Движение 'Воини на Тангра'
Честит 3 март на сички българи!


Пламен Пасков 3.3.2008, 14:02
Честит 3 март на всички българи!
Най-българският и истински наш празник.
Твърде бързо забравен, твърде бързо преиначени уроците на историята.
Които имат очи, да видят, които имат уши, да чуят, които имат български сърца, да празнуват!
Наздраве, дружина!

--------------------
? ????????: ?????? ??????

?????: +7 495 7723295 ????: +7 495 381 2140
???????: +38 0679863269
????????: 0887 814 925
ICQ: 237712745
skype: plamen_paskov

iss 3.3.2008, 14:12
QUOTE (Пламен Пасков @ Mar 3 2008, 02:02 PM)
Честит 3 март на всички българи!
Най-българският и истински наш празник.
Твърде бързо забравен, твърде бързо преиначени уроците на историята.
Които имат очи, да видят, които имат уши, да чуят, които имат български сърца, да празнуват!
Наздраве, дружина!

Няма да е много честит днешния 3-ти март...
QUOTE
Най-българският и истински наш празник.

...наред със триколиора се веят черни знамена...
QUOTE
Твърде бързо забравен, твърде бързо преиначени уроците на историята.

...може би това не е достатъчно???
QUOTE
Наздраве, дружина!

...Бог да ги прости...и едните...и другите....


--------------------
????-???? ?? ?? ??????? ? ???-??? ?? ?? ????????!

Ахинора 5.3.2008, 16:15
Честит и от мен!
Да развеем байряка и да вдигнем глави! А черните байряци нека ги вдигат тези,които предизвикаха събитията! Май съвсем не е случайно,че точно в навечерието на националния празник се "случват" трагедии. А още по-малко случайно е според мен,че точно Бойко Борисов се опита да забрани на българите да празнуват.Нека не забравяме истинското му име-Барух.
Нали целта на нашите народни душмани е да изтрият историческата ни памет и всичко българско,да забравим,че сме българи и да бъдем смазани като нация.
Няма да стане! Не са познали! smil4334af067a7a3.gif

iss 3.3.2010, 7:22
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ И БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ
В календара на официалните български празници има няколко, които се определят като "национални". Това са: 3 март - Ден на освобождението на България от османско иго; 6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия; 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; 6 септември - Ден на Съединението на България; 22 септември - Ден на независимостта на България; 1 ноември - Ден на народните будители. Останалите пет официални празника са: Нова година, 1 май - Ден на труда, 24 декември - Бъдни вечер, 25 и 26 декември - Коледа, Рождество Христово и Великден (информацията е от сайта на Народното събрание http://www.parliament.bg). Прегледът на специализираната историческа литература показва, че липсва интерес към проблема за формирането на научно аргументирана система от "национални празници"; невинаги е ясно какви ценности и национални постижения почитаме, отбелязвайки тържествено изброените дни; трудно е да се твърди със сигурност, че всички те са "национални", т.е. всебългарски; редица важни исторически дати и събития все още остават извън списъка на обявените за "официални" национални празници: 27 февруари - учредяването на Българската екзархия през 1870 г. - първата законнопризната общобългарска институция, 16 април - приемането на първата българска конституция в Търново през 1879 г., 17 април - изборът на първия български княз след възстановяването на българската държава през 1879 г., 20 април - избухването на най-голямото и най-успешното българско въстание за освобождение от османско иго през 1876 г. и много други. Настоящото кратко изложение е само опит за провокиране на така необходимата научна дискусия по темата; авторът споделя своето разбиране, както и различни аргументи против или в подкрепа на някои от изброените национални празници. Разполагането на мисловната конструкция на фона на "българския национален идеал" (Петков 2003: 127-138) е свързано с убеждението ми, че няма друг по-мащабен, общобългарски критерий, който да осмисля или обезсмисля значимостта на паметните исторически дати като "национални празници".

Три от настоящите официални празници са свързани с важни политически събития от следосвобожденската ни история. Това са 3 март - денят на подписването на прелиминарния (предварителния) Санстефански договор в края на Руско-турската война 1877-1878 г., 6 септември - денят на обявяването на Съединението между Източна Румелия и Княжество България през 1885 г. и 22 септември - денят на обявяването на независимостта на България през 1908 г. Първоначалното впечатление, че изборът точно на тези три "национални празника" е недостатъчно аргументиран и се основава на твърде еднозначното разбиране за предимно национално-политическата същност на българския национален идеал, както и липсата на ясен критерий защо именно те са предпочетени от списъка с важни и същностни за националната ни идентичност исторически дати, би могло да се отмине с присъщото на българите небалансирано отношение към отечествената ни история, ако въпросът не беше принципен, важен не само за науката, но и за обществото като цяло, а в настоящия момент и изключително актуален.

Едно от доказателствата за безпринципния подбор на посочените три "политически дати" в официалния ни празничен календар е нееднотипното им отбелязване: 3 март се чества по нов стил (известно е, че Санстефанският прелиминарен мир е подписан на 19 февруари 1878 г.); 6 септември се чества по стар стил; 22 септември - също. Безпринципно редуване на стар и нов стил се наблюдава и при честването на други, не по-малко значими, но невключени в календара на "официалните празници" исторически дати: вместо на 20 април, когато започва Априлското въстание през 1876 г., този ден с неособено голяма тържественост се отбелязва на 1 май - дата, натоварена с друг исторически смисъл и включена в сегашния официален празничен календар с друго значение. Тук си струва да напомня за колосалното десетилетно недоразумение кончината на един от най-големите българи Васил Левски да се отбелязва по нов стил, и то неточно, на 19 февруари, след като отдавна е доказано, че Левски е обесен на 6/18 февруари (впрочем датата на раждането му на 6/18 юли не се оспорва и това още по-категорично подчертава грешката с 19 февруари).

Нееднотипен и неаргументиран е подборът на историческите дати, чрез които се отбелязват важните събития, които честваме като официални или национални празници. В случая с "Трети март" става въпрос за един предварителен (прелиминарен) договор, който самата победителка Русия е обявила, че ще бъде преразгледан (сиреч съвсем очевидно е, че той не е окончателен и както е известно този договор има реална политическа трайност колкото снега по Шипка след тежката зима на 1877-1878 г. - т.е. до лятото на 1878 г., когато се сключва окончателният Берлински договор). С "Шести септември" пък акцентът се поставя не върху успешния край на едно важно историческо събитие, а върху първоначалното провъзгласяване на Съединението в столицата на Източна Румелия Пловдив. От научна гледна точка обаче не по-маловажна дата е денят на подписването на Топханенския акт 24 март 1886 г., когато Съединението е признато от великите сили и султана. Независимо от половинчатите клаузи на това споразумение, именно то (до 1908-1909 г.) е международноправната гаранция на съединените под скиптъра на българския монарх Княжество България и Източна Румелия. Що се отнася до отбелязването на деня на независимостта на България, с основание е предпочетен старият стил - 22 септември, но отново липсва обяснение за различното календарно "третиране" на официалните ни празници, чествани ту по стар, ту по нов стил. И в този случай се изтъква провъзгласяването, началото на поредица от важни исторически събития, завършили с международното признаване на българската държавна независимост през пролетта на 1909 г.

За да не бъда обвинен в непоследователност с оглед защитената наскоро теза, че периодизирането на отечествената ни история трябва да следва българските усилия и активност, а не чуждата им санкция от минали или настоящи "велики сили" (Петков 2001: 55-67), ще уточня, че тук не става дума за периодизация; целта е да се открият и отбележат подобаващо знакови събития и повратни исторически дати, които най-пълно отразяват съществени за националната ни идентичност и националното ни самочувствие ценности, достойнства, общобългарски усилия, борби и постижения, защото това според мен е най-важното обществено предназначение на т.нар. "национални празници".

В този смисъл какво е непреходното, исторически великото значение на случилото се на 3 март 1878 г.? Както вече беше изтъкнато, Санстефанският договор е предварителен, окончателен е Берлинският договор, подписан на 1/13 юли 1878 г. Ако някой все още се опитва да защитава фактологично неиздържаната теза (която се открива дори в някои учебници по история), че със Санстефанския договор "приключила Руско-турската освободителна война 1877-1878 г." и той именно "донесъл освобождението на българите", ще трябва да припомним, че военните действия прикючват с Одринското примирие, подписано на 19/31 януари 1878 г. Този неоснователно подценяван исторически документ е с важно значение за изхода от войната, при това той по-плътно се доближава до общите препоръки на великите сили, отправени към Османската империя на Цариградската конференция в края на 1876 г. В текста на примирието категорично се заявява, че "България се създава като автономно княжество в пределите, където мнозинството от населението е българско. Нейните граници в никакъв случай не могат да бъдат по-малки от границите, приети от Цариградската конференция. Тя ще плаща данък, ще има народно християнско правителство и местна милиция. Османска армия там повече не ще се намира" (История 1987: 459). Следователно според постановленията на Одринското примирие българската държава ще се възстанови в духа на общите европейски решения от декември 1876 г., взети на Цариградската конференция, но с немаловажната разлика (в полза на българското национално единство), че проектираните през 1876 г. два автономни български вилаета през януари 1878 г. са събрани в едно автономно княжество, еднакво по територията си с диоцеза на Българската екзархия.

Друг аргумент, обезсмислящ недоказаната значимост на Трети март като знаков ден на българското освобождение, е фактът, че Санстефанският договор е едно временно руско-турско споразумение, в това събитие няма никакво конкретно българско участие. Нещо повече - Българското княжество, начертано на картата в Сан Стефано от руските дипломати, начело с Н. П. Игнатиев, се различава по границите си и по включените в него български територии както от екзархийския диоцез, така и от повтарящите го международни споразумения - Цариградската конференция и Одринското примирие. Именно според Санстефанския договор Русия отстъпва на Румъния и Сърбия съответно Северна Добруджа и Нишко (признати за неразделна част от българските територии и със султанския екзархийски ферман от 1870 г., и от великите сили в Цариград през 1876 г.).

