indeximage

Триптих - Хора


XOPA

            Имате право на радост. Имате право на веселие и почивка. Имате право на труд и на плодовете от него. Имате право на сигурност и безопасност. Имате право да живеете щастливо във вашия свят. Отнеме ли ви някой правото - знайте: той е от чуждо място, враждебен е към дълго отглежданата ваша среда на обитаване. Прогонете го, иначе той вас ще прогони. Ще ви изведе от господарския дом и ще ви натика в колибата на ратая.

,,,,,,,

            Как да отделите чуждия, разположил се удобно между вашите и слял се с тях? Умейте да различавате оня, който само взема от оня, който дава. Умейте да отличавате оня, който дава свое, от оня, който дава чуждо. И всекиму въздайте според заслуженото. Обичайте любовта. Обичайте омразата. Обичайте спокойствието и гнева. Размисляйте над значението и важността на вашата усмивка. Обичайте всяко чувство, бликнало в сърцата ви. Нека обичта ви подтикне за всяко да намерите подобаващото му се място. Преценявайте живота като извор на Полезност. Пълноводен ли е или вече пресъхва? Ако пък сте объркани, допитайте се до извечните си учители, вашите постоянни водачи в Отвъдното, свещениците на Небесната Вяра. Търсете ги и се учете да ги намирате.

            През 1979-та година по християнското летоброене в килиите на Старозагорския затвор, един, по-късно забравен мъдрец разказваше за бъдещето на Българската държава и на света. Според него, разпадането на комунистическия блок щяло да започне през 1985-та, и да приключи пет години след това. Събитията потвърдиха думите. Мъдрецът не се възползва за своя лична облага от знанията, животът му завърши в мизерия, но остават най-малко два въпроса: откъде е знаел, и защо той лично нищо не получи, никаква награда? Даже заслугите му към делото на Съпротивата останаха непризнати.

            Никой Тенгрианин не е достигнал до официално признание, до световна известност. Но вглеждайки се внимателно в живота на големите земни гении, забелязваме една и съща странност. Отначало те всички изповядвали съвсем други идеи, възгледите им били стандартни. После ги посещавал един Непознат, чието име никога не ставало всеобщо достояние. Воденият разговор също бил тайна, знае се само, че е имало такъв. При това забележете - в почти всички случаи става дума за едно-единствено посещение! Незабавно следвали великите открития, гениалните откровения, прозренията, изменили хода на обичайната човешка мисъл и история. Идвал Един, комуто било повярвано веднага и за цял живот. Вече трябва да ви стане ясен смисъла на произнесените в зала "България" думи: "Хората чакат Човека, на когото да повярват!". Беше 11 септември 1993 година. Тогава чуха малцина, още по-малко бяха разбралите. Днес, седем години след първото изричане, можем да заявим категорично:

Настъпи денят за всеобщо Възвестяване!

+++++++

            Защо толкова бързаме - ще попитате. Някога, в началото на ХХ век в Тибет бяха всеобщо нарушени основните принципи на Живота и Вярата. Затова Тибет падна под чужда власт. Твърде свещено място бе Тибет, за да си позволи нарушаване на принципите. А вие сега тук се чудите защо съдбата на България е толкова окаяна. Свещените символи се копират, без да се прилага смисълът им на дело. Не се живее със законите на живота. Законът на Живота е превърнат в танц на Смъртта. Къде са съкровищата, принадлежащи ви от Древността, от самото начало на човешките времена? Къде са съкровищата, които вие така лекомислено си позволихте да загубите? Ние дойдохме да съдействаме при връщане на загубеното.

***

Мъдрост вечерта, мъдрост на сутринта, мъдрост около пладне,

мъдрост с лъчите на Слънцето."

Атхарваведа VI, 108:5

            Ако няма незаменими хора, значи няма никой, наистина нужен. Вселената не би била вече Вселена, ако й липсваше дори само един от съставляващите я атоми. Така казва Гекала, един Знаещ, дръзнал да проговори. А все по-малко Знаещи остават да бродят по Земята. Макар на все по-висок глас да изричат нужното, околните все по-слабо ги чуват. Чуйте Древността, хора! Чуйте нейните Пазители, защото след тях други няма да има. От сказанията им струи свръхчовешка сила. Там е силата на плъзгащия се народ. И от синия народ са взели сила. Сила им даде и народът на Заоблените хълмове. Затова Сила струи от тях.

            Преди единадесет столетия чужденци разбиха Истуканите. Разчупиха ги на късчета. Няма ги Стражниците, пазещи Българския гръб. Бива ли да се чудим защо към дома ни напира всякаква злонамерена паплач? Злото е поправимо, ако се научите да създавате Стражници, и да ги изправяте срещу Врага. Още Лао Дзъ е доловил пресечната точка на Времената и я е посочил: "Хората ще се насочат към онзи, който овладее великия Образ. Те ще се насочат към него, и той няма да им вреди. Той ще им даде: мир, спокойствие, музика и храна." Ето, сега писаното се облича в плът. Погледнете и вижте. Съдействайте и подпомагайте. Окажете помощ на Новото, и то ще подпомогне вас!

            Отнето е всичко, на което преди се е основавал обичайният живот. Вместо народ, ние виждаме една самохипнотизирала се тълпа, действаща в името на разрушението.

      "Най-силните са си отишли.Угасващите покорно

очакват смъртта."

      "Най-добрите и най-смелите хора са отишли някъде, а пред вас са само дегенериралите останки."

            Всичко свърши, старото си отива и никой не е в състояние да го върне. Какво ще е Новото, което се задава? Наблюдавайте падащите в основата градивни камъни.

"Облачно е, ала изгрява Звездата на Утрото." - "Озарение" II:5

            Великата Мъдрост бе отнесена толкова далеч на Изток, че днес определят мястото като "Запад". Но в случая не посоката е важна, а съхраненото. "Всичко, което прави силата на Вселената, действа в кръг." - твърдят наследниците. Става ясно защо последиците от големите престъпления идват по-късно. Последиците от големите добри дела - също. Народът на Земята има задължението да съхрани Кръга непокътнат. Наше задължение е да свържем разкъсаното. Нито без едното, нито без другото може. Но колко останаха умеещите да връзват и развързват?

5555555

            Когато вятърът идва от Север, той ще седне на Юг и ще установи там свой дом. Ето пример за предсказание, отправено единствено към Знаещите. Тълпата няма да разбере думите, преди те да са се сбъднали. Но никой външен не е виновен за нещастието на сганта. Когато разумът замъгли чувствата, връзката с Бога се нарушава. Човекът сам лишава себе си от Закрила. Световният паразитен център провъзгласява мисълта за единствена Вяра, но приравнява чувствата към чувственост. Културата на тази "цивилизация" се характеризира освен с всичко друго, и с едно ужасяващо извращаване на страстите. Технологиите ни поднасят една пълна сетивна илюзия, подменяйки по този начин истинските усещания. "Питам се дали понятието "телезрител" не подтиква да объркваме действителността с фикцията?" - досеща се Пако Рабан. Но масовият човек все по-малко се досеща, все по-дълбоко затъва в блатото от лъжи, все повече вярва на лъжите. Лъжата изживява невиждан досега триумф. Повярвалите се самообричат.

