indeximage

Топоними и хидроними, свързани с етнонимa «булгар»


Топоними и хидроними, свързани с етнонимa «булгар»


Географски названия, свързани с етнонимът «болгар» се срещат в целия свят. Това говори, че българите (болгари, балгари) са най-древния народ, който се е разселил по целия свят. Много народи отдавна не се осъзнават като българи, но названията «българ» до сега се срещат по техните земи. Съдейки по топонимите и хидронимите «българ», нашият народ е възникнал преди 30-40 хиляди години на африканския континент. В централна и северна Африка етнонимът «българ» се среща навсякъде. Практически без изменения географското название «българ» се среща от Сомалия до Нигер.

КЕНИЯ (KENYA) 1. Бугар (Bugar) – Spot feature (координати: 45′00″ СШ; 35°30′00″ ИД). На картата на Блей град Българ на Волга е посочен под името Бъгар (Bugar). Бугар – така се наричат македонските, балканските българи. 2. Бугар (Bugar Sub Lokation) – Административен регион (координати: 45′00″ СШ; 35°30′00″ ИД)

НИГЕР (NIGER) 3. Балгари – населено място (координати: 12°44′00″ СШ; 3°54′00″ ИД)

НИГЕРИЯ (NIGERIA) 4. Балгаре – населено място (координати: 8°53′00″ СШ; 12°04′00″ ИД) 5. Балгаре – населено място (координаты: 8°58′00″ СШ; 12°12′00″ ИД) 6. Балкари – населено място (координати: 10°01′00″ СШ; 12°29′00″ ИД)

СОМАЛИ (SOMALIA) 7. Булгар – воден обект (координати: 10°23′00″ СШ; 44°25′00″ ИД). 8. Булгар – град на брега на Аденския залив (координати: 10°23′02″ СШ; 44°25′12″ ИД) 9. Булгар – географски обект (координати: 10°15′27″ СШ; 44°25′24″ ИД)

СУДАН (SUDAN) 10. Булгар – населено място (координати: 15°26′00″ СШ; 26°25′00″ ИД) 11. Пулгар – воден обект (координати: 8°09′00″ СШ; 30°04′00″ ИД) ЧАД (CSAD) 12. Богар (Bogar) – воден обект (координати: 17°57′00″ СШ; 22°28′00″ ИД). До скоро Северна Африка е носила название Барбария (от България, Болгария). Българите се разселили по цяла Европа и Азия преди около 20-30 хиляди години, като дали подтик към развитието на много цивилизации и народи. В древността многие народи «смегчавали» произношението на буквата «б» и «г» в етнонимът «булгар», то есть произносили пулгар, булкар, булхар или пулкар. До сега земята пази названия «булгар» в Западна и Централна Европа:

АВСТРИЯ (AUSTRIA) 13. Барънтай (Земя на Знатните Българи) – българското название на Австрия (барън – знатен българин). От това название произлиза доскорошното название на част от Австрия – Каринтия (българското «б» в местното наречие се променило в «к»). 14. Пулгарн (Булгарн) – българская крепост на левия брягг на Дунав, над гр. Линц, която охранявала преминаването през Дунав. Влизала в българския военен окръг Руа-Буляр, която била подчинена на чичото на Атила Раджил (кратката форма на това българско име е Руа). В наречията среднодунавските племена българское «б» се превръщало в «п». 15. Руа-Буляр – град на българите на десния бряг на Дунав, точно под град Линц, резиденция на Раджил, чичо на Атила. По-късно – гр. Рафелштетен. 16. Бина Булгар – средневековна българска крепост на р. Дунав (по-късно – гр. Виена)

АЛБАНИЯ (CYPRUS) 17. Булгари – село при сливането на реките Мати и Фани 18. Булгари – село около гр. Дурес (в VII век все още съществувало) 19. Булгарец – село над гр. Корча 20. Булгери – село в Северна Албания 21. Тана Булгаритъ – село в северна Албания 22. Булгериопол (Пулхериопол) – до град Берат.

БЕЛГИЯ (BELGIUM) 23. Бельгия – от името на плементо «Белги», което означава «българи»

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (BOSNIA AND HERZEGOVINA) 24. Бугар (Bugar) – Населено място (координати: 44°56′33″ СШ; 15°46′08″ ИД). На картата на Блей град Булгар на Волга е указан под името Бугар (Bugar). Бугар – така се наричат македонските българи.

