Движение 'Воини на Тангра'
Сюрен - Сирни Заговезни и “Старци”


Йордан_13 2.3.2020, 23:25
(1) Българите започнали да наричат Чулман
също и Кара-Балък, Исадъ, Чишма-Бабай,
а река Кубан – още и Караджай,
което означавало “Реката на Чулман”.

(2) В чест на Исадъ Чулман,
който, както е известно,
живее в пещерата Ор
в Подземния Свят Тама, -

(3) започнали първо субашите,
а сетне и всички българи
да погребват починалите
в ями с пещери.

(4) Гробовете се правели близо до вода,
за да прехвърли Чулман
по-бързо починалите през Курун
в другия свят.

(5) А гробовете на вождовете
се правели дори на речните дъна,
за което първо пресушавали руслата,
а сетне отново пускали вода по тях...

(6) Също така в чест на Чулман
българите изпълнявали
на много места
различни обреди.

(7) На тези обреди винаги
варели вкусна храна,
пиели суджа
и пеели песни.

(8) Всичко това те показвали
на някаква риба или жаба,
които наричали “Мърджалъш”,
и после я поскали отново във водата.

(9) При това те
казвали на Мърджалъша
да види техния обред
в чест на Чулман –

(10) и нека отплава при Джалъш
и да му разкаже
как го почитат
всички българи.

(11) Освен това в потайни места
или в специално изкопани ями
оставяли на Чулман
част от донесената храна.

(12) Заедно с храната
оставяли на Чулман и подаръци:
различни прибори, гърнета,
менчета, мрежи, харпуни, куки.

(13) Тези потайни места
често били острови или носове,
където добре се ловяла риба,
и те се наричали Исадъ.

(14) Българите славили Чулман
и в Сюрен и Чишма кене.
Сюрен се празнувал в края на зимата,
а Чишма кене – в началото на лятото.

(15) В Сюрен децата и младежите,
облечени като кукери,
излизали на улицата
с оръжие в ръце.

(16) В страшни маски
и животински кожи
те вървели на тълпа
от къща към къща.

(17) Кукерите влачели със себе си шейни,
чукали с оръжието по портите,
искали да им платят данък,
обещавайки за това различни блага.

(18) А обитателите им отвръщали,
че биха се радвали да им платят,
но този данък вече го е взел
помощникът на Яга – Йорег.

(19) В зли алпове-йореги
се превръщали онези хора,
които се осмелявали сами
да убият себе си.

(20) Превръщайки се в йореги,
те непрестанно
отмъщавали на хората
и били помощници на Яга.

(21) На портите на къщите
в този ден
всички окачвали
кукли на йореги.

(22) Кукерите, като чували за йорегите,
грабвали стрелите си,
хващали своите копия
и ги мятали по йорегите.

(23) Ако улучвали целта,
обитателите хвърляли
куклите и стари вещи в шейната
и давали на кукерите данък в храна.

(24) А децата в това време
изтичвали в къщата
и я окадявали
с пречистващия дим на арча.

(25) На портата на пречистената къща
окачвали щит,
който означавал,
че данъкът е платен.

(26) После всички отивали на гробищата,
където кукерите обещавали на хората
да помолят Чулман да облекчи
положението на техните покойници.

(27) Нали Чулман бил този, който превозвал
всички погребани покойници
през реката Курун
в другия свят –

(28) и хората мислили, че той
може да знае за тях
и да им помогне
да се устроят по-добре в Тама.

(29) Затова някои покойници
не били погребвани много дни,
за да бъдат погребани
в деня преди Сюрен...

(30) От гробището младежите
отивали към водата
и влачели след себе си шейните,
които оставяли край гробищата.

(31) Като завличали шейните върху леда на реката,
кукерите ги изгаряли,
заедно с намиращите се на тях
кукли и стари вещи.

(32) После чупели леда и викали:
“Ей, Кара-Балък! Сюрен, Сюрен!
Вземи нашите дарове,
а в замяна отнеси зимата!

(33) Отнеси с нея и студа
и всичките ни обиди и тъги,
а ни донеси топлината,
радостта и изобилието!

(34) Погледни, ела при нас –
ние сме ти приготвили
вкусна храна
и сме я поставили на брега.

(35) Ще ти дадем
засищаща каша,
боядисани яйца
и сладък мед!

(36) Погледни, излез при нас,
само не се плаши от нас:
нали ти си ни красавец,
а ние сме такива страшни!”.

(37) След като извиквали Чулман-Арбай,
кукерите разпалвали огън на брега,
на който готвели Чулман боткасъ
и около който устройвали пир.

(38) Една част от ястията
всеки участник в пира
заделял специално
за Чулман-Джалъш.

(39) Като изяждали донесените дарове,
хората оставяли заделената храна
и изгаряли в огъня
своите маски и кожи.

(40) След това, като се прощавали с Чулман,
и се умивали и напръсквали с вода,
кукерите прескачали огъня
от брега към аула.

(41) Пречиствайки се по такъв начин,
кукерите изтичвали един през друг в аула
със запалени от огъня
дълги факли.

(42) От тях после
запалвали огнищата
във всички къщи
и всички славели Чулман...

Йордан_13 26.2.2023, 14:00
Слава на Тангра, Българи! Честит ни Сюрен- Сирница, Денят, в който честваме алпите Чулман като сътворител на видимия свят и като управител на невидимия свят и Леле Субан като духа на пролетта Леле Сюрен - Спасител на Българите от Ледената епоха на Земята! Затова имаме Науруз - Нов ден, който е осмислян като ново начало и нова епоха. (Разбира се, Науруз, още не е дошъл, но християнския календар е най-ебания календар в цялата Вселена) Цяло чудо е, че най-древният от нашите празници се е съхранил, макар и в един доста уродлив, християнизиран вид (ПРОШКИ И ДРУГИ ГЛУПОСТИ) и съдържание до днешния 21 век. Но, в него, винаги ще остане Новият Огън и Синеоката, Субановата Невеста, в която момците ще видят своята любима. Нека не губим Себе си! Губим ли, Себе си, губим Тангра- Небето! КОЙ ЖИВЕЕ БЕЗ НЕБЕ?! САМО КЪРТОВЕТЕ НА ЯГА АЛБАСТИ! ПЪЛЗЯЩИТЕ!

Прошката е християнско нововъведение във Велики Сюрен-Сирница! Защото Сирница е един от най-древните български тенгриянски празници и как да вмъкнат в него Христос като обредност? Няма как, като обредност, защото освен . нар. Петдесятница, няма друга огнена обредност или подобна на нея в християнството. Затова вмъкват не обредност, а идея, идеята за прошката... Прошка за кого? За синовете на Яга? На този ден се прогонва Яга във всеки български дом и в националния дух като цяло.

ЧУДЕСА И ВЯРА: Прошките на Сирни Заговезни установени от Христос
Подготвяме се за Великденския пост с риба, вита баница, хамка се халва за здраве
https://telegraph.bg/telegraphplus/novini/chudesa-i-viara-proshkite-na-sirni-zagovezni-ustanoveni-ot-hristos.-cyrkvata-zabraniava-pokladite-veche-1300-g.-podgotviame-se-za-velikdenskiia-post-s-riba-vita-banica-hamka-se-halva-za-zdrave-368653?fbclid=IwAR2Vq3g7HbIq8VzRO9178RpEu8To6dJFuuzmdaRPRgqatq0Or-Svs9MryQ8