www.Voininatangra.org
 
 
 
НАЧАЛО   АКТУАЛНО   ГАЛЕРИЯ   ФОРУМ   ТЪРСЕНЕ
  
   РЕГИСТРАЦИЯ   ВХОД
Саракт

Меню

Галерия

Списък от албуми :: Последно качени :: Последни коментари :: Най-гледани :: Най-високо оценени :: Търсене

Галерия > Светът > Тенгрианство по света 
ИМЕ НА ФАЙЛА  +   - 
ДАТА  +   - 
Юй киизь.jpg
Юй киизь26 февруари ·
Юй киизь - Жена пазителка на огнището, Началото на Живота. Алтай Кижи от векове почита Природата и нейната сила, уважава нейната първична красота и чистота. От Ена - Огънят, без който животът е невъзможен, е свещен за Алтай Кижи. Ето защо той се отнася към огъня като към своя майка. Имотът му, семейството, къщата, добитъка - около огнището. Където и да е, винаги ще се връща на родното си място, където го чакат жена му и децата му, и където е по-топло и уютно в целия Бял Свят!"
Ӱй кижи – Женщина-хранительница очага, начало жизни. Алтай кижи испокон веков чтит Природу и её силу, с уважением относится к её первозданной красоте и чистоте. От Эне – Огонь, без которой жизнь немыслима, для алтай кижи является священным. Поэтому он относится к огню как к матери. Его имущество, семья, дом, скот – вокруг очага. Где бы он не был – он всегда вернётся к своему родному очагу, где его ждёт жена с его детьми и где теплей и уютней всего на всём Белом Свете!

При дунавските българи почитта към Умай Ене, От Ене се е запазила в един от юлските ни тридневни празници наречени Горещници, които разбира се, днес са силно християнизирани, но въпреки това са запазили огнената си обредност в образите на От Ене, наречени в християнството света Марина и света Мария, още Огнена Мария. На първия ден на Горещници (свързани със света Марина) се изгася огъня в огнищата на цялото селище, на вторият ден, не се пали, никакъв огън, а на третия ден, в който се почита От Ене като света Марина се пали със специален древен обряд, нов огън, наречен "божи огън" и с него се поднявява огъня във всички домашни огнища. Разбира се, съществува и вярването, че този огън сам слиза от небето, подобно От Ене. Така тенгриянството у нас живее под дрехата на християнството вече повече от хиляда години.

У дунайских болгар уважение к Умай Эне, От Эне сохранилось в одном из наших июльских трехдневных праздников под названием Горештницы, которые, конечно, сегодня сильно христианизированы, но тем не менее сохранили свой огненный ритуал в образах От Эне, называемая в христианстве Святой Мариной и Святой Марией, также Огненной Марией. В первый день Горештницы (связанный со святой Мариной) гасят огонь в очагах всего села, во второй день огонь не зажигают, а на третий день, когда От Эне почитают как святого Марина, его зажигают по особому старинному обряду, новому огню, называемому «Божьим огнем», и вместе с ним возобновляется огонь во всех домашних очагах. Конечно, существует также поверье, что сам этот огонь сходит с неба, как и с Эне. Таким образом, тенгрианство в нашей стране уже более тысячи лет живет под покровом христианства.

Иво Христов/
Йордан Стайков: Какви други тенгриански ритуали има запазени при дунавските българи?
Йордан стайков: Абсолютно всички ритуали от т. нар. „народен календар” са остатъци от тенгриянската ни обредност. Разбира се, говорим за остатъци, тъй като те са съхранени според широчината и кройката на дрехата на православието, т.е. много неща са отпаднали, които са напълно несъвместими. Такива отпаднали неща са голяма част от магиката и магичните практики и повече се е отишло към битийната практичност, защото в християнството, тази магика е прерогатив на Троицата и т.н. Уникалното, наистина при дунавските българи е това дихотомие на религиозните празници: имаме от една страна празници на християнските светци и от друга страна същите тези празници се съпроводат с „народните вярвания”, което всъщност е другото име на старата вяра, тенгриянството. Тя е наречена „народни вярвания” или „народен календар”. Предполагам, че е така и при волжките българи (Идел Булгар) и при другите, както и при народите изповядвали тенгриянството, но днес, официално държавно с друга религия – християнство, ислям, будизъм и т.н. При нас, проблема е, че влизането в ЕС, даде възможност на гърците да атакуват това дихотомие в опит да ликвидират „народните вярвания”. Затова сега, много често вече, не се споменават „народните вярвания”, които са много по-съществени като съдържание и обредност, а се акцентува върху формата на гръцкото православие и това настана и с новите поколения християнски духовници, които нищо не разбират от „народните вярвания” и слушат приказките на гърците. Затова преди се казваше „свети Танас”, под давление на гърците стана „Свети Атанасий” ,защото „свети Танас” не е християнски светец наистина, това е например образа на алпа Хурса, на алпа Угер Шегор и т.н., докато свети Атанасий е християнин, смъртен човек, умрял мъченически за вярата си и канонизиран като светец.
Хакасия Сибир 5000 г пр хр.jpg
Хакасия Сибир 5000 г пр хрЕврейската менора, яко крадена от великият Тенгри!

