indeximage

Гробища


ГРОБИЩА

Колко много господари!
Колко много Богове!
Колко много звания и прозвища!
Все за власт над хора и над богове.
А забравяме, че има
гробища.

Иван Коев
Януари 2003 г.