        Какво наблюдаваме от другата страна, в стана на Разбиращите?

            Все повече магове прекрачват границите на човешкото. Напускат пределите на обитаемия свят, потъват в Безпределността. Огорчени, лишени от надежди, те си тръгват, заминават си завинаги. Без да се обръщат, без да хвърлят поглед към извършващото се зад гърба им. Немногото оставащи не успяват да избягат от човешката си принадлежност докато са тук, но и те ще са за кратко. Още кратко време ще струи Силата. Струенето изхабява непредназначения за целта човешки организъм, а тяхната подготовка не бе завършила, когато обстоятелствата ги принудиха да пристъпят към действие. Не ги карайте дълго да чакат. Метеори е съдено да бъдат Възвестителите, а не фарове. Вземете от тяхната Светлина, хора! Окъпете се в нейните сияйни лъчи! За да ви има и след Старото човечество. За да не угасне вашето съществуване след неговата предизвестена гибел. Никой не иска от вас повече, отколкото можете, но нима знаете предела на своите възможности?

            Един ден, когато се събудите и поискате да измиете очи, ще видите как от чешмите ви потича зелена вода. Ще е дошъл краят на предсказаното. Вашата Бъднина ще е извършила цялостен кръговрат.

"Тук всички сме гости. Всички хора. И този дом е чужд.

Ние дори не знаем чий е той."

            Библията е достъпна за всеки, чували сте за нейната последна книга, тази на Откровението, наричана още Апокалипсис. Знаете за тръбите на Седемте ангели, за Армагедон, за Страшния Съд и Възкресението на мъртвите. За Второто Пришествие и края на света. Само че сиуксите не били чували даже думата "християнство", когато народът им получил своето Откровение: "В края на четвъртото изсвирване духовете на минералите ще се разлюлеят и ще се изтърколят по земята, разрушавайки всичко по пътя си. Те ще се първите, които ще въстанат срещу лудостта на хората. Шестото изсвирване ще отбележи края на всякакъв живот по повърхността на Земята. Всичко ще се изпари като вода. После, на седмото изсвирване ще се появят Танакашвила и Великата Майка Земя в цялата си слава. Ще дойдат и съществата от Народа на Звездите, придружени от дълга кохорта върнати към живот мъртъвци. Пред лицето на Създателя ще започне един вечен живот."

            А нас къде ни има, къде са тук Българите? Танакашвила бил наричан още Уакан Танака. Същинската дума, изразяваща идеята за Божественост е Танака. Пояснявам: Сиуксите наричали небето Скан; върховният им Бог бил Уакан, което в приблизителен превод означава "Велика Тайна". Но идеята за Божественост те обозначавали с думата Танака. Нима не съзирате очевидната връзка с японския Тен, с китайските Тян и Т,ен, с етруския Тин...? Не чувствате ли присъствието на свещеното за цялата планета понятие Тангра? Също както южноамериканското изкуство напомня древноегипетското, така религията на Североамериканските индианци напомня Тенгрианството. Потомците са запазили част от знанията на своите деди. Върху картина от съвременния латиноамерикански художник Диего Ривера, Кетцалкоатъл е изобразен с Камшика на Изида в ръка. Но нека се върнем към сиукското пророчество. В края на четвъртото изсвирване, където се намираме сега, Земята ще потрепери и градовете ще се срутят. Приемайки истинността на Основата, Съветът на колобърите възразява срещу абсолютната власт на Предначертаното. Припомняйки отредената ни участ, воините на Тангра са решени да изградят откриващата се възможност за спасение.

В единодействие с Бога. За Неговата и за нашата слава! За общото ни Безсмъртие!

За очакващата ни Победа!

            Когато всички врати се затворят и се отвори вратата на капана, остава само едно - да създадеш и отвориш своя врата. Щом нещо е невъзможно даже теоретически, трябва да изградиш нова теория. Знайте, че теориите рухват, когато Огненият разум се намеси в естественият ход на нещата. Светлината ще блесне, щом настъпи Сивата нощ.

            "Ще се видят в небето многобройни и много изненадващи знаци. Ще се сблъскат звезди, което ще бъде знакът за унищожаването и избиването на почти всички хора." - Жан дьо Ватигеро. Предсказанието от Салон-дьо-Прованс на свой ред казва, че Второто слънце ще се появи малко, след като папата, подгонен от арабското нашествие напусне Рим. Дотам ще доведат действията на хилядолетните заговорници, нашите смъртни врагове. Така е, щом човекът се отказа от задължението си да бъде господар. "Съдбата води тези, които искат и влачи онези, които не искат." - констатира още Сенека Млади.

=======

            Хората се смеят, ако им се каже за съществуването на световен заговор. Но как, ако не чрез конспирация са дошли на власт управниците на почти всички държави? Изборите също могат да бъдат конспиративни, когато резултатът им е предварително планиран. "Международното зло" не е вътре в народите, а се движи между тях. Световните кърлежи са "родени в тлен и процъфтяващи в мрака на смъртта". Затова тление и смърт очаква примирилите се с паразитното присъствие. Нека всяко нещо върви по своя път. Нека нещата се разделят!

         "О, вие, Съдници седмина, на раменете си Везните носите. По време на нощта велика на Разплатата, със заповед от вас безсмъртното Око сече главите, отрязва шии, сърца изтръгва, къса, осъдените в езерото Огнено убива." - Египетска "Книга на мъртвите", глава 71

            Съдът неизбежно ще настъпи, тъй като човешкият свят престана да бъде свещен. Свещен е само светът, в който разумът е осъзнал своето Предназначение. В нашия днешен извратен свят на почит е Безполезността. Затова ще има Наказание: "Наказанието, което ще бъде изпратено върху човечеството, ще бъде голяма огнена топка, която се спуска през небето, и която хвърля златисти частици..." - предсказание на Вероника от Бейсайд, щат Ню Йорк, САЩ. Нека дадем думата на още един съвременен пророк - Пако Рабан: "Днес Земята представлява едно съвсем друго лице. Навсякъде почувствах да се разпространява една еднообразна сивота." И също: "Здрачът вече се спуска над тази ера на Рибите, обречена от цикъла на времената." Човекът престана да изпълнява Задачата, заради която бе създаден и Създателят престана да покровителства човека. А някога съвсем не е било така!

"Душата се стреми да се съедини с Божественото в себе си." - Зенд - Авеста

            Според глобалистите, светът след 2001 година ще бъде "само за младите и силните". За индивиди или за народи става дума? Ами какво ще се случи със "старите и слабите", на какво са обречени те? "Словото на Истината, започнало великия си път от Бодх-Гая, отново ще се върне в същите места." - /Николай Рьорих "Шамбала"/ Владетелят на Новото време ще дойде, без да носи никакъв знак върху себе си. Знаците ще са вътре в него. Само съединените с Божествеността ще го разпознаят. Но Владетелят ще е спасение за всички свои поданици. Без него човечеството щеше наистина да е обречено.