С договора от 3 март 1878 г. победителката Русия въвежда в проектираното Княжество България най-малко двегодишна руска окупация. В чл. 8 на договора се казва, че "руски войски ще заемат страната" и ще подпомагат императорския специален комисар; "тази окупация ще бъде ограничена за един срок приблизително от две години" (Петков 2002: 86). Изключително показателен за принизеното ни национално самочувствие, за неоправданото ни самоподценяване е историографският факт, че вече 127 години руската окупация в България 1878-1879 г. се обозначава снизходително и неточно като "временно руско управление". Началото на тази военна окупация юридически поставя именно Санстефанският договор. Ето още едно основание за недоумението ми как денят на подписването на този именно договор българите приемат за най-ярък знак на освобождението си от петвековно чуждо иго. И разбират ли, че шумното тържествено честване на този ден, внушенията на историци и политици, че Санстефанският договор и българският национален идеал са едно и също нещо (?), означава освен всичко вече изтъкнато, че ние днес официално и "всенародно" почитаме деня, в който се установява чужда военна окупация в България.

Налага се да уточня, че тук изобщо не се подлага на съмнение освободителния характер на руско-турската война 1877-1878 г. в смисъла, който винаги съм изтъквал (Петков 2005: 69), не се подценяват героизмът и заслугите на руските войни; въпросът е в това, че според мен има твърде много основания да се съмняваме в знаковия характер на деня трети март, с който свързваме освобождението на българите от османско иго. И понеже окончателният мирен договор - Берлинският, който предоставя политическа автономия на Княжество България и административна самостоятелност на Източна Румелия, в нашето общество все още трудно се възприема предимно положително (заради десетилетните негативни наслоения, свързани с откъсването на Македония и Южна Тракия и оставането им в Османската империя), по-добре е да търсим знаковата дата на Освобождението не в края, а в началото на поредицата от важни исторически събития, довели до възстановяването на българската държава. Такъв паметен исторически ден според мен е 20 април, когато избухва най-масовото общобългарско въстание за освобождение, завършило с военен погром, но с политически успех. Превръщайки 20 април в национален празник ще поставим справедливо едно героично българско усилие като основание за отбелязването на деня на освобождението от османско иго и ще избегнем неудобството да честваме като такъв ден трети март, когато две чужди империи подписват споразумение, касаещо и българите, но повече самите тях.

Що се отнася до двата официални празника, ненатоварени с политически смисъл, - 24 май и 1 ноември - то тяхното значение и място в празничния календар е изключително важно. Макар да се чества сравнително отскоро и с дълго прекъсване през втората половина на ХХ век1, Денят на народните будители, в основата на който е почитта, заслужено отдавана на българския небесен покровител св. Иван Рилски на 19 октомври (стар стил), е празник с все още неоползотворен, но значителен духовен потенциал. В обръщението си към Ректора на Софийския университет, директорите на Художествената и Музикалната академия, Учителските институти, средните училища и окръжните училищни инспектори (Окръжно № 17743/ 28.VІІ.1922 г.) министърът на просветата Ст. Омарчевски посочва ясно причините и целите на тържественото честване: "За да се възбуди у нашата учаща се младеж и изобщо в младите наши поколения здрав, дълбок, смислен интерес към дейците на нашето минало, към просветните, политическите и културни дейци на нашия национален живот - интерес, който засега се засяга случайно, било само от учителите по история и български език, било от отделни обществени дейци, Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. Йоана Рилски за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали. Нека по-често си спомняме техните имена и техните дела, нека по-често посочваме техните стремежи, та да можем и по-дълбоко да разберем, че има нещо в нашата страна, в нашия народ, което е карало толкова българи да умират за него, че думата отечество не е само понятие без стойност, а че има в него нещо, което заслужава всички наши жертви и усилия. Да направим делото на нашите бащи и деди наша гордост и наша амбиция!" Министерството на просветата дава и конкретни указания как по-правилно да се организира новообявения национален празник Първи ноември: "1) на тоя празник трябва да се дава по възможност по-тържествен характер, за да може да се повлияе в горния смисъл на младежта и гражданството, така че празникът да не остане само училищен, но и да стане общонационален в истинския смисъл на думата; 2) празникът да се урежда с оглед на местните събития и местните дейци, като на последните се отдава нужната почит, нужното внимание за назидание, подем и вдъхновение на поколенията". Ето кое отличава този ден от другия общобългарски културен празник - 24 май.

Впрочем 11/24 май не може да се сравнява с останалите т.нар. национални празници. Неговото историческо значение е толкова голямо, проекциите му към минало, настояще и бъдеще са толкова осезаеми, че национално-политическите страсти, от които е провокирано величието на дни като 3 март, 6 и 22 септември, изглеждат незначителни на фона на многовековното духовно излъчване на делото, което отбелязваме в този ден. Затова съм убеден, че ако Националният празник на българите трябва да е един, то това несъмнено е 11/24 май. Защото националният празник трябва да е ден, обединяващ всички българи или поне всички българи, живеещи днес в България. Как ли празнуват Трети март например жителите на Смолянския край, след като според Санстефанския договор от 3 март 1878 г. тази част от Родопите е оставена в Османската империя. Същото се отнася за жителите на Кърджалийско и други родопски селища, останали в Турция според Топханенския акт, уреждащ международноправно Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Дните, в които почитаме делото на светите братя Кирил и Методий - 11 и 24 май - с много по-голямо основание се честват като общобългарски празник (в най-широкия смисъл на думата, т.е. в историческа ретроспекция повече от национален) - и на миналите поколения, и на днешните, а и на бъдещите. Това е празникът на най-българския спомен, настояща гордост и надежда за бъдещето. С такъв общобългарски празник днешните българи могат да започнат новото, трето хилядолетие след Р. Хр. и горди с достойното си минало, и необременени от овехтели ценности и неосъществими амбиции.
Петко Ст. Петков


--------------------
????-???? ?? ?? ??????? ? ???-??? ?? ?? ????????!

anti666 3.3.2010, 19:52
Дали е "прелиминарен" Снастефанския договор, нас малко ни интересува. Важното е, че на 3 Март, 1878 по Грегорианския календар на световните карти възкръства като Жар птица най-древната държава - България. Това е кулминацията на саможертвата на Левски и Априлци. Гръбнакът на Турция е пречупен на 20.08.1877г. когато в нощта на решителната атака на Соломон Леви Българският Бог показва с лунното затъмнение какво е отредено. Дали е била после руска окупация, фактът е, че руси, волжски българи и дунавски българи съвместно проливат кръвта си и чудото става. България отново е свободна страна!
Сега, като отново сме загубили Държавността си, този ден иде да ни напомни, че България е вечна.
Честит празник на всички Българи! Честит 3-ти Март.
Да живее България!

QUOTE
"Слънцето разпери криле над Египед, Месечината над Междуречието, Вечерницата се спря над Гърция. Звездата на посланика покри с лъжи Иудеа, Звездата на Бранника- Рим, а звездата на Отшелника - Византия."
"А народите не се бяха родили още на Земята, но те живееха в чертозите на Господнята Всемъдрост."
"И вси народи получиха от Вечния по един звезден дух - само над България тъмнееше мрачина и звезден ангел не развя криле над нея."
Колобър Петър
"И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше. И с плач поиска от Бога Твореца, ала нямаше вече звезда и звезден дух".
"Духна тогава Бог в простора - и осени с божествено мановление Млечният път, та рой светли ангели се родиха там и повели Бог и Млечния Път да Властва над България."
"И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа - близнаци на Междуречието, изгоря Гърция, погина Иудеа, разсипа се Рим, само Византия и България останаха.
... Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят и Византия навсякъде, а България като Огнена Птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде."
"Защото гаснат звездите една по една. Ала Божият Пояс ще свети вечно - и Млечният Път ще бъде светъл саван на мъртвата вселена..."

Йордан_13 4.3.2010, 15:42
Факт е, че на този ден се възражда Третото българско царство, но все още, не и Българската държавност. Неоспоримо е, това, че руските войски остават в страната и в крайна сметка, администрирането на новата държава е по руски образец. Няма как да е, иначе. Това е риска, който поема всеки, когато не победи във въоръжената борба със собствени сили. Тогава идва необходимостта да вземаш впредвид мнението на твоя съюзник, което най-често се превръща в твое верую или начин на поведение. Затова аз смятам, че днес тези исторически клишета, повече ни вредят, отколкото помагат.
Трябва да се търсят своите собствени сили, а те никак не са малко. Има неща, които трябва да преодолеем съвместно, помежду самите нас, за да можем да се възползваме от тях. Така, че 3 март е исторически урок за нас, днес. За мене, неговата стойност е, не просто в освобождението от външния тиран, а в това, че трябва да преодолеем вътрешния, който ни пречи да се възползваме от своите собствени сили.
Та, от всичко в този ден, впечатление ми направи мнението на една обикновена българка, която каза: "Може да е криза, но няма нищо по-важно от Свободата". Те, това е. Иначе провокации стил "ала Райчев" не липсваха. То не бяха приказки, особено по БНР за "вакъфите" и как в името на общото европейско бъдеще, трябвало да си стиснем ръцете с Турция. Не можело да съществуват учебници, в които историта да е така патосно, възрожденски написана, защото това не отговаряло на истината и нашите дейци за национално освобождение не били такива големи светци, каквито сме ги описвали, нито пък днес, важало правилото на Захари Стоянов, да се редактира историята, защото "тя служила за пример". Разбира се, че историята трябва да служи за пример. а всички действащи лица в нея са имали огромни човешки недостатъци. Важното е, те да не са им попречили да си свършат това, за което са се родили.

Канатица 3.3.2011, 10:57
Честит празник на всички българи!

QUOTE
О, Шипка!

Три деня младите дружини
как прохода бранят. Горските долини
трепетно повтарят на боя ревът.
Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
гъсти орди лазят по урвата дива
и тела я стелят, и кръв я залива.
Бури подир бури! Рояк след рояк!
Сюлейман безумний сочи върха пак
и вика: "Търчете! Тамо са раите!"
И ордите тръгват с викове сърдити,
и "Аллах!" гръмовно въздуха разпра.
Върхът отговаря с други вик: ура!
И с нов дъжд куршуми, камъни и дървье;
дружините наши, оплискани с кърви,
пушкат и отблъскват, без сигнал, без ред,
всякой гледа само да бъде напред
и гърди геройски на смърт да изложи,
и един враг повеч мъртъв да положи.
Пушкалата екнат. Турците ревът,
Насипи налитат и падат, и мрат; -
Идат като тигри, бягат като овци
и пак се зарвъщат; българи, орловци
кат лъвове тичат по страшний редут,
не сещат ни жега, ни жажда, ни труд.
Щурмът е отчаен, отпорът е лют.
Три дни веч се бият, но помощ не иде,
от никъде взорът надежда не види
и братските орли не фърчат към тях.
Нищо. Те ще паднат, но честно, без страх -
кат шъпа спартанци под сганта на Ксеркса.
Талазите идат; всички нащрек са!
Последният напън вече е настал.
Тогава Столетов, наший генерал,
ревна гороломно: "Млади опълченци,
венчайте България с лаврови венци!
на вашата сила царят повери
прохода, войната и себе дори!"
При тез думи силни дружините горди
очакват геройски душманските орди
бесни и шумещи! О, геройски час!
Вълните намират канари тогаз,
патроните липсват, но волите траят,
щикът се пречупва - гърдите остаят
и сладката радост до крак да измрът
пред цяла вселена, на тоз славен рът,
с една смърт юнашка и с една победа.
"България цяла сега нази гледа,
тоя връх висок е: тя ще ни съзре,
ако би бегали: да мрем по-добре!"
Няма веч оръжье! Има хекатомба!
Всяко дърво меч е, всякой камък - бомба,
всяко нещо - удар, всяка душа - плам.
Камъне и дървье изчезнаха там.
"Грабайте телата!" някой си изкряска
и трупове мъртви фръкнаха завчаска
кат демони черни над черний рояк,
катурят, струпалят като живи пак!
И турците тръпнат, друг път не видели
ведно да се бият живи и умрели,
и въздуха цепят със демонский вик.
Боят се обръща на смърт и на щик,
героите наши като скали твърди
желязото срещат с железни си гърди
и фърлят се с песни в свирепата сеч,
като виждат харно, че умират веч...
Но вълни по-нови от орди дивашки
гълтат, потопяват орляка юнашки...
Йоще миг - ще падне заветният хълм.
Изведнъж Радецки пристигна със гръм.

И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!

Иван Вазов, 11 август 1877


--------------------
"?????? ???? ???????, ?? ???????? ???? - ??? ????? ?? ???? ?? ? ???????"

iss 3.3.2011, 19:25
Поклон в памет на всички загинали за свободата на България!
Може би днес не трябва да празнуваме,а трябва да се срамуваме...всяка дума по нататък е излишна...прекланям се пред подвига на всички смели Българи с ЛЪВСКИ сърца и искам силно да извикам:
Къде Си Вярна Ти Любов Народна
http://www.vbox7.com/play:3f785347

--------------------
????-???? ?? ?? ??????? ? ???-??? ?? ?? ????????!

anti666 3.3.2012, 23:02
И тази година да кажем - Честит национален празник. Честит 3-и март, макар и да сме отново под робство. И да си пожелаем това да е последен път, когато празнуваме Освобождението на България като васална колония на чужди сили.

Да си пожелаем и още тая година да е последната, когато нищожества във власт държат помпозни речи от името на Ботев и Левски.

Турция ке падне. Юдея ке падне. България завинаги!
User posted image

anti666 3.3.2012, 23:32
"В края на церемонията настроението беше силно приповдигнато от внезапно появилия се слънчев лъч, който озари мемориала на Шипка."
03.03.2012 връх Св.Никола - Шипка

QUOTE
Мичо пламна.

- Ако не щеш Задека, аз да ти покажа и друго пророчество, много по-дълбоко и по-ясно.

- От кого е?

- От провидение божие е. Дух свети само може да го вдъхне... Човешки ум не го измисля.

И Мичо захвана да бърка в пазвата на салтамарката си.

Марко го гледаше учуден.

- Ах, остало е тефтерчето ми у дома - каза Мичо с досада; - но чакай, аз мога да си го припомня... Ако кажеш, че и сега не вярваш за падането на Туркия, аз ще те оставя да се мъчиш... На глухия с тъпан му блъскай, той пак не чуе.

И Мичо извади дивита си, затопи перото в мастилницата и пак хвана да търси в джоба си.

- Късче бяла книга нямаш ли?

- Нямам - каза Марко, като потърси и той в пазвата си.

- Чакай, тука ще пиша!

И Мичо се облегна до топа и взе да драще по гладката му повърхност.

Марко гледаше с любопитство.

Скоро там се източиха няколко редове от черковни букви и арабски цифри, правилно размесени в следующия вид:

Т (=300) У (=400) Р (=100) Ц (=900) I (=10) А (=1)
К (=20) Е (=5)
П (=80) Д (=4) Н (=50) Е (=5)


Тия черковни слова, четени като букви, казваха: ТУРЦIА КЕ ПАДНЕ; броени и събрани като цифри, изкарваха съдбоносната година 1876!

Кой беше натъкмил тая чудновата комбинация и открил това съвпадение? Кой ум беше уловил в мрака тая светулка, тая необяснима игра на случая? Неизвестно. Такива явления новите хора ги наричат "каприз на случая"; старите ги наричат "орисия".

"Под Игото"

Петър. 3.3.2018, 19:32
Тази дата, трети март 1878 година не трябва да залъгва българите, че сега положението е по-различно от времето, в което сме били роби в османско-еврейската империя.
Тази дата трябва да бъде пример за това, че винаги има шанс, винаги има надежда и винаги трябва да се борим. Как? Ще трябва да го измислим ЗАЕДНО. Краен резултат? НЯМА значение, важното е да се БОРИМ ЗАЕДНО! Малко сме? Малко, но сме ЗАЕДНО! Ще умрем? Ще умрем ЗАЕДНО!
Честит празник. Сега е наш ред да се наредим до нашите велики предци, понеже сега е още по-зле.
Тангра бди! Сарактът ще бъде възроден! Няма друг вариант!

--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Йордан_13 3.3.2018, 22:40
В статията е наблегнато на българското опълчение. Трябва да сме наясно, че такова опълчение се е създало, защото Руската империя го е подкрепила. А го е подкрепила, защото българите в нея са го поискали. Защото ние и преди имахме Легии в Сърбия, но сърбите само ни използваха и след туй разтуриха Легиите. И когато говорим за българите в Русия, това не са само православните християни, това са и черните българи на Бат Баян, балкарците, осетинците, чувашите, волжките българи на Катраг и т.н., които имат силно влияние в управляващият елит на тогавашна Русия. Всички, които чувстваха България, като своя Родина, взеха участие в тази война. Едно са мотивите за войната на Русия като империя, друго са мотивите за участие във войната, на нейните поданици. Трябва да се прави разлика. Никой не се запитва, защо във войната участваха финландци? Защото и тези финландци, които участваха, считаха България за своя Родина. Вижте, никой няма да тръгне доброволно, да си лее кръвта и оставя костите си, за нещо чуждо. Много от тези народи и до днес се удивяват, как ние нямаме историческа памет за тях, а те имат за нас.

Преди 140 г. възкръсва България. Честит национален празник, българи!
Санстефанският мирен договор увенчава с успех многовековните ни борби

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/03/03/predi-140-g-vyzkrysva-bylgariia-chestit-nacionalen-praznik-bylgari.369641#comment-newest


Осетинците в състава на руската армия
http://new.glasove.com/public/olmdsvhwew/upload/image/GALYA/Galya%20Feb2018/%D0%A0%D0%A2%D0%9211.jpg

При започване на Руско-турската война, осетинците масово започнали да се записват за доброволци.
Осетинският доброволчески дивизион се отличил с мъжество и героизъм. У нас днес има паметници на осетинците, дали живота си за свободата на България.

Най-много героизмът на осетинците се е проявил на Шипка и в Плевен. Генерал Скобелев изпратил писмо до Петербург на руския император: “Изпратете повече осетинци!”.

Участието на осетинците имало решаващо значение в битките за Ловеч, Плевен, Пловдив. Те служили и в Руската регулярна армия, и в нерегулярните Казашки части.

Осетинци воювали и в редиците на българското опълчение, сред тях бил героят от руско-турската война Дудар Караев. А отрядът на Капитан Петко Войвода се сражавал заедно с осетинския дивизион.

Делът на осетинците в победата през руско-турската война се оказва голям за неголямата численост на осетинския народ. Числеността на осетинския дивизион била малко над 300 души. Мястото на убитите и ранените се попълвало постоянно с подкрепления от Осетия. В рапорта си от 3 септември 1877 година Скобелев пише: “ Въобще, поведението на Осетинския дивизион по безпримерна саможертва и рицарска храброст е повече от похвално”.