БЪЛГАРИЯ (BULGARIA) 25. Българово (Balgarovo) – населено място (координати: 42°37′00″ СШ; 27°18′00″ ИД) 26. Българи (Balgari) – населено място (координати: 42°06′00″ СШ; 27°44′00″ ИД) 27. Чоба Българ – населено място (координати: 42°19′00″ СШ; 25°06′00″ ИД) 28. Българ Косуй – населено място (координати: 44°03′00″ СШ; 26°43′00″ ИД) 29. Български Алагюн – до село Богданово 30. Българене – село на 10 км от гр. Левски 31. Българене – село на 10 км южно от гр. Ловеч 32. Голямо Българени (Велики Българи) – махала в Дряново 33. Малко Българени (Малки Българи) – махала във Върбаново 34. Българи – село близо до гр. Царево (бивш Мичурин) 35. Българица – село в Горна Мелна 36. Българица – село в Трунско 37. Бъларич – село на 9 км юго-западно от Сандански 38. Българиево – село западно от Благоевград 39. Българино – квартал в град Рила 40. Бургас – (от «бургас» - форма на етнонима «българ») – населено място и пристанище на Черно море (координати: 42°30′00″ СШ; 27°28′00″ ИД) 41. Бургас (Baale Burgas) – населено място (координати: 41°28′00″ СШ; 25°40′00″ ИД) 42. Бургас (Ziir Burgas) – населено място (координати: 41°28′00″ СШ; 25°40′00″ ИД) 43. Бургас (Burgas) – Hypsographic (координаты: 42°29′00″ СШ; 27°29′00″ ИД) 44. Бургас (Burgas) – Административен регион (координати: 42°36′00″ СШ; 27°18′00″ ИД) 45. Бургас (Burgas) – Административен регион (координати: 42°30′00″ СШ; 27°28′00″ ИД) 46. Бургас (Gulf of Burgas) – воден обект (координати: 42°30′00″ СШ; 27°33′00″ ИД) 47. Бургас (Burgas Zapad) – Spot feature (координати: 42°31′00″ СШ; 27°27′00″ ИД) 48. Българские степи – название на южните степи в съвременна Румъния, Молдова и Украйна.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (UNITED KINGDOM) 49. Бургар (Burgar Rost) – воден обект (координати: 59°08′00″ СШ; 3°08′00″ ЗД ) 50. Пул – град в южна Англия (от старокелтски «пул», «бул» или «бол» - «булгар») 51. Блекпул – в западна Средна Англия, името означава «Западен или Черен Българин» 52. Болтън – град източно от Блекпул 53. Вулер (от Буляр) – в Североизточна Англия 54. Ливърпул – град и пристанище в западна Англии

(BRITISH VIRGIN ISLANDS) 55. Богард (Tom Bogard Bay) – воден обект (координати: 18°27′00″ СШ; 64°32′00″ ЗД). Отдаденият историк Татищев нарича град Булгар на Волга - град Боогард (Боагард).

УНГАРИЯ (HUNGARY) 56. Болгар-телеп – населено място (координати: 47°37′00″ СШ; 19°12′00″ ИД) 57. Болгар-кертитаня – населено място (координати: 47°07′00″ СШ; 18°22′00″ ИД) 58. Болгар-керт – населено място (координати: 47°07′00″ СШ; 18°22′00″ ИД) 59. Болгар-керт – населено място (координати: 46°46′00″ СШ; 17°15′00″ ИД) 60. Богард (Bogard) – географски обект (координати: 46°48′00″ СШ; 18°25′00″ ИД). 61. Полгар – населено място (координати: 47°52′00″ СШ; 21°07′00″ ИД) 62. Полгар – населено място (координати: 47°12′00″ СШ; 17°01′00″ ИД) 63. Полгар-халом – населено място (координати: 47°05′00″ СШ; 20°20′00″ ИД) 64. Полгар-хед – населено място (координати: 47°12′00″ СШ; 17°01′00″ ИД) 65. Полгар-пуста – населено място (координати: 46°08′00″ СШ; 18°07′00″ ИД) 66. Полгар-таня – населено място (координати: 47°19′00″ СШ; 17°49′00″ ИД) 67. Полгар-таня – населено място (координати: 47°16′00″ СШ; 20°34′00″ ИД) 68. Полгарди-текереш – населено място (координати: 47°01′00″ СШ; 18°19′00″ ИД) 69. Полгарди – населено място (координати: 47°03′00″ СШ; 18°18′00″ ИД) 70. Полгарди – населено място (координати: 46°29′00″ СШ; 19°15′00″ ИД) 71. Полгар-халом – населено място (координати: 47°05′00″ СШ; 20°20′00″ ИД) 72. Полгарди Ипартелепек – населено място (координати: 47°05′00″ СШ; 18°19′00″ ИД) 73. Полгарди Селек – населено място (координати: 46°28′00″ СШ; 19°14′00″ ИД) 74. Полгарди Вашуталомаш – гара (координати: 47°52′00″ СШ; 21°08′00″ ИД) 75. Полгарди Вашуталомаш – гара (координати: 47°04′00″ СШ; 18°17′00″ ИД) 76. Полгарди Текерешпуста Вашутимегаллохей – гара (координати: 47°02′00″ СШ; 18°19′00″ ИД) 77. Удж-Булгар – българскоеназвание на Ужград 78. Мукаш-Булгар – булгарско название на Мукачево 79. Алма Булгар – българска средновековна крепост на пути от Ужград към Токай. Унищожена в 1241 г .от татаро-монголите. 80. Маджи Булгар – българска средновековна крепост на пути от Ужград към Токай, на югозапад от Алма Булгара. Унищожена в 1241 г . от татаро-монголите. 81. Сина Булгар – българска средновековна крепост на северо-запад от Токай. Унищожена в 1241 г . от татаро-монголите. 82. Буляр Маджар – българска средновековна крепост на пътяот Егера към Будапеща. Унищожена в 1241 г . от татаро-монголите. 83. Сары Булгар – българска средновековна крепост на р.Тиса, прикриваща град Солнок и преминаването през Тиса. Унищожена в 1241 г . от татаро-монголите. 84. Урта Булгар – българска средновековна крепост на путя от Будапеща до Солнок. Унищожена в 1241 г . от татаро-монголите. 85. Кара Булгар – българска средновековна крепост. До гр. Шопрон. Била е резиденция на Шамбата (VII в.) 86. Бийсу Булгар – българска средновековна крепост на юг от Урта Булгара. Унищожена в 1241 г . от татаро-монголите. През X в. Е била резиденция на Арбата (Арпад). 87. Матур Булгар – българска средновековна крепост между Дунав и Тиса, южно от Бийсу Булгара. Унищожена в 1241 г . от татаро-монголите. 88. Трек Булгар – българска средновековна крепост на пътя от Туркев към Дебрецен. Унищожена в 1241 г . от татаро-монголите. 89. Бугар-Булгар – българска средновековна крепост на пътя от Сина Булгара в Егер. Унищожена в 1241 г . от татаро-монголите. 90. Мала Бурга – улица и квартал в гр. Кечкемете 91. Голяма Бурга – улица и квартал в гр. Кечкемете