 

ùùùùùùù

            Религиите са като ромб. Линиите се допират в основата и върха. Твърденията, засягащи Началото и Края са едни и същи. Многобройни публикации направиха знанието общодостъпно. Защо колобърите проговарят едва сега, ако са знаели преди всички?

            - Нито през Деня, нито през Нощта се откриват Първородените, живеещите в сянка. Те стават видими само при Зазоряване и по Здрач.

            Колобърите чакаха. "Когато едно съзнание усвои някои висши истини в символичен вид, то е подготвено да ги усвои по-после в тяхната истинска форма." - писа Боян Боев. Колобърите знаеха, че съдържанието не бива да се изразходва заради формата. Те чакаха. Посредници трябваше да внасят в света знанията, защото Епохата бе такава, посредническа. Колобърите знаеха, че несъучастието в градивните дела на Системата е фрагмент от битката за нейното разрушаване. Затова те чакаха. Досега. "В съответствие с пророчеството, дошло от манастира Танджейлинг, управляващият Далай Лама е тринадесети и последен. Някои манастири също разпространяват пророчества, че истинното Учение ще напусне Тибет и ще се върне в Бодх-Гая, където е възникнало." - Николай Рьорих, 1928 г. Сега има нов Далай лама - четиринадесетият, но той не е в Лхаса, а значи все едно го няма. Пророчеството се е сбъднало. Сбъдват се едно по едно и останалите пророчества.

Тълпите падат, заместват ги други тълпи!

            Всеки може да бъде научен как да тълкува Старото. Особено, ако то вече се е сбъднало. Колобърът показва как се върши истински трудното - как след като си стигнал до Основата, да започнеш върху нея нов Строеж. Колобърът е възстановител на Хармонията. Той е, който заменя молитвата със Зов, превръща я в разговор. Еднопосочните излияния не са завършена цялост. Трябва да очакваш и да получаваш отговори. Иначе как човек ще знае чия воля следва - на Бога или на движещите се в полумрак черни светлини?

Колобърите са като настъпваща пустиня.

Те пристигат и връщат на хората откраднатите им звезди.

            Белите магове са извършили първата стъпка. Те ще бележат края на Похода. Но без останалите хора да са достигнали състояние на Пробуденост, нищо няма да се извърши. Не бива да се повтаря грешката, когато прастарото название Иуи било превърнато в Иао, и така послужило на юдеите да обявят те своя Яхве. Непоправимо ще е, ако истината отново бъде превърната в изродено истиноподобие. Утрешният човек не пада ничком пред Бога, не трепери от страх пред Него. Утрешният човек знае, че Бог го обича. Същото твърди и нашата Книга на Завета: Поклонът пред Тангра не е като пред господар, а като навеждане пред извор.

            Колобърите знаят. Ще дойдат поколения неродени. Ще има ли какво да им дадат? Колобърите готвят храната за из път на тръгващите. "За всеки стон има възмездие." - казва азерската пословица. Колобърите призовават възмездията, сътворени от милиарди стонове.

]]]]]]]

            А сега нека се върнем в познатия на всички свят. Наблюдавайки човешкото общество, ще забележим особената почит, която то отдава на посредниците: Ето чудесен пример: "една песен на...". Но не се споменава името на поета, съчинил текста, нито името на композитора, съчинил музиката. "Една песен на..." - и всички назовават името на певеца. Колобърът призовава привържениците на забравените религии, почитателите на древната мъдрост: "Елате при нас! Елате, и нека заедно върнем времето, когато на почит беше сътворителството!"

            Търсете, призовавайте, връщайте забравеното, но не бъдете безрезервно доверчиви. Търсете полезното и реално приложимото. Еднаква крайност е да сте изпълнени единствено с вяра или да сте обзети само от съмнения. Винаги нещо знаем и винаги нещо не знаем. Двете качества трябва да бъдат в условие на равнопоставеност. Ще знаете, че сте успели, когато в живота ви зацарува хармония. И християнството не отричайте, и в него е скрито спасително, макар само за част от хората знание. Христос дойде да спаси не човечеството от някакъв въображаем първороден грях. Той бе пратен да спаси евреите от Злото, наречено IHWH. Наистина, днес християнството не е това, което трябваше да бъде. Евреите го юдеизираха, изопачиха, извратиха. Те скриха част от свещените текстове, а с това и истината за свещеното Учение. Но от истината не може да се избяга. Не Христос е виновен, а Неговите извратители и употребители. Ето защо ние не възприемаме християнството като съвременна практика, но не сме и никога не сме били против самия Христос. Нито против истинската неизродена същност на първичното Му учение. Нещо повече - Българите първи разбраха кой е Иисус и Го нарекоха Кан Озри - въплъщение на вечно възкръсващия Озирис. А великият Кан Ювиги Кубрат прие да стане християнин, без да се откаже и от своята тенгрианска вяра. Двете вhри не си противоречаха, не се отричаха взаимно, приемането на едната не бе смърт за другата.

            Но преди цялостния преглед на християнската вяра и нейните пророчества, реших да ви дам за размишление други, на пръв поглед ясни, но всъщност по-трудно разбираеми предсказания:

         Хората ще започнат да се увличат по машините, но с течение на времето ще ги захвърлят като ненужни детски играчки.

         Ислямът ще престане да съществува не повече от 800 години след смъртта на Алберт Велики - т. е. до 2080 г. ислямът ще прекрати своето съществуване.

         Дяволът ще влезе в човека и човекът ще се моли не в Божието име, а в името на Сатаната.

         Светът ще бъде разделен на три огромни държави. Нека Бог им помогне да разрешат споровете помежду си.

Алберт Велики (Albertus Magnus)  /1193 - 1280 г./ - "Оракули"

         Зад зелената религия /исляма/ не стоят добри ангели, поради което тя ще отмре.

         Религията на Слънцето и Огъня през ХХI век ще познае победно шествие. Опора за себе си тя ще намери в северната страна на Хипербореите, където тя ще се яви в съвършено ново качество. Мястото на нейния главен храм - зеления остров Ерин. Ще настъпи време, когато тази вяра ще оцелее само на островите.

         Религията на великата Пустота ще се разпространи из целия Изток. С времето тази религия ще отмре. Нейните останки ще се утвърдят само на един полуостров. Ще има още три религии - будизъм, езичество и религията на великата Змия. Целият Юг ще бъде обхванат от религията на великата Змия. Всяка религия ще поражда своя тип човек.

         Религията на великата Пустота и религията на Слънцето и Огъня в крайна сметка ще породят нова религия, като ще станат за нея баща и майка.

         Краят на ХХ век - над Изток се вижда страшен облак.

         Числеността на човечеството силно ще се намали. Ще изчезнат Франция, Испания, Турция, Скандинавските страни. Тартария няма да изчезне.

         Ще се появят хора с петниста кожа.

         Новите видове животни няма да се подчиняват на човека. Домашните животни ще станат врагове на човека, тъй като добре са изучили неговите нрави и навици.

         Най-злите врагове на човека през ХХI век ще бъдат насекомите. Страшни паяци ще унищожават хората. Скакалци ще изпълнят цялата земя.

         Човечеството ще се раздели на два региона - Черен и Светъл.

         На остров Ерин ще засияе Слънце и оттам ще дойде Спасител. На Земята всичко ще дойдат трима Спасители. Единят от тях ще слезе от планините.

         Вредоносни джуджета ще унищожават хората. Бойте се от тези, на които главата е по-голяма от туловището. От тях се излъчва голям страх.

         Ще има страшни връвчици и вериги. С тяхна помощ хората ще общуват помежду си.

Раньо Неро (Raqno Nero) /Черният Паяк/ - ок. ХIV век

из "Вечната Книга"

         Светът ще се раздели на три лагера. Ще се възвиси Китай. Възгледите на Страната зад седем печата ще покорят Запада.

         В самата тази страна на хипербореите, за която никога никой не е мислил като за страна, в която може да се извърши нещо велико, над унижените и отхвърлените ще засияе Велик Кръст. Това трябва да се случи 500 години след смъртта на Парацелз.

         500 години след смъртта на Парацелз ще надвисне смъртна опасност от Юг. След 2091 година новият Златен век ще бъде прекъснат от нова заплаха.

Парацелз (Paracelsus) /1493 - 1541 г./

            Научете се да усещате Незнайното. След усещането ще се отворят и останалите сетива. Властниците получават силата си от други хора. Вашата сила е вътре във вас. Превърнете се в символ на въплътената Сила.

_______

            Наемничеството, наречено "служба" или "работа" е превърнато в извор на достойнство. Човекът е забравил да бъде собственик и господар. Сътворяването е полезно нещо, но кой ще ползва благата на сътвореното? "Тези, които ни осигуряваха храната се наричаха "свободни граждани". Но това беше шега. Ние от господстващата класа владеехме земята, машините и всичко на света, а тези хора работеха за нас. Ние прибирахме почти цялата храна, която те произвеждаха и им оставяхме съвсем малко, колкото да могат да работят и да произвеждат за нас." Така в своята книга "Алената чума" Джек Лондон изрази цинизма на паразитите.  Заблуда е, че народът избира своите управници. Под светлината на прожекторите не застават дори знаещи, умеещи хора. Тайният заговорнически елит посочва кой и за колко време да бъде поставен на определения му пост. Но воинството на Тангра ще разкрие пред хората тяхната истинска самоличност. Човекът от тълпата се превръща в чигот, състоянието на свобода за него е безусловна необходимост.

"Народи много ще пленявате.

Преди да завладеете телата им,

обсебвайте техните души!

Ако душите им са ви покорни,

телата им не ще да ви убегнат."

из "Тъй рече Чингис хаан"

            Всеки може да изкачи високата скала. Всеки има право да я изкачи. Всеки е дарен по рождение с възможността да го стори. Но да съобщи за гледката, откриваща се от върха е разрешено само на успелия, само на виделия със собствените си очи.  Много зло ще си спестите, ако проявите поне мъничко уважение към вечните Български наставници. Те посочват на всекиго неговия дом. Те връщат на слугата господарското достойнство.

            С чувство на огромна болка, Великият колобър изрече:

         - Извеждаме ви от безличието, а вие всеки път се връщате там. Имена ви даваме, а вие отново се потапяте в безименност. Към спасение ви тласкаме, а вие бягате стремглаво към гибел. Посоката ви сочим, а вие все търчите настрана. Знайте, че още малко ще бъдем сред вас. С края на Епохата свършва и нашето Време. Орисано е да спрем на Прага, откъдето други, посочени от нас следовници ще тръгнат. Съберете разпилените трошици време, запазете ги, хора! За да запази Времето вас. И вие да се запазите във Времето. Да имате причини за усмивка, когато деветимата Увеселители се намръщят в мрачна почуда. Когато старите Писания се изпълнят докрай и дойде ред за нови. Да пребъдете "... докато дойде новият Ден предсказан и сам не стане на прах Озирис, забравил всички и от всички забравен".

            Толкова ли е непостижимо древното празнание, та все от него черпим? Не, разбира се. Но защо е нужно да преоткриваме едно и също нещо десетки пъти? Защо да пилеем онова, което най-малко ни остава - Време? Пък и толкова много бариери са изпречени пред нашия светоглед! Различните религии са различни начини да се говори за Бога, но различните учения сочат като върховен Бог различни степени на Божественост. Необходимото Единство няма да се постигне без изясняване на понятията.

            "Същността често се подменя с форма, която не съдържа дори капчица смисъл." Названията често са дрехи, с които обличаме своето незнание. А един многопластов израз може да притежава множество тълкувания и всички те да са верни.

            "Дао е пусто, но използването му е неизчерпаемо.

            Аз не знам на кого е рожба, но предшества появяването на Бога." - Лао Дзъ "Дао дъ дзин"

         "В началото всичко беше само Съществуване. Съществуване и нищо друго." - Чхандогя - Упанишада VI, 2:1

            В същата книга Брахман /Бог/ е наречен "Този, който беше замислен".

         "Разкая се Господ, че беше направил човека на Земята,

         и огорчи се в сърцето Си." - Битие 6:6

            Къде отидоха Безначалието, Всемогъществото и Непогрешимостта на Твореца? Или религиите разбират под "Бог" нещо друго, различно от онова, което разбираме Ние?

            Писанията са врати, само приличащи на врати, ако не знаеш как се отварят и затварят. Не влизайте през тях, щом не притежавате ключа, оттам без ключ не се излиза, как ще се върнете, ако поискате?

            Окаже ли се, че една личност е погрешна, тя трябва да рухне, за да бъде създадена отново. Каква е разликата между личностите и техните учения?

            Писанията са за човека, да бъдат в негова полза. Религиите твърдят обратното, че хората са за Писанията - да ги следват. Разглеждайте Тенгрианството като напътствие към вечния и единен Живот. Разглеждайте Тенгрианството като учение на Бога, отправено към човека. Разглеждайте Тенгрианството като начин на мислене и умение за живот. Разглеждайте Тенгрианството като указание как де се превърнете в господари и стопани поне в собствения си дом.

            Домът е онази част от планетното пространство, където ти си господар и стопанин. Ето защо казваме, че адептите на космополитизма лъжат, когато ни уверяват, че Земята е наш общ дом. Ние сме деца на Планетата, а не нейни граждани. Хубаво е, ако съзнавате, че сте част от Природата, от Вселената, от Бога. Лошото идва, когато се опитате да превърнете единното Всичко в част от вас. Или поне във ваша частна собственост. "Справедливостта не се осъществява, като се приравнява една личност към друга, а като се утвърждава древния принцип "Всекиму своето!". /Ариес/ Разглеждайте Тенгрианството като учение за справедливото равенство.

            Блажените гледат в мир своите тленни останки, но колко по-хубаво е да вкусите ново битие, да се превърнете в част от съзнателно продължената Вечност, да се преродите в нетленност! Нали е записано, че "когато след кланетата на грешните кръвта ще стане ледена и цялата Земя ще е пак съединена, ще разцъфти и ще дава плодове". Не върху пергамент, не върху одрана животинска кожа, а върху папирус е записано!