400 осетинци са удостоени с Георгиевски кръст 1, 2, 3 и 4 степени.

Непосредствено участие във войната взели около 2 000 осетинци.

Дудар Караев – герой на руско-турската война
1877 – 1878

проф. д-р М. Санакоев
Председател на Обществото за юго-осетинско – българска дружба
Вестник “Южная Осетия”, 4.03.2006 , бр.17

За бойни качества, проявени на Балканския военен театър, Осетинският дивизион е получил Георгиевското знаме. Той участвал почти във всички сражения на Балканите, покривайки се с безсмъртна слава в боевете за Ловеч, Плевен, Шипка, Правец, Горен Богров и други градове на България. За това говорят паметниците в чест на войните на Осетинския дивизион в Ловеч и на Шипка.

Генерал-майор Георги Николаевич Караев, син на един от опълченците на Шипка разказва:
- Моят баща е осетинец. (В Осетия са запазени развалините на родова кула, принадлежала някога на дядото на Караев). Като доброволец баща ми участвал в руско-турската война през 1877-1878 г. в българското опълчение, в 3-та дружина, на която е връчено Самарското Знаме.

Дудар Караев се бил като доброволец при Стара Загора, Шипка, Шейново и други градове на България. Участникът в боевете на Шипка генерал Ф. Депредарович писал, че в “Шипченския бой видял един осетински герой, никога не е виждал такъв, когото обичат всички”.

В боя при Ески-Загра Дудар дал своя кон на ранения си ротен командир и продължил да се сражава. Запазена е литография, на която падащия от коня Н. Калитин се подкрепя от Дудар Караев. Противникът решил да го вземе в плен. Но той проявил голямо хладнокръвие и смелост, извадил шашката и кинжала и унищожил шест вражески войници. Пистолетът, който пазил като семейна реликва синът на Дудар Георги, бил взет при схватка с турски войник, когато на баща му се наложило да защити от насилие една българска селянка и малолетното й дете.

Особено се отличил Дудар Караев в боевете на Шипченския проход, заедно с доброволци той изтласкал врага от дола, където се намирал източникът, снабдяващ с вода защитниците на Шипка.

На Шипка рамо до рамо се сражавали руснаци, българи, сърби, осетинци, представители на други народи. В един от боевете на 11 август Дудар Караев бил ранен, но останал в строя. Едва след второто раняване бил изпратен в болница. След като оздравял Дудар бил изпратен отново в армията.

Кореспондентът на вестник “Дроеба” (г. Тифлис) капитан А. Б. Джорджаде в своите статии съобщава за мъжествения син на българския народ Петко-Войвода. Петко-Войвода и капитан Джорджаде ги запознал Дудар Караев. Дудар участвал в сръбско-турската война през 1876 година, бил в Босна, Херцеговина и добре познавал много български патриоти. След завръщането си в родината капитан Джорджаде публикувал статия за Петко Киряков и за осетинеца Дудар, който ги запознал.

http://www.redstar.ru/2008/03/05_03/5_06.htmlФинландският гвардейски полк
http://new.glasove.com/public/olmdsvhwew/upload/image/GALYA/Galya%20Feb2018/%D0%A0%D0%A2%D0%927.jpg

Финландските воини проявяват храброст и героизъм в боевете при с. Горни Дъбник, както и при преминаването на Западния отряд (Гурко) през Стара планина. Проявяват се при превземането на София и Пловдив. Личният състав на полка е награден със знак към униформата с надпис „За Филиппополь 5 Января 1878 год“. Убитите и починалите са погребани край с. Горни Дъбник, където през 1950-те год. е създаден мемориалният парк Лавров.

След войната финландските офицери генерал-лейтенант Казимир Ернрот и полковник Александър Редигер са военни министри на Княжество България. https://bg.wikipedia.org/wiki/Финландски_лейбгвардейски_полк

"Човекът на коня със сабята. Това е финландският генерал Казимир Ернот, който служи тук в България по време на войната. Той всъщност става министър председател (военен министър - бел. ред.) на България през 1881 година, което е изумителен факт. Не мисля, че има друг финландец, който е бил министър председател в която и да е страна по света”, казва Вили Андерсон.

Финландските войни проливат кръв за свободата на България по време на Руско-турската война.

"Нашият принос е малък, едва около 1000 войника в тази голяма Руско-турска война. Но по това време тези 1000 войника са били цялата финландска армия. Това е малка, но много интересна страна от историята на нашите две страни", казва финландецът.

Въпреки, че финландският генерал е вдигнал победоносно сабята си на централния площад на София вече над 100 години, Ген. Ернот не е особено популярен в България. За разлика от Финландия, където той е легенда. http://btvnovinite.bg/…/127190-Finlandski_voini_proleli…

Йордан_13 3.3.2018, 22:42
Да видим, дали някой друг държавник, от такъв ранг, ще говори за Древната Българска Държавност. Това е Трети март! Робът не може да бъде освободен, когато навика да е с верига, винаги го удовлетворява, но Българската Държавност може да бъде върната! Слава на Тангра!

"В тези дни си спомняме за подвизите на руските воини и българските опълченци, сражавали се рамо до рамо на Шипка и край Плевен. Благодарение на тяхното мъжество, издръжливост и самоотверженост, беше възстановена древната българска държавност", пише Путин, цитиран от bTV.

По случай 3 март: Путин поздрави българския народ
Той се надява, че сътрудничеството между двете страни ще продължи

Прочети още на: https://www.dnes.bg/notifikacii/2018/03/03/po-sluchai-3-mart-putin-pozdravi-bylgarskiia-narod.369682Йордан_13 3.3.2018, 23:14
Бойко, сега е погален от трима папи, и един патриарх smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/03/03/borisov-kym-ruskiia-patriarh-potvyrjdavate-otnosheniia-ni.369691

Иначе, официалната позиция на ГЕРБ е тази:
"Българското правителство разглежда Русия като една от основните външнополитически заплахи Това става ясно от доклада за състоянието на..."


Основната външнополитическа заплаха за България, Русия, (официалната позиция на бългаското правителство) днес ни поздрави с връщането на древната българска държавност на 3 март 1878,а руският патриарх, дори ни гостува по случая и ни нарече "православни братя", убеждавайки ни в силата на православната вяра! А Захарова, дори предложи на Бойко руско граждансво, за да гласува на изборите за президент на Русия! smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif

Йордан_13 4.3.2018, 10:52
Идем, идем, сган проклета!
Срещай ни и трепери!
Виж, тракийските полета
неброена рат покри!

Робил ни е враг земята,
тъпкал я е векове;
ден настана за отплата,
бойна ни тръба зове.

Светла вяра в свойта сила
нека ни сърцата сгрей!
На Балкана и зад Рила
мир и сговор ще владей!

Идем, идем, сган проклета!
Срещай ни и трепери!
Виж, тракийските полета
неброена рат покри!

Макар, че изпълнението й към днешна дата е малко "пути". Тук трябват здрави мъжки гласове и друг по-стегнат маршов такт, не толкова разлат, но няма друго. Песента не е изпълнявана от държавна формация,в тоя и вид, щот нали "Партизан за бой се стяга".
https://www.youtube.com/watch?v=VotXi1FkOuc

anti666 4.3.2018, 20:34
QUOTE
Да видим, дали някой друг държавник, от такъв ранг, ще говори за Древната Българска Държавност. Това е Трети март! Робът не може да бъде освободен, когато навика да е с верига, винаги го удовлетворява, но Българската Държавност може да бъде върната! Слава на Тангра!

И на мен ми направи впечатление натъртването от страна на Путин-Шаломов за "древната бъкгарска държавност". На нас ни е ясно, че хазарите-джехуди знаят за древността ни, след като са имали пряк достъп до Улаг Булгар през VII-X век. Искат да ни помогнат да я възстановим ли? Едва ли! Ако Кремъл го искаше, нямаше да атакува Волжска България. Нямаше и Движение "Воини на Тангра", заедно с БНС да сме в челната класация на "лошите националисти". Напротив, щяха да ни дадат каквото трябва, за да си възстановим Българската Държава.

Това за мен е по-скоро сарказъм, както някога византийците като са изгорили древните ни книги,но се подигравали, че "българите сте по-древни от нас, но вече и това не знаете!"

Като чета тази тема от 2012, когато имахме реален шанс да възстановим Държавата си и сравнявам сега - 6 години по-късно, си давам сметка колко все по-надолу пропадаме.

Едно е сигурно. Ако кликата на Боко Българоубиеца продължи да управлява - 150 години няма да се честват. 2028г. ще сме пред самия си Край - като древно име и народ.

Йордан_13 4.3.2018, 21:23
QUOTE (anti666 @ 4.3.2018, 22:34 )
QUOTE
Да видим, дали някой друг държавник, от такъв ранг, ще говори за Древната Българска Държавност. Това е Трети март! Робът не може да бъде освободен, когато навика да е с верига, винаги го удовлетворява, но Българската Държавност може да бъде върната! Слава на Тангра!

И на мен ми направи впечатление натъртването от страна на Путин-Шаломов за "древната бъкгарска държавност". На нас ни е ясно, че хазарите-джехути знаят много добре за древността ни, след като са имали пряк достъп до Улаг Булгар през VII-X век. Искат да ни помогнат да я възстановим ли? Едва ли! Ако Кремъл го искаше, нямаше да атакува Волжска България. Нямаше и Движение "Воини на Тангра", заедно с БНС да сме в челната класация на "лошите националисти". Напротив, щяха да ни дадат каквото трябва, за да си възстановим Българската Държава.

