да могат да се оперират, българи не могат да си намерят работа....И всичко това е в България.Питам ви правителството ни за кого го е грижа-за българи или за украинци?!Та даже една шепа "българи" ще правят шествие в подкрепа на Украйна!!!А за българина на кого му пууука?Долу Украйна

idle 7.4.2022, 23:33
От днес е решението да се вее украинския флаг на сградата на Столична община.
Това е такова навеждане, каквото никой в Европа не си позволи да направи. Голям напън да сме първи украинци.

https://glasove.com/novini/resheno-ukrainsko-zname-shte-se-vee-na-sgradata-na-stolichna-obshtina

Смешно е и позорно. В Киев надали някога биха сложили българско знаме на кметството!


Йордан_13 8.4.2022, 11:51
Та нашата външна политика трябва рязко да се обърне на Север. Изгребваме ги тези, сегашните, премахваме идеята за Запада, която е идеята за благосъстоянието, но не и духовността, не и културата и връщаме идеята за Севера, но чрез нас, разбира се, ние начело, защото кой друг да го направи, нали, хаха, поколенията отдолу са неспособни (масоните са вредни), те могат да бъдат водени, да следват определени световни тенденции, но не и да творят българските! Идеята за Севера е идеята за Божественото, пътя към боговете, както в индуизма, а юга е пътя към предците, затова и Аспарух завръща в Прародината, част от Българите. Но, сега, ние ще се завърнем към Божественото и това Събитие да се нарича "Великото Завръщане", защото то е Завръщането към Небето, не към Предците! Слава на Тангра!

Йордан_13 12.4.2022, 9:10
Тенгриянин
преди 0 секунди
Както призовах преди време, правя го и сега: призовавам всички либерално-десни в България, да се запишат в доброволческият полк "Киев" и заедно с партиите си и техният актив да заминат на украинският фронт! Ако бях шеф на държавата, щех да ви мобилизирам доброзорно! Иначе сте големи аслани на шествията! А, вижте момчето: какъв прекрасен български ген се е затрил! А вие оставихте вашият повреден ген, тука, нали? Мръсотняци, ниедни!

20-годишен бесарабски българин загина на фронта в Украйна
Каква е информацията за смъртта на Иван Минков

Прочети още на: https://www.dnes.bg/notifikacii/2022/04/12/20-godishen-besarabski-bylgarin-zagina-na-fronta-v-ukraina.526568

Йордан_13 13.4.2022, 13:25
Тенгриянин
преди 1 секунда
А, аз съм без личен лекар и здравни застраховки, още щом Костов направи "здравната реформа". Тогава казах: "Ду.ха.й Го, Костов!" Не може един лилаво-църън мингин да ми определя моят живот! Тангра да ми дава здраве, да ме избавя от болестите, защото "Българската държава", която би трябвало да е Негово Въплъщение, нехае за Българите останали по територията!

Държавата ще плаща здравните вноски на бежанците от Украйна
ГЕРБ пита откъде ще дойдат парите

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/04/13/dyrjavata-shte-plashta-zdravnite-vnoski-na-bejancite-ot-ukraina.526761

Йордан_13 20.4.2022, 17:27
Тенгри Кан
преди 0 секунди
"Той подчерта, че украинците и българите имат много по-големи основания да се смятат за братя."
Да, но кога се сетихте за това? Когато евреите ви въвлякоха във война, в която да се изтребите с москалите! Преди това имаше ли Българизъм, хм? Разберете, Кулеба, не Украйна е важната, а България! Ако вие провеждате антибългарска политика, няма как да искате всеотдайност от своите братя. Това зависи много от вашето поведение и държане! Искаме да видим Българщина от вас и тогава България ще ви помогне!

Радев към Кулеба: Българите отвориха сърцата и домовете си за украинците
Оценяваме позицията на България и че това вреди на някои ваши интереси, каза Кулеба
https://www.dnes.bg/politika/2022/04/20/radev-kym-kuleba-bylgarite-otvoriha-syrcata-i-domovete-si-za-ukraincite.527562?fbclid=IwAR0MxiWaXVVSmi90FkYX-8p9pJPpo488f-zX21zaWVui4b-roMH75s47DFU#comment-newest


Тенгри Кан
преди 0 секунди
Ние пък се стремим да възстановим имперска България като погълнем всичко в Евразия, включително и Московското княжество възникнало чак в късният 13 век;))) На територията на Евразия, живеят само българи, които днес се наричат с различни имена поради различните държави. Така че, наистина в този сблъсък, който е първом духовноидеен и след това политически и военен, Путин нямаше избор, трябваше да нападне първи. Но, така или иначе, Войната бушува отпреди.