М. Н“: Това сякаш са седемте племена на Именците Българи и останалите хора : )
Й. С./М. Н.: 72-те племена от българската общност участвали в етногензата на българският народ. Нали, затова правим разлика между древната българска общност, която е, както модерно сега се казва "котела";))) , в който се случва алхимията на 7-те племена, и в случая вече имаме родословното дърво на българският народ.

М. Н./Й. С.: Чудно ми е в нашия местен фолклор дали е запазен митът за седемте племена. Имам бая още неща да изчета, а единственото което ми е известно засега е мотивът за седемглавата ламя. Възможно ли е това да е християнизиран образ на този мит. Ще посъбера повек информация и се надявам да разбера. 🙂


Й. С“:
Да, напълно е възможно, това да е точно този образ. Проблема е, че в нашия фолклор, понеже нещата са устни, каквото са хванали етнолозите да запишат на определн етап, това е. А, то, разбира се, не е цялото, а само фрагменти, защото много неща са заличени чрез християнството, други осмени, неглижирани и забравени и до нас, достигат дори само парчета от фрагментност. Ламя/змей, (макар че, ламята е с лоши характеристики);))) това е със сигурност Субан Субаш, пазител и хранител на 7-те племена до тяхното им узряване в един народ, сам знаеш, че и той самият е централна фигура в тази етногенеза с убийството на сина си Локър.
Тушетия-Грузия, седмолъчка в слънцето с тенгриянски кръст.jpg
Тушетия-Грузия, седмолъчка в слънцето с тенгриянски кръстТушетия, Грузия, Кавказ https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F . Уникална находка! Седмолъчка с тенгриянски равнораменен кръст в центъра вписана в Слънцето! Вероятно, част от разрушен тенгриянски храм!
Казахското тенгриянство.jpg
Казахското тенгриянствоСмотреть вверх- помнить о Тенгри!!
Оглянуться назад - поблагодарить Тенгри!!
Смотреть вперёд доверять Тенгри!!
Оглянуться внутрь- видеть Тенгри в своем сердце!!
Оглянуться вокруг- помогать всем живым и неживым существам!
Тaк везде присутствует бесконечный , вездесущий свет Тенгри!
Буд Тенгри-Карахан тепе.jpg
Буд Тенгри-Карахан тепеКаменна статуя на Буд Тенгри, Карахан тепе, дн. Турция
-------------------------------------
Сега да осветла простите кратуни на тракизантите на Серафимата, Фол и Гайдара, се отбор юнаци с малки пишляци, но големи дупаци;))) Това е статия на Буд Тенгри;))) Да, Буд Тенгри е толкова древен и винаги е с голяма махалка и топки;))) щот требе са ерят женурята и да са праат децата, инак за кво сте на тоа свет и вий не знайти;)))
Малко цитати:
1. " Во многих культурах распространено поклонение камню как фаллическому символу. Наиболее широко известным примером этого является лингам – символ Шивы. Как показали исследования казахстанских историков, у древних тюрков существовал подобный культ – поклонение Буд-тенгри, пережиточно сохранившийся и до сегодняшнего дня у казахов, киргизов, башкиров и пр. Исследователи упоминают, что Буд-Тенгри поклоняются как символу наивысшего расцвета, зенита солнца, плодородия. В мифологии тенгрианства Небо, небесный Бог представляется отцом, подателем плодородия. Құт – души людей и животных опускаются с неба. Таким образом, культ Буд-Тенгри – это не самостоятельный языческий культ, а позднее обособившийся и выродившийся у некоторых тюркских народов аспект поклонения единому Творцу-Тенгри в его зенитной, плодотворной ипостаси."
2. "В мировоззрении тюрков “оплодотворяющая сущность Буд-тенгри обеспечивает зарождение новой жизни, в результате связи с богиней водной стихии и плодородия Йер-Суб, являющейся воплощением земли тюрков-широв и всего тюркского государства. Возможно, что в земной пантеон божеств, возглавляемый ыдык Йер-Суб, входит и богиня Умай, которая может являться одной из ее ипостасей, как непосредственная подательница жизни”.[29]"
3. Из "Идеята за Пътя при номнадите от Централна Азия"
В древнотюрските епитафии, че когато тангачите (това са представителите на Танската империя) поискали да получат територията в района на Буд Тенгри, това е самото главно божество свързано с детерождението, но и раждането на държавата и вселeната и когато им предават тази земя, те се качват на тази планина и изливат врящо мляко на този „буд камък“ и то се разпуква, разтрошава и разрушава и тогава започва смяната на космическата хармония с хаоса, птиците отлитат, мъгла се спуска, т.е. на митологичен език, че държавата се разпада и държавата престава да съществува. Възможно е това, да е още един път митологическият символизъм на реално събитие – разпада на Тюрският каганат. И тук основна роля играе, наличието на Буд Тенгри или неговото отсъствие. Отсъствието му, oзначава смърт за държавата, наличиетo му – разцвет на държавата.
venus blaubeuren.JPG
Най-старата изработена фигура на човек / над 35 000 год./Намерената през септември фигура на жена при разкопки в една пещера в Шелклинген (Блаубойрен, Баден-Вюртемберг) е оценена на повече от 35 млн години. Това я прави най-старата за сега намерена фигура на изображение на жена (или богиня).Намерени са също и 2 флейти, изработни от кости на лебеди, също оценени на над 35 000 години.

