indeximage

Известия на "Българска Орда"


БЪЛГАРСКАТА ОРДА СЛЕДВА ПЪТЯ НАЧЕРТАНЪ ОТЪ ПРАДЕДИТЕ И ПРОДЪЛЖАВА ТЯХНОТО ДЕЛО.

Българската орда служи на България. Всеки член и воинъ на Ордата се уповава само на България: на духа на своите прадеди, на своите кръвни братя и на себе си. Българската Орда следва само един пътъ: ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ, очертан съ кръвъ отъ великите български ханове, отъ незапомнени времена. Всеки друг път е безпътица и води къмъ неизбежна, макар и може би бавна смъртъ.
Ордата счита, че не дава нищо ново - тя само продължава вековечното дело на нашите прадеди. Ние откопахме едно неоценимо съкровище и ще го пазимъ съ всичките си сили; ние намерхме непокътнато неизчерпаемо наследство на нашите прадеди - мирогледа на Мо-Туна, на Атила, заветите на Испериха, на Крума, великите стремежи на Симеона, упоритостта на Самуила, коравосъта на Калояна..... Ние разровихме клеветите и фалшификациите, които затрупаха българското минало, изринахме съ лопата нахвърлената отъ свои и чужди сметъ, предъ насъ се очерта, каменливъ и стръменъ и победоносенъ, пътя на България - съ неизменната, още отъ времето на Мо-Туна, посока на дълга и вечните български народности и държавнотворни стремежи.
На всички пораженци, маловерци, врагове или родоотстъпници - Българската Орда противопоставя великите добродетели и несломимата войнишка доблестъ на старите българи. Някогашният скъп и вечен български мироглед е ядката на сегашния. Ордата отрича всеки друг мироглед, защото той би билъ нещо суетно и безпомощно, кърлеж или подражание на чужди, главно западноевропейски разбирания, които днес се рушат пред очите ни по такъвъ жалък начинъ.
Българската Орда слуша само гласа на чистата българска кръв и е решително против всички ония - свои или чужди - които се мъчат да подкопаватъ българската сила и да размекнат бойния дух на българина. Ордата знае че българинътъ никога не греши, когато следва заветите на свойте прадеди, т.е: когато слуша себе си, когато действа по български. Напротивъ, той винаги е губилъ, когато се е мъчил да хитрува и да се приспособява.
- Българската Орда знае много добре, че орелътъ е орелъ, лъвът - лъвъ и лисицата лисица. Не въ укриването, а въ острия поглед е силата на орела; не на хитростта, а на себе си разчита лъвътъ - горко му, ако се надява да победи съ оръжието на лисицата. Така и българинът винаги е губил, когато е вярвал другиму или е разчитал на чужда помощ, а е вървял неудържимо напредъ, когато е следвалъ пътя на своите прадеди.
Българска Орда работи преди всичко за събуждането и утвърждаването на великия дух на старите българи. За Заздравяване на българската държава, за уголемяване на българската сила, за извоюване на ново величие, могъщество и господство на България. Ордата разчита , преди всичко, на вековния български боен опит, на здравата българска кръвъ и на вкоренените въ народната душа български добродетели.

Известия на Българска Орда - 1940 год.