Дипломат от САЩ: Путин се опитва да върне Имперска Русия заедно с България, Румъния...
По думите му лидерите на ЕС трябва да вярват на това, което диктаторите казват

Прочети още на: https://www.dnes.bg/rusia/2022/04/20/diplomat-ot-sasht-putin-se-opitva-da-vyrne-imperska-rusiia-zaedno-s-bylgariia-rumyniia.527534?fbclid=IwAR0lc7gFUT1jzPUhaN7ke7a6oQ8vIKVLhtsKX7tfJ9e_DHsAINe_gA3sXh4#comment-newest

Тенгри Кан
преди 0 секунди
Валерка, като искаш войната да продължи, аз съм казал, формирате си доброволчески полк "Киев" и отиваш и се биеш;))) Останалото е Божа работа;))) Ролята на България не е да бъде Ястреб, а на Миротворец! Нейното важно значение е, че Тя-България е Баща и Майка, както на Русия, така и на Украйна, така и на цяла Евразия! Ако не се мисли по този начин е налице опит да бъде унищожена самата България с въвличането й във военните действия! Как един от тези платените, дет ги изкарвате, не излезе с тази Визия!

Подгответе се за поне 2 тежки години със скок на горива, храни, инфлация
Най-тревожното е, че е изчерпан потенциалът за преговори

https://www.dnes.bg/rusia/2022/04/20/podgotvete-se-za-pone-2-tejki-godini-ceni-na-goriva-hrani-inflaciia.527539?fbclid=IwAR39tY-aHhp_eyT5vh9R2SCHVzAUCucQbNz6L8KpY_Qa5S1TLqxr1Qtb5HI#comment-newest


Тенгри Кан
преди 1 секунда
Кулеба е украинската Митрофанова. Колкото повече стои в България, толкова повече дразни с изказванията си в стил "дайте оръжия, за да убиваме руснаците, за да не ни убиват те!". Добре, а не можете ли да спрете войната, да дойдете в София и да се разберете? Не в Истамбул (какъв го дирите там?), а в София! България е всичкото, каквото Русия и Украйна биха имали, без да водят война помежду си. Елате в София, ние ще посредничим тази война да свърши!

Кулеба за подкрепата за Украйна: Който не е с нас, е с Русия
Украйна има нужда от всичко – от куршуми до изтребители

https://www.dnes.bg/politika/2022/04/20/kuleba-za-podkrepata-za-ukraina-koito-ne-e-s-nas-e-s-rusiia.527599?fbclid=IwAR1RLwQbfKQvQl0aN-wKucmewyezP3eRnM8gGQf-t-tYejrn4gP75fiKTJk#comment-newest

Тенгри Кан
преди 1 секунда
Еврейчето Сю, да мълчи! От евреи, акъл не искаме, той води само до това, до войни. Домът на Натан се провали! Това е. България няма да подкрепя никого, България не подкрепя и двете страни и желае техни представители в София, където да се уреди мира. Това е ролята на България в този важен исторически момент - да бъде Миротворец! Ние не можем да допуснем две държави обладаващи териториите на две Българии в Евразия (Волжка и Велика България) да водят война в услуга на САЩ! Това няма как да стане. Евреите и англосаксите тук ще са губещите. България е третата на част на Пъзела в този конфликт, липсващата най-важна част! Ако правителството в момента не може да води тази политика, сменяме го, за да направим друга външна политика, защото това пряко засяга и икономиката и съществуването на държавата България, въобще. Аман от недалновиден електорат в тази държава!