ГЕРМАНИЯ (GERMANY) 92. Булкер Хук – географски обект (координати: 54°27′00″ СШ; 10°12′00″ ИД) 93. Пулгар – населено място (координати: 51°11′00″ СШ; 12°21′00″ ИД) 94. Белгер Копф – географски обект (координати: 51°15′00″ СШ; 9°38′00″ ИД) 95. Билгер – географски обект (координати: 47°54′00″ СШ; 10°03′00″ ИД) 96. Улу Булгарчин – български град в Германия, който през 410-ва г. Попаднал под властта на Туки-Атила (Атила) и станал център на Улу-Булгарчинсият окръг. По заповед на булгаският император Карадан (412-420 г.) бил преименуван в Менкент, което означавало, както и «Българчин» - «Български град». (Думата «мен» или «мин» на български означавало «българ», а думата «кент» и «чин» - «град»). По-късно – град Мюнхен. 97. Булгарчин или Бургарчин – българска крепост в Германия V в., влизаща в в подчиненият на Атила Улу-Булгарчински окръг. По-късно – Бургхаузен. 98. Бавария – название на Южна Германия, произхожда от пра-южногерманската форма на произношение на етнонима «булгар» - «багвар» или «байгер» 99. Алъп Бурджан (Алъпска или Алпийска България) – българское название на Швейцария, Източната част на Франция и Швабия. 100. Рънджа-Булгар – българска крепост в Германия от V в., подчинена на Атила, център на българския окръг Рънджа-Булгар. е – гр. Манхайм
ГРЕЦИЯ (GREECE) 101. Булгари – село край река Бистрица 102. Булгарец – село край река Бистрица 103. Булгарени – село на 5 км юго-западно от Воден 104. Булгарени – склон на планината Чакирка, на 12 км юго-западно от Воден 105. Вулгарини – село на 30 км югоизточно от Лариса (в гръцкият говор думата «булгар» често била произнасяна като «вулгар») 106. Блаца Булгарско – село в Костурска област 107. Вулгар – планина с височина 1120 м на хребета на олимп 108. Булгар – местност на 24 км югоизточно от Апоними 109. Булгари – село на Халкидическият полуостров (по документи 1333 г.) 110. Вулгарис – река в Фесалия(Тесалия), северо-западно от Еласон (по-късно Сарандопорис) 111. Булгара – планина около Трикала 112. Болгара – село във Фесалия, североизточно от Катерини 113. Болгарели – село край градАрта 114. Болгариево – село на 15 км северозападно от Салоники 115. Бугариево – село край град Сере (Сяр) (споменато през 1309 г . в грамота от ромейския император Андроник II) 116. Лимне Тоу Булгаре – местност в област Акарнания 117. Бургарико – село в Янинска област 118. Булгаркьой – село край Димотишко 119. Булгаро – град на остров Тасос 120. Булгаро – село на остров Крит, на югоизток от Кастелион 121. Булгарташ – българско название на остров Тасос (от «Таш» - «Остров»)

ИРЛАНДИЯ (IRELAND) 122. Балтимор – град в южна Ирландия (от «бол» или «бал» - «булгар») 123. Баллина - град в северна Ирландия (от «бал» - «булгар») 124. Баллинроо – град на юг от Баллина. 125. Баллинасло – град на юг от Баллинроо

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ (по-късно в състава на Великобритания) 126. Балликасл – град в северна Северна Ирландия (от «бал» - «булгар») 127. Баллимина – град в централна Северна Ирландия (от «Бал Имен» - «Български Дъб») 128. Бангор – град в източна Северна Ирландия (от «Балгор» - «Булгар»).

