Движение 'Воини на Тангра'
Етно група Риваят


Йордан_13 8.10.2021, 12:50

https://www.youtube.com/watch?v=qngpKFTUZTE&fbclid=IwAR2r14L2KhQZLmkLYrwpbsuVU2d9LpnOD52ZDGPfNdF5x3Vm6WqwN8EylzM

Макар, че те не ме вдъхновиха като пеене и визия, така, както Саида в "Плачът на Сююмбике", но в случаят е по-важен Българизмът! Всъщност, както писах и вчера, българското излъчване на Саида е невероятно, пробило е някак си в амалгамата от татаризъм и мюсюлманство, макар, че то там е прието доброволно от канът им Алмиш, доброволно, доброволно, подобно нашият Борис е работата. Не може да жертваш Тангра - Небето, в замяна на временен съюзник за преходен политически успех срещу Хазарският каганат. Понякога трябва да се приема казънта на Тангра с достойнство и със смирение, дори това да доведе до изчезване на народа и държавата ти. Затова, ние днес, трябва да приемем изчезването на Дунавска Бълагрия с достойнство и смирение. Просто, това сме заслужили, толкова сме и Българи!

И тук мога да вмъкна отново илюминато-масонската линия на християнизиране на кановете ни. Добре, Кубрат бил християнин, патриций, Аспарух, май и той бил християнин...Хубаво де, баща и син са християни, а другите двама сина, Бат Баян и Котраг и другите двама Алцек и Кубер, защо не са? Няма никакви спекулативни свидетелства за тях, които да казват, че са били християни. И тогава идва резонно въпросът: Как би могло да съществува семейство с петима сина (и една дъщеря, казват), в което двамата баща и син да са християни, а другите, да не са? Хм? Доказано, не са християни, най-големият син Бат Баян и вторият син Котраг. Котраг, чийто потомци са днешните "татари" мюсюлмани. Нали, ако Котраг бе християнин, потомците му, щеха да са християни и Иван Грозни, немаше да води война срещу него smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif С една дума, теорията за ранните ни християнски канове издиша отсекъде. Но тя послужи да се атакува и титулът кана субиги и да започне да се превежда като княз smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif