Движение 'Воини на Тангра'
"Стани нине, господине"-преработена и допълнена


Йордан_13 20.12.2021, 12:03
Стани нине, господине,
Тебе пеем домачине:
отвори ни тежки порти,
че ти идем добри гости,
добри гости коледари!

Тръгнали сме чак от снощи,
в тези дълги, тъмни нощи,
Добър глас сме ти донели
благи вести – личби бели:

Болг се роди, ой Коледо, снощна вечер, мой Коледо
снощна вечер по вечеря, ой Коледо, мой Коледо;

(Славите ли, Млада Бога, дружино ле! Отговор: Славим!)

Колко звезди в ясно небе -
толкоз челяд в тази къща,
златни ябълки в градина,
руйно вино на лозина
И козици и юници,
Вакли ягнета - звездици
колко билки по земята,
толкоз здраве в тази къща.

Болг се роди, ой Коледо, снощна вечер, мой Коледо
снощна вечер по вечеря, ой Коледо, мой Коледо!

(Славите ли, Млада Бога, дружино ле! Отговор: Славим!)

Стани, нине, господине.
Стани нине, посрещни ни
Тебе пеем, Бога славим:

Болг се роди, ой Коледо, снощна вечер, мой Коледо
снощна вечер по вечеря, ой Коледо, мой Коледо!

Да сте живи, да сте здрави,
до година, до Амина!

Йордан_13 20.12.2021, 12:11
Тия дни бях седнал да свиря на китарата, тази велика наша обредна коледна песен, основна в коледуването, но не само. Тя има различни текстови варианти, редакции и адаптации, но като я свирех, нещо не ми звучеше и се чудех, дали аз я свиря лошо или има нещо друго. Като се събрах тъй в себе си, разбрах, че причината бе в текста. Липсваше му древното българско. И така я прекомпилирах и редактирах като добавих някои нови неща, като основното е възгласът "Болг се роди Коледо, тази вечер Коледо", като така върнах в нея, централният древнобългарски мотив за Българската Държавност и нейният Кана Субиги, чието раждане, физически и духовно е символ, както на нейното обновление, така и символ на нейното ново изграждане, което следва ритъмът на космичните цикли. Българският Кан винаги е бил, както човек, тъй и бог, защото е носител на Божествената Слава, Силата на Тангра на земята. Затова неговото рождение се асоциира с Млада Бога.

Йордан_13 2.1.2022, 11:26
Първата песен ме накара да настръхна...

https://www.youtube.com/watch?v=oFqSRqmYX7c