ИСПАНИЯ (SPAIN) 129. Бургас (Burgas) – населено място (координати: 43°20′00″ СШ; 7°47′00″ ЗД) 130. Бургас (Burgos) (една от формите на етнонима «булгар») – българско название на бившата столица на Испания, гр. Бургос (Северна Испания) (координати: 42°21′00″ СШ; 3°42′00″ ЗД) 131. Бургос (Burgos) (една от формите на етнонима «булгар») – Административен регион (координати: 42°20′00″ СШ; 3°40′00″ ЗД) 132. Бургос (Pescadas de Burgos) – населено място (координати: 42°46′00″ СШ; 3°37′00″ ЗД) 133. Бургос (Saldana de Burgos) – населено място (координати: 42°15′00″ СШ; 3°41′00″ ЗД) 134. Бургос (San Mames de Burgos) – населено място (координати: 42°20′00″ СШ; 3°47′00″ ЗД) 135. Бургос (Villabilla de Burgos) – населено място (координати: 42°21′00″ СШ; 3°47′00″ ЗД) 136. Бургос (Villafria de Burgos) – населено място (координати: 42°22′00″ СШ; 3°37′00″ ЗД) 137. Бургос (Mansilla de Burgos) – населено място (координати: 42°27′00″ СШ; 3°47′00″ ЗД) 138. Бургос (El Burgos de Ebro) – населено място (координати: 41°34′00″ СШ; °44′00″ ЗД) 139. Бургос (Carcedo de Burgos) – населено място (координати: 42°17′00″ СШ; 3°37′00″ ЗД) 140. Пулгар (Venta del Pulgar) – населено място (координати: 37°10′00″ СШ; 4°05′00″ ЗД) 141. Булгар-ус – булгарско название на река Хукар 142. Яшел Булгар – българско название на Алхемеси (южно от Валенсия). 143. Малгарак – българско название на град. Малага (южноиспанско пристанище).

ИСЛАНДИЯ (ICELAND) 144. Боргар (Borgar Fiord) – воден обект (координати: 65°33′00″ СШ; 13°47′00″ ЗД) 145. Боргар (Borgar Fiord) – воден обект (координати: 64°32′00″ СШ; 21°54′00″ ЗД) 146. Боргар (Borgar Fiord) – воден обект (координати: 65°46′00″ СШ; 23°15′00″ ЗД) 147. Боргар (Borgar Fiord) – воден обект (координати: 65°33′00″ СШ; 13°47′00″ ЗД) 148. Боргар (Borgar Fiord) – воден обект (координати: 64°32′00″ СШ; 21°54′00″ ЗД) 149. Бярнар-фиорд (№ 85) – «бярн» или «бярм» при скандинавците значи «булгар» 150. Боргарнес – град в западна Исландия 151. Боргарнес (от «Бургар-Инеш» - Българска река) – река в западна Исландия 152. Бугар (Bugar) – географски обект (координати: 66°18′00″ СШ; 14°56′00″ ЗД). 153. Бугар (Bugar) – географски обект (координати: 66°14′00″ СШ; 15°03′00″ ЗД) 154. Бугар (Bugar) – Locality or area (координати: 66°05′00″ СШ; 16°18′00″ ЗД) 155. Бугар (Bugar) – Locality or area (координати: 64°53′00″ СШ; 14°39′00″ ЗД) 156. Бугар (Bugar) – воден обект (координати: 64°03′00″ СШ; 18°08′00″ ЗД)

ИТАЛИЯ (ITALIA) 157. Булгари – българско средневековно село край Булунгар (Болоня) 158. Булунгар (източнобългарска форма на етнонима «булгар») – българско название на град Болоня 159. Буляркен («Град Буляр» - т. е. «Град Булгар») – българско название на град Флоренция. 160. Булгарай – българско средневековно село близо до Флоренция 161. Булгарил – българско средневековно село близо до Бъръна (Верона) 162. Ляки Булгар – българско средневековно село край Рамая (Раввена) 163. Ямле Булгар – българско средневековно село близо до Равена 164. Бани Булгар – българско средневековно село близо до Турун-Убъ (Торино) 165. Нар Булгар – българско средневековно село близо до Торино 166. Карин Булгар – българско средневековно село близо до Торино 167. Сармади Булгар – българско средневековно село близо до Май-Алан (Милано) 168. Мола Булгар – българско средневековно село близо до Милано 169. Съръ Булгар – българско средневековно село близо до Милано 170. Мън Булгар – българско средневековно село близо до Миланоа 171. Сюкарай Булгар – готско село край Равена 172. Худ Булгар – готско село край Милано (худ-гот) 173. Булгариай – викариат в Чезена 174. Булгария – високи планини в област Неапол 175. Булгария – графство в Миланска област 176. Булгаро – село и община в Ломбардия, близо до гр. Комо 177. Булгаре – село и община в Ломбардия, близо до гр. Бергамо 178. Булгери – област в Тоскана. 179. Булхеро – част от община Ардолае С. Мариино в Ломбардия, край гр. Кремона 180. Болхери (дела Герардеска) село в Тоскана, край Пиза 181. Костелло де Болгери – село в Тоскана (по документи 1158 г .) 182. Болгаро – част от община Карманьола в Пемонте 183. Болгаро Торинезе – община в Пемонте 184. Булхерия – част от община Чезена в Емилия (провинция Форли) 185. Булхерия или Булгерия – част от община Нарни в Умбрия 186. Булгария – община в Умбрия 187. Болгарелло – община в Ломбардия (провинция Комо). В Италия има и много други общини и села с название «Булгар», но е невъзможно да бъдат изчислени: По данни на «Нариман Тарихи», в средните векове в Италия е имало около 300 българскиъ поселища. Много от стотиците готски селища също носили името «булгар». В тях днес , в XXI в., живеят 3 милиона италинци с български происход, носещи фамилии «Булгари» във формите: Булгарус, Булгаринус, Булгарини, Булгари, Булгарио, Булгарелли и т. н.