            В деня, когато Възкръсващият се завърне, освободената душа получава всички Божествени сили, освен мощта да управлява Вселената. Никой не е сигурен дали ще успее, но поне опитайте да стигнете дотам. Помнете, че дори Космосът не властва над човека, а го обгръща. Вашето телесно съществуване се регулира от самата Мисия и ще продължава, докато Мисията го изисква. Ето как съзнанието може да продължи земния живот.

            "Правителствата се променят, икономиката се колебае, чуждестранните съюзи се изместват - масоните царуват." така представя положението Гари Ка, един от критиците на масонството. Така критикува, че да не остави дори сянка от надежда! Но ние знаем, че в самите юдейски книги е записано предсказание за тяхната гибел.

         "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла." - /Евангелие от Матея 21:42/ "Свободните зидари", масоните вземат по нещо от всяка религия, изграждайки измамната си "единна вяра". Отхвърлено е само Тенгрианството. Всъщност те си признават защо създават всичките тези религии и религийки: "И множеството построени църкви ще станат причина за завист, спорове и ненавист." - "Книга на Мормон", 2 Нефий 26:11. Само че и ние не стоим със скръстени ръце. Един римски ретор ни е оставил свидетелство за времето на Констанций, когато "никой не смеел да наблюдава изгрева и залеза на слънцето. Дори селяните и моряците се въздържали да наблюдават звездите, и тръпнейки, вторачвали очи в земята". Така се наложило християнството - с поставяне на юзда над човешкия дух. Дойде времето да отхвърлим юздата.

^^^^^^^

            И още - името на страшните Билдерберги идва от името на хотел "Билдерберг" в Остенбург, Холандия. Ето защо въпреки всичките им днешни богатства, от същността си на дребни рентиери те не могат да избягат. В мозъците им витае дух на сметкаджийско лихварство. Нима вярвате, че Бог ще им позволи да бъдат господари на освободения свят? Кои са нашите врагове? Това са "недостойните създания, отправящи злобата си към достойните". Нима допускате, че Тангра ще остави сътворения от Него свят вечно да бъде управляван от недостойни? Сега те ви угощават, но знаете ли вие какво може да ви се случи по време на един обяд? Първата си голяма победа ще постигнете, когато престанете да им се доверявате. Именно тогава ще настъпи Есента на нашата Пролет

            Евреите очакват часа си с търпението на чакал пред пещерата на умиращ лъв. Но освен своя Лъв, ние имаме и други свещени Същества. Ето, сега ги събуждаме, насочваме ги срещу чакала. Той няма да им устои.

Над Утрешния свят ще властват децата на Утрото!

            Хората гледат своя триизмерен свят и двуизмерната картина на звездите. Нееднаквото виждане поражда чувство на откъснатост от Космоса. То, виждането е не само един от белезите, но и една от причините за човешката изроденост. Поддалите се на израждане са обречени, макар още да не го съзнават. Става ясен смисълът на старото напътствие: "Човекът ще преодолее изолацията си, когато постигне уединението." "Народът на звездите е близък до народа на хората" - гласи едно вярване на Сиуксите. Добавям: хората са деца на Земята, а не нейни повелители. Когато осъзнаем, че Майката на Света е тук и никога не ни е напускала, а не идва при нас от неземните бездни,  тя ще отправи към звездите своя призоваващ сигнал и оттам при човека ще дойдат неговите истински приятели. А Древността какво ни казва? Египетският Демиург твърди, че е сътворител на Мрака, разположен "като непристъпно препятствие по края на небето". Обяснението не ни е достатъчно. Ние искаме да знаем: добре, препятствие, но срещу кого? Нашата галактика, която наричаме Млечен път е облечена в дебела и здрава енергийна броня. Отново същият въпрос, а е толкова рано за отговор!

zzzzzzz

            Денят беше слънчев и удивително топъл. Привечер се заоблачи. Захладня. Присвятка, чуха се гръмотевици. Заваля. Отначало дъжд, после премина в сняг. Посрещнахме бяла и красива Коледа. Случи се през 1996 година. Всички видяха знамението. Малцина видяха в него знамение. Това е, защото е забравена старата истина, че граница между материално и духовно не съществува. Това е, защото моделираният човек разполага своите действия единствено в пространството, но не и във времето. Насилията и развихрените престъпления, изстъпленията на злобата и ненавистта, завистта и алчността преминават в Отвъдното и там също придобиват власт. Дали до следващата Коледа ще преживеят достатъчно на брой пречистени души, за да бъде и тя бяла?

"Идва времето той да осъзнае своята мощ!"

            Рационализмът вече не е в състояние да предложи нищо добро и полезно. От ден на ден животът става все по-тежък. Малките уморителни изкачвания се редуват със страшни сгромолясвания. Все повече усилия се изискват за поддържането на едно физически поносимо съществуване. Не остава време за личностно усъвършенстване. За душевни наслади вече никой не мечтае. Невежеството, лицемерието, подозрителността и лъжата - те най-напред се отразяват върху качеството на труда и творчеството. Невежеството ражда заслепяваща горделивост. Враговете на човешкия род осъдиха човека на принудителна деградация.

            Питам: щом избраните с вашия глас властници са безсилни да ви помогнат, щом официалната религия и политика търпят непрекъснати провали, то защо не се обърнете към победоносната вяра на предците си? Какво мислите, че ще загубите? За разлика от подтисниците, колобърът иска от вас само едно - да бъдете могъщи и Непобедимостта да следва всичките ви начинания.

            "Плуралистичната държава функционира, за да обслужва интересите на парите, а не на нацията и народа." Самите пари нямат интерес, те са обект, а не субект. Интересът е на тяхните притежатели - лихварите, рушителите на нации и държави, на търгашите, самообявили се за световен елит. Плуралистичната държава съществува, за да обслужва интересите на лихварската върхушка. В наш интерес е, да въстановим онази Държавност, която дедите ни създадоха с меч и Бунчук в ръка!

            Неразбиращите живеят с усещане за ненужност. Нямат никаква представа за собствената си значимост. Техните предводители се държат така, сякаш направо им заявяват: "Ние не служим за нищо. А вие съществувате, за да служите на нас." Но вие, деца на Небесната Вяра сте част от хармонията на Космоса. Подобно отношение не може да не ви подтикне към бунт срещу несправедливия свят. Не бива никой да ви оскърбява безнаказано. И ето, издигате знамената, обличате закрилящите духове и тръгвате...

        Не може да се извърши утвърждаване на личността, без да бъдат отречени уверенията в нейната нищожност.

            Познанието ще стигне до очакващите, дори ако никой от знаещите не го открие. Нещо повече - то ще стигне, дори ако знаещите пречет на неговото откриване. Истината сама ще реши кога да излезе на дневна светлина, мнението на който и да е от преносителите не е от трайно значение. Защото последиците засягат не само човека, не той единствен е отговорен за настъпващите събития, не само той довежда или отстранява промените.

