indeximage

Истина и Свобода


Истина и Свобода

            Истината ще ни направи свободни - бе писано в Евангелието. А кой ще освободи Нея? И къде е Тя?

            Истината започва там, където свършва Лъжата. Лъжата е ограничител, поробител, подтисник на Истината. Изтласкайки Лъжата от заеманата територия, ние освобождаваме Истината. Вие я освобождавате! Вие, пробудените!

А как ще разпознаете кое е Истина?

            Истината първо докосва сърцето. Ако това не се случи, то или истината не е Истина или сърцето е престанало да бъде Сърце.

            Истината е дълг и повеля. Задължение, поето от човека пред Бога, пред Отключеното Небе. Тя понякога е болезнена като раждането. Но и без двете не можем.

            В Истината е скрита тайната на нашата непобедимост. Извръщаме лица от истиноподобието, отказваме да се подчиняваме на измамата, опълчваме се срещу заблудата.

         И знаем, че никоя измежду родените на Земята власти няма да ни устои!

1998 година