ЛАТВИЯ (LATVIA) 188. Булгар-Исад (Българско Пристанище) – българската търговия е фактор в долното течение на река Даугава.По-късно – град Рига 189. Валка – град в северна Латвия (от староестонското «Вал» - «Булгар») 190. Валмиера – град на река Гауя (от староестонскогт «Вал» - «Булгар»)

ЛИТВА (LITHUANIA) 191. Паланга – пристанище и курорт в северо-западна Литва (от старолитовското «Палан» - «България) 192. Вилкий – град на 40 км западно от Каунас. «Вил» на старолитовски означавало «булгар» 193. Вилнюс (б. Вилно) – столицата на Литва. Разположена на реке Вил Инеш (Българска Река) 194. Вил Инеш (Българска Река) – река в Литва. По-късно – Вилия.

МАКЕДОНИЯ (MACEDONIA) 195. Булгарец у Пожарене 196. Булгарец у Гостиварско 197. Булгаринче – село на 14 км северо-източно от Куманово

МОЛДОВА (MOLDOVA) 198. Булгари – населено място (координати: 46°29′28″ СШ; 28°24′21″ ИД) 199. Пеленей-Болгар – населено място (координати: 45°50′43″ СШ; 28°18′57″ ИД) 200. Кашан Булгар – българското название на гр. Кишинев.

НОРВЕГИЯ (NORWAY) 201. Боргар-фиорд – фиорд в северна Норвегия 202. Боргар-фиорд – фиорд в южна Норвегия 203. Борангер-фиорд (от «барънджар» - знатен българин) – фиорд в северо-източна Норвегия

ПОЛЬША (POLAND) 204. Балън (оттук – Полония) – българско название на Полша, означаващо «Българ». 205. Мен Булгар – българска крепост на север от Краков. 206. Янга Булгар – българска крепост на юго-изток от Краков. Унищожена в 1241 г . от татаро-монголите. 207. Балън Булгар – българска крепост на пътя от скаржинско-Каменна до Рад. 208. Байлак Буляр – българска крепост на запад от Сандомир. Унищожена в 1241 г . от татаро-монголите.

РУМЪНИЯ (ROMANIA) 209. Болгар (Bolgarfalva) – населено място (координати: 46°22′00″ СШ; 25°15′00″ ИД) 210. Болгар (Bolgartelep) – населено място (координати: 46°06′00″ СШ; 20°25′00″ ИД) 211. Булгари – населено място (координати: 47°20′00″ СШ; 23°09′00″ ИД) 212. Булгара (Colonia Bulgar?) – населено място (координати: 45°51′00″ СШ; 26°10′00″ ИД) 213. Булгара (Colonia Bulgar?) – населено място (координати: 46°06′00″ СШ; 20°25′00″ ИД) 214. Гулуш-Булгар – българска крепост. По-късно – гр. Клуж-Напока 215. Идел-Булгар – българско название на Трансилвания 216. Булгари – село в област Бая Маре 217. Булгари – село в област Яш 218. Булгари – село в област Бърлад 219. Булгароайя – село в област Питещ 220. Булгари – село в област Букурещ 221. Булгарус – село в област Арад 222. Булгарус – село в Западна Румъния 223. Булгарул – село в области Букурещ 224. Булгарул – село в Трансилвания 225. Лазул Булгарулуй – село в област Яш 226. Булгароайя – село в област Питещ 227. Булгария – Ля Булгарие – село в област Яш 228. Булгареаска – село в области Букурещ 229. Ля Подул Булгарулуй – село в област Плоещ 230. Путул Булгарулуй – село в област Бакау 231. Валея де ля Подул Булгарулуй – село в област Тулча 232. Булгарей – квартал в град Брашов 233. Булгар Бистя – средновековно волжско-българско название на гр. Букурещ 234. Български степи – название на южните степи в съвременна Румъния, Молдова и Украйна.

СЪРБИЯ (SERBIA) 235. Бугариновац – село край Добричко 236. Бугариновская река – минава край село Бугариновац 237. Бугарис – село край Косовска-Митровица 238. Кула Булгъерит - село край Косовска-Митровица 239. Бугарско Ниве – местност на юго-изток от гр. Лозница 240. Бугарски поток – местност при Ращевица 241. Бугарски поток – местност на 22 км западно от гр. Зайчар 242. Булгарский лес – област между Парачин и Ниш (XVI-XVII в.) 243. Булгарская гора – планини между Белград и Ниш (XVI-XVII вв.) 244. Булгарская Морава – българско название на река Морава 245. Ак-Булгар – волжско-булгарско название на гр. Белград (Средние века)

СЛОВАКИЯ (SLOVAKIA) 246. Болгаром – населено място (координати: 48°18′00″ СШ; 19°51′00″ ИД) 247. Булхари – населено място (координати: 48°18′00″ СШ; 19°51′00″ ИД) 248. Бурат Булгар – българска крепост край – гр. Братислава

ФИНЛАНДИЯ (FINLAND) 249. Булгаран (Булхаран) – географски обект (координати: 60°20′47″ СШ; 20°31′43″ ИД) 250. Пулкар (Pulkar)– населено място (координати: 62°45′00″ СШ; 21°20′00″ ИД) 251. Турку – град и пристанище ва юго-западна Финландия. Турку на старофински – «булгар» (по-точно – «гражданин на България») 252. Хяменлина – град на север от Хелзинки. «Кем», «Хямен» или «Хамин» на старофински – «булгар», «лин» - «земя» 253. Хамина – град в юго-източна Финландия. 254. Кемиярви – град край езерото Кемиярви, в северна Финландия.)