            Бяха казали на боила-колобъра: "Ти си шестнадесетият камък". Имаха предвид храма, където от вградените 16 камъка, един винаги остава невидим. Но дали не бяха изрекли повече, отколкото знаеха? Върху една друга част от земната суша се осъществява ритуал в колибата на горещите камъни: "... на шестнадесетото място, което се намира точно срещу вратата, се извършва свещеното сливане на водата, огъня и въздуха със земята. Там е и кръгът на призраците." Отказвам да тълкувам. Само подсещам.

°°°

            Още за разликите между Тях и Нас. Духовният гуру на Михаил Горбачов бил Шри Чинмои. Окултизмът не просто влияе на политиката, а я ръководи. Така е при скритите господари на света, чието име очакващият екзекуция в затвора Кръстьо Раковски дори не смеел да произнесе. Така е при Тях, защото са от племето на Тъмнината. При Нас Небето посочва Водача, но той е явен, защото над Нас блести Слънчевия Знак!

            Досега уникалността беше Тъмна, разположена във видимото. И тотемите бяха Тъмни. Животински, бездуховни. Отсега неповторимостта ще е единична, а не групова, ще се изгражда върху Огнените извивки на Нишката. Ще я различава само умеещият да вижда неръкотворното. Досега бяхте създавани. Отсега ще се самосъздавате. Вземете от бликащия Огън, хора! Самоизградете се! Всеки по свой собствен образ и подобие. Иначе ще погинете заедно с отиващия си досегашен свят на властваща Тъма.

            Тенгрианино, ти вече си повече от човек, щом си станал брат на всички духове на Огъня. Но нека Силата не те изпълва с надменност. Всеки, дори най-нищожният притежава потенциала на Побратимяването. Свръхчовекът не е мит.

            Древните египтяни записали: "С мисълта за вашето спасение, о, духове безплътни, които в Отвъдното милиони години обитавате, да действувам в този миг ме оставете." Скоро свободата на действие ще бъде отнета от измамниците, позволили си да нарушат договора с могъщите духове, пратеници на Небесната воля. Митра ще спре да ги закриля. Безмилостните стратегии, използвани от властниците на този свят, целящи да поставят цивилизацията под пълната си власт ще бъдат провалени. Всеобщият заговор на скрития елит отначало учуди поробените, после ги уплаши. Няма трайност в учудването и в страха. Предстои избухването на помитащ гняв! Хората ще престанат да се преструват, че не забелязват делата на заговорниците. Тангра ще събере Съкрушителя на световното Зло с шестимата му съратници. В деня на Бунта те ще получат неочаквана помощ. От далечни и близки приятели. От застрашени и от съчувстващи съседи. От забравени, но незабравили братя. Вярвайте в нощта на Премахването, хора! Във вашите уста ще загърмят думи от Силата!

Живеещото във вас ще стане видимо!

            Всеки е зает да наблюдава своята плячка. Извърни лице от онова, което дебнеш, което искаш. Погледни хищника, скрил се в близките храсти. Той дебне теб, той иска теб да получи! Остави за малко своята плячка, човеко! Помисли, че ти също можеш да бъдеш плячка. Само твоята разсъдливост ще те спаси от готвената участ на жертва.

OOOOOOO

            Бунтът на поколенията е програмиран фактор в човешката история. Чрез него застиналата Еволюция напомня за себе си. Изпълнени с обич към Сияещото Небе, хората излизат от вцепенението, за да не изгние тяхната плът. Повелителят на досегашното, злата Змия живее от умъртвяването на слаби и отчаяни, но Разбунтувалият се е пълен със сили и надежда. Приели Име и Форма, съществуванията в човешкия свят се изявяват. Човекът отново изрича:

            "Защото аз съм Бог, подобен на вас, о, Богове!" За пояснение ще си послужа с познатата на всички "Троянска притча". Представянето на древните езически богини, елинските Хера и Атина като вили-пророчици е показателно как дедите ни ги приемали за проявления на Божествеността, за нейни въплътени форми. Дедите ни не отричали неща, които са, и ги има. Те просто изяснявали. Изчиствали понятията. Нека по същия начин постъпим и ние. Но вече с езика на съвременните достижения. Вярвам, че сега разбирате издяланото върху камък: "Хората ще заживеят в мир, когато изправят падналите божества на предците". А също и думите от "Книга на мъртвите", където човекът е представен като растение, комуто предстои цъфтеж. Ние, възвестителите на Тангра не ви заповядаме, даже ни ви ръководим. Ние само изваждаме на показ скритото. Учим ви да преодолявате неяснотите. Не за наша изгода, а за да бъде ясен и слънчев общият ни утрешен ден.

            Човеко, обгради се с хора, притежаващи способности, които на теб липсват. В многообразието на различията ще откриеш еднаквостта. Ти искаш да оцелееш, нали? Тогава запази своята душа. Оцеляване значи запазване на целостта. Не можеш да погубиш най-съществената част от теб и да твърдиш, че си оцелял, че си останал непокътнат. Помогни на разбулващите се магове да те спасят, човеко. Стига си се прекланял пред авторитета на властимащи невежи. Какво значи дипломата на идиота в сравнение с уменията на истински можещия? Спомни си танцуващите чародеи, сложили край на Византийското владичество и довели Асеневци на Българския престол. Преценявай значението на действията по настъпващите резултати.

        Днес вие не можете да се приспособите към света. Но ще настъпи ден, когато светът няма да може да се приспособи към вас. На негово място ще дойде друг свят - вашият! А дотогава се изпълвайте с Могъщество!

            "Без Красотата, изписаните листове хартия ще бъдат отнесени от вихъра на живота като сухи опадали листа, а вопълът на духовния глад както преди ще разтърсва пустинните в своята многолюдност градове." - /Николай Рьорих/ Ние дойдохме да изпълним грозното с красота. Дойдохме да нахраним гладните. Дойдохме да излекуваме болния свят. Да излекуваш някого, често е достатъчно да изтриеш от мозъка му необходимостта да е болен. Не самоцелно, а поради липса на друга възможност искаме от вас да проявите разбиране. В утрешния свят дори днешните науки ще станат полезни едва, след като ги свържем със Знанието. Истината е свещена. Ако се насочите право към нея, тя ви убягва. Ние ви учим как да чертаете кръгове и как да вървите по тях.

            Но насила никого няма да водим при нас. Принципът на доброволността е задължителен за посветителите на Светлината. Обратно - адептите на Тъмното воинство са убедени, че дълг на хората е, да ги следват. По местоположението на Дълга се разпознава посоката на Посвещение.

            Тенгрианинът приема като планетна ценност всеки човек, успял да съхрани своята личностна и народностна идентичност. Ценни са различията, определящи разнообразието на посоките. Уеднаквяването е духовна смърт, водеща до физическо заличаване. В очите на Бога бракът между норвежец и монголка /примерно/ е престъпление. Макар Бог да цени както единя, така и другия. Поотделно! "Те говорят различни езици, имат различни нрави, различни кожи, защото страна от страна и народ от народ Ти отличаваш!" - учели жреците на Атон - Яти. Докато окултните водачи на паразитизма наричат останалите хора "гоими", "добитък". Знайте, че когото последвате, където отидете - такава ще е вашата участ. Не само ние, и други са успели да схванат целия ужас на готвеното ни бъдеще: "... вземането на надмощие на смятането над говора, лишен внезапно от способността си да изразява Съществото. Днес информатизацията на обществото извършва този поврат. Това е победата на робота над естетическата мисъл, заместването на едно общество с човешко лице от безстрастната диктатура на машините..." - Пако Рабан.

