Движение 'Воини на Тангра'
Ората Копата


Йордан_13 2.3.2020, 22:34


https://bg.wikipedia.org/wiki/Ората_копата?fbclid=IwAR2lHqXSJcMAfOqA60W86Zx23RkoqQUnxPn63Qk_TggKPHCIlcjDoTnHEfA

За Ората Копата да поговорим малко. Символизмът на стрелата, която момчето изстрелва в двора на момичето не е правилно да се тълкува само и единствнео като символ на половото увлечение. Доста е едностранчивоsmil4334ad8a149e0.gif Стрелата е символ на интуитивното въззрение, с което се провижда целостта на бъдещето семейство, т.е. прозрението, с което си намираш "половинката". Това не е просто един нагон. Нагонът е в краят на вибрационната верига. Първоначално е душевността (сърцето), мисленето и чак тогава идват чувствата и страстите и с тях нагона. Трябва да се видиш в една цялост с другият, да го усетиш като част от себе си.
Като в изначалната древност, това е обичай, с който алпите са си намирали половинките и то не алпите в мъжкият принцип, а именно Умай Биче Артимас, "недокосната от мъж" е стреляла с лъка. Тази стрела се е изстрелвала с лък, не се е хвърляла, както сега, с "чилкане". Не е имало Ерос, бог на любовта, "Богиня" е била. Затова символът на Умай Биче си остава Лъкът със Стрелата. Обичаят възниква, когато на Тангра му омръзнали непрекъснатите "капризи" на алпа Чулман, който е Творческата Личност и нестихващият принцип на Творческият Динамизъм и помолил Умай Биче, да му намери Жена. "Нека Стрелата намери отговора", рекла Умай Биче и изстреляла Стрелата, напосоки... и отговорът бил Тиджа - партньорката на Чулман в Сътворението. Така е, скъпи ми, на сърцето ми Българи, човекът, който ще е цял живот с вас, не е този, с който просто ще правите секс и деца, а ще творите заедно нови светове!

(31) Чулман харесал
това подобие на суша и той решил
да създаде сред морето
вече твърдата суша.
(32) Отишъл Чулман при майка си
и я попитал как да направи сушата.
Умай-биче му казала:
“Нека стрелата намери отговора!”.
(33) Тя затворила очи
и стреляла с лъка:
стрелата полетяла надалеч
и се скрила от поглед.
(34) Прибрала стрелата алп-биката,
Която в образа на жаба
живеела в извора Тиджа
и затова я наричали Бакал и Тиджа.
(35) Дошла със стрелата
Бакал при тях
и казала на Бадж-Турун:
“Аз ще ви помогна!.

"На някоя височинка край селото или в самото село се запалва огън, в който се слага голямо дърво, наречено оратник. Името идва от глагола оратя, който значи говоря."

По-древното му значение е "пея". Разговорът в древността е бил доста изфинен, ставал е чрез пеене и това в българският народ е запазено до съвсем скоро, преди той да бъде променен и опропастен. Жените са посрещали мъжете си с пеене, а мъжете, жените си, когато идват от къра или от другаде, пак с пеене. Каква е връзката, обаче с дървото "оратник" в огъня. Огънят е символ на "интуитивният пожар", "Огънят на Интуицията", това не е огънят на страстите. Това е част от процеса на провиждането на твоята половинка... Нарочно не използвам думата "търся", защото това е днешна концепция, концепция на ума. Умът търси, интуицията вижда. Търсенето на половинките, обикновено днес, довежда до житейска катастрофа и домашно насилие... толкова. Трябва да видиш твоята жена, да видиш твоят мъж. Още, когато си се родил, той вече е определен smil4334ad8a149e0.gif


И така, дървото "оратник" идва от...

(16) Базините притежавали
Пеещото Дърво – Ератът,
по името на което
някога наричали книгите.
(17) Ератът разказало на Джам
къде да търси дядо си
и той веднага тръгнал
към Иджик в Събан...
(18) Като намерил Алабуга,
Джам го помолил
да получи за огнището на българите
малко от вечния огън.

Оттук и гърците си го вмъкват като Ерато https://bg.wikipedia.org/wiki/Ерато


smil4334ad8a149e0.gif smil4334ad8a149e0.gif Бахти, пак ги разбих smil4341944e6b0c8.gif Гърци, тракиsmil4334ad8a149e0.gif отиде ви европската ориентация, електорат! smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif