Движение 'Воини на Тангра'
Годината Бури Барс - Година Трета


Йордан_13 22.12.2021, 21:09
На 21 срещу 22 декември 2021 г., в 00.00 часa, Великият Аратеб (Свещеното Огнище) бе запален за трети път, изречени бяха Свещените Слова в 4-тe посоки на света и настъпи Годината Бури Барс!

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=15461&fullsize=1Тангра Вижда!

Билсага, билсага, билсага!

Бури Барс язди Шегор!
Видимото изчезва,
Незримото се вижда!
В часът на Истината,
Огънят пояжда световете!

Златото на Яга – Око на Истината!

Бури Барс, Учител Наш,
На Истината – верен страж!
На козните на Яга – щит!
Кук Куян – крадецът именит,
Ти с мълнията порази,
На Българите, своето око дари,
Та Българите с очите две да славят Вечното небе!
На Българите – мечът свой дари,
За сеч и бран ги вдъхнови,
Та с огнено сърце, Враговете да сломят с две ръце!

Билсага, билсага, билсага!

Бури Барс, твори!
С казака, Яга разчлени!
Гумно медно изгради,
Столицата на Саракта въздигни!

Велики Кане, на своят трон седни,
от него изречи:

България е Дом Свещен,
В който Тангра нероден,
Българите сътвори, живее в тях и прогласи
Светът да има бъдни дни!

Билсага, билсага, билсага!

Улят-Сомор – Велика Нощ!
Сомор-Таймър - Благословен Нов Ден !

Благодат и Плодородие ни дай!
Настоящето да преломим!
Бъдни дни да съградим!

Тангра-Бурат, Тангра-Сувар, Тангра-Кубар, Баръс-Хурса!

Бир Тангра, Бир Канар, Бир Торе, Мен Тайре, Едно Начало, Един Келбир!

Йордан_13 23.12.2021, 9:25
Ако трябва да съм откровен, Годината Бури Барс настъпи трудно. Пътят към нея бе съпроводен с премеждия и борба до последният момент. Първом имахме премеждия с колите, които, ако не бяхме решили, навреме, щяхме да се окажем в невъзможност да запалим Огнището, като тези премеждия, продължиха и с една от колите на тръгване. На място, не бе никак лесно, не просто да стигнем до Аратеб (Свещеното Огнище) в дълбоките преспи на мразовитата зима, дълбоко в планината, но и да направим съответните просеки до него, след това да го откопаем изпод над еднометровият сняг, да откопаем и дървата за него, да ги стъкмим на Огнището, за да са готови за Великата Нощ в 00.00 часа и въпреки, че сламата беше суха, шишарките също, запалването му с чакмак, се оказа, непостижима задача за хора, които са навикнали с кибрита, запалката и другите съвременни средства. Към това трябва да прибавим обстоятелството, че всичко това е насред снега в увеличаващият се с всяка минута студ и голямата атмосферна влага на планината. Но, нали самата планина Родопа е именно Раудеб – балканското наименование на Свещеното Огнище, откъде идва и името й. Не идва от нимфата Родопе и други глупости. Въпреки всичко и тази Година, Дружината ни успя и в 00.00 часа към пълната Луна, която в 00.00 часа бе точно откъм изток прозвуча пронизителният вълчи вой предшестващ заклинателните слова при настъпването на Годината Бури Барс.
От всичко, което ни се случи, мога само да изтълкувам, че старта на всяко едно начинание, тази година ще бъде доста трудно, пълно с препятствия, които трябва да бъдат преодоляни с много съобразителност, хладнокръвие и борба, защото... защото , както каза и един от нашите братя, главен виновник и тази Година, Огнището да го бъде: “Алпите ни изпитват”... И беше прав. Нещата, както вървяха катастрофално да не се случат, изведнъж наставаше обрат и всичко тръгваше в посоката, в която искахме да бъде, до своят положителен завършек за нас!
Да ни е честита, тази трета Година, от новият календарен цикъл, чието име коригирахме, добавяйки към Барс (снежният леопард и лъвът) и Бури – Вълкът, каквато всъщност е била изначално в българската древност и наименованието на Годината стана Бури Барс. Лека корективно допълнение, което, още в Годината Сомор, казахме, че ще направим, когато доживеем до Годината Барс, Годината на алпът Кубар Бури, както той е наречен в “Сказание за Чулман” , прозвище, което напълно потвърждава легитимността и истинността на извършеното от нас, корективно допълнение.

Петър. 23.12.2021, 21:55
Какво се има предвид с тези думи:

"Златото на Яга – Око на Истината!"?

Поздрави за огромните усилия да направите това изключително свещеннодействие реалност.

Лично усетих силата на гръмовержеца Кубар Бури. Нека бъде с нас през тази година.

Слава на Тангра!--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Йордан_13 24.12.2021, 16:09
QUOTE (Петър. @ 23.12.2021, 23:55 )
Какво се има предвид с тези думи:

"Златото на Яга – Око на Истината!"?

Поздрави за огромните усилия да направите това изключително свещеннодействие реалност.

Лично усетих силата на гръмовержеца Кубар Бури. Нека бъде с нас през тази година.

Слава на Тангра!

Но кои ли тука би могъл да каже, че Барис бе зъл?
И кой ли пък би рекъл тук: "Барис добър е!" - никой друг...
Живееше самотно той.
Твърдеше сам сред горд покой: "Пред мене всеки е по-слаб!"

Да, простодушен беше алп...
Куян поканил с глас лъчист
да му гостува алп Барис.
Напил го бързо със суджа.
Шейтанът сам за зла беда
създал туй питие...
И виж - глътни - навеки ше заспиш.
Албастий даде му го там - обичаше той алп Куян.
Барис суджа щом чаша пил,
в миг наземи се повалил.
Заспал дълбоко, изведнъж,
но не умрял, бил алп могъщ.
И докато в омая спял, промъкнал се Куян,
успял, откраднал му едно око - нали всесилно то било?
Крадецът сложил туй око във просешка торба,
но то торбата мигом прогори - лъчи изпуска то, гори!
Земята туй око проби, твърдта и в лава разтопи
и в бездната подземна то разля се в езеро - злато!
Туй езеро - от бряг до бряг! - бе в златен пясък, вместо сняг.
Гребеш от него шепа - две, не свършва златото - море!

Тоз кърт подземен, Шурале,
намерил златото - море.
Албастий, негов господар
Получил езерото в дар
Днес - "Златен кладенец!"
- така зове го хорската мълва.
Че има го - туй всеки знай!


“Златото на Яга – Око на Истината” е естественото продължение в Годината Бури Барс на изреченото в Годината Шегор “Златото на Яга, Огънят пояжда”. Будният логически би се запитал: Какво ще стане със златото, когато бъде поядено от небесният огън Шегор? Дали то изчезва завинаги или се превръща в нещо друго, по-полезно за човечеството, защото знаем, че Огънят е утробата на трансформациите. За да си отговорим на този въпрос, трябва да се завърнем към онзи митологичен сюжет в древнобългарският епос “Сказание за дъщерята на Шан”, където Кубар Баръс губи своето око откраднато от алпа Кук Куян Давшан, чиято Година идва след Годината на Кубар Бури Барс. Разбира се, този митологичен сюжет е близък до египетският за борбата между Сет и Хор и открадването на окото на Хор от страна на Сет и който го е видял има немалко основания да търси връзките, за да види, как древнобългарската митологична епосност се е просмукала в египетската създавайки и там голяма митологична вариативност с нейните божески образи.
Кук Куян Давшан е именитият крадец, който краде от всеки един алп, неговите божески сили и атрибути и ги търгува с другите алпи, т.е. малко по-разяснително съчетава по различни начини божествените еманации на Абсолютното в планетарен план придавайки на различните алпи, качества и функции, които те не са имали по силата на своето рождение и никога не биха могли да придобият. Това, още веднъж идва да ни покаже, че алпите са нищо повече от различните енергийни вибрации на Абсолютното Тангра в контекста на нашата Слънчева система и планетата Земя.
С окото на Баръс, обаче Куян се проваля, най-образно казано. Този божески атрибут не е като атрибутите на другите алпи, които могат да бъдат лесно откраднати и транспортирани. Кук Куян е в нензнаие за същността и силата на това око, той не знае, че за него няма нито материални, нито духовни прегради, то е всевиждащо и всепроникващо. Окото на Баръс е Окото на Тангра на планетата, а самият Кубар Баръс е онази аспектарна еманация, която го изразява, затова само той може да го носи, друг – не. Окото на Баръс е собственост, която не може да бъде притежавана, затова Кук Куян логично го губи. Именно То е и основната идея на непритежанието, на неимането и за да го имаш, трябва да се откажеш да го имаш! Това наистина е един уникален парадокс! Човешкият ум не може да осмисли вещите, които стоят над мисловното...
Белята става, когато го губи, окото пробива земните недра и трансформира вътрешността на нашата планета, създавайки лавата, а самото то се превръща в бездната в езерото от злато, на което господар става тъма тарханът, алпа Яга Албасти. Съвсем ясно ние, че промяната във вътрешността на земното ядро тогава е променила и самата земна атмосфера, биосфера, преобразила е цялото планетарно развитие. Затова и фундаментът на човешкото развитие и бит стъпва върху златото, цялата световна икономика е върху златото, самите човешки отношения са върху златото, дори самите човешки чувства като любовта и те бяха погълнати от златото. Дори алпите започнаха да се борят за златото крадейки го от тъма тарханът Яга Албасти с идеята да снижат силата на неговата подземна и земна власт. Алпите са безсилни, но Българите не са ;))) Затова всичко е насочено срещу тях, днес!
Какво обаче ни дава небесният огън Шегор пояждайки го? Възможността да го трансформираме! Великата Алхимия! Това е Годината Бури Барс! Окото на Баръс превърнало се в злато чрез Огънят на Шегор се изпарява и се превръща отново в Око, Окото на Истината! С тази заклинателен речетатив “Златото на Яга – Око на Истината”, ние поставяме началото на този процес, изчезването на златото и трансформацията му от една материална в една духовна реалност, каквато е Истината! Истината е единствената нравствена и духовна същност на Българите! Ние нямаме друго и никога не сме имали друго, освен Истината! Справедливостта е само следствие от животът на Истината, за което дори не се замисля човек, когато е в нея, защото спекулативността на умът е отдавна прогорена и той работи по един друг вече начин. Фундаментът на целият свят днес е една спекулация стъпила върху фундамента на златото! Хората не се усещат, защото се раждат в това и живеят с това, за тях няма друго. Цял живот борба за златото... Защо? Защото Яга го е страх то да не изчезне! Това живот ли е?
И ако досега бяхме лъгани, който събуди Окото на Дангма, както го наричат на Изток, той не може да бъде излъган, нито измамен!
А, не като един Лорер: “Ние имаме много злато, богати сме”. Чифутстване! Чифутстване! Затова им сложих 11-та заповед: Не чифутствай! За тях е нужна Заповед, защото те никога няма да достигнат до Окото на Дангма и ще чакат Спасител, докато ги има!
Ясно е, че щом златото изчезне ис е превърне в Окото на Истината, Златният Кладенец на Яга ще пресъхне и алпът ще загуби едно от най-съществените си оръжия, но по-важното е, че когато Сомор стане Таймър отново, тя ще стъпи отново в брак с Кубар Бури и Яга ще загуби и контролът върху човешките тела, който сега виждаме да се упражнява планетарно. Ясно е, че всичко това ще бъде съпроводено с планетарни промени и катаклизми, тъй като процесът на трансформация на Златото в Око отново, ще доведе до нови промени в земното ядро, а оттам и във всички сфери на нашата планета.
Много е важна Годината Бури Барс! Много се радвам, че отново успяхме да запалим Огнището и че когато нещата отиваха на провал, не бях оставен сам. Слава на Тангра!

18j 25.12.2021, 9:31
http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/albums/userpics/13534/2021_12_21.jpg

Честита новата година и поздрави от Шопия
За Словата, които тази година издигаш си трябва сериозна медитация още повече ако искаме да ги реализираме smil3dbd4e5e7563a.gif

Интересно, че го казваш, защото за мен "трудностите преди успеха" започнаха от преди месеци, а на 21ви и аз копах колата от една пъртина, над едно дейре, точно по залез. Грубичък е Кубар Бабай, аз го виждам, но той е сърдит, защото дълго време сякаш е бил пренебрегван. Вероятно е оставал на заден план за сметка на други алпи / сили, които са имали директен отпечатък в човешкия бит, въпреки че именно той е отговарял дълги епохи, за човешката съдба.
Сега явно трябва да си пропомним неговото могъщество и значимост, за да можем да надделяваме над съдбата, така че приветствам всяко изпитание, на което ме подложи през тази година и след това. Така успехът в края на изпитанието избледнява като емоция защото самото изживяване, докато се стигне до там, своеобразното "ходене по мъките" прави живота шарен докато изгражда характер и вътрешен стабилитет. Наскоро бях прочел в една книжка, че старите китайци имали мъдрост, която гласи, че някой, който живее в богатство и води охолен живот ще има след това да тегли и те казват "сега съм добре, но кога ще плащам" и обратно някой, който се мъчи в живота, всъщност трябва да се радва, защото по този начин плаща и в последствие ще му е добре. С тази мъдрост сякаш започна за мен настъпването на алпът Бури Баръс тази есен.

И така след няколкото премеждия и след като прочетох споделеното във темата си мисля, че ние трябва преди всяко начинание, да се свържем с Него и да потърсим съвет и помощ. С други думи да премислим много внимателно действията си при предстоящо начинание, да се планират нещата предварително и с Негова подкрепа Свише тогава да се впуснем в начинанието, след като всичко е много добре премислено и организирано. Така един вид теглото е изнесено виртуално в съзнанието в общение с Небето и когато дейностите започнат има шанс да премиинат гладко. Както навремето - жертвите са били принасяни преди да се влезе в битката - тогава е била търсена подкрепата от Боговете, а не по време на битката или след това. Тази година, явно, трябва да си припомним тези традиции. Кубар Бабай обича славата и иска респект, за да може да помага иначе извръща глава и ние си трошим краката.

Билсага, билсага, билсага!
Слава на Тангра!

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

18j 25.12.2021, 11:10
В тази връзка, за окото на Истината мога да споделя, че според мен то на първо място трябва да се ползва, за да се погледне на вътре и да се провиди истината за себе си. Да всеки има някаква самооценка и особено в средната възраст, а и преди това си мисли, че се познава, че притежава необходимият самоконтрол, но това е от гледната точка на собствения, често спекулативен ум. Но човекът трябва да може да се погледне с Окото на Тангра - как биха го видяли алпите и евентуално кой алп кои човешки качества би оценил или критикувал, и в допълнение кои качества бихме искали да подчертаем у себе си, и с кой алп бихме искали да общуваме.

Много хора днес се стремят към златото без да са лоши или злонамерени, т.е. без да искат да слугуват на Яга, а просто защото така е нормлрно на тоя свят. Да се бориш значи да правиш кинти - така го разбират битието днес. Ако не правиш кинти значи си луд или недъгав. Но те не могат да се погледнат с това око и да осъзнаят връзката между златото и световните, а и лични злини. Кинтите сменят критериите и след това стават нормални неща които са неморални, т.е. преди това са били ненормални. Те вкарват нова моралност, като оня Гешко с каскето, който каза, че щом го пише в закона значи е морално. А ако законът е писан от неморални и направо злонамерени хора - тогава какво?! Ами след това обществото започва да не може да сезира никаква алтернатива или подход да може едновременно да живее добре без да робува на златото и да пада жертва на Алабастрий.

Ако приемем, че моралната и нематериална способност за такава самооценка и ясно виждане на околната реалност, изпадайки в низшите нива на бититето, се превръща в твърд бляскав метал т.е. от фина сетивност се превръща в предмет, то задачата през този етап не е толкова непонятна. Но тук вече идва мястото на волята дали човек ще може да отдели себе си от жълтиците, с които плаща и тогава да се погледне колко струва, така че да започне да измерва нещата в морални стойности. В повечето случаи, хората които са преосмислили стойностните неща в живота са преживели някакъв личен катаклизъм и с много терзания и едва ли не примиренчески са приели, че златото не е това което е. Но тук идеята е волево, съзнателно и без инциденти, да се преосмислят нещата и вече убедено да се тръгне по нов път, където изкушенията на Яга не действат. Алхимията се извършва на интелектуално и емоционално ниво, за да може света да се претвори материално.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

anti666 26.12.2021, 5:32
Много се радвам, че въпреки всичко успяхте да запалите Аратеб и да бъдат изречени Словата в тази свещена нощ. Преди две години сам разбрах значението на този възкръснал от древността ни ритуал.
Тангра Ешкесен! Един Бог, един Кан, един Закон

Йордан_13 27.12.2021, 11:45
В ядрото на Земята бълбукат огромни количества злато

https://technology.bg/zemno-yadro-zlato/

Затова ние, българите сме казали и казваме: вода газиш, жаден ходиш! Златото на Яга - Око на Истината! Време е, Окото на Баръс да се върне, а мощта на Яга да пресъхне. Тогава не само, човешката душа, но и човешките тела ще са небесни! Слава на Тангра!

Йордан_13 27.12.2021, 11:54
QUOTE (18j @ 25.12.2021, 13:10 )
В тази връзка, за окото на Истината мога да споделя, че според мен то на първо място трябва да се ползва, за да се погледне на вътре и да се провиди истината за себе си. Да всеки има някаква самооценка и особено в средната възраст, а и преди това си мисли, че се познава, че притежава необходимият самоконтрол, но това е от гледната точка на собствения, често спекулативен ум. Но човекът трябва да може да се погледне с Окото на Тангра - как биха го видяли алпите и евентуално кой алп кои човешки качества би оценил или критикувал, и в допълнение кои качества бихме искали да подчертаем у себе си, и с кой алп бихме искали да общуваме.

Много хора днес се стремят към златото без да са лоши или злонамерени, т.е. без да искат да слугуват на Яга, а просто защото така е нормлрно на тоя свят. Да се бориш значи да правиш кинти - така го разбират битието днес. Ако не правиш кинти значи си луд или недъгав. Но те не могат да се погледнат с това око и да осъзнаят връзката между златото и световните, а и лични злини. Кинтите сменят критериите и след това стават нормални неща които са неморални, т.е. преди това са били ненормални. Те вкарват нова моралност, като оня Гешко с каскето, който каза, че щом го пише в закона значи е морално. А ако законът е писан от неморални и направо злонамерени хора - тогава какво?! Ами след това обществото започва да не може да сезира никаква алтернатива или подход да може едновременно да живее добре без да робува на златото и да пада жертва на Алабастрий.

Ако приемем, че моралната и нематериална способност за такава самооценка и ясно виждане на околната реалност, изпадайки в низшите нива на бититето, се превръща в твърд бляскав метал т.е. от фина сетивност се превръща в предмет, то задачата през този етап не е толкова непонятна. Но тук вече идва мястото на волята дали човек ще може да отдели себе си от жълтиците, с които плаща и тогава да се погледне колко струва, така че да започне да измерва нещата в морални стойности. В повечето случаи, хората които са преосмислили стойностните неща в живота са преживели някакъв личен катаклизъм и с много терзания и едва ли не примиренчески са приели, че златото не е това което е. Но тук идеята е волево, съзнателно и без инциденти, да се преосмислят нещата и вече убедено да се тръгне по нов път, където изкушенията на Яга не действат. Алхимията се извършва на интелектуално и емоционално ниво, за да може света да се претвори материално.

Точно по този начин трябва да се осъзнава Завръщането на Тангра! Завръщането на Тангра не е развяване на бончуци, яздене на коне, дори не е шаманизма, който е описан в книгите или се практикува в Якутия. Завръщането на Тангра е преобратът на Съзнанието, който носи Силата на Българите отново да творят Времето! Затова, ние не изпаднахме във външна показност, не се окичихме с розети, демонстрирахме само един външен белег - Аратеб Раудеб! И то по волята на Тангра!
Това не може да бъде разбрано от никой авраамически изповедник. В това ще сме сами. Преобратът трябва да го направим ние, за да можем след това да търсим нов социум, иначе сами виждаме, нов социум, те не могат да създадат. Правят некви "промени" по зададена матрица отвън. Нямат Великото Небе вътре в тях. Плачат за западните ценности и за златото на Яга! Всичко това, ние ще им го отнемем и то не с оръжие smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif Слава на Тангра!

Петър. 27.12.2021, 14:35
Нещо, което ми се стори интересно е как алпа Кубар Бури или Кубар Бабай Барис присъства и в Скандинавската Митология. Негови характеристики имат и Тор като гръмовержец и Один като Бога, който губи окото си.

--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Йордан_13 27.12.2021, 15:45
QUOTE (Петър. @ 27.12.2021, 16:35 )
Нещо, което ми се стори интересно е как алпа Кубар Бури или Кубар Бабай Барис присъства и в Скандинавската Митология. Негови характеристики имат и Тор като гръмовержец и Один като Бога, който губи окото си.

По пряката аналогия е с Тор, докато Один това е тъй да се каже, бъдещето развитие на Кубар Баръс Бабай. В древнобългарската епосност, той наистина е един еквивалентен образ на Один, само, че в обратна посока. Кубар Баръс иска да има две очи, т.е. да стане човек, докато Один съвсем съзнателно се лишава от двете си очи, за да гледа с Окото на Истината или Окото на Дангма, Окото на Духа. Один е бъдещият, перспективен образ на Урус Бабай Кубар, а и на земният човек като цяло. Така според мен трябва да ги гледаме нещата, защото все пак, доста от божествените характеристиките на алпите, поради изключителната древност и изначалност на Тенгриянството предшестваща всички митологии са характеристики схождащи към човека и човешкото.
Окото на Истината дава знание, дава мъдрост, която не е написана в нито една книга, защото с него пряко вземаш знанията от Небесният Извор. Затова така започна наричането ни в новогодишната нощ, че "Тангра Вижда" и че това Виждане, не е гледането с двете очи smil4334ad8a149e0.gif Той е освобождение от светът като преходна илюзия, като Игра на Бога ( Лила). Защо, обаче светът, който виждаме с двете очи е една прехождаща илюзия, която сменя своите образи, за да държи съзнанието ни центрирано в нея ? Защото, това е булото на Ума, с което, той скрива световете на Духа, за да бъде сам той Господ и Творец на материалната вселена и да я позиционира като единствено възможната реалност. Затова Ленин там беше казал: "В света няма нищо освен движеща се материя". Това са двете очи, това е умът. Така човекът става роб на своят Ум, един път и втори път, роб на човешкото в него, което е парадокс, но е факт. Но, цикличността на космичните ритми, не позволява, това да е вечно.
Затова
"Видимото изчезва, Незримото се вижда! В Часът на Истината, Огънят прогаря световете".
Огънят изгаря булото на Ума, обезоръжава го, сваля го от тронът в човешкото съзнание и на този трон идват интуицията и духът. Световете, за които ние знаем и които виждаме са световете на архитекта на материалната вселена - Умът!

Така вече, с Окото на Истината, човек може да направи, вярната, правилната преценка на настоящето и да знае какво трябва да бъде Бъдещето.

anti666 31.12.2021, 2:48
QUOTE
Окото на Истината дава знание, дава мъдрост, която не е написана в нито една книга, защото с него пряко вземаш знанията от Небесният Извор. Затова така започна наричането ни в новогодишната нощ, че "Тангра Вижда" и че това Виждане, не е гледането с двете очи

Окото на Истината. Кое е по-ценно и по-силно от златото? Това ми напомня покойният Елтимир, който много често ме беше питал "Какво е информацията?". Информация - не просто механичен набор от знания в гигабайта, а Истината. Истината за Мирозданието, за миналото, настоящето и бъдещето. В едно свое студио беше писал по този въпрос;
QUOTE (Елтимир)
Предстоящата борба ще премине изключително на ниво духовни проявления, които ще запратят лъжеживота в Нищото, в Небитието. И в тази борба трябва да помним, че със силата на обикновените оръжия няма да постигнем победа над Врага, явяващ се под хиляди най-разнообразни форми. Класическата война няма да ни помогне.

QUOTE
Нещо старо, нещо неразбрано или недокрай разбрано. Нещо, което е задължително да се припомни именно сега. Заради малцината Разбиращи, които ще осъществят Завета.

Йордан_13 1.1.2022, 9:59
Тенгриянин
преди 0 секунди
Никакви траки! Траките съществуват само в глъвътъ глъвъ на Серафимов и на Фол! Българите са, които са и ще са! Всичко друго ще отмре! Слава на Тангра, Огънят на Аратеб-Раудеб лумна на 21 срещу 22 декември и освети Великата Нощ! Изречени беха свещените слова и начена годината Бури Барс! Всичко друго е ала-бала, три протокала, мандарини и банани !

Eтнограф: Сурвакарството възниква още от траките и прабългарите
Какво не знаем за един от най-българските обичаи?

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2022/01/01/etnograf-survakarstvoto-vyznikva-oshte-ot-trakite-i-prabylgarite.515669?utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push

Йордан_13 1.1.2022, 11:35
QUOTE (anti666 @ 31.12.2021, 4:48 )
QUOTE
Окото на Истината дава знание, дава мъдрост, която не е написана в нито една книга, защото с него пряко вземаш знанията от Небесният Извор. Затова така започна наричането ни в новогодишната нощ, че "Тангра Вижда" и че това Виждане, не е гледането с двете очи

Окото на Истината. Кое е по-ценно и по-силно от златото? Това ми напомня покойният Елтимир, който много често ме беше питал "Какво е информацията?". Информация - не просто механичен набор от знания в гигабайта, а Истината. Истината за Мирозданието, за миналото, настоящето и бъдещето. В едно свое студио беше писал по този въпрос;
QUOTE (Елтимир)
Предстоящата борба ще премине изключително на ниво духовни проявления, които ще запратят лъжеживота в Нищото, в Небитието. И в тази борба трябва да помним, че със силата на обикновените оръжия няма да постигнем победа над Врага, явяващ се под хиляди най-разнообразни форми. Класическата война няма да ни помогне.

QUOTE
Нещо старо, нещо неразбрано или недокрай разбрано. Нещо, което е задължително да се припомни именно сега. Заради малцината Разбиращи, които ще осъществят Завета.

Златото на Яга – Око на Истината!

Бури Барс, Учител Наш,
На Истината – верен страж!
На козните на Яга – щит!
Кук Куян – крадецът именит,
Ти с мълнията порази,
На Българите, своето око дари,
Та Българите с очите две да славят Вечното небе!
На Българите – мечът свой дари,
За сеч и бран ги вдъхнови,
Та с огнено сърце, Враговете да сломят с две ръце!

Билсага, билсага, билсага!

Бури Барс, твори!
С казака, Яга разчлени!
Гумно медно изгради,
Столицата на Саракта въздигни!

Нека си спомним в годината Угер Шегор какво ни носеше като енергитически тенденции двойката Шегор – Хурса... Там имахме проявленията на небесният огън, които бяха такива, че от тях Хурса постави началото на научно техническото развитие. Тази тенденция ще се развие още повече в Годината Бури Барс, защото, ако си спомняме, именно алпът Вълк, Бури, Синдиу и т.н. е Учителят на Българите, този, който им предава тази енергия на научно-техническото развитие (или както бяхме изрекли миналата година Небесният Огън – Земен Огън), научавайки ги на грънчарство и металолеене и по този начин им осигурява техният земен бит, дава им сигурност в него, превръща ги в първите изразители на цивилизацията в нейните материални измерения, които осигуряват комфорта за живот. По този начин се предпоставя съществуването на планетата на човечеството във видът, в който го познаваме.
Какво обаче прави преди това изразът „Златото на Яга – Око на Истината“? Придава и друг смисъл на тази енергитична тенденция – одухотворява я, защото научно-техническото развитие много бързо изпреварва духовното развитие на човека и когато това стане, то унищожава човека. Защото научно-техническото развитие е само спомагателно за духовността, но не основно. Затова, ако цивилизацията е една култура на рационалният ум, то Окото на Истината започва изграждането на културата на Духа. Разбира се, това е говорено много в разните езотерични учения, течения, ние и вие сме го чели, до скъсване и пръсване и чак до умора и скука...Да не говорим, че сега идват разни и почват да ви преподават тези неща, смятайки, че са откриватели на топлата вода... Но, защо е станало така? Защо тези „учения“ останаха повече теоритични постановки за българина и утешения, че нещо добро ще му се случи вследствие на тях? Защото той не видя Българското в тях, не преоткри себе си. Те говорят за някакво имагинерно човечество... В тях липсва ролята на Българите, които могат да получат Окото на Кубар, за да направят за втори път големият преобрат от цивилизация към духовност. За да стане това, обаче трябва да бъдат стопирани, енергитичните тенденции, създадени в умът на Българина от алпите Яга и кук Куня, а те са златото като идея на притежанието, златото като капитал за имуществен и материален просперитет! Тези два алпа, унищожиха в Българите, когато те започваха да работят със своят рационален ум, идеята за златото като култура и духовност! Преди това, то е било нищо повече от идея за култура и духовност и това ясно се вижда от археологическите образци! Оттук вече и цялото последващо човечество е в задънената улица без изход! Затова, неслучайно, тези слова в наричането са насочени именно към стопиране на отрицателните енергитични тенденции идващи откъм годината Кук Куян, защото тя е последваща тази на Бури Барс!

На козните на Яга – щит!
Кук Куян – крадецът именит,
Ти с мълнията порази...,

Нека не си мислим, че Годината Кук Куян е маловажна, ще видим догодина, колко важен е Кук Куян (Хермес) за Българите, нищо, че той е един отрицателен алп като цяло или по-скоро, хайде да го кажа, по-умерено, един изключително противоречив алп!
Враговете на Българите не са само външен социум, те са и вътрешен социум. Но, тази Година, и енергията, която придава на Българите съчетана с тази от предните две е достатъчна, вече самите те да започнат да действат, да прилагат, сами! Няма да припомням тука, известни ни вече поговорки, ни имаме много такива, за вълкът с дебелият врат и че спасението на давещите се е дело на самите давещи се. Ако вълкът не може сам, той създава своята Глутница! Лъвът по принцип не може сам, недейте ме разбира погрешно, той може да е цар, но котка без царство не е лъв! С една дума, лъвът създава своята общност на себеподобни. Така се ражда и изгражда един народ. Затова той има своите Родоначалници! Дори трябва да го разберем, че лъвът не е победител, когато изяде враговете си, лъвът е победител, когато може да изгради около себе си, общността на себеподобните и да я отстои! Вижте какво нещо е, билсагата е в градежът на Медното Гумно! Как го казваха, индийците „Со хам асми“ – „Аз съм Това“.
А когато гворим вече за нови родоначалници в една създадена вече народност, то тогава ние имаме нейното израстване, промяна, развитие или нейната деградация.
Затова всичко тази Година е под триумфалната арка на „Златото на Яга – Око на Истината!“.
Затова, когато бъдат извършени тези преобрати, освободен умът от идеята за имането, от спекулативният просперитет, той може да бъде насочен и ползван от Духа да твори нови реалности и нови светове. Ще вмъкна тука, неслучайно, Иисус Христос им рече на юдеите: „Ново вино в стари мехове не се слага“. Всичката социология днес е ново вино в стари мехове и накрая – катастрофа!
Не бива да забравяме, какво донесе алпът Кубар Бабай Баръс в изначалните времена – той създаде идеята за земната суша, за първото земно царство със своят въздушен остров Сувар и покани там своите приятели алповете Джил и Субан... Затова Бури Барс твори! Човешкият дух твори чрез Истината! Искате човекът-творец, искате да махнете консуматора, да ликвидирате консуматорското общество, което съсипва всичко хубаво на планетата? ИСкате решение за самия себе си като бъдеще? Трябва ви човекът творец, не човека-консуматор. Човекът-консуматор е зависим, човекът-творец е свободен!
Е, тогава каква е крачката от идеята за първата земна суша под формата на въздушният остров Сувар на алпа Кубар Бабай и „новото небе и земя“ в Откровението на Иоан? Никаква! Това е едно и също нещо!;))) Концепцията, с която изграждаме Саракта, новата Българска държавност е вече съвсем друга. Българската държавност в хилядолетията също е търпяла своето развитие, своите промени, имала е своят стремеж към Държавата на Духа, имала е своите образци за тази Държава на Духа в онези епохи, противопоставена на елинската либерална разюзданост и вакханалия – Българ Аскъп, Българската Степ, Българската Скития! Нещо, което днес приехме като свое в лицето на ЕС! Как да имате Бъдеще? Как? Как да имат Бъдеще, децата ви? Как?!
С Окото на Истината, ние изграждаме, това, което в Откровението на Иоан, християните, много разбират Българският Саракт – Новото небе и Новата Земя! Той е Български, разберете го, другите не могат да го направят, никой друг народ не може да го направи, той няма тази мисловна, душевна и духовна подложка, за да го направи! Човечеството е един Младенец, разберете го! Ние сме Древните! И ние сме, които носим, тази космична отговорност. Само ние. Ама е тежко. Ами с идеята за притежанието е много тежко! Трябва да се изхвърли този товар, категорично!
И ние, виждаме, как ще ни послужи Яга! Затова ние не го унищожаваме, той също е част от енергетиката на Тангра! Затова, част от творчеството на Кубар Бабай Баръс е именно разчленяването на Яга с тризъбеца! Разчлененият Яга, неговата материя ще е материалът, осветен от казака, мълнията на Духа, с когото ние изграждаме, това, което християните наричат „новият Йерусалим“, т.е. Българският Саракт! Разбира се, това ще протече с много планетарни и световни промени, защото с разчленяването на Яга се започва да се променя и нашата планета, а с нея и нашата биосфера и т.н. Това е нашата нова митология. Нека си спомним, че и преди беше така, че един бог трябваше да бъде пожертван, за да бъде създаден човекът и светът, една богиня трябваше да бъде пожертвана за същото... И тези, които искат да бъдат богове и богини, днес, трябва да знаят, че ще бъдат пожертвани утре. Такъв е цикълът на Живота и същността на Творчеството.

Йордан_13 2.1.2022, 18:26
Уникалната и вълшебна песен "Хайде слънце зайде", която може да се асоциира и с началото на Великата Нощ на Българската Нова Година и която открих работейки върху студията си свързана със Сърнена гора, когато стигнах до концепцията за алпа Мар - Ут, както е наречен в "Сказание за Чулман". Ут е едно от многото имена на алпа Мар и в Шумер, това е самият велик Уту, чиито характеристики, хахахаха, напълно съответстват на свещените ни слова във Великата Нощ, тази година Бури Барс

https://www.youtube.com/watch?v=FHtjV77fGF4


А сега, малко християнство smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif

Постоля Павел до Солунци 4:17:

"после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем."

Странно е, нали? Аз поне, лично не си спомням подобна теза, нито в евангелията, нито в Откровението на Иоан. В Откровението на Иоан, Ристю иде с облаците, но само той;))) Проповедта на Савел християнизиран като Павел (пак смяна на имената);))) е меко казано странна, защото в тази проповед, той обяснява как ще се случи Второто Пришествие и по какви белези да се познава, че ще се случи. Но, самият Иисус Христос, дали им обещава, че ще ги качи на облаци? Доколкото си спомням, той им обещава, че отиде да им приготви жилища в Царството Небесно.
За мене, това с облаците е "езическа" заемка и опит да се обясни на първите ранни църкви на нашата територия, основните постановки на християнството на техният бивш вече верови "езически" език. В такъв стил са и мозайките на всички раннохристиянски църкви, които лукаво приобщават "езичниците" пресъздавайки в самите църкви, тяхната среда, средата, в която плува съзнанието им, за да ги докарат до куполът за кръщение. Това е същото, като днешният процес на ваксинация, с който се казва:"Ето, нема нищо страшно - боц". Какво искам да кажа, с всичко това, обаче. Искам да кажа, че бившите езичници от Солун са били последователи на алпа Кубар Урус Бабай, при който имаме въздушният остров Сувар, който си е вид облак-ято от взаимносвързани патици и на комуто принадлежат белите облаци. Това категорично е посочено в "Сказание за Чулман". Така че, подобна вметка в християнството категорично асоциира Иисус Христос и неговото Второ Пришествие с образа на алпа Кубар Урус Баба Баръс. Особено и с това в Откровението на Иоан: " Ето, иде с облаците, и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха; и ще се разплачат пред Него всички земни племена. Да, амин!"
Това е пълен абсурд, ако трябва да се придържаме строго към казаното от самият Исус Христос и написано в евангелията на апостолите му. Подобно отклонение, говори, че християнството, проповядвано в една агресивна "езическа" среда се е променяло, мутирало е, като вирус, за да може да навлезе в нея и да обладае съзнанието на "езичниците"!
Господа, който се описва от Савел/Павел и който Иоан Богослов качва на облаците е алпа Кубар Урус Бабай Баръс, чийто образ знаете се абсорбира и простира като главен бог гръмовержец във всички митологични езически вярвания smil4334ad1724132.gif

18j 3.1.2022, 13:52
Тука може би ще е интересно да се сподели за един американски сериал, който ми попадна или по-скоро ми препоръчаха миналата година - Американ годс. Там главния герой е "синът на Один", а главен поддържащ е самият Один. Не че се отличава с голяма дълбочина - идеята е, че който от където е идвал в Америка е довлякъл своите богове от различните краища на света. т.е. довлякъл е култа към тях и те един вид битуват едновременно в американския свят. Обаче има и други - нови богове, които са възникнали от тогава - като глобализацията, медиите, технологиите и т.н. идеи или инструменти от ежедневието, които са превърнати в култ за съвременните хора.
Но е интересно, че все пак се засягат теми като смъртта на боговете и превъплащаването им в нови божества, противоборството, сътрудничеството между тях. Интригата е, че Один с помощта на сина си се опитва да събере "старите богове" на борба срещу "новите", тъй като вече усещат дефицита от последователи на старите вярвания. Но основната интрига между сина и бащата е именно вярата в незримото и нематериалното и фантастичното. Фактически синът започва да вярва след като става свидетел на поредица от чудеса.
Феноменално е, че Сказание за Чулман и Дъщерата на Шан могат да послужат за дешифроването и на това съдържание, макар че филмът е някаква холивудска боза, в крайна сметка очертава доста точно идейните полюси и перспективи на съвременния свят.

Друго интересно нещо е, че на чело на "новите богове" т.е. антагонист на Один се явава някаква персонификация на идеята за глобализма и наистина май точно това най-мощно подкопава изконната истина и традициите, като златото яга се инвестира за издигането й утвърждаването на всичко глобално. При което ние сме поставени (точно както в сериала) пред енигмата дали да използваме новите методи и схеми на масова комуникация, за да утвърждаваме изконните си идеи и ако да - как точно да ги интегрираме и форматираме, за да станат понятни и за поклонниците на глобализма и технологиите, като се има предвид че масовата комуникация не включва само медиите, а и различните форми на обществено групиране. Т.е. освен медийното присъствие трябва да има начин да се събират хората физически и да обменят идеи, но там възниква риска от провокации и инсинуации така че нашата реторика да се изопачи под влиянието на какво ли не, . Или пък да търсим друг изцяло нов подход, който да достигне до хората на друго ниво, където не работи цялата фабрика за лъжи и илюзии, при всички условия едно вътрешно ясно виждане ще помогне на днешния българин да се ориентира в тая лудница, която преднамерено организират разните там глобалисти, соросоиди и други елементи на директно подчинение при Яга.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Йордан_13 30.1.2022, 9:24
Тангра на планетата и Тангра във времепространството, това са 12-сетте планетарни сили, всяка съответстваща на даден алп. Затова, когато ги овладеем съвършено, ние можем да управляваме, направляваме и обръщаме Времето, т.е. да правим историята. Затова всяка календарна година ни е важна с нейните същностни специфики, защото тя е един усвоен лъч от Абсолютното. Всяка една нова година ни придава нови сили и възможности, но, когато сме пропуснали предишните, ние ще бъдем несъвършенни и в невъзможност да създаваме дневният ред на битието. Тогава то ни поглъща и ние отсъстваме, както от историческата сцена, така и от създаването на големите световни процеси. Годината Бури Барс е от ключовите в тази посока относно способностите ни да обръщаме Времето, а не да бъдем погълнати от него.

Йордан_13 4.2.2022, 16:40
Здравей!

Как си? Как започна тази година при теб?

При мен още с наближаването на края на миналата българска година започна да се усеща някаква вътрешна неспираща енергия или огън(образно казано). С настъпването на годината Барс(Бури) тази енергия избива в неспиращ вътрешен гняв към всички, които съсипват или са съсипвали държавата ни. Сякаш някакъв бог на войната се е вселил в мен, и иска мъст, иска кръв, иска заличаване на цели родове,иска справедливост. Изникват ми картини в съзнанието на българската конница от времето на Атила, яростни български воини, клане, сеч, кървища и накрая победно вдигнатия меч на Атила. След това мощен, оглушителен рев на българските воини. Вика е толкова силен, сякаш разцепва световете, и отърсва българите от вековния им сън, и те сякаш се събуждат или прераждат отново в Българи. Получили възмездие, справедливост, и поемат началото на пътя към своето изгубено величие.
Всичко това преплитащо се със сегашните политици, сякаш те са на мястото на изкланите враждебни воини. Пазещите ги полицаи са смазани, и подчинени. Римския им начин на действие, на който са обучени не успява да ги защити, както и пазещите зад тях политически изчадия.
Всяка новина свързана с политици, техни снимки или решения, които видя сякаш изкарват тази ярост на секундата. Тя е толкова силна и могъща, че вече едвам я удържам, и всяка несправедливост в ежедневието я изкарва.
Не знам на къде ще избият нещата, но може тази година да има тупаници, и да се заформи началото на българската орда(образно казано). Ще видим.
Вече на няколко пъти си викам, ако имах едни десет хиляди Българи, щях да избия всички продажни копелета и цялата им рода до девето коляно, няма жени, няма деца, няма пеленачета. Някои ме упрекват, че това е грях. Не знам дали е грях, за мен е справедливост и възмездие за целия геноцид над Българския род. И нека после ме съди Българския Кан и Тангра.Здравей!

Трудно започна годината Бури Барс и така си тече, засега, трудно със своите малки битки и перипетии. Но, при всеки, тя ще протече според личната му йерархия, съдбата, която има и мисията, с която е дошъл, т.е. спецификата на годината ще модулира неговата лична енергетика, тъй щото тя да завибрира с новите ритми. Все пак, моята отговорност е да я проглася и за мен, всяка година от календара е живо същество и аз я усещам, разбирам и говоря за нея като за такова. Съвсем ясно е, че годината на Вълка, Снежният Барс или Лъвът няма да и никак лека, защото е Царска година. Няма лека година в Българския календар, по простата причина, че българските алпи са сурови, много сурови.
Но, ти много добре си уловил пулсациите й. Този вътрешен гняв, това е гневът на Лъва, с чиято енергетика и социалност свързваме Държавността. Да, мечът...

Ако си прочел, как прогласихме, нейната вибрационност


На Българите – мечът свой дари,
За сеч и бран ги вдъхнови,
Та с огнено сърце, Враговете да сломят с две ръце!

Алпът Барин, алпа на войната е брат на Кубар Баръс Бури, макар меча-мълния да се пада на Бури Барс и да има конфликт между двамата за това, вибрацията на Барин, неизменно присъства. Затова, от “Освободи Враговете ни от нашият Път” стана “Да освободим Враговете ни от нашият Път”. Трябва да го направим ние със Силата на Бури Барс и Барин. Как ще го направим е двояк въпрос. Дали с очите-мълнии или с мечът- мълния, тази вътрешна и външна война трябва да я проведем успешно. И този мощен, оглушителен рев, който прави Събуждането на Българина. Има един такъв образ в индуизма, този на Нарасимха – човеколъва, който побеждава злото завладяло всички светове в образа на Хиранякашипу.
За грях говорят авраамическите вери. В Тенгриянството няма грях. Такова понятие не съществува. Има вредно и полезно, грешно и правилно, но грях няма. Ние не слагаме на душата на българина такъв воденичен камък, защото искаме да го видим изправен в цял ръст с поглед към Небето, а не смазан и прикован към земята и подчинен на институциите, които живеят, за да се хранят с него.
Никой не може да устои на Кубар Бури Барс и Барин в битка.
Да, това е част от енергетиката на Годината Бури Барс – в битка, в сеч. Всеки ще участва според това, как може да я води.

Йордан_13 12.2.2022, 10:53
Вижте сега, в "Кенана" у Аскюу в Годината Шегор и в Годината Бури Барс, вълците си бегаха от клетките на свобода. Все пак, тази година е една от най-великите години в българският календар, Годината Бури/Барс. Та сега, голем проблем, избягал вълка;))) Неслучайно алпа Вълк е нашият изначален Тотем, Учител и Водач на Българите. Та, ако той не даде Свободата, ако не я изрази, тогава кой? И ако в тази година, не прогледнете, немате никакъв шанс в следващите. Не пропускайте тази! Следващите са без значение, ако в тази не станете Бури Барс!

Нашите народни приказки са преиначени след приемането на християнството с идеята да бъде осмян вълка, който е главният тотемен образ на Българите при тяхното формиране като народност. Именно тези положителни качества на Вълка е трябвало да бъдат премахнати, за да бъде ликвидиран той като божески образ в съзнанието на новите поколения християни, които неминуемо са щели да бъдат двуверови: проформа християни, реално тенгрияни. Така постепенно тенгриянството е изтласквано със своите образи в съзнанието на Българина, за да стигнем до днешната, абсолютна и летална национална катастрофа, в която Българите реално са една шепа, всичко останало само по паспорт е Българин, но не и по съзнание.

Анонимен
преди 8 минути
до 13 В приказките нали лисицата била много по-умна от вълка? Точно обратното. Познавам няколко ловджии и всичките до един ми казват, че от вълка по-умно животно няма у нас. Лисицата викат е елементарна. Вълк да издебнеш е много трудна работа.

Откриха вълка, избягал от зоопарка в Хасково
Той е бил намерен в района на езерото в парк „Кенана“

Прочети още на: https://www.dnes.bg/stranata/2022/02/12/otkriha-vylka-izbiagal-ot-zooparka-v-haskovo.520170


Йордан_13 12.2.2022, 15:07

https://hiddentruth.site/%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b1%d1%80-%d1%81%d0%b5-%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%b5/?fbclid=IwAR1jHG4TE6OwQREY-Bmb6d9iJDQnykr2vcQWufSMrh-QOMVT0ASTuWnzwX8


Ta, вижте сега, и аз бих се изсмял, ако в тенгриянството не са налице алпите Шегор (пазител на небесния огън) и Хурса - приложникът на този огън на земята под формата на техническа цивилизация. Алпа Хурса, може да няма своя година в календара, но солидно присъства, както в Шегор, така и в Бури Барс, под формата Бури, учителят на българите на металолеене и грънчарство, създател на тези епохи, които сега наричаме праисторически;))) Затова тази година завърши с един особен речетатив "Тангра-Бурат, Тангра-Сувар, Тангра-Кубар, Баръс-Хурса!" Алпа Кубар и Хурса са двете страни на един алп, а именно Сувар. В Годината Шегор, Хурса постави началото на цивилизацията, превръщайки небесният огън в средство за създаване, в занаят, тази година, той продължава да развива тази тенденция вече чрез "светкавицата и гръмотевицата" на Кубар, т.е. санака, тришулата, тризъбеца, т.е. както го казват сега модерно, новите управляващи "иновации";))), а всъщност това е прозрението, което открива новите неща и създава нови неща, да ги развива като култура, но вече в един много по-широк диапазон, популистично, тъй да се каже, за всички, не елитарно. Та, щях да се изсмея и, ако не бях написал "Годината Шегор - космични аспекти", където разкодирайки символиката в Първата Песен на Сказание за Чулман, писах изключително много за венерианската еволюция и как нейните достижения стават, база, основа, фундамент за живота на Земята. Ясно е, че управляващият планетата елит, знае много повече за Венера, отколкото науката ни казва, днес. Но, тя ни казва това, което контролирано и е спуснато, т.е. че Венера е мъртва и там не може да съществува живот като земния. Като земният, може би, но друг вид живот със сигурност съществува.anti666 13.2.2022, 7:01
QUOTE (Йордан_13 @ 12.2.2022, 13:53 )
Вижте сега, в "Кенана" у Аскюу в Годината Шегор и в Годината Бури Барс, вълците си бегаха от клетките на свобода. Все пак, тази година е една от най-великите години в българският календар, Годината Бури/Барс. Та сега, голем проблем, избягал вълка;))) Неслучайно алпа Вълк е нашият изначален Тотем, Учител и Водач на Българите. Та, ако той не даде Свободата, ако не я изрази, тогава кой? И ако в тази година, не прогледнете, немате никакъв шанс в следващите. Не пропускайте тази! Следващите са без значение, ако в тази не станете Бури Барс!

Нашите народни приказки са преиначени след приемането на християнството с идеята да бъде осмян вълка, който е главният тотемен образ на Българите при тяхното формиране като народност. Именно тези положителни качества на Вълка е трябвало да бъдат премахнати, за да бъде ликвидиран той като божески образ в съзнанието на новите поколения християни, които неминуемо са щели да бъдат двуверови: проформа християни, реално тенгрияни. Така постепенно тенгриянството е изтласквано със своите образи в съзнанието на Българина, за да стигнем до днешната, абсолютна и летална национална катастрофа, в която Българите реално са една шепа, всичко останало само по паспорт е Българин, но не и по съзнание.

Анонимен
преди 8 минути
до 13 В приказките нали лисицата била много по-умна от вълка? Точно обратното. Познавам няколко ловджии и всичките до един ми казват, че от вълка по-умно животно няма у нас. Лисицата викат е елементарна. Вълк да издебнеш е много трудна работа.

Откриха вълка, избягал от зоопарка в Хасково
Той е бил намерен в района на езерото в парк „Кенана“

Прочети още на: https://www.dnes.bg/stranata/2022/02/12/otkriha-vylka-izbiagal-ot-zooparka-v-haskovo.520170

Вълкът е с пъти по-умен от кучето. Единствените кучета, които горе долу могат да се равняват на него и евентуално да се съешват с вълк са немските овчарки, хъски и сибирска лайка.
За случая с Хасково, аз бях изцяло на страната на вълка. Избрал си е свободата. Грешката му е била, че не е хванал гората веднага, ами понеже е бил полуопитомен се е навъртал сред хората.

Приказките, че бил нападнал някакво дете за мен са басни. Освен ако не е гладен или има опасност за потомоството му, вълк няма да нападне човек. Още повече който е свикнал с хората.

Йордан_13 10.3.2022, 9:39
ОСМИЯТ ПЪТ (ПЪТЯ НА ВОИНА)

Из "Сказание за Чулман", "Песен за потомците на Атай", Седма песен

(54) И трите лагера,
без да се сговарят,
вдигнали червени знамена
и запели “Осмия път”:

(55) “Седем пътя може да измине
бахадирът на Земята;
ако иска да стане маджар,
то той ще ги премине.

(56) На първия път
убиват под него коня,
който той е отгледал сам,
но той ще устои и пеш.

(57) На втория път
той ще падне в ров,
но ще успее, ако е силен,
да се измъкне от него.

(58) На третия път
ще го отнесе река,
но той ще може, ако е пъргав,
да се добере до брега.

(59) На четвъртия път
ще го затрупат в клисура,
но той ще може, ако е ловък,
да се изкачи по отвесната скала.

(60) На петия път
той ще попадне в засада,
но ще може да си пробие път,
ако има късмет.

(61) На шестия път
той ще изгуби приятелите си,
но ще продължи нататък,
за да отмъсти за тях.

(62) На седмия път
той ще изгуби очите си,
но ще стреля по врага,
ориентирайки се по шумовете му.

(63) И осмия път –
своя последен път, -
ще може да измине бахадирът,
ако иска да стане маджар.

(64) На осмия път
ще го обкръжат враговете,
когато той изстреля
всичките си стрели,

(65) когато враговете разсекат
всичките му доспехи,
когато му отсекат
и двете му ръце.

(66) Но не ще го сломят враговете,
ако бъде силен неговият дух:
той ще остави тленното тяло
и ще отпътува към стана на маджарите.

(67) Там той ще срещне
славните предци на българите,
своите деди и баща си,
своите братя и приятели.

(68) Ще излезе насреща му
самият Кубар Урус,
ще каже: “Бъди с нас!” –
и ще му подари славен меч.

(69) Ще запеят за теб песни
славните хайджии:
ще я подхванат потомците, -
ще гледат в Небето.

(70) Хайде да погледнем в Небето:
ето, виждате ли, показа се
ескадронът на маджарите
с Урус начело.

(71) Блестят техните доспехи
и скъпо оръжие:
никой не може
да устои срещу тях.

(72) Бързат маджарите насам,
за да видят
как ние ще умрем
за великия Аскъп.

(73) После те ще изберат
най-добрите от нас,
изминалите 8-те пътя –
и ще ги приемат за маджари.

(74) Ето го пред теб
твоят осми път,
към който си вървял
през целия си живот.

(75) На твоя път
е омразният враг:
разсечи го, заколи го,
смъкни го, стъпчи го...

(76) Викът ти ще бъде по-силен,
ударът ти – по-точен,
стрелата ти – по-бърза,
мечът ти – по-остър.

(77) Не ще трепне ръката ни,
не ще пропусне стрелата,
ако ни е съдено да паднем в боя,
ще умрем със слава!

(78) Трепери, дими цялата земя –
и треперят враговете:
носят се на бой като жива стена
верните синове на Булгар!”.

Йордан_13 11.3.2022, 9:43
Колкото до тва да изкараме евреите жертви и днес, требе ви каа, че периодически на тех им се подменя чипа;))) Това е т.нар. "Завет", който те сключват с господарят им алпа Яга Албасти и алпове като Шурале, алп бики като Улят;))) които са съпридружни. Ваксинацията, която протече масирано в Израел е новата форма, под която те актуализираха Заветът си с господаря им Яга, притежаващ Златният кладенец със златният пясък, който ръководи, цялата човешка икономика на планетата;))) ( Преди Завета с него бе сключен по друг начин, чрез обрязване на краекожието на чурката;))) ) Вие си дайте отговор на въпроса, защо и как златото е станало толкова ценен метал, че да ръководи живота и съдбата на всички на планетата? Какво му е толкова ценно на това блестящо парче желязо?

Петър. 20.3.2022, 0:39
QUOTE (Йордан_13 @ 10.3.2022, 11:39 )
ОСМИЯТ ПЪТ (ПЪТЯ НА ВОИНА)

Из "Сказание за Чулман", "Песен за потомците на Атай", Седма песен

(54) И трите лагера,
без да се сговарят,
вдигнали червени знамена
и запели “Осмия път”:

(55) “Седем пътя може да измине
бахадирът на Земята;
ако иска да стане маджар,
то той ще ги премине.

(56) На първия път
убиват под него коня,
който той е отгледал сам,
но той ще устои и пеш.

(57) На втория път
той ще падне в ров,
но ще успее, ако е силен,
да се измъкне от него.

(58) На третия път
ще го отнесе река,
но той ще може, ако е пъргав,
да се добере до брега.

(59) На четвъртия път
ще го затрупат в клисура,
но той ще може, ако е ловък,
да се изкачи по отвесната скала.

(60) На петия път
той ще попадне в засада,
но ще може да си пробие път,
ако има късмет.

(61) На шестия път
той ще изгуби приятелите си,
но ще продължи нататък,
за да отмъсти за тях.

(62) На седмия път
той ще изгуби очите си,
но ще стреля по врага,
ориентирайки се по шумовете му.

(63) И осмия път –
своя последен път, -
ще може да измине бахадирът,
ако иска да стане маджар.

(64) На осмия път
ще го обкръжат враговете,
когато той изстреля
всичките си стрели,

(65) когато враговете разсекат
всичките му доспехи,
когато му отсекат
и двете му ръце.

(66) Но не ще го сломят враговете,
ако бъде силен неговият дух:
той ще остави тленното тяло
и ще отпътува към стана на маджарите.

(67) Там той ще срещне
славните предци на българите,
своите деди и баща си,
своите братя и приятели.

(68) Ще излезе насреща му
самият Кубар Урус,
ще каже: “Бъди с нас!” –
и ще му подари славен меч.

(69) Ще запеят за теб песни
славните хайджии:
ще я подхванат потомците, -
ще гледат в Небето.

(70) Хайде да погледнем в Небето:
ето, виждате ли, показа се
ескадронът на маджарите
с Урус начело.

(71) Блестят техните доспехи
и скъпо оръжие:
никой не може
да устои срещу тях.

(72) Бързат маджарите насам,
за да видят
как ние ще умрем
за великия Аскъп.

(73) После те ще изберат
най-добрите от нас,
изминалите 8-те пътя –
и ще ги приемат за маджари.

(74) Ето го пред теб
твоят осми път,
към който си вървял
през целия си живот.

(75) На твоя път
е омразният враг:
разсечи го, заколи го,
смъкни го, стъпчи го...

(76) Викът ти ще бъде по-силен,
ударът ти – по-точен,
стрелата ти – по-бърза,
мечът ти – по-остър.

(77) Не ще трепне ръката ни,
не ще пропусне стрелата,
ако ни е съдено да паднем в боя,
ще умрем със слава!

(78) Трепери, дими цялата земя –
и треперят враговете:
носят се на бой като жива стена
верните синове на Булгар!”.

Ето откъде идвало вярването на викингите, че най-достойните отиват във Валхала след като загинат и биват посрещнати от Один, и други велики воини.
Данчо, това е просто уникална песен! Винаги съм знаел, че това им вярване си има българския вариант, че корена на това вярване е тенгрианството. Но не знаех как изглежда, как е представено. Е, сега се знае.
Тази песен трябва да се учи от българчетата в предучилищна! Изключително добре описва що е то да си българин. Да, описва една страна от българщината, но много важна, а именно това да бъдеш войн. Описва пътя на война. На тази основа трябва да стъпи всичко останало. Но никога не трябва да се забравя, че материала за тази основа е тенгрианството.
Слава на великите български войни. Слава на великия гръмовержец Кубар Урус! Слава на Тангра!

--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Йордан_13 20.3.2022, 21:17
Така е, Петьо! Слава на Тангра! Слава на Урус Кубар Бури Барс!

Йордан_13 12.4.2022, 12:57

Проф. Иво Христов пред БНР

https://www.youtube.com/watch?v=FREAgwaynIw


Думите на проф. Христов в това интервю са изцяло под енергетиката на Годната Бури Барс, като изключим разбиранията му за нацизма и фашизма, които са изцяло в контекста на болшевизма, с който и той е отрасъл. Иначе, останалото е именно енергетиката на годината Бури Барс, вижда се, ясно. Колкото до историческото мислене и историческият смисъл на живота, който липсва в днешният българин, тук роля има и християнството за тази загуба, колкото и да не му се врява на проф. Христов, но само Тенгриянството, може да върне Държавотворността. Българина му липсва историческо съзнание за бъдещето си, защото е загубил Държавотворността си! А той я е загубил, поради смяната на вярата си. Авраамическите вери създават съвсем друг тип държавност. Когато сме тенгрияни, само тогава, ние сме правили историята и сме обръщали Времето. Затова свидетелстват многобройните български държави по света с различни имена. А днес, ние не можем да опазим от загуба, дори Дунавска България! Вижте, докъде сме я докарали! Тенгриянството е Държавотворността на Духа, на Небето, затова един българин в Русия говори за България като за Държавата на Духа. Разберете го това нещо, един път завинаги. Българина също е засегнат от "световните промени", обаче "световните промени" не са поради желанието на световните играчи. Световните играчи обичат Статуквото. Те са принудени от една много по-висша сила, да ги правят заради България и Българите. Но, те още не го знаят;))) Хубавото нещо на сляпата воля, е, че си вярва, че тя е Творецът ;)))

=================================================

" Това, което най-много липсва в нашия политически и духовен живот, е историческото мислене. Каквито и да са формите, в които българският дух изразява своята творческа сила, каквито и събития да обуславят неговото движение, винаги той се е развивал случайно, без каквато и да е вътрешна необходимост и последователност. Може би ние сме най-безисторичният народ, който живее днес, не само защото не създаваме исторически смисъл на живота си и нямаме чувство за историческата съдбовност на света; не само защото животът ни увяхва, преди да се е разлистил; не само, че злобата задушава всеки нов и животворен порив, но главно поради туй, че всичко в нашата страна става без каквато и да е обща историческа цел. Онова, що определя облика на всеки национален организъм, не е нищо друго освен историческото съзнание за силите и възможностите на тоя организъм, който трябва да се развива по някакъв определен път. Народ, който не вижда пред себе си път, който продължава да съществува потиснат от собственото си бедствие, от собствената си анархия, от собственото си безличие, няма никакво световно оправдание и е обречен на гибел..."