Това за мен е по-скоро един сакразъм, както някога византийците след като са изгорили древните ни книги, са се подигравали, че "българите сте по-древни от нас, но вече и това не знаете!"

Като чета тази тема от 2012, когато имахме реален шанс да възстановим Държавата си и сравнявам сега - 5 години по-късно, си давам сметка колко все по-надолу пропадаме.

Едно е сигурно. Ако кликата на Боко Българоубиеца продължи да управлява - 150 години няма да се честват. 2028г. ще сме пред самия си Край - като древно име и народ.

Това изказване е политически ход, още повече, че бе придружено с посещение на руският патриарх Кирил. Разбира се, подобен род, изказвания, ние трябва да ги обръщаме в своя полза, независимо, целта и контекста, в който са казани. Путин се опитва да прави от нашата признателност политика, но самите ние, не можем да бъдем вечни заложници на тази дължима признателност, т.е. и ние трябва да си правим политиката.
Затова и патриарх Кирил си тръгва от визитата си, "огорчен". Относно Пропадането, то ще продължи. Ние ще загубим всичко, просто щото трябва да ни деойде акъла, по някакъв начин, явно ще е по много трудният.

Йордан_13 4.3.2018, 21:55
Руският патриарх си тръгна огорчен
Кирил е обиден, че Русия била спомената наравно с други държави, участвали в освободителната война преди 140 г.

http://www.segabg.com/article.php?id=896344


Патриарх Кирил си тръгва огорчен от България. Огорчението му идва от това, че в официалната позиция на България се е отдавала почит на всички други воювали народности, наравно с тази на русите. Патриархът, още преди посещението, си е трябвало да очаква това. Русия бе обявена за основен противник на България, от правителството на ГЕРБ. Ролята на Руската империя и руснаците в Освободителната война е безспорна, без тях, тя не би се състояла, камо ли да бъде спечелена, от когото и да е. Още повече, че нито французите, нито германците, нито англичаните, нито австро-унгарците, ще се втурнат да мрът за българите. Но ние сме длъжни да ги почетем и тях, останалите, влизащи в състава на руската армия, полкове на други народи, които също са част от тази жертва. Не можем да не дадем признание на осетинците и финландците, например. Ние също тъй, можем да бъдем огорчени от визитата на патриарха. Защото пък той неглижира ролята на тези съвоюващи народности, акцентирайки на "православното братство и сила", придавайки по този начин на тази война, много тънък, силен верски и религиозен характер. И казвайки, че във войната не са участвали поляци и финландци, а това били руски полкове, дислоцирани в Полша и Финландия, което разбира се, е едно доста фанариотско, гръцко изказване. Но това, не ме учудва. Патриарх Кирил, трябва да знае, че българите, леко се различаваме от руснаците. наистина и ние пием много, но си оставаме и с акъла си. Ние правим признателност, но не можем да бъдем вечно жертви на тази признателност.

Йордан_13 5.3.2018, 13:22
Понеже обръщението е наистина към определени хора, ние отговорихме на Путин веднага, светкавично. Не приемаме да се свири на древнобългарската струна и да се прави геополитика от това, в ущърб на Българите. Защото искаме Дунавска България самостоятелна, нито във федерация със Селджуките, към която ни води Борисов, нито като сектор от Евразийският съюз. Дунавска България, не може да е част от нещо, тя е Център.

От Светия синод очакват и отговор на критиката на руския патриарх
"Тези, които трябва да го чуят, трябва да отговорят веднага. Този, който има да каже нещо, нека да го каже".

https://news.bg/politics/ot-svetiya-sinod-ochakvat-i-otgovor-na-kritikata-na-ruskiya-patriarh.html

Йордан_13 2.3.2019, 19:00
За герберите, никога не е имало турско робство. Защо? Защото и тогава и сега, те са цънкали алъш-веришче с Цариград, трупали са манги, а такива, като "Петко Пантата" са били "комунетата", крали са им алтъните и лирите и са им разваляли ракъ-кефито. Помиярският ген си е помиярски ген, и тогава и днес, той е един и същ, защото се въди успешно. Докато читавият ген се затрива, понеже пада в бой за Свобода. Него не го интересува "интересът клати феса"! Затова вие, българи, не извоювахте Свободата си сами, за разлика от гърците, за разлика от сърбите, за разлика от румънците и за разлика от унгарците. Досещате ли се, накъде бия?;))) Затова винаги ще целувате ръчицата на Патрона-Освободител и Хранител!

Медведев честити на Борисов 3 март с писмо
Руският премиер идва на посещение у нас на 4 март

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2019/03/02/medvedev-chestiti-na-borisov-3-mart-s-pismo.403543?fbclid=IwAR1zkalFP8ZPYXsB8yed3UK_bumo6Ffa6nDpbodacbe3ZE_nBoopk_ehji0#comment-newest

M. D.: Защото турското робство им трябва на руснаците.Само и най много на тях.

Й. С.: Не. Трябва му на българинът. Трябва му, защото той иска да има един Голям Началник, който да го побийва през ръцете и да го подръпва по ушите, но най-вече и по-често, да го захлебва и замезва. Русия си има интереси, българите си имат манталитет. Иначе, не е проблем, скоро ще бъдете там, където мечтаете и искате и ще бъдете каквито искате да бъдете, а вие, знаете какви сте си;)))

Йордан_13 2.3.2019, 19:04
Когато нямаш държава и те управлява друг народ, а ти си "каур" и "рая" (животинско стадо), продават ли те като роб по пазарите, работиш ли, за да оцелееш физически в хасовете, зиаметите, тимарите и чифлиците на агите, сменят ли ти вярата, когато си решат, ти си роб. Всички съвпадения с настоящето ви всекидневие, са може би плод на случайности. И да, един българин в САЩ взел "Оскар", урааааааа!;))) Цирка на Егото!

Иначе цяла кохорта изключително умни демократи ви казва днес, че "турското робство е необходимо на Русия и само на нея". Разбира се, демократите няма да ви кажат за многобройните научни изследвания, по времето на социализма по темата, които са доста стойностни и никога няма да бъдат повторени, местните легенди и предания, както и самите съхранени, записани документирани в паметта на предните поколения разкази, свързани с този историчекси период, говорят ясно, не за "владичество", но говорят, че тази същата прослойка дегенерирали мутанти, в чийто гени със сигурност има примеси е съществувала и тогава. Нека днес, тя не взема връх,защото именно заради нея, и нейният алъш-вериш, ние не можахме да се освободим от турците, сами, както го направиха съседните нам, народи;))) И имахме нужда от външен Спасител;))) Руснаците не са ви виновни;)))

http://www.informiran.net/ако-продължавате-да-повтарят-лъжата-ч/?fbclid=IwAR1QN_bicUFvkdyzgOs8DaaeAmngiMiwUsYWWThNJk3lYeCauO1sJnXqcec

Петър. 3.3.2019, 4:22
По случай националния ни празник в Блиц прочетох това:

"Ди Велт": България - няма друга такава изчезваща държава в света

https://www.blitz.bg/analizi-i-komentari/di-velt-blgariya-nyama-druga-takava-izchezvashcha-drzhava-v-sveta_news659499.html

За първи път чувствам така силно колко несъстоятелен е този празник. Колко безсмислен е. Какво празнуваме? Че в миналото сме се освободили? Добре! Чутовен подвиг на предците ни! На тези, които са се борили! Но това е минал подвиг! Резултатът, от който вече го няма. 

Българинът трябва да види реалността, която вече цял свят вижда! И тя е, че в даден момент България тихо ще бъде заличена от картите. И на никой няма да му направи впечатление. Би трябвало това да направи впечатление на българина. Но не! Защо? Данчо го каза! Генът на тези, които по времето на турското робство са правели търговии с поробителите и са трупали богатства за сметка на това да се подпомагат българите решили да се изправят срещу тирана в момента е преобладаващ! Вместо единствена цел да е била Освобождението тя е била трупането на богатства. Това идва да покаже от какъв долнопробен ген са били тези “българи”! И точно те са оцелели най-много, защото не са се сражавали. Точно те са причината днешното робство да същестува и дори да не се забелязва като такова. Още повече да се говори в тази посока.  

Геноцидът е брутален! Просто повече от брутален! Във войни няма такива разрушения, такава смъртност, такава емиграция, такива поражения, върху българската държава. По абсолютно всеки възможен фронт ни атакуват! Ни сриват със земята! С брутална агресия и хъс! 

А българина чества свободата? Такава не само, че няма. Ние дори не сме роби! Ние сме овце на заколение! Разберете, ние няма да търпим това още дълго! По един или друг начин това ще свърши!

--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Kamikadze 3.3.2019, 10:33
Мо-Дун, из "Пътят на България"

"...Както вече знаем, хунорите не са имали много наказания. Повече от престъпленията, които човек можел да извърши,
те смятали за престъпление срещу държавата и ги наказвали със смърт. Неверността, предателството, измяната, неизпълнението на заповед,
както и престъпването на основните обичаи в държавното устройство са били еднакво тежки престъпления от гледна точка на държавата.
При това, както вече се спомена, хунорите наказвали не само престъпните действия, но също и опитите за престъпления, дори и престъпните съвети.
Всеки хунор можел да даде съвет за управлението на държавата, но всеки, който давал съвета, носел отговорността за него.
Дори и тогава, когато в този съвет нямало нищо престъпно, ако съветът имал лоши последици, виновният бил наказван.
Всеки носел пълна отговорност за своите дела, за опитите, които е предприемал и за съветите, които давал.

Хунорите смятали, че ако един от рода върши престъпление, крои престъпни действия или пък съветвa да бъде извършено престъпление,
не само той лично е отговорен за това, но и неговите най-близки, които са допуснали да бъде отгледан по такъв начин. Смятало се, че и неговите потомци,
ако сами не са се опълчили лично срещу него и срещу неговите престъпни деяния, няма да бъдат далеч от същите престъпни разбирания, помисли и кроежи.