ЧЕХИЯ (CZECH REPUBLIC) 255. Булгари (Булхари) – населено място (координати: 48°50′00″ СШ; 16°45′00″ ИД) 256. Пулгари – населено място (координати: 48°50′00″ СШ; 16°45′00″ ИД) 257. Баргар (Булгар) – българска крепост, основана от Шамбат (VII в.). По-късно – Прага 258. Барън Булгар – българска крепост, основана от Шамбат (VII в.). ПО-късно – Бърно

ШВЕЦИЯ (SWEDEN) 259. Богард (Bogard) – населено място (координати: 57°39′00″ СШ; 15°08′00″ ИД).

ЕСТОНИЯ (ESTONIA) 260. Валга – град в южна Естония (от естонското «пал» или «вал» - «булгар») 261. Палдиски (от българо-естонското «Балтъш» - «Град Булгар») – пристанище в северозападна Естония. Етнонима «Болгар» се среща в доста често в имената на градове, села, реки и езера разположени по цяла източна Европа, включително огромните по територия Русия и Украйна. Това не е удивително, защото в миналото земите на Велика България са заемали огромна територия, както в Европа, така и в Азия.

БАШКИРИЯ (BASHKORTOSTAN – Източната част на IDEL BULGAR) 262. Булгар – населено място (координати: 55°08′19″ СШ; 54°46′19″ ИД) 263. Булгар – населено място в Стерлибашевски район. 264. Чишма-Булгар – българска средновековна крепост, на 60 км юго-западно от гр. Уфа (по-късно Чишма) 265. Дима Булгар – българско название на река Дема в Башкортостан 266. Дима Булгар – българска средновекована крепост в Башкортостан (по-късно Раевский), на р. Дема 267. Къргъз Булгар – българска средновековна крепост между градовеъте Киргиз-Мияки и Стерлитамак в Башкортостан 268. Мин Булгар – българска средновековна крепост на пътя Уфа-Челяба (Челябинск). По-късно – Миняр 269. Булгар-Катау – българска средновековна крепост на пътя Уфа-Челяба (Челябинск). По-късно – Катав-Ивановск 270. Сакмар-Булгар – българска средновековна крепост, в която през 1229 г . се укрил българския цар Алтънбек, който претърпява поражение в бой с монголите. По-късно Сакмар на река Сакмар близо до Оренбург 271. Булгар тау – българско название на Уралските планини

БЕЛАРУС (BELORUSSIA) 272. Булгари – селище в южна Беларус 273. Болгари – селище в южна Беларус 274. Буляр – средновеквно българско название на Беларус 275. Буляр – българско средновековно название на Полоцк

ВОЛЖСКА БЪЛГАРИЯ (IDEL BULGAR) (по-късно в състава на РФ) 276. Булгар (Болгар) – населено място (координати: 55°25′00″ СШ; 51°36′00″ ИД) 277. Булгар ( Улуг Булгар) –южно от устието на Кам (координати: 54°58′00″ СШ; 49°04′00″ ИД) 278. Болгары – населено място (координати: 54°57′00″ СШ; 49°04′00″ ИД) 279. Буляр-Булгар – Бивша столица на Волжска България, разрушена от монголите 280. Сакчи Булгар – български град на Долна Волга. Монголите го назричали «Сарай-Берке» 281. Кавъл-Булгар – български град на Нижней Вол български град на Долна Волга . Монголите го назричали «Сарай Бату» 282. Алтън Булгар – средновековен град в Крим 283. Кичи Булгар – столица на българската държава на река Ока. Руснаците го наричали «Касимов» 284. Ак Булгар – название на Волжска България 285. Булгар Ал Джадид – название на средневековен Казан 286. Булгар – село в Ленинградски район на Казанска България 287. Казанска България е название на казанският край между 1361-1917 г. 288. Болгар – село в Нижнекамски район на Казанска България. Основано от казанскитеи българи в 1920-те. 289. Болгар № 1 – село в Алметевски район на Казанска България. 290. Болгар Второй (№ 2) – село в Алметевски район на Казанска България. (координати: 55°03′36″ СШ; 52°23′12″ ИД) 291. Болгар – река в Алметевски район на Казанска България, приток на река Степна Зая 292. Болгари – село в Спаски район на Казанска България 293. Долни Булгар – средноевековно название на Долното Поволжие 294. Ново-Булгари – село в Икрянински район на Астраханска област, основано от казанските и мишарските българи в 1918 г. (координатиы: 46°09′29″ СШ; 47°49′34″ ИД) 295. Булгар – местност на запад от село Тенки в Камско-Устинския район на Казанска България 296. Яна Бургар – село в Алкеевски район на Казанска България. Руснаците го наричат «Новые Ургагары» 297. Нукратлъ Булгар – българско название на Вятка или Кировска област 298. Карга Булгар – български средновековен град на Кам. 299. Иске Бургар – село в Алкеевски район на Казанска България. Руснаците го наричат «Старые Ургагары» 300. Малые Болгояры – село в Апастовски район на Казанска България 301. Большие Болгояры – село в Апастовски район на Казанска България 302. Янга Булгар (Янги-Болгар) – село в Верхнеуслонски район на Казанска България. Основано от казанските българи в 1928 г. (координати: 55°37′36″ СШ; 48°53′45″ ИД) 303. Кзыл Булгар – село в Високогорски район на Казанска България. Основано от казанските българи в 1930-те години 304. Кзыл Булгар (Кзыл-Болгар) – село в Чистополски район на Казанска България. Основано от казанските българи в 1920-те години (координати: 55°14′49″ СШ; 50°39′36″ ИД) 305. Булгар – улица и квартал в Нова Слобода в Казан 306. Булгар – улица и квартал в гр. Азнакаево 307. Булгар очи – название на част от село Мулла иле в Зеленодолски район на Казанска България 08. Ибер Булгар – средновековен български град в съвременният Ненецки автономен окръг. По-късно се нарича Тарко-Сале («Тарко» - на ненецко наречие «булгар») 309. Турчъ Булгар – български средновековен град на река Сок в съвременна Самарска област (близо до град Серные Воды) 310. Чирмъш Булгар – български средновековен град на река Илет, точно под устието на река Ашит в съвременната Мари ел. Бил е резиденция на националният герой на волжските българи Мамъш-Бирде 311. Ташлъ Булгар – български средновековен град на Волга, срещу Улуг Булгар 312. Мардан Булгар – българска средновековна крепост на Волга, на територията на съвременна Уляновска област (на левия бряг на Волга). Отличила се при отблъскването на монголското нашествие през 1223 г . 313. Булгар Кюл – българското название на Азовско море 314. Кара Булгар дингез – българското название на Черно море 315. Ак Булгар дингез – българското название на Каспийско море 316. Куби-Булгартау – българското название на Ставрополското възвишение