ГЕРБ: Крайно време е правителството да подкрепи Украйна
Ако не го направи сега, ще бъде късно

https://www.dnes.bg/politika/2022/04/20/gerb-kraino-vreme-e-pravitelstvoto-da-podkrepi-ukraina.527604?fbclid=IwAR0WDsA17yhkU1tLnbu7EEaIqumm7MfQJSs3jx5HFp9fIK92Sm2tZDuK66I#comment-newest

Тенгри Кан
преди 1 секунда
Евреина Бойкикев да си затваря грозният плювалник и да отиде при доктор Енчев, да му оправи грозният гьонсурать! Бойкикев, погледни се в огледалото, мойто момче и тогава тръгвай да поставяш ултиматуми! Нетърпимо им било... а българите, когато страдат всеки ден, когато нямат пари, когато гладни си лягат, а ти тъпчеш грозната си уста с кюфтаци в НС, не ти ли е нетърпимо бе? А, чифутино? Ще видиш ти, едни ултиматуми! Събирай си партакешите и вън от НС! Не искам да ти виждам физиономията там!

ДБ зове: Решение за военната помощ за Украйна още днес
България трябвало да прояви солидарност към страдащите

https://www.dnes.bg/politika/2022/04/20/db-zove-reshenie-za-voennata-pomosht-za-ukraina-oshte-dnes.527611?fbclid=IwAR3RusMWeBN1u6ZwrZbj39lVqHtgLIfhRX7Mi0t6ibl-1hQigWeVG0x0o_s#comment-newest


Йордан_13 21.4.2022, 15:23
Тенгри Кан
преди 1 секунда
Кулеба, отговора на България е ясен. Искате примирие с Путин и преговори на високо равнище в София. България няма да заема страна в конфликт между българи, които днес се наричат украинци, а другите руснаци и всеки дърпа към него чергата си, типично по български. Руснаците искат да сме с тях, вие ултимативно искате да сме с вас! Така не може, Кулеба! Конфликта има трета страна: слагане на оръжие и от двете страни и преговори в София! Не е въпроса да си тръгнете, а с какво ще си тръгнете и как!

Дмитро Кулеба: Докато вие дискутирате, в Украйна умират военни и цивилни
Във време на война имаш нужда не само от бронежилетки, а и от оръжие

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/04/21/dmitro-kuleba-dokato-vie-diskutirate-v-ukraina-umirat-voenni-i-civilni.527726?fbclid=IwAR1w6kXXXF3lmixLnX5kw72GsP70Fa2PAMFjCHO20XaIxAnyvWqHzDB2Y60#comment-newest

Йордан_13 21.4.2022, 19:40
Тенгри Кан
преди 0 секунди
" Единственият начин да бъде спрян Путин, е с оръжие, смята още лидерът на ГЕРБ."Много добре, хер Тулупен;))) Кат толкоз мноо ти лопа устана, устана гнъсна и насрана, "Калашников" вземи, сумка с пълнители, шанцов инструмен стегни и към полка "Киев" поеми. Бъди арслан във вихрен бой, Путин призови ти на двубой, покажи как врат дебел се бие смело и с РПГ-то стреля, тъй умело. По Чакъра знаеш, стреля ти;))) Ний помним тва, бесилката виси;)))

Бойо Куво: лай, лай, лай... Бойо Куво: бай,бай,бай! Бойо Куво: лай, лай,лай..., Бойо Куво: бай,бай,бай!;)))

Борисов: Не виждам как на фона на червеното, червените линии се виждат
Лидерът на ГЕРБ: Единственият начин да бъде спрян Путин, е с оръжие

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/04/21/borisov-ne-vijdam-kak-na-fona-na-chervenoto-chervenite-linii-se-vijdat.527781

Йордан_13 26.4.2022, 17:07
Кире, да не свърши белото на Зеленски, ва?;))) Или си дръпна повечко линии по Великденя“:))) Хм?;))) Твоят министър на културата да му даде, ку е тъй! Инак, ний отдавна чаками, секи българин на голям празник да получава по една заплата отгоре, ма на: и празника като делника! Та, Кире: имал си, бол, дал си! Инак, ако получавам и аз една заплата от 3000 лева, ши я дам, що дан ния дам?;))) Но, смятам, чий е по-ефективно, не даваме парите дет ги нямаме, а по една украинка, на нивата, чи то копане иска Кире, нивата, не лаладжийство! Па, знайш ли откога си мечтая за украинките дет да копат с мене нивата? Открай време Кире, ти беши още в Канада;)))

Петков обяви дарителска кампания за Украйна - по една заплата за боеприпаси
Премиерът обяви, че самият дарява една своя заплата