От отговорност за своите дела не бил освободен и самият кхан-ю.
Наистина неговото положение на върховен и неограничен господар, на най-висок съдия в държавата и на представител на бога пред народа,
от една страна, и от друга - безусловната вярност, която всички поданици му дължали,
са правили отговорността на кхан-ю мъчно приложима. Тя обаче съвсем не била недействителна.
Разбира се, кхан-ю като върховен господар не носел отговорност за всекидневните си деяния.
Неговата воля според хунорското държавно устройство била закон и поради това изпълнението й не било престъпление, освен в случаите,
когато засягала било верността към държавата и към нейното устройство, било старите обичаи на хунорския народ. Наистина никой в царството, освен бъдещия кхан-ю,
и то вече като такъв, не можел да определи докъде волята на предишния кхан-ю е била в съгласие с обичаите на хунорския народ.

"Да застане над канът може само кан"


По отношение на хунорското държавно устройство и на верността към хунорската държава било винаги много по-лесно да се разбере кога волята на кхан-ю
влиза в противоречие с тях. Във всички случаи обаче само престолонаследникът или бившият кхан-ю имали правото да търсят отговорност за извършени престъпления
от един царуващ кхан-ю. У хунорите всеки бунт и непокорство били недопустими и сами по себе си престъпни по какъвто и повод да са били предизвикани.
Поради това престолонаследникът бил длъжен да потърси действителна отговорност от престъпилия основните обичаи или
изменилия на държавата и на нейното устройство кхан-ю..."

http://www.voininatangra.org/modules/ipboard/index.php?showtopic=2831


Всички предатели и заговорници ще бъдат ДОизбити по един или друг начин.
За 2018г на всеки 10 000 родени са пукнали 15 000.
Това е депопулация -50%

Или ще престанете със заговорите,амбициите и предателствата и ще отскочите като за начало 2150 години назад/на горе па вертикалата, или дозаличаване!

Не ви честитя 3-ти Март.

AtilaAryan 3.3.2019, 13:08
БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА НА БАЛКАНИТЕ ЩЕ ИМА КОГАТО НИЕ БЪЛГАРИТЕ Я СЪЗДАДЕМ !

ТОВА МИНАВА ПРЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЛИКВИДИРАНЕ НА ЗАДУНАЙСКАТА БОЛШЕВИШКА КОЧИНА !
smil4334af067a7a3.gif smil4334af067a7a3.gif smil4334af067a7a3.gif

http://istinata.bg/?p=374

Честито на Всички БЪЛГАРИ Празнуващи 101 Години от Подписването на Брест-Литовския Мирен Договор Уреждащ КАПИТУЛАЦИЯТА на Русия Пред БЪЛГАРИЯ.
smil3dbd4e5e7563a.gif smil3dbd4e5e7563a.gif smil3dbd4e5e7563a.gif

ДА СЕ ЗНАЕ ! !

Българска Държава Може да Има Само ако Бъде Създадена от БЪЛГАРИ !

Тази Държава не е Българска, тя не е Създадена от Българи и Никога не се е Управлявала от Българи.

Това е ФАЛШИВА Държава, с ИЗМИСЛЕНА История и Култура, Която Трябва да Бъде ЗАЛИЧЕНА от Лицето на Земята.

Българска Държава на Балканите НЯМА от 650 Години,От Както Еврейката САРА Агент на Синедриона Разсипа Българското Царство !
smiles-rulez.gif smiles-rulez.gif smiles-rulez.gif

АКО СИ БЪЛГАРИН:

НЕ РАБОТИ.

НЕ ГЛАСУВАЙ.

НЕ ПЛАЩАЙ ДАНЪЦИ.

ВЛАСТТА Е НЕЗАКОННА ОТ 75 ГОДИНИ.

ДЪРЖАВАТА НЕ Е БЪЛГАРСКА ОТ 650 ГОДИНИ.

ДА СЕ ЛИКВИДИРА !

КАЗАХ !


http://www.bulgarya.ga/province.html
smil4334aa21c9ca7.gif smil4334aa21c9ca7.gif smil4334aa21c9ca7.gif

Йордан_13 3.3.2019, 19:22
Бойко не може да пише ;))), но в написаното от други, никъде не се поменава за Русия, а само за некви българи, които се били освободили на днешната дата, при все, че днес демократите казват, че турското робство било нужно само на Русия и единствено и само на Русия. Затова, тях ще ги поздравя, тъй: "Инш Алла, братя мои, честит ви 3 март";)))!

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/03/03/borisov-poklon-pred-podviga-na-geroite-postignali-svobodata-na-bylgariia.403587?fbclid=IwAR219IXTwCn_PdqjS8lqKMU1guz6LunCJjif2q9P8k77SKHRIKLZL9MALNk#comment-newest

General WESLEY CLARK
преди 22 минути
ЧЕСТИТ 3 МАРТ... ,
В МОМЕНТА --- ТИКВАТА ВИ ПРЕМИЕР СТРОЙ ОГРОМЕН ЗАТВОРЕН ХОТЕЛСКИ 5 СТЕПЕНЕН КОМПЛЕКС МЕЖДУ АХЕЛОЙ И РАВДА, СЪС 9 ОГРОМНИ БАСЕЙНА, В МОМЕНТА НАД 1000 РАБОТНИКА БАЧКАТ ЯКО, И ТЕ ПРАЗНУВАТ СЪЩО 3 МАРТ !
ЯЯЯСУУУ !!
ДА ВИ Е СЛАДЪК 3-ТИЯ МАРТ !
Прочети още на: https://www.dnes.bg/…/borisov-poklon-pred-podviga-na…

Йордан_13 3.3.2019, 19:23
Искам да поздравя всички демократи с днешният национален празник: "Инш Алла, братя мои";))))„Падишахъм чок яша”;)))


Чакам и Доган Сарай да изока откъм Сарая или откъм Кърчаали, за националният празник;))) Ако не, поне едно Обръщение, да напише и прочете!;))) Бойко вече каза, че сме лоялни към днешните ни партньори;)))

Йордан_13 3.3.2019, 23:18
Видейте ли как се возвисихме на "Возвишението"?;))) Затва ви думам, че нема как да се освободим със собствени сили и винаги ще търсим Спасителят, за да му цункаме след туй ръчицата и да го плюем сърцато.

Йордан_13 3.3.2019, 23:39
Мохабетът на Бойко по случай 3 март бе продължение изказванията на Плевнелиев по темата. Прочетеното от листчето, бе така усукано и пресукано, че всячески отбягваше думата "Русия" и руснаци" и накрая завърши с това колко сме верни на днешните ни партньори, разбирай САЩ и НАТО. А това, че Бойко не си отиде, когато трябваше, го дължим на ДПС и Патриотите;))) Време да си ходиш Бойко, не, че след теб ще дойде по-доброто, но ние вече не разглеждаме проблема по оста "добро-зло";))), а "светът с теб" и "светът без теб":)))

Ултраси опорочиха празника на Шипка. Крещят "Ууууу!", "Оставка!"
Пожалиха само Румен Радев, БСП и Мая Манолова

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/03/03/ultrasi-oporochiha-praznika-na-shipka-kreshtiat-uuuuu-ostavka.403617

Йордан_13 4.3.2019, 1:05
Далечният прицел в борбата за църковна независимост, не е християнската вяра;))) Осъществяването на църковната независимост е политически инструмент за възкресението на Българската Държавност! (Неслучайно ви говорих за това как Старата Вяра се криптира в Православието, дълбоко се криптира.) Това се постига с акта на независимостта й! Разбира се, това по никакъв начин не е християнско, (тази употреба на институционалността на Църквата ), защото е осъществено от тогавашното тенгриянско ядро в БПЦ.

"Възкресението е плод на дълго усилие и много жертви. Паисий ни припомни кои сме и откъде идваме. Борците за църковна независимост възродиха християнската ни вяра. Възрожденците разпалиха неугасимата искра на свободата.

Прочети още на:
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/03/03/svobodata-i-spravedlivostta-ne-se-davat-darom-triabva-da-se-otstoiavat.403620

Петър. 4.3.2019, 1:15
Не, че има голяма разлика, но математиката е малко грешна в случая. При дадените данни, ако на всеки 10 000 българи са починали 15 000 българи, това значи, че отрицателния прираст е -33%... отново брутално висок процент, който показва що за геноцид се води!
Важното е, че българите се поразходиха до Шипка и се щракнаха със знамето...
На новите избори отново за Бойко...!

--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Йордан_13 4.3.2019, 16:44
Оборска тор демократска, вирнете дупетата до небето и забийте главите си яко у земята, тъй страстно, както го правите в джамиите;))) Руснак е това, пролял е кръвта си, за тоя дето духа и вие го знаете. Кой друг народ ще дойде да пролива кръвта си за вас?;))) Вашият мизерен животец, не струва и една турска лира, защото само лудите си оставиха костите, а вие алъш-веришче с падишаха!