ДАГЕСТАН (DAGESTAN) – по-късно в състава на РФ 317. Булгар или Балънджар – българска крепост, край Кизилюрт 318. Булгар или Балхар – най-голямото село в Акушински район (координати: 42°16′47″ СШ; 47°13′53″ ИД). 319. Бурджан – български град. Намирал се северо-западно от гр. Избербаш.

КАРЕЛИЯ (KARELIA) – по-късно в състава на РФ 320. Кем (от финското «кем» - «булгар») – град в северна Карелия, на река Кем. 321. Кем – река в северна Карелия.

КОМИ (KOMI) - по-късно в състава на РФ 322. Коми – това название произлиза от източнофинското «ком» - «булгар»

РУСИЯ (RUSSIA) 323. Булкур – воден обект (координати: 71°51′32″ СШ; 127°06′00″ ИД) 324. Булгар Ал Харидж – българското название на Новгород 325. Булгар – селище в Ярославска област 326. Булгар – селище в Смоленска област 327. Табър-Булгар – българското название на град Твер 328. Булгар-Кала – български търговски пункт на север. По-късно – гр. Мурманск 329. Бугар (Гора Бугар) – географски обект (координати: 55°18′00″ СШ; 129°12′00″ ИД).. 330. Перм – от българо-финското «бигерма» или «бярм» - «булгар» 331. Муром – от самодийското «мур» или «мурман» - «булгар» 332. Саин Булгар – българска средновековна крепост, превърната в гарнизон през 1061 г . По-късно - гр. Орел 333. Волга – река (от «Булга» - «Булгар») 334. Плесков – минало название на град Псков (от ингерманландското «пел» - «булгар») 335. Велики Луки – город в Псковска област, названието му (от «вел») означава «Български Лъкове» 336. Чиркес-Булгар - българското название на град Белгород 337. Молога – река (от «Мулга» - «Булгар») 338. Бологое – град в Тверскай област (от «булга» - «булгар») 339. Волхов – град на река Волхов (от «булга» - «булгар») 340. Волхов – река в северна РФ (от «булга» - «булгар») 341. Валдай – град в Новгородска област (от готското «балта» - «булгар») 342. Валдайско възвишение – от готското «балта» - «булгар» 343. Молкар (Урочище Молкар) – населено място (координати: 51°15′24″ СШ; 60°50′24″ ИД). Малгар, Малкар – едно от самоназванията на българите. До днешен ден част от кавказките българи наричат себе си малкари.