18j 18.4.2022, 13:29
Аз пък мисля, че историческата памет и усещане на българите е много по-силно изразено, но формата му е много по-абстрактна от колкото съществува в съзнанието на западните народи и американците. И от там трудността на западния или про-западния човек за разбере защо българина не скача на бой срещу ниските заплати и кражбите в администрацията. Българите сме преживяли всички катаклизми, световни цивилизации и империи са възниквали и пропадали пред очите ни и в краката ни. Само в писаната ни история от 13 века сме видяли краха на 5 империи, които са искали да се хранят с българи, но ние сме останали сравнително същите като манталитет. Сега чувам французите се оплакват, че американизацията унищожава тяхната велика култура, гърците с тяхната велика култура загинаха след 2 години карантина. Тяхната икономика без туристи не може да оцелее и тука ние пак сме основен донор...
За българите се е насадило усещането, че просто трябва да оцелеем докато всички други изпукат. Но както видяхме по-горе това не е пътят на българина - това значи, че ние не тръгваме по осмия път! И аз напълно разбирам защо - по себе си преценявам - няма я ордата. Няма градивна маса, която да иска да се бори. Така че подвигът на един ще отиде на боклука. Аз няма да скачам заради някакви мелези, тъпанари, дегенерати, скрити чифути и чифутолюбци, които само чакат да ги поведеш, за да ти забият нож отзаде. Българите днес сме се поучили от съдбата на Ботев и Левски, и виждаме навред предатели като Димитър Общи. Затова борбата се води на друго ниво - не с меч и щит, а чрез подривна дейност срещу чефутските институции докато не настъпи изцяло духовното преобръщение. А такива като Христов няма да тръгнат срещу институционализма и не могат да схванат историческата роля на българите, защото хоризонта им е значително скосен. Виждам че той иска да предложи алтернативен мироглед, но проблемът е, че самият той не е на ясно какъв е този мироглед. Трябва ти Данчо да го хванеш да му правиш малко тренинг, за да може изказванията му да станат малко по-завършени смислово. Въпросът е дали той е готов за това обучение.--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Йордан_13 20.4.2022, 8:36
QUOTE (18j @ 18.4.2022, 15:29 )
Аз пък мисля, че историческата памет и усещане на българите е много по-силно изразено, но формата му е много по-абстрактна от колкото съществува в съзнанието на западните народи и американците. И от там трудността на западния или про-западния човек за разбере защо българина не скача на бой срещу ниските заплати и кражбите в администрацията. Българите сме преживяли всички катаклизми, световни цивилизации и империи са възниквали и пропадали пред очите ни и в краката ни. Само в писаната ни история от 13 века сме видяли краха на 5 империи, които са искали да се хранят с българи, но ние сме останали сравнително същите като манталитет. Сега чувам французите се оплакват, че американизацията унищожава тяхната велика култура, гърците с тяхната велика култура загинаха след 2 години карантина. Тяхната икономика без туристи не може да оцелее и тука ние пак сме основен донор... 
За българите се е насадило усещането, че просто трябва да оцелеем докато всички други изпукат. Но както видяхме по-горе това не е пътят на българина - това значи, че ние не тръгваме по осмия път! И аз напълно разбирам защо - по себе си преценявам - няма я ордата. Няма градивна маса, която да иска да се бори. Така че подвигът на един ще отиде на боклука. Аз няма да скачам заради някакви мелези, тъпанари, дегенерати, скрити чифути и чифутолюбци, които само чакат да ги поведеш, за да ти забият нож отзаде. Българите днес сме се поучили от съдбата на Ботев и Левски, и виждаме навред предатели като Димитър Общи. Затова борбата се води на друго ниво - не с меч и щит, а чрез подривна дейност срещу чефутските институции докато не настъпи изцяло духовното преобръщение. А такива като Христов няма да тръгнат срещу институционализма и не могат да схванат историческата роля на българите, защото хоризонта им е значително скосен. Виждам че той иска да предложи алтернативен мироглед, но проблемът е, че самият той не е на ясно какъв е този мироглед. Трябва ти Данчо да го хванеш да му правиш малко тренинг, за да може изказванията му да станат малко по-завършени смислово. Въпросът е дали той е готов за това обучение.

Профа Христов достатъчно много е чел "Воини на Тангра", вервай ми, първоначалните му ранни изказвания са от тези, мнения и позиции, които ние сме писали тук. Това е, за да се хване точно определена аудитория. Много от нещата, които чета в интернет сега са кавър версии на казаното тук, някога, през годините, но мен най-много ме дразни тва, че едва некой и почва да ми обяснява как стоят нещата чрез това, което, например, аз съм написал и казал сиреч, той не е наясно кой стои срещу му smil4334ad8a149e0.gif Така, че, не мисля, че Христов има какво да вземе оттук. Още повече, че той е школуван академично, чашата (съзнанието) му е препълнена и той си има тези минуси, които ние се опитваме да надраснем, като: култа към авторитета, християнството и коравият национален нихилизъм. Последното при него е особено отривисто и е маскирано като "анализ, преценка", но според мен е от болшевизма, с който е възпитаван. И от индоктринацията на християнството да се чака Спасителя и живота в бъдещият век. Болшевизма и глобализма не признават националността, за тях това е демоде понятие, както и понятието Родина. И точно тук е силата на Тенгриянството, че може да създаде Бъдещето, да го твори и да го визуализира, да създаде нов тип цивилизация, нов тип култура чрез Българите, разбира се, т.е. да проектира Българската Държавност като Бъдеще. Защото за това трябва да се диспутира: каква трябва да бъде Българската държава в Бъдещето, защото това е Бъдещето, не просто на нашите деца, това е Бъдещето на самите нас. Ние умираме и се раждаме отново, макар и в други образи и това, което си постелим сега, на него ще легнем след това. Причината, днес да е така, е, че лошо сме си постлали вчера. Това е. Българският Саракт, това сме Ние в Бъдещето. Затова, вчера си писахме с един приятел и му казах: "Аз съм един от носителите на Парадигма, Българската парадигма, но не може да се очаква от мен, да създам и Бъдещето." Защото Бъдещето не е просто едно предстоящо личностно битие, то е общностно. Ние сме личности, но вървим в общност. Затова Българската Парадигма трябва да стане и лично съзнание, за да стане сърце и бит. Много малко са хората, които в тази посока са направили това. Един друг приятел, вчера ме изненада приятно, като каза: "Ако някой ден управляваш, аз искам да правя това и това, тук виждам моето място". Ето за това говоря, че Парадигмата трябва да стане лично съзнание. Не да чакаш, аз да кажа, какво трябва да се прави, а сам да видиш местото си в бъдещата Българска държавност и да твориш според йерархията си. Не, да чакаш, аз да кажа. Всеки е другият. Да има Единоначалие, но то не бива да се абсолютизира. Единоначалието има отговорността да създаде Кръга, Огненият Кръг. Огненият Кръг е фундамента на Общността, защото създава поредица от Кръгове. Така се изгражда, така се етажира Бъдещето. Това е Пътят към Небето на една народност. Така Българската народност е преминавала през Времето. Идеята да се гради Бъдещето в Настоящето е един от основните лостове за управление на Времето, както казва Левски - да го обърнем. Точно това не може да схване Христов, защото той вижда българите като един малък, разнебитен, разделен и неспособен народ. Да, към момента, народността е в разсипно състояние, но състоянието на хаос, никога не е вечно. Хаосът, това е полето на творческата свобода, но това е, разбира се, за тези, които работят със сетивност над ума.

18j 25.4.2022, 14:37
Има и личности и кръгове, които се намират интелектуално и морално много над нивото на сегашните политици обаче не се занимават с управлението на държавата. Една малка част от тях да получи достъп до управленски функции има вероятност бързо да се смени стандарта, но за сега това не се случва. Според мен проблемът е в партийната система и начина на достъп до такива функции и ние виждаме самата олигархия със соросоидите им се наложи да разбиьт собствения си многопартиен тоталитаризъм, за да вкарат нови играчи. Но и с тях не се разшири кръга на участие в управлението - те си назначиха баджанаците и любовниците и до там спря промяната. По нататък, като погледнеш по институциите - калко често евреин е ръководител на финансов отдел или счетоводство по агенциите и министерствата. Зор докато се уредиш на работа и после им кацаш на някой моше да ти подписва платежните. Надеждата е, че в един момент може да настъпи по-целенасочено навлизане на читави хора, но не виждам какво ще ги мотивира. По настоящем най-мотивирани да работят в държавната сфера са онези, които се гласят да ограбят нещо и нямат морални задръжки. Дори един президент в България е със редовна заплата от 6-7 000 лв след последните увеличения. Ами това е дохода на средно ниво мениджер в голяма корпорация - без бонусите, които са десетки хиляди. Кой би искал да си заложи главата за тия пари - само онзи, който знае как да вземе повече или някой с болни амбиции. Честните и способни хора ще съсредоточат усилията си в по-продуктивна, в личен план, посока.
Та тази общност кръг на огъня може да възникне и тя виртуално съществува, но не виждам на какво ниво трябва да се реализира чисто организационно, за да може огънят да се разрастне най-качествено. Той има нужда от точното гориво, за да тръгне ида обхване такива структури, че да се започне да се случва промяна.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

idle 25.4.2022, 18:53
Той кръга където трябва и когато трябва се формира и се активира. Няма нужда да го показваме и обясняваме. Юдейските духовници нямат официално публично издание на Тората-книгата от която основно се ръководят. Има орязани версии, но това е за другите. Всичко ценно е скрито, а най-важното се предава от уста на уста и така традицията върви много векове.
Това важи за всяко учение. Защо, защото най-важното е просто и може да се предаде от човек на човек. Това е механизъм, който хората разбират и после прилагат. Така настъпват обратите. Път към лична промяна. Още Елтимир беше писал за това многократно.

Основна стъпка за реализацията на всичко за което говорим тук е човек да преодолее себе си и общностните модели, които го формират, а те са се конструирали така че повече да пречат отколкото да помагат. Какво имам предвид? Всеки го усеща интуитивно. Човек е нужно да приеме лична промяна или компромис в името на нещо по-голямо. По-голямо - това са собствено развитие, семейно, родово, регионално или най-вече държавно такова. Това развитие винаги включва преглъщане на част от егото (не цялото), на част от втвърдените лични схващания за "как трябва да станат нещата" и да направи една стъпка заедно с някой друг - колега, съмишленик, сънародник. После пак ще работи сам, знаем че е индивидуалист. Да ви припомням ли това че двама като почнат тук да си подават топката идва третия да им каже че си я подават неправилно??!!!

Както бе писано мошетата са много по-гъвкави и са приели да бъдат цяло като кошер, над личното. Така работят да привлекат и изградят техния си модел. В това са те ненадминати. Да се сърдим че някой Моше ни е проблема значи че ние не сме българи. Значи че Мошето е много по-могъщ, гъвкав, знаещ и можещ отколкото ние сме. Това вечно преклонение, че сме слаби и негодни и винаги някой е по-велик ни дърпа изключително много назад. Назад дори спрямо един обикновен жител на черния континент. Това е вкоренено изключително много от турско време, но не е само това. Тези особености на характера на нашенеца са се изкривили в още по-лоша посока и се формират през 20-ти век в няколко политически и икономически строя един след друг.