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/03/03/bitkata-pri-pleven-kliuchova-za-rusko-turskata-voina.403616?fbclid=IwAR3GDy6BaMF51QXOgajq6V720hY493nYFQ08pFvx_-H1symdE_sIy6TkIO0#comment-newest

До ШЗО-то, в Плевен, на 5-тият караулен пост, наблизо беше Юнус бей табия (Taба Юнус бей табия) и там капитанът редовно ни водеше като новобри да ни надъхва на тактика срещу турчака;))) Вика, видите ли тоя скат терминатори;))) ей тоя скат вика, при атаката за превземането на табията целият е бил постлан с труповете на руснаците, немало е земя де да се стъпне. Сега вие, кай требе го вземете укреплението с минимум жертви:)))

Йордан_13 4.3.2019, 16:47
То това турско-еврейско робство продължава и сега, но сега българите доброволно и с радост искат да го имат. Иначе, останалото са факти, които малко или много са публикувани през годините и винаги може още нови факти да се публикуват. И винаги съм казвал, че ислямът е ултрарадикалното крило на юдаизма. Проблемът е, че голяма част от по-младото поколение е в киреча, а за част от старото, евреите са "добре дошли". Затова казвам, че нема фючър и трябва да се спасят оцелелите Българи, които са много малко. Другото е така поразено, че няма как да бъде спасено. В съвремието, робството, освен чрез окупационна армия се поддържа и чрез лихвите по заемите;))) Ако искаш да бъдеш роб, вземи заем.
====================================================
Дейвид Дюк* посочва причините венецианците да искат изгонване на евреите. В документи от XVI в. се посочва, че венецианските аристократи от това време гледали на еврейското лих-варство като на средство за използване и унищожаване на гражданите на Венеция и други градове от еврейската престъпна клика. Венецианските власти въвели съответните ограничения върху икономическата дейност на евреите и установили максимална 5-процентна ставка върху заемите, отпускани от лихварите и банкерите (53).

България под турско-еврейско робство (ХIV-ХIX в.)

https://anonybulgaria.wordpress.com/2013/05/28/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/?fbclid=IwAR3PFph6_qHys1NM2QIJT-hQC9yNtxwWUZZbNuhbNsGKCfJ1e29UUCrHttw


"Йосеф Наси* от банкерското семейство Мендес, действащо в Португалия и Италия, станал финансов съветник на султан Сюлейман I (1520-1566 г.), а след неговата смърт служил сина му Селим II. За своите заслуги Йосеф (Йосиф) Наси* издигнат за херцог на остров Наксос в Егейско море. Друг егов подарък е старинният град Тверия в Ерец-Израел, където някога са живели и преподавали учителите на законите на „Талмуда“ (125).
Антонов обръща внимание, че „Наси“ е титлата на председателя на Синедриона.
Следователно освен пръв съветник и министър на султана Йосиф Наси* е и глава на световното еврейс-тво по това време, което обяснява огромните му международни връзки и влияние. Опирайки се на други източници, Антонов подчертава, че не непразно според плановете на подготвяните от гърците и българите въстания първо е трябвало да бъде убит Йосиф Наси* като главен враг на балканските народи (5)."


Затова ние имаме и кодирани позивни под формата на песни и стихове: "докле е мъничка Змията, дайте да се съберем, с крака да й строшим Главата, свободни да се назовем". Чак, когато на Змията и се строши Главата, т.е. бъде убит лидерът на световното еврейство, чак тогава ще дойде Свободата.
И казвам, на някои, че революцията не е да вземеш един автомат с 4 пълнителя и да изтрепеш колкото можеш еничери, борбата си има пластове, много важни пластове, за да може, когато се стигне до този автомат, на дулото му да пише "Победа".

Йордан_13 3.3.2021, 20:54
3 март 1878 г: Слава на Тангра! Слава на император Александър Втори, цар полски, княз финландски! smil4334ad8a149e0.gif

Йордан_13 4.3.2021, 12:56
А. Р.:
За всички дето още жалеят за турския чеп...и оплюха 3 март и Русия....не се косете....турския чеп ще се завърне и то скоро.....дано не сте измрели от ваксините за да го посрещнете...

Ш.Д.:
Той никога не си е отивал;))) тая чепура;))) Наште женуря, отсей сакат са ханъми или направо султанки. Интересното е, че, аз ку им предложа "харем", бегат, но ку падишахът им предложи "харем" си почупат краката към него;)))

А. Р.:
Имам две съседки млади момета учиха турски за да можело да гледат турски сериали без превод....после ходиха на някаква вкскурзия до Стамбул да се арещнат с некакъв турски артис имало цял кораб с жени от Балканите.......Да се чудиш защо ни е требвало освобождение.......сега щехме да си гледаме турски сериали без превод.......Като се сетя бабите ни как са скачали от скалите за да не стигнат до харема и са пили злокум за да не раждат от тези .....

Ш.Д.: Това е десант в тилът ни. Всички турци-османлии се преродиха в България и ликвидират държавата отвътре. Вчера си гълчайми на бърчина, че тепането на "българи" в този век ще е по-големо, от който и да е друг век;))) просто, тва не са българи. Българи са по телом, но инак, като души са преродените османлии.

А. Р.:
То затова деградирахме щото се омешихме с всякаква сган

Ш.Д.:
Неслучайно от неколко години гълча, че българите, реално сме една шепа, другото се води на книга, но по душевност, съзнание, мислене, това са чужди души.
А. Р.:
не е честно.....не е справедливо.....

Ш.Д.: Във Войната нема справедливост, побеждава по-силният, по-устойчивият, по-прозорливият!

Въпросът е , кой разби съзнанието на Българинът, за да стане той Утроба за този Десант и кой отвори портите на Тама, за да се преродят душите на тези Боклуци.

А. Р.:
И най лошото е че те ни управляват

Ш.Д.: Е, то това е логично, те станаха мнозинство. Нали се досещаш, че след като Българското Самосъзнание е ликвидирано, ние ставаме Утроба–Гостоприемник на изключително инвазивни и ожесточени душевности, защото представи си хилядолетия да те държат запрян в Тама и да не ти дават прераждане на Земята. Наште колобри го умеят, тва;)))

Нещата не опират единствено до социум, но най-вече до духовността и душевността. Губим ли Небесност, отваряме Портите на Тама и оттам сичкото грозна сюрия и калабалък се изсипва през нашите утроби...
Те затова сега скачат срещу Тенгриянството - християни, мюсюлмани, юдеи... щото тези типове съзнания ги вадат от Тама;))) само Тенгриянството ги напъхва обратно в Тама и ги запира там до Десето Пришествие;))) А, нема ли физическо тело, нема как да се усети сладостта на страстта, кефлъка;))) Тогава собствените ти страсти те изгарят и ти се пържиш в тех. Тва е "адският огън на Пъклото". Той е Вечен, защото и страстите са вечни;))))

А. Р.:
Затова е цялата тази битка затова ни карат да се мислим за траки

Ш.Д.:
Точно така, защото елинизма е една от кефлийските веро-идеологии;)))

А. Р.:
значи ще става по лошо....
Ще загубим и Дунавска България....


Ш.Д.: Последните години, постоянно това казвам - от лошо - по-лошо;))) По-добро, нема откъде да дойде;))) Не за първи път, исторически губим своя държава. не бива да правим драма от това, когато можем да си създадем нова;)))


Йордан_13 3.3.2023, 12:38
На днешния ден, искам да поздравя, управляващия вече, повече от 12 години село Ситово, кметски наместник от ПП ГЕРБ! Честит празник, г-не! Честитя Ви, този ден, за да ви напомня за дълга ви, (както и този на всички видни кадри на ПП ГЕРБ и ПП, ако ги има вече в Община Родопи) към братския украински народ, участвал и положил костите си на връх Шипка, редом с българските опълченци. Това са воините от 35-ти Брянски и 36-ти Орловски полк! Вспомняйки Ви, за вашия дълг към братския украински народ и Вашата присърдечност към неговия подвиг, дал свободата, днес да бъдете управляващи, Ви призовавам и Ви припомням, че днес е времето, в което, Вие, сте осветени свише, да изпълните, нашия ответен дълг към братския украински народ! Затова, не се гответе за местните избори; не се гответе да бъдете общински съветници или кметове на Община Родопи или да заемате, каквато и да е друга длъжност, там! Оставете това на жените, които и днес го правят твърде успешно, вместо вас! Вие, като мъже на честта, като мъже с оръжие и пагон, сформирайте ответните два полка "Родопска слава" и "Героите на Бахмут" (примерни имена) и изпълнете историческият дълг на българския народ към украинският братски народ! БАХМУТ Е УКРАИНСКАТА ШИПКА! БАХМУТ НЯМА ДА ПАДНЕ! СЛАВА УКРАИНИ, СЛАВА ХЕРОЯМ!

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31966500.html

Йордан_13 3.3.2024, 20:13
ХРОНОЛОГИЯ НА ДНЕШНИЯТ ДЕН

Тенгри кан
преди 1 секунда
Честит, трети март на всички българи!;))) Сами си задайте въпроса, дали е необходимо на българите, някакво освобождение;))) Роденият роб и навикнал на турски уй не заслужава, ни патрон да изстреляш за него, ни капка кръв да пролееш!

Десетки хиляди българи задръстиха пътя към Турция
Всички хотели в Одрин са заети

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2024/03/01/desetki-hiliadi-bylgari-zadrystiha-pytia-kym-turciia.600038?fbclid=IwAR0eVb_eoVv6XMOlgeveg_IhbV5LzFWIs4DpEdjsJTd1vEiSyEyoDhOo1fs#comment-newest

Тенгри кан
преди 1 минута
Toй, Воинът не е незнаен;))) Руски е;)))

Тенгри кан
преди 1 секунда

До УЙКИЛИКСИ Зеленски задължително трябваше да бъде поканен на Шипка, но той не е украинец, а евреин и в тва е проблема;)))


Тенгри кан
преди 2 секунди
До КОНСТАНТИНОВ
България е освободена от турско робство от Русия и руската армия под командването на император Александър II Николаевич, цар на Полша;))), велик княз на Финландия;))) от династията Холщайн-Готорп-Романов;)))
Това е исторически факт;))) Няма как да бъде променен;)))
Ако бяхме се освободили със собствени сили, щехме да честваме нещо съвсем друго и не на тази дата;))) Но, в историята, няма поправителен!;))) Ако не направиш нещо, точно както трябва и когато трябва, нещата започват да се случват, независещи от самият теб. Ти зависиш от тях!