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/04/25/petkov-obiavi-daritelska-kampaniia-za-ukraina-po-edna-zaplata-za-boepripasi.528038?fbclid=IwAR1mv37RgJ4VbPJASRRsTN_mPGuv0avO5C_lEDm6sBQP6JkSCj9uExUQo7E#comment-newest


Киро е най-яркият индивидуален образ на последната българска национална катастрофа! Човек с твърде неясен произход, вероятно небългарски (криптоевреи) - символ на скъсването на връзката на българина със Света на Предците и идеята за Родината; човек с убийственото за българина западно мислене, живял в Канада (съмнително е дали въобще е живял в България), усвоил най-низшите "културни" пластове на западното мислене и създал интернационално семейство - символ на безгръбначността и чуждопоклонничеството на днешното българско население. Какво може да очакваме друго, освен това?

За апела на Петков: Всички българи плащат през инфлацията
Никъде по света не зоват гражданите да свършат работата на държавата

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/04/26/za-apela-na-petkov-vsichki-bylgari-plashtat-prez-inflaciiata.528098?fbclid=IwAR34LUZ37tKkZOrgfFTJ2YeVTvfN4XG3o1y8X109Xx6u38oI8XjoLb7tw_g


Според него заявеното от Петков е „точно обратната логика на тази да си щедър с държавните пари, което наблюдавахме години наред – аз ви построих пътища, аз ви направих зали, аз ви направих манастира, всичко това с държавните пари. Едно е да си щедър с чужди пари, съвсем друго е да бръкнеш в джоба си, да извадиш свои пари“, коментира журналистът Петко Георгиев.
Според доц. Иво Инджов, експерт по политически комуникации и преподавател във ВТУ, този ход е опит на премиера да излезе от заплетената ситуация, в която се намира управляващата коалиция.
„Политическите измерения на този доста популистки по своята същност призив са доста сериозни. Те показват, че премиерът не може да наложи някаква единна линия по отношение на предоставянето или непредоставянето на военна помощ на Украйна. Очевидно той продължава да се опитва да балансира между позицията на БСП, която заплашва с напускане на коалицията, ако бъде оказана такава военна помощ, и позицията на „Демократична България“ и вече и „Има такъв народ“, които са за такава помощ. Но е твърде екстравагантен ход“, смята доц. Инджов.
По думите му никъде по света по време на военен конфликт премиер не е призовавал гражданите да свършат работата на държавата.
„Има нещо, което пък мен малко ме притеснява. Господин Кирил Петков вече на няколко пъти ни показва много ясно, че Кирил Петков и министър-председателят на България са две тотално различни неща“, коментира политическият пиар Нидал Алагфари.
По думите му е странно Петков да си сравнява доходите със средностатистическия българин.

Йордан_13 26.4.2022, 17:08
"България трябва да взима важни решения и мерки, за да се смекчи ситуацията, но явно няма кой да го направи. А България най-мъдрото, което можеше да направи, е да пази неутралитет доколкото може."

Както неутралитета, така и вземането на страна са грешни решения! Казах го: България трябва да прави динамичен неутралитет сиреч да направи всичко необходимо да спре войната! Звучи фантастично, но България е Ключът и Решението за този конфликт! И който управленец го разбере, ще бъде държавника на 21 век! Ако нямаме такъв управленец и такова правителство ще ги сменяме, докато го намерим!

Владимир Величков: Категорично не трябва да изнасяме оръжие за Украйна
Експертът пред Dnes.bg по горещата тема

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/04/26/vladimir-velichkov-kategorichno-ne-triabva-da-iznasiame-oryjie-za-ukraina.528148,1
Вземам днес от аптеката, един активен въглен, знайте ли кво пише на кутията му? Производител: село Сороковка 6, област Харков, Украйна;))) Тук само се препакетира от наша фирма! Така, че не са само металът, зърното и слънчогледа;))) Поросенко си продава и шоколадите тука, а ако се разтарашуваме, кой знае, колко още украински стоки ще открием в нашите магазини, без да подозираме, че храним Украйна, купувайки ги!;))) Ние, отдавна даваме част от парите си, на Украйна!

"България трябва да взима важни решения и мерки, за да се смекчи ситуацията, но явно няма кой да го направи. И какво става - българинът е под чука отдолу. Всеки иска тази война въобще да не бе почвала. Нека не забравяме, че Украйна е основен производител на метал, на зърно, на слънчоглед - какво става от тук нататък? Не трябваше да се допуска подобен конфликт."