            Мъртви сте, ние ви учим как да оживеете. Душите ви са изгаснали, ние ви учим как да ги запалите. Обхванала ви е безнадеждност - ние ви носим надежда. Плаши ви честото споменаване на Огъня? Представяте си пепел и сажди? Чуйте какво казва по въпроса един необразован индианец: "За нас Огънят е просто онова, което дава живот на човека и кара материята да вибрира." Всяко понятие, ако е истинско може да бъде сведено до естествени и разбираеми за всекиго думи. Не се плашете, а вниквайте в същността. Ще заживеете в друга, по-светла и цялостна реалност. Разширеното съзнание разширява не само кръга на отговорностите, но и обсега на приятните изживявания. Пък и не бива да забравяте, че победната битка някога се е нареждала сред най-сладките радости, ценени от нашите предци. Такъв е самият Закон на Живота, вложен в нас. Да живееш на белия свят значи постоянно да се бориш и постоянно да побеждаваш.

            Ако имате могъщи врагове, значи ще откриете и могъщи приятели. Защото някой противостои на вашите противници. Нужно е само да стигнете до него. Или той да стигне до вас. Сега се заговори за някакви странници, посетители, нашественици... А те, или поне повечето от тях са просто наблюдатели. Ние ги познаваме от твърде отдавна. Като доказателство ще повторя какво други са забелязали: "Бе констатирано, че летящите чинии се преместват по прави треактории, които често съвпадат с разположението на археологическите и палеонтологични находки." - /Жак Бержие/Жорж Гале "Мистериите"/ Знаете ли защо е така? Знаете, разбира се, само където още не съзнавате, че знаете: "Групата КАДАТ във Франция е издала книга, съдържаща резултатите от работата на екипа, изследвал каменните алеи в Карнак. Заключението е, че този комплекс представлява нещо от рода на енергийна централа." - /Арнолд Мостович "Ние от Космоса"/ Просветна ли ви нещо в замъглените от пропагандата умове? Ами питали ли сте се някога защо Друидите почитат Духовете на Кръга. Но стига толкова обяснения.

            Чуйте и ще бъдете чути! Вижте и ще бъдете видяни! Приемете и ще бъдете приети! Хванете посоката и продължете пътя. Вие можете да продължите. Можете да се измъкнете от тресавището, да се изплъзнете от лапите на Унищожението. С вас ще бъде новата Сила. Силата на новия народ, създаван от вас. Вашата Сила, следчовешки хора!

            Неразумно е да възпитавате у себе си покорство. Глупаво е да слушате надменни "посветени", да се измъчвате в напразни усилия за вместване в изродените им схеми. Защо непременно трябва всичко да обозначавате с числа? Първо, второ... Кой е на по-високо стъпало - Нютон или Нитче? Вземам примерите напосоки. Кой е по-съвършен - олимпийският шампион или инвалидът - гений Стивън Хокинг? Кой е дал повече на човешката Раса - Авицена или Аристотел? Време е да изхвърлим оценъчната схема за значението на човешката личност. Нужна ни е нова, многоизмерна координатна система. Никой не може да свърши работата, за която си създаден единствено ти. Никой няма да е щастлив на твоето място. И ти няма да си истински щастлив, ако заемаш мястото на някой друг. Нека първо с това започнем.

{{{{{{{

            "Центровете на светлината се разрастнаха в световна мрежа, която целенасочено е свързана телепатично, за да служи като свръхсъзнателна предавателна станция, приемник и база." /Лаведи Лафърти и Бъд Хоуей - масонски пропагандатори/. Ето как действат масонските централи, а нас ни учат да не вярваме на "бабини деветини". Но ние сме реалисти, стремим се да обхванем колкото може по-широк спектър от цялостната Реалност. Пред тях има само един-единствен път, по който те могат да ни стигнат. Ние ще им избягаме по сто отделни пътеки.

Затова Утрото ни принадлежи!

            Всеки човек е една Божествена мисъл. Но колко път има, докато мисълта се превърне в намерение, докато се приведе в действие? Съдържанието се уплътнява бавно, постепенно. Нека не забравяме, че не всяко намерение, нито Божествено, нито човешко завършва с успех. Нима бъдещето не се нуждае от насочващи вестители, нима ще оставим сляпата случайност да решава всичко? Не забравяйте, че общността на световните слуги също не чака, а работи активно.

            Явните лъжи, разпространявани от бандата международни измамници ще бъдат разобличени. По-опасни са полуистините. Да вземем една от тях. Единството между всички живи същества. Звучи възвишено, нали? Тигърът става единен с елена, като го изяжда. Вирусът на СПИН влиза в единение с човека, преобразява го... Единство се постига между себеподобни, но кой ще отдели обединяващия признак? Хората престанаха да различават явлението от неговите прояви. И още един пример: "Китайците на Нова година запалват огньове пред изображението на Хесар хан - Властелина на света." - /Николай Рьорих/ Особено изтънчена манипулация. Намек за бъдещото властване на хазарин над света. Подсъзнателно послание, целящо да подготви към безсъпротивително приемане на Новия световен ред. Но Тенгрианинът е овладял изкуството на Съпротивата! Ние пробуждаме "инстинкта за познание на невидимите светове". Враговете няма да ни устоят!

            Животът е Единство! Животът беше Единство. Животът трябва, но вече не е Единство. Иде Нов свят, но не този, който се опитват да доведат противочовешките заговорници. И Нова Раса иде, но не тази, която те се стремят да създадат изкуствено. Новото настъпва по Божествено, а не по човешко повеление. Човекът може само да пречи или да помага. Затова не сравнявайте воините на Тангра с групата смъртни, самообявили се за богове. Колобърите също говорят за Нова Раса, но да ги обвините в опити за нейното сътворяване, е все едно да обявите градинаря за Творец на отглежданите от него растения. Външните прилики са многобройни, но във вътрешното съдържание навсякъде ще откриете разлики.

"Да бъде волята Ти!"

 - Египетска "Книга на мъртвите", глава 71

            Сложен е "зидарският" ритуал, но е изчерпан откъм вътрешно съдържание. Безсилен е пред простите наглед, но изпълнени с вяра и тайно знание движения.

            Великият колобър направи извършителен жест с дясната ръка, а лявата притисна до сърцето. Обясни на събраните как да извършат неизвършваното, как да вкусят невкусеното. Припомни им за последен път, че не бива да почиват, защото и Тангра никога не взема ден за почивка. Цялата подготовка на боилите не бе завършена, но те тръгнаха...