КОНСТАНТИНОВ
преди 5 минути
ДНЕС Е ЕДИН ПОЗОРЕН ДЕН ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ.НИТО ЕДИН "ПОЛИТИК" ИЛИ "МЕДИЯ" НЕ КАЗА КОИ И ОТ КАКВО НИ Е ОСВОБОДИЛ.


Денков и Габриел рамо до рамо на церемонията по издигането на националното знаме
В София започнаха официалните чествания на 3 март

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2024/03/03/denkov-i-gabriel-ramo-do-ramo-na-ceremoniiata-po-izdiganeto-na-nacionalnoto-zname.600135?fbclid=IwAR1ZYw5XovnpHVtvk9-jORixyYtBhklVK938-c2Xc3McL1gRMz8OYj2hcHw#comment-newest

Радев Мунь Узунь
преди 1 секунда
Забравих да ви кажа, че на този ден, дължим благодарност и признателност на Русия, руският народ, руската армия командвана от император Александър Втори Николаевич, цар на Полша;))) велик княз на Финландия;))) от династията Холщайн-Готорп-Романов! Това е исторически факт и не може да се промени! Ако бяхме се освободили сами, щяхме да честваме нещо съвсем друго и на друга дата. Урока е, че в историята няма поправителен! Ако не направиш нещо както трябва и когато трябва, нищо не зависи от теб!

Радев на Шипка: Благодаря, че обединени опазихте националния ни празник от посегателството
Днес е ден за единение, каза президентът

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2024/03/03/radev-na-shipka-blagodaria-che-obedineni-opazihte-nacionalniia-ni-praznik-ot-posegatelstvoto.600138?fbclid=IwAR2PFGvwlGpHf_Nqqbcf7yo09207Veun21th4iT-EfSzQ2wEbCXFJIhU6Bc#comment-newest

😅Аз лично чакам и на този трети март, великите и проникновени слова на бъбривата Шехерезада, г-н Пеевски, които всеки ден се изливат в ефир и най-вече великите философски смисли и суфи мъдрост на най-великият политик в днешната българска история Ахмед Доган, които да осветлят същността на нашето освобождение и хвърлят своята благотворна светлина върху деянията на всички турци и черкези;))) и мюсюлмани по света;))) Закъде без великата суфи светлина и дервишка врътка на Амеедаа Соколя, чок яша, да иляди с Алла;)))?! Щото официалните лица, нищо не казаха, та чакаме неофициалните!;))))

Анонимен
преди 11 минути
За съжаление българите на този ден не празнуват свободата си, а празнуват омразата срещу мюсюлманите. Дори не срещу турците, а срещу мюсюлманите. Нещата са "Разделяй и владей!", военно-политическа и социална тактика позната още от времето на римляните. Русия ни разделя от Османска империя и ни кара да ги мразим, за да може Русия да ни владее. Неслучайно Левски е казал "Който ни освободи, той ще да ни и пороби!". И то така си е станало. Бяхме в руско робство и още сме там като гледам.

Tенгри яко в дивако
преди 1 секунда
Аз чакам и на този трети март, великите и проникновени слова на бъбривата Шехерезада, г-н Пеевски, които всеки ден се изливат в ефир и проникновените философски смисли на великият политик, философ и суфи мъдрец Ахмед Доган, които да хвърлят благотворна светлина с една дервишка врътка на деянията на всички турци, черкези и мюсюлмани по света, за да може европейската либералност да бъде възлюбена и приета от всички българи и те да сложат феса, отново с радост, както направи Христо Иванов!

Тенгри яко в дивако
преди 55 секунди

Моля ви се, чакаме и на този трети март изявлението на официалните представители на Българската държава, г-н Пеевски и г-н Ахмед Доган, не ни залъгвайте с некакъв си Радев, който говори като тенекиен робот и някакъв си председател на НС. Да излезе баш бакана Доган и да чуем великата му, обединяваща ни и вдъхновяваща ни, суфи мъдрост! Хайде, Догане, излизай, калпазане! На кьошка стига кааве ми сърбай с дни и баклава гъчи!;)))


Тенгри яко в дивако
преди 2 секунди
Дебарчета, десебарчета, седесарчета, пп-арчета и драги, неуважаеми гербери, стига сте ми цитирали Захари Стоянов и Стамболов;))) Стамболов виде бял ден и стана министър-председател на България именно, поради Руско-турската освободителна война, преди нея, той бе пълен провал като ръководител на Първи революционен окръг. Скрил се, вместо да оглави въстанието там; чобанчето Захари е един неуспял поборник и завистливец, който няма как да не хули Русия, лично той претърпя провал, но оцеля в клането, другите, не, другите са били убити от турците и обезглавени.

Анонимен
преди 17 секунди
България днес е отвлечена колониална държава без собствен суверенитет и национална сигурност. Няма го основният стълб на нацията, а именно национална идентичност на всички граждани на държавата. Нямаме военен, енергиен, икономически, образователен суверенитет, нямаме си вече нищо! Съществуваме като държава по исторически спомени. Младите нямат никакви спомени, идеали и цели извън личната реализация.


Tук интересното е, че драматичните събития и отстояването на Шипка се случва на 11 август 1877 г. Наистина съдбоносна дата, защото 11 -сет си е съдбоносно число;0)) То не става 2, а винаги си е 11, както и 22. Но, за разлика от езотерично-окултните практики, то не е мислено от некоя кака яснофитка, дет иди, а та отрака и ти земи парите, за да не копа нивата, ами си се случва реално. Другото, много важно, което русофилите не знаят или поне си мълчат е, че тук за първи път се пее, фашисткият за тях, химн "Шуми Марица" и забележете, в най-критичният момент, когато аха, Шипка да падне, руският генерал, забележете, руският генерал, то няма друг, тогава;))) строява оцелелите остатъци от българското опълчение и ги хвърля в атака с тази песен в тази невралгична точка. Така че, това не е фашистки химн! ТОВА Е ГОЛЯМАТА НОВИНА! Генерала в този химн е руският генерал Столетов!;)))


https://www.youtube.com/watch?v=RX7mMxI3ejM


Тенгри кан
преди 2 секунди
Това е защото днешните учебници се пишат под давлението на "Америка за България", прилежащите й НПО-та и научни кадри. Отворете един учебник и ще видите за какво иде реч. Историята е наука, която се разказва смислово-фактологично. Затова е памет. Идеята за паметта, обаче пречи на идеята за развитието заложена в англосаксонският модел. Историята според мен, трябва да е науката за матури заедно с българският и то българската история, не европейската. Математиката, може да е отпишем. Ама тя била висша наука;))) щели да станат вундеркинди. Вундеркинди, виолетови теменужки, ама не българи;))) Моля ви се, за критични исторически моменти, висшата наука е Историята;)))
Учебниците били написани така, че да унищожават историческата ни памет
Атанас Семов: Държава без историческа памет е територия

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2024/03/03/uchebnicite-bili-napisani-taka-che-da-unishtojavat-istoricheskata-ni-pamet.600142?fbclid=IwAR2tu2bkmFeJehHStjKYrEjbEvdOBiqDz-UmiL6JkEMMINcPx1N48LivWTI#c196

...Да, те за тва плачат. Оказа се, че в България има една оцеляла прослойка, която плаче за алъш-вериша в Османската империя. Аз, все си мислех, че отдавна се е затрила, но не би! Затриват ли се, такива?;))) Те са създателите на лафа "интереса клати феса";)))

Музикални поздрави към електората smil3dbd4e5e7563a.gif smil3dbd4e5e7563a.gif smil3dbd4e5e7563a.gif

Три белых коня.
smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif
https://www.youtube.com/watch?v=RalnFHCpGyA


Яка, много;)))
Хахахахахахааааа....Честит, 3 март, русофили! Възраждане, фиууууууууу....ихуууууууууу....
Дай ми мила, дай ми, което си обещала;)))
Дай ми мила, дай ми, тва дет си ми обещала;))) А-хахахахаха
Хей-хой, личко (и по родопски е така) румено, що ти мати дала;)))

Да ми мила, дай ми
https://www.youtube.com/watch?v=azvI9T1D6Lo&fbclid=IwAR3KuKOyau4K3KPOZZFsfCx3QF2nULIwE_eRNbnRPYQMh_aEvil53xLjCGw

Душко моя

https://www.youtube.com/watch?v=eCV6idis72s

Йордан_13 3.3.2024, 22:32
И така, часът е вече 22.08, 3 март 2024г.. Изказаха се сума ти политици, официални и неофициални лица, посланика на Русия, посланика на САЩ;))) само от страна на ДПС, отново нищо не чухме за трети март!;))) Така е, откак е създадена ДПС! Пълна и гробовна тишина се носи от Сараите, откъм Кърджали и Делиормана!;))) Нищо! Защо, българските турци не празнуват трети март, заедно с нас? И дали САЩ поставиха въпроса за трети март като национален празник на България или Ердоган и Доган?;))) които всъщност управляват чрез т. нар. "Сглобка"?;))) Сами си дайте отговора! Моите аргументи са железни;))) Нема женска в света, която мой да ма контрира и реагументира, дори да е много образована, (което не е плюс, вервайте ми, а минус) ;))) защото в политиката няма чувства и емоции, в нея трябва да знаеш едно, жизненоважно нещо: който подава баклавата с една ръка с другата отзад държи ятагана! Не бъдете глупави в 21 век! Слава на Българският Меч!;)))