Всъщност българинът е забравил че може, докато Мошето никога не е преставал да вярва.
Нима един Моше в държавната администрация е толкова страшен? Че те са по целия свят на всички нива и длъжности. Българинът днес се плаши от всичко. Той няма решение за нищо и смята че каквото и да направи нищо няма да се получи. Това е култивирано от външни фактори безспорно, но главният който го претворява всеки ден е българинът, защото НЕ Е Българин!

Всеки днес пита - какво да направя, кажи ми? Иска готов отговор и рецепта и ако не проработи да те заплюе като те срещне. Това вече не работи. Не и за нас. Колко пъти го писа и Йордан, това е светогледа на греховния човек чакащ месианските фигури да дойдат и да го "спасят". Българинът е забравил, че хилядолетия наред той е бил сам на себе си, смел, спокоен и решителен, превъзмогвал е всякакви ситуации и после е показвал на света как да направи същото. Когато си захвърлил своето, няма чуждо което да те изведе от блатото и да те тласне напред. Няма и как да има! Така работи светът.

18j 27.4.2022, 5:38
Интересно това се развива от 15 години, но нещата с институциите не вървят по-добре - напротив - става по-зле: старите проблеми не се разрешават, а се задълбочават и нови възникват постоянно, а ние нещо не може да реагираме. Най-често да драснем някоя реплика из нета или айде да свалиме някой кмет или премиер когато е наболяло положението, но само за да дойде по-голям лешпер. А реално да се гради нещо и да се завземат някакви позиции не може и да става дума. Защото това не става без обществена масирана организация. Но пък виждам хората, които преди скачаха по площадите си седнаха на г.з и си оправиха нещата без много шум, без въпросните моше-та и разните партийни лумпени и си живеят благо сред развалините на някогашната държава - някогашна империя, и дори не мислят по важните въпроси. А нови активисти не идват и да видим какво ще стане. То може и това да е нашата революция - ние да сме си добре, а държавата да си катастрофира. Това със сигурност е иновация в държавното управление и обществените дела, ако приемем, че някога системата ще катастрофира сама и всички ще разберат, че сме били прави. Все още има надежда - поне общественото мнение е стабилно - масите не подлежат на манипулация заради неформалните връзки в обществото. За това се провали ваксинацията, за това хората не гласуват, и за това сега народа не подкрепя изпращането на оръжие за Украйна. Това е нашият анклав - информацията тече светкавично между малкото останали българи по манталитет. Но сме под тежка обсада и незнам до кога ще издържим.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Йордан_13 27.4.2022, 10:46
QUOTE (18j @ 27.4.2022, 7:38 )
Интересно това се развива от 15 години, но нещата с институциите не вървят по-добре - напротив - става по-зле: старите проблеми не се разрешават, а се задълбочават и нови възникват постоянно, а ние нещо не може да реагираме. Най-често да драснем някоя реплика из нета или айде да свалиме някой кмет или премиер когато е наболяло положението, но само за да дойде по-голям лешпер. А реално да се гради нещо и да се завземат някакви позиции не може и да става дума. Защото това не става без обществена масирана организация. Но пък виждам хората, които преди скачаха по площадите си седнаха на г.з и си оправиха нещата без много шум, без въпросните моше-та и разните партийни лумпени и си живеят благо сред развалините на някогашната държава - някогашна империя, и дори не мислят по важните въпроси. А нови активисти не идват и да видим какво ще стане. То може и това да е нашата революция - ние да сме си добре, а държавата да си катастрофира. Това със сигурност е иновация в държавното управление и обществените дела, ако приемем, че някога системата ще катастрофира сама и всички ще разберат, че сме били прави. Все още има надежда - поне общественото мнение е стабилно - масите не подлежат на манипулация заради неформалните връзки в обществото. За това се провали ваксинацията, за това хората не гласуват, и за това сега народа не подкрепя изпращането на оръжие за Украйна. Това е нашият анклав - информацията тече светкавично между малкото останали българи по манталитет. Но сме под тежка обсада и незнам до кога ще издържим.

Институционално и на държавно ниво имаме гниенето на трупа на Българската държава. Когато един труп се разпада, се получава точно това, за което говориш. Ясно е, че ще минем през това, преди години го писах даже, че няма как да се строи Саракт без този вид "държава", за която Българите не са приоритет, а всякак други, тя трябва да си отиде.
С нея си отива и голяма част от населението, което я е изповядало и я е поддържало. Така. Дотук добре smil4334ad8a149e0.gif Нашият голям проблем е след това, че ние нямаме осъзнатост от останалите да се гради нещо ново. Просто го няма Съзнанието, затова се отива нперекъснато към идеята за личното спасение, т.е. изграждането на личният Саракт, който обаче, не всякога е успешен, дългосрочно успешен. Но е някаква временен изход на спасение от ситуацията. Така и с тези активисти, за които говориш. Не може да се оцелее дълго без общностна организация, защото самите ние, като личности не сме съвършени smil4334ad8a149e0.gif Необходимостта от такава стои. Проблема е, че нашата личностна индивидуалност е толкова силна, че докато се разгради, за да може да служи на цялото, ще трябва да се страда дълго. Това е един труден и мъчителен процес, защото нова държава се прави с нови хора, не просто физически нови, а като съзнание. А дори в много от нашите хора има стари разбирания. А ние като личности сме временни на тази земя. Затова говорих, че мнозина от нас, няма да доживеят да видят тази проекция на Бъдещето, реализирана в настоящето. Поне не в този живот. Затова повечето минават към личното самоспасение. Но това е краткосрочно, а не дългосрочно решение. По-добре да се работи за промяна на съзнанието, което виждам в някои от нашите хора на моменти, как избухва и те правят внезапно нещо, което не биха и помислили да направят преди. Но трябва още работа. Още работа трябва в Първият Кръг, защото той ще трябва да е образец за другите. Затова не се бърза. Закъде да бързаме? За да се получи като сега, при Киро и Лена?;)))

18j 3.5.2022, 12:01
То в момента който и да застане да 'управлява' ще катастрофира. Правителството на днешния ден е жертвения агнец за бъдещето на България. Аз исках това да е бойко, да знаем, че той и неговия модел доведоха катастрофата, но Тангра намери начин да въвлече все повече и повече играчи от прехода и обкръжаващи персонажи, които смучат от кръвта на държавата и паразитират на гърба на обществото без никакъв съществен принос, а напротив - паразитират върху разбитата държавност, без усещането, че тя умира.
Днешното правителство какво е - някаква структура - т.нар. "тинк танк" от един чефут, един педераст и един наркоман с техните любовници, които дори не са имали капацитета да развият за 10 години някакъв идеологически модел, с който да вървят напред. Пълна нула. У нас е пълно с такива нули - принадлежат на нечия пета колона и стоят в засада. Засмукали милиони за издръжки на офиси, враткат си някакви грантчета и дори не правят усилие да развиват обществена дейност. Ние превъртяхме времето и натиснахме олигархията и соросоидите да си покажат скритите козове - а те били само бити карти.
Не обичам да сравнявам едните безродници с другите, с което един вид изтъкваш един от лагерите, но нито 1 от предните еничарски правителства не е стояло безучастно 3 месеца докато бензина върви нагоре. Винаги до сега - щом е тръгнел нагоре бензина - нормализирането на цената е ставало приоритет за правителството - дори и при първия борисов и при съра-гей. Та инструментите са лични срещи, по неформалин път, официални срещи с ръководители на корпорацията, дори дипломатически совалки - докато не се спре повишението. А самата държава има инструменти като акциз и ддс - в цената на горивото, които може да се доведе до 40% намаление. И това се е обсъждало и предния път когато бензина стана 2.80. Е да ама сега са в управлението най-простите михлюзи от всички партии и естествено обществото цялото се равнява по върха т.е. изпростява крайно. Дори не се обсъждат мерки за стабилизиране на цените, за овладяване на икономиката. Скоро инфлацията ще е такава, че те ще трябва да индексират заплатите, което ще доведе до ново нарастване на цените - защото частника от къде да вземе пари за увеличението - от купувача. И ето виждаме - синдикатите 'подкрепят' работодателите, че бюджета трябва да подпомогне фирмите в различни сектори, за да може да се увеличат заплатите. Само че бюджета няма да 'помогне' защото е фалирал - така че увеличението ще стане за сметка на вов инфлационен цикъл. Затова се казва спирала на инфлацята - то няма спиране. Ако тръгне - може да се овладее за 3 до 5 години. Това дори не се обсъжда. Дори оня лумпен от вгъзраждане няма никаква концепция - заобиколен от разни лаладжии некомпетенти. Нямат нито доктрина, нито идеология - само лаладжийски лозунги. Гледам, че приемат някакв изказ, който е всякаш взет от тука, от сайта, обаче няма покритие, няма хипотеза. Само едно просто "ние сме единствената алтернатива" без да е подплатено с морален и концептуален багаж - затова изглежда смешно. Какво има костя - 5 кредита и 1000 снимки в медиите, а и къща на езерото във Варна - пак на кредит! Ще му се изприщи устата като говори тия свещени слова и ще му окапят пръстите като ги пише.
Това е вакуум, който ще засмуче нещо ново в пространството - със сигурност. Със сигурност посолствата и оригархията не могат да изкарат нищо смислено - вакуум във вакуума е това - черна дупка. Но обществото е разнебитено просто трябва неформалните кръгове изведнъж да скочат и да вземат нещата - първоначално с риск от терор от службите, но те като вземеш властта стават твоите служби. То не значи "ние тука" , които сме 10 човека на кръст. За да вземеш държавата и да върви трябват хиляди единомислие.
Та за това си мислех - копнеех по близкото минало - когато имаше избори след избори... Дали щяха така да се изказват тия тъпанари и да действат за войната в Украйна, ако всички са в кампания, а правителството е служебно? Едва ли! Ваксинацията за това се протака - от части заради изборите. Ейй такъв рахат за народа и такова напрежение за олигархията. Избори - те трябва да са креативни, да обмислят всяка приказка всеки ход. Това ги изтощава - соросоидите не могат да си движат проектите, грантовете текат, държавата блокирана, няма какво да се отчита като дейност - малко свеж въздух за обществото. И така правителството не решава проблеми, а само прави глупости! Така че - нека бъдат избори отново!

--------------------
??????? ? ??????? ??????!