Народът е представен в парламента и той може да вземе такова решение.

Нека не забравяме, че имаше 60% негласували. Да съберем и тези, които ни управляват - какъв процент от гласувалите са те? Нито една от четирите партии няма вот, за да управлява. А да взимат две партии да приказват "дайте да занесем" е нелепо. Без да се мисли за последствията.

Владимир Величков: Категорично не трябва да изнасяме оръжие за Украйна
Експертът пред Dnes.bg по горещата тема

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/04/26/vladimir-velichkov-kategorichno-ne-triabva-da-iznasiame-oryjie-za-ukraina.528148,1

18j 27.4.2022, 6:24
QUOTE (Йордан_13 @ 21.4.2022, 21:40 )
Тенгри Кан
преди 0 секунди
" Единственият начин да бъде спрян Путин, е с оръжие, смята още лидерът на ГЕРБ."Много добре, хер Тулупен;))) Кат толкоз мноо ти лопа устана, устана гнъсна и насрана, "Калашников" вземи, сумка с пълнители, шанцов инструмен стегни и към полка "Киев" поеми. Бъди арслан във вихрен бой, Путин призови ти на двубой, покажи как врат дебел се бие смело и с РПГ-то стреля, тъй умело. По Чакъра знаеш, стреля ти;))) Ний помним тва, бесилката виси;)))

Бойо Куво: лай, лай, лай... Бойо Куво:  бай,бай,бай! Бойо Куво:  лай, лай,лай..., Бойо Куво: бай,бай,бай!;)))

Борисов: Не виждам как на фона на червеното, червените линии се виждат
Лидерът на ГЕРБ: Единственият начин да бъде спрян Путин, е с оръжие

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/04/21/borisov-ne-vijdam-kak-na-fona-na-chervenoto-chervenite-linii-se-vijdat.527781 Само пълен идиот може да си мисли, че може да спре "путин" с оръжие! Те американците не смеят да му скачат на оръжие, които постоянно водят поне 2 войни по света, а тиквоний иска да скача. С какво оръжие ще го спреш с АК47 бг производство по руски патент или с минохвъргачки от ВСВ - пак руски патент, или с касетъчните бомби, които произвеждаме в разрез с международните конвенции - с кое точно оръжие ще спреш "путин"? Ние и пищаци произвеждаме - макаров - руски патент. И това ми било политик управлявал 15 години - тъпанар! Българите можем да спрем дядя путя отвътре, чрез тенгрианството. И можем да му вземем парламента и да наритаме хабадската измет, която е завзела кремъл. Но трябва повече интелект и по-активна международна политика, а като за начало не бива да пуцаме пиратки срещу най-голямата ядрена сила. Това не е като да продаваш оръжие на африкански революционери, които избиват селяни с пръчки в ръка. То също е много погрешно, но поне не застрашава пряко националната ни сигурност.

Това си говорим в квартала, като става дума за войната в Украйна: имаше навремето един квартален титан - Пешо-гибона - гледаш го 120 кила - знаеш, че е бил републикански по бокс, обаче ти се ебаваш с него и даже му налиташ на бой. А знаеш, че бой няма да има, защото той издържа на удари до 12 рунда. И като видиш, че някой иска да му налита с маса от стабилните 70-80 кила - значи има някаква интрига. Значи някой, който не смее да скочи на Пешо, ръчка от страни, за да стане боя и то не непременно, за да набие Пешо, а просто ей така заради интригата. Айде бе Гоше скочи му на Пешката нали си здрав, ако вземе да те бие - ние скачаме за тебе (ама после не скачат, а се хилят от страни). Това е ситуацията в Украйна - аз съм го виждал като дете, но явно международните играчи и това не са видели, а само лапат мухи.
И така - кой скача на Путин - единствено украинците се ебават от 5-10 години по всевъзможен начин със руските интереси. Спираха им газа, рекетираха ги, ебаваха се политически, а отделно няма смисъл да говорим за недекватната асимилационна политика и на черкасите-бандеровци - те не са по-адекватни от москалиите. Понеже някакви говорели руски, а не украински - дай да ги бомбардираме, отвличаме и изнасилваме... и сега всички се изненадали, че оня биоробот-психопат отприщил армията.