http://www.urgeschichte.uni-tuebingen.de/uploads/media/Venus.pdf

4 коментара
tron2a.jpg
ТронДо брега на морето, сред това странно гробище, има Трон. Да, точно това е Тронът на незнайните жреци, на незнайната религия, на незнайния народ. Тронът е от три стъпала. Те са ориентирани строго на изток към морето. Екстрасенсите твърдят, че точно това е мястото, където се спуска изключителна космическа сила. Във всеки случай сядането на Трона видимо освежава. Зад Трона е мястото за жертвоприношенията. Обърнете внимание на заградения със сини линии улей.
ToltecaChichimeca_Chicomostoc.jpg
ToltecaChichimeca_Chicomostoc
tobolsk.JPG
Тоболският мислителСкитобългарска скулптура отпреди 5 хилядолетия, която нагледно показва как Орендата се нисполира в човека. Или накратко, как човеците се превръщат в ХОРа. Подобна, само че с 2 хилядолетия по-стара скулптура от предпотопна България
Мислителят
1 коментара
Tirol SchneidJOch.jpg
Изображение на Плеядите от пещерата Schneidjoch в Тирол 3 коментара
tau01000.jpg
Тенгриански лагер
tangra.jpg
Езеро Тангра, ТибетЕзеро Тангра - свещено място за бонистите (старата будистка вяра) и място от особен интерес за нацисткото Аненербе. В далечината се виждат 7-те пирамидални върха на планината Дарко. Снимката е правена от древен бонистки манастир. Недалеч, на границата на окупиран Тибет и Индия се намира прохода Шипка. На 80 км пък от него е още един свещен пирамидален връх Кайлъш, за който се смята че е географското място на Шамбала. Досега алпинисти не са се качвали на него.
Tahitiangreen.gif
Мартеницата при маорите
starata_viara.png
Как волжките българи са наричали Бог
Slunchev hram.jpg
SerekhOfNaramsName.gif
SerekhOfNaramsName
schmidt4.jpg
Кръгове на ТанграОткрито предпотопно светилище на 11000г до границата между днешна Турция и Сирия.Тау менхири, с изображения и символни надписи по тях, описващи кръгове. По периферията най-вероятно трябва да са 12, символизиращи Космическия съвет.2 коментара
Samoan-Fireknife-dancers.jpg
Мартеницата при маорите
s11.jpg
Каменните гъби - Балкария, Джил-Су
Rujm_el-Hiri.jpg
Rujm el hiri, Голански възвишения, окупиран БалестанДатирано отпреди 5 хилядолетия

САКАР
КАРАНОВО-КАБИЛЕ
Градът на Тангра, Аркаим
rock-face.jpg
Лице в камъка
poi_balls_AC.jpg
Мартеницата при маорите
poi_balls.jpg
Мартеницата при маорите
Poi-manutuke.jpg
Pleiadi3.jpg
Плеяди на камъкДолината на магьосниците,Алпите. Плочата е открита миналата година.
photo284.jpg
Магнуп, КримОсвен езеро Тангра и Кайлаш в Тибет, кримските древнобългарски светилища са били другите обекти с особен интерес от страна на фашисткото Аненербе. Тук Химлер е правил разкопки
Peak_of_Khan_Tengri_at_sunset.jpg
Кан Тенгри на залез Кан Тенгри (геологически 6995м) в планинския масив Тян Шан (Tien Shan). Считан за 7-хилядник заради ледената шапка (7010м)1 коментара
pd907840.jpg
Мартеницата при маорите
pcc_048.jpg
pcc_014.jpg
Мартеницата при маорите
80 файл(а) в 3 страница(и) 1 2 3[ xcGallery powerd by dev.xoops.org ]