            В какво се състои дейността на Огнените братя? Тя е разнообразна като самия Живот. По какво се различават Огнените братя от останалите хора? По това, че всеки от тях е достигнал до разбирането каква е неговата работа и я извършва.

            Друг го е рекъл по друг начин: "Знанието е вече вътре в нас, още когато издаваме първия си вик на този свят. Трябва само да се пробудим, да си припомним всичко, което училището, обществото или модерните времена са ни накарали да забравим." /Гекала/ Защото т. нар. "модерен свят" не е наш свят, неговите кукловоди не ни смятат за хора като тях, а за добитък, за тор или за насекоми. Според случая. Но Ние, които знаем, решаваме иначе...

            Постигането дори на нищожен успех, дори незначително подобрение на ситуацията подтиква колебливите към присъединяване. Кошмарът е навлязъл прекалено дълбоко в живота ни, всеобхватен е, но не е всесилен. Могъщ е Звярът, но бъдем ли заедно, всички рамо до рамо в битката срещу него, Триумфа също ще посрещнем заедно. Ако ли не - очаква ни поединична смърт.

            Един и същ метод може да бъде насилие или противонасилие. Принуда или противопринуда. Отнемане или въздаване. Зависи от посоката, в която се прилага. Зависи от целите, които се поставят. Зависи от резултатите, които се постигат. Затова ние винаги ще сме различни от тях, макар действията ни често да си приличат. Въпрос на достойно противодействие.

         "Иисус им каза: нима не сте чели никога в Писанията:

         "камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла:

         това е от Господа и е дивно в очите ни"?

         Затова казвам ви, че Царството Божие ще се вземе от вас

         и ще се даде на народ, който принася плодовете ми;

         и който падне върху тоя камък ще се разбие;

         а върху когото падне, ще го смаже." - Евангеллие от Матея 21:42-44

            Тайното световно правителство подготвя единна световна религия. Взема по нещичко от всички култове, от всички вери. Единствено до нашата Небесна Вяра не може да се добере. Нещо повече - тъмните адепти като от огън бягат, щом се докоснат до Тенгрианството. Именно тук е най слабото им място и те го съзнават.

            Врагът държи да бъде изпълнена точната схема. Правилно, така трябва да е. Пълният Кръг на Знанието обхваща всички. Но Кръгът е немислим без свързване на прекъснатата Българска нишка. Знаят ли те какъв механизъм ще се задвижи след поставянето на последния Възел? Известени ли са за неизбежната експлозия? И как ще научат къде се събират колобърите, за да ги сразят, щом още гадаят кои са те? Без нашите знания глобалната езотерика е безполезна в своята незавършеност, но Врагът никога няма да получи нито Книгата на Завета, нито тайната на свещената Седмолъчица, нито някоя от другите ни светини. Та те дори не са наясно за всичките овладяни от нас методи. Затова в търсенията си се натъкват на толкова загадки. Да вземем една от тях - способността ни да пътуваме във времето:

      "Няма да забравя колко се изумих при разкопките на един курган /надгробна могила - б. а./, датиран не по-късно от Х век по установените характеристики, а намерих в ръцете на скелета монета от ХIV век." - /Николай Рьорих/ Ето докосването до НЕХРОНОЛОГИЧНАТА ИСТОРИЯ - "Няма значение кога се е случило. Важно е какво се е случило".

            И докато те още се лутат, вие хванете посоката. Догмата, формулираният закон е моментална снимка на живота. Всичко се движи, изменя се постоянно. По-бавно или по-бързо. Една написана истина утре може още да я има, но може да се е променила или въобще да я няма. Първичната Наука се състои в улавяне на Движението. В направляването му. Много подбрани воини загинаха, много се отказаха. Дали силата на оставащите ще стигне, за да бъде задвижено мечтаното? Ще разберат ли дремещите в безпаметна леност колко е важно да се помогне?

            Днес най-вредната мисъл е: "Където всички, там и аз". Маговете лекуват човеци, а не човечество. В противен случай може да се окаже, че са спасили собствения си палач. Не питайте "кой е той, какъв е?". Питайте каква работа може да свърши.

Бъдете нужни на Утрото, иначе защо ще го срещате? Който не седне в спасителната лодка, а остане на потъващия кораб, нека се сърди на себе си.

            "Всички народи, които живеят в неправда ще бъдат изродени. Това е закон." /Петър Дънов/ Качествата на индивида се менят в зависимост от неговите постъпки. А от изгнило дърво тояга не става. Видиотените полухора изчерпаха Милосърдието! На негово място пристигна Справедливостта!

            "Ние призоваваме, защото сме длъжни да призоваваме. Самите ние нито се надяваме, нито се съмняваме." - /Юлиус Евола/

            Синовете на Отключеното Небе отначало само засилват своето влияние в света. После изтласкват в Небитието онова, което е извън тях. Неутрални няма!

Нито с похвала, нито с презрение приемайте думите!

        И се пазете да не ви влезе камъче в обувката, когато предстои да чуете най-важното. Защото съкровените знания се разказват вървейки.

            Човешката душа е сравнима с орел. Колкото и разкошна да е клетката, тъгата по отнетите небеса остава. Не изчезва, а се засилва все повече. Ето защо колобърът не заповядва: "Покорявай ми се!", а изрича: "Радвай се и скърби! Желай и се отвращавай! Разнежвай се и се гневи! Плачи и се смей! Вместо да изкореняваш своите чувства, вместо да ги подтискаш и задушаваш, помисли защо Бог е вложил един цял емоционален свят в човешката душа. Стигни до разбирането и ще бъдеш свободен." Така поучават заминаващите си древни магове. Дали съществуването ви няма да се промени към по-добро, ако ги послушате? Когато сте изпробвали всичко и нищо друго не ви остава - опитайте.

            "Скрити в подкожието на хълма, те чакат без да се уморят. Времето минава покрай тях, не успява да ги докосне." Но времето свърши, иде друго време. Кой ще замени незаменимите, кой знае как да ги замени, ако те не са му казали или ако той не ги е чул?

            "Ние не убиваме току-така!" - кротко рече Шимон Перес. "Ливански жени и деца" - добавям. Защото именно те бяха жертви на израелското нападение, за което говореше Перес. Избиването на младенци е стара еврейска традиция. Но извисеният Българин е бранител на неродените.

Смъртта ще бъде сразена от Живот!

            Кажете ми - пленявал ли е някой някога Двурого знаме? Ето, сега пред вас стоят Знаменосците! От много народи взеха могъщество те. Дават ви го и остават тук, при своя род, при своето племе, при своите мъртви, от които са родени. Хилядолетия даваха маговете. Безмълвно, без да чакат отплата, нито признание. Раздадоха всичко, цялото си могъщество, затова остават. Пък и кой, освен тях може да препречи пътя на отреченото минало, да попречи то да нахлуе в Бъдното? Вечните Бранители остават тук. А на вас, устремените, вървящите напред и нагоре желаят щастие, обричат ви на радост, завещават ви весел танц.

Бъдете, бъдете, бъдете, господари на Утрешния свят!

писа Елтимир боила колобър

6758 веръ естемъ 25