На всички трябваше да е ясно вече, че е водена погрешна политика срещу Русия. Ако искат да спрат войната и да свалят "путин" трябва да се смени подхода - но те не искат! Всички искат война искат да правят бизнес от смъртта на българите искат да си играят на империалисти, да ракрояват света. Не бива да забравяме, че и "путин" е от световното правителство - руските олигарси също ходят на сбирките на билдембергите... Ние на кого точно можем да скочим и какво точно можем да изпратим, за да си защитим позициите - това трябва да се анализира, но със сигурност, в случая не е с оръжие. И ако бахура прост имаше 2 капки мозък можеше за 15 години да е постлал с Путин така, че днес да можем да клатим Кремъл от вътре. Но не е - така че толупа трябва да мълчи! Той си изигра картите по най-слабия начин.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Йордан_13 27.4.2022, 17:32
Тенгри Кан
преди 1 секунда
Асане Глъване, с политици като вас, България винаги ще бъде васална на някого. Ако не е на Русия, ще е васална на САЩ, т.е. в случая т. нар. "евроатлантически ценности" са нищо повече от добре преценен васалитет;))), т.е. където са парите и келепира и ние сме там. Запада предлага добър стандарт, затова сме там. И ако може да цоцнем нещо и от руската цицка, добре. Факт е, че децата на електората, който ви изповяда, гласува откъде? От чужбина! Киро дойде, откъде? От Канада! Ето, това е Васалитет!

ПП ще гласува за изпращането на оръжия за Украйна, позицията на Радев - позорна
България не е васален придатък на великите сили

https://www.dnes.bg/politika/2022/04/27/pp-shte-glasuva-za-izprashtaneto-na-oryjiia-za-ukraina-poziciiata-na-radev-pozorna.528281?fbclid=IwAR0XCk1l2YICAxG3IY9cgwsiogmta-L0uUzVJG2S0ubLQXSzfj-a5BvUbOE#comment-newest

anti666 28.4.2022, 18:14
Интересно къде е СерГЕй Станишев, като шеф на ПЕС да каже и той какво става с родния му град Херсон. Сега, той е евреин и все пак да чуем неговото мнение, защо мълчи като нас...ан
Херсон руски или украински ли е? Или еврейски?

Йордан_13 28.4.2022, 19:55
QUOTE (anti666 @ 28.4.2022, 20:14 )
Интересно къде е СерГЕй Станишев, като шеф на ПЕС да каже и той какво става с родния му град Херсон. Сега, той е евреин и все пак да чуем неговото мнение, защо мълчи като нас...ан
Херсон руски или украински ли е? Или еврейски?

Интересно е, какви ще са новите държавни символи в Херсонска област, нали, защото там, яко чуф, а самата Украйна се управлява от евреи, като евреите и от двете страни искат да възстановят старата Хазария под една или друга форма. Затова е и войната. Херсон, така или иначе е еврейски.

Русия "къса" от Украйна: Взехме контрола над Херсонска област
Украйна призна, че е назначен нов градски съвет

Прочети още на: https://www.dnes.bg/index/2022/04/27/rusiia-kysa-ot-ukraina-vzehme-kontrola-nad-hersonska-oblast.528193?fbclid=IwAR0PHdJBX0XpcmN-jDOn6pDGTuOmymMwQXQe5_VIelhewV4t0X9I6Vu45I0#comment-newest

18j 2.5.2022, 18:53
Интересно новоназначената, от руснаците, управа дали също са чифуци защото тогава промяната няма да е особено значима, просто част от данъците ще се засмукват към чифутте в Кремъл, за да ги 'отбранява' от чифутие в Киев.
Междувремено Кремлин влезе в тона на Елти, с когото редовно са си правили бризки срещи отрети вид чрез разни развечици от НКВД, които не са свършвали добре.
Но явно, все пак са позачитали текстовете,защото са разбрали какво ги жегва чефутите най-много - това е опасността да се разкрие истината що е старозаветните холокост и какъв е произхода на фюрера,от къде произлиза нацистката идеология.

https://segabg.com/hot/category-foreign-country/komentar-na-sergey-lavrov-za-hitler-yadosa-izrael

Хитлер също има еврейски корени, така че това не означава нищо", отговори Лавров. "От дълго време чуваме мъдрите евреи да казват, че най-големите антисемити са самите евреи", добави той.

Това, вероятно е в отговорна помощта, която Израел започна да праща за лагера на зеленьошко. Но пък шахматната дъска никак не е подредена в тяхна полза. Има един начин Израел да изчезне за минути и ционизма да се затрие от лицето на света и това е ако еврейската държава скача на Русия. Значима част от парламата на чифутия е съставена от руски евреи и там копнежа по матушка русия може да надделее. Интересно нещо са Крайните времена.--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Йордан_13 2.5.2022, 23:26
QUOTE (18j @ 2.5.2022, 20:53 )
Интересно новоназначената, от руснаците, управа дали също са чифуци защото тогава промяната няма да е особено значима, просто част от данъците ще се засмукват към чифутте в Кремъл, за да ги 'отбранява' от чифутие в Киев.
Междувремено Кремлин влезе в тона на Елти, с когото редовно са си правили бризки срещи отрети вид чрез разни развечици от НКВД, които не са свършвали добре.
Но явно, все пак са позачитали текстовете,защото са разбрали какво ги жегва чефутите най-много - това е опасността да се разкрие истината що е старозаветните холокост и какъв е произхода на фюрера,от къде произлиза нацистката идеология.

https://segabg.com/hot/category-foreign-country/komentar-na-sergey-lavrov-za-hitler-yadosa-izrael

Хитлер също има еврейски корени, така че това не означава нищо", отговори Лавров. "От дълго време чуваме мъдрите евреи да казват, че най-големите антисемити са самите евреи", добави той.

Това, вероятно е в отговорна помощта, която Израел започна да праща за лагера на зеленьошко. Но пък шахматната дъска никак не е подредена в тяхна полза. Има един начин Израел да изчезне за минути и ционизма да се затрие от лицето на света и това е ако еврейската държава скача на Русия. Значима част от парламата на чифутия е съставена от руски евреи и там копнежа по матушка русия може да надделее. Интересно нещо са Крайните времена.

Да, днес ми обърнаха внимание на това. И аз тъй, отговорих, по два начина:
1. Нищо ново под Слънцето за нас;))) Е, те сега "денацифицират" и съответно ша изкарат кирливите ризи на другата еврейска групировка;))) Не, че тяхната еврейска групировка не е същата работа! Всичко там е евреи в управлението на СССР и Русия. Когато евреите управляват, руснаците пият водка и "Боярищник"!;))) Съвсем естествено е, най-големите антисемити да са евреи;))), че то кой познава най-добре себе си, освен самите евреи. А когато познаваш себе си съвършено, имаш голям повод и да се намразиш до дъното на душата си. Евреите не умеят да водят вътрешна война със себе си, затова я изнасят навън, а така никога няма да се победят. Така, вместо тумора да се излечи, той се разраства и убива всички останали!


2. И италианският вестник и Лавров все едно са ме чели. Вие помните, какъв бе първият ми коментар относно идеята за "денацификацията", преди месец-два, а именно, че каква денацификация след като Украйна се управлява от евреи;))) И тогава ви разгърнах концепцията, че идеята за расовата чистота е върховата идея на юдаизма, понеже чрез нея се пази и отбранява богоизбраността на евреите. Идеята за расовата чистота очертава рязката граница " евреите" и "другите", като другите са по-нисше поставени спрямо богоизбраните. Това, нема как да му хрумне на Адолф Шикългрубер, ако не е евреин, при все, че немалко от неговите високопоставени са също евреи. Расовата чистота сегрегира. Оттам така сегрегирани се създава възможността да се възстанови Израел.
Проблема за нас, в случая е, че двамата евреи, защото и Путин е Шаломов, т.е. евреин си седят в кабинетите, викат и стрелят един срещу друг, но умират не те, а два български народа. Тук вече, ние не можем да стоим безучастни, но много важното е, да не влизаме в еврейската игра, т.е. да не заемаме страна! Те искат да заемем страна, да определим в кой от техните отбори сме. Ние си имаме наш отбор - българският! Затова не исках и правителство да има България към днешна дата, неслучайно! Защото, ето ви го правителството, просто и тъпо като самите вас, г-да избиратели! Просто и тъпо! Защото и вие, прости и тъпи излезохте...., дори хора, копито изглеждаха с претенции за нещо си, излязоха прости и тъпи, заеха страна! Страстология! Страсти...ама не висши;))) Селски;)))