УКРАЙНА (UKRAINE) 344. Болгар – населено място (координати: 49°53′00″ СШ; 35°41′00″ ИД) 345. Хутор Болгар – населено място (координати: 49°53′00″ СШ; 35°41′00″ ИД) 346. Арса Булгаре (Arsa-Bulgare) – населено място (координати: 46°20′50″ СШ; 29°13′40″ ИД) 347. Булгар – едно от названията на гград Балтавар (Полтава) 348. Булгар – ляв приток на Долният Днепър 349. Булгарский яр – местност в Полтавщина 350. Кара Булгар – българското название на Украйна 351. Кара Булгар – българското название на гр. Чернигов 352. Янга Кара Булгар – българското название на гр. Новгород 353. Бай-Булгар – българското название на съвременната Житомирска област 354. Имен Булгар – българска средновековна крепост. Намирала се на мястото на Житомирско градче на река Случ Городница 355. Балун Булгар – български град на река Случ, в северо-източна Хмелницкай област. По-късно – град Полоное 356. Барън Булгар – българска крепост на река Случ, точноподгр. Полоное, вече в Житомирска област 357. Угил Булгар – най-силната българска средновековна крепост близо до устието на р. Дунав. По-късно – Болград в Одеска област 358. Новая Булгария – название на южната част на Прутско-Днестровското междуречиея (южна Молдова и юго-западна Одеска област) 359. Болгарийка – село близо до Болград, основано от украинските българи през 1862 г. По-късно – село Зализничное 360. Български Ишун – село, основано от украинските българи в Крим около 1870 г. През 1944 г жителите на това и други български села в Украина попаднали под варварските сталински депортации 361. Болгарийка – колония на украинските българи в Украинското Приазовие 362. Улу Булгар – квартал и градска кула в средновековния Галич 363. Мукаш Булгар – средновековна българска крепост. По-късно – гр. Мукачево (Мункач) 364. Булгарка – район в Одеса. По-късно – Молдаванка. 365. Болхари – селище близо до гр. Лвов 366. Булгарка – населено място в Ананиевска област, Херсонска губерния (взето от «Списка населенных мест Херсонской губернии 1868») 367. Булгарка – населено място в Елисаветградска област, Херсонска губерния (взето от «Списка населенных мест Херсонской губернии 1868») 368. Булгарка – населено място в Одеска област, Херсонска губерния (взето от «Списка населенных мест Херсонской губернии 1868») 369. Булгарка ближняя – населено място в Одеска област, Херсонска губерния (взето от «Списка населенных мест Херсонской губернии 1868») 370. Булгарка далняя – населено място в Одеска област, Херсонска губерния (взето от «Списка населенных мест Херсонской губернии 1868») 371. Булгаровка – населено място в Александровска област, Херсонска губерния (взето от «Списка населенных мест Херсонской губернии 1868») 372. Болгарка – населено място в Елисаветградска област, Херсонска губерния (взето от «Списка населенных мест Херсонской губернии 1868») 373. Болгарка – населено място в Ананиевска област, Херсонска губерния (взето от «Списка населенных мест Херсонской губернии 1868») 374. Булгарка малая – населено място в Херсонска област, Херсонска губерния (взето от «Списка населенных мест Херсонской губернии 1868») 375. Болгарова – населено място в Ананиевска област, Херсонска губерния (взето от «Списка населенных мест Херсонской губернии 1868») 376. Болгарская – населено място в Херсонска област, Херсонска губерния (взето от «Списка населенных мест Херсонской губернии 1868») 377. Български степи – название на южните степи в съвременна Румъния, Молдова и Украйна.


Българите са заемали огромна територия в Азия, като са имали там собствени държави. В Мала Азия – в Турция и по-далеч на Изток – в Азербейджан, Пакистан, Иран, Индия – се срещат множество названия на етнонима Булгар.

АЗЕРБАЙДЖАН (AZERBAIJAN) 378. Болгар Чай – река, течаща южно от р. Аракс (координати: 39°28′00″ СШ; 48°36′00″ ИД) 379. Кнджал-Булгартау – българското название на Източен Кавказ 380. Канджал-Булгар – български град, център на бейлика (княжество) Канджал-Булгар 381. Канджал-Булгар – български бейлик в планините Канджал-Булгар

АРМЕНИЯ (ARMENIA) 382. Булхер – поселище в Древна Армения. 383. Булхар – край в Древна Армения.

АФГАНИСТАН (AFGHANISTAN) 384. Булгар (Khvajeh Bolghar, Bulghar) – населено място (координати: 33°35′19″ СШ; 68°27′18″ ИД) 385. Боргар (Kohe Borgar) – Hypsographic (координати: 29°51′00″ СШ; 60°52′00″ ИД) 386. Бахта Булгар – българското название на гр. Бактръ (Балх). По-късно – град Вазирабад близо до гр. Мазари-Шариф в Северен Афганистан. 387. Бахта Булгар – българското название на Северен Афганистан 388. Тохаристан - историческо название на Северен Афганистан, означаващо «Булгаристан», тъй като «тохар» е източноиранската форма на етнонима «булгар» (булгар – бугар – тохар) 389. Мулгар (Mulgar) – воден обект (координати: 34°42′26″ СШ; 67°50′19″ ИД).

ИНДИЯ (INDIA) 390. Балхар – населено място (координати: 28°23′00″ СШ; 72°23′00″ ИД) 391. Балгара (Balg?ra) – населено място (координати: 32°56′40″ СШ; 74°46′35″ ИД) 392. Булгар капа – българското название на вратите на гр. Делхи и квартала около тях 393. Балхара (Булгария) – название на индийска династи, владеела Централна и Южна Индия в IX-X в. „Учените” предпочитат да наричат тази династия с небългарското име “Раштракута”. 394. Балхара (Булгария) – название на Централна и Южна Индия, намирала се под властта на династията Балхара «Раштракута» 395. Балхика или Бахлика – название на Северна Индия, където думите «балхи» и «бахли» означавали «Булгар». Така че, това название означава също «България» 396. Болор или Буляр – държави и княжества в област Балхика

ИРАН (IRAN) 397. Балгар (Kah-e Balghar) – Hypsographic (координати: 31°22′07″ СШ; 51°30′51″ ИД) 398. Балкар(KЕ«h-e Balkar) – географски обект (координати: 35°33′00″ СШ; 46°25′00″ ИД) 399. Балкар – населено място (координати: 35°33′00″ СШ; 46°22′51″ ИД) 400. Балкер – населено място (координати: 35°33′00″ СШ; 46°22′51″ ИД) 401. Болгар Чай (Bolghar Chay) – река (координати: 39°05′00″ СШ; 48°19′00″ ИД) 402. Бугар (Bugar) – населено място (координати: 30°42′14″ СШ; 51°57′21″ ИД). 403. Палхар (KЕ«h-e Palhar) – географски обект (координати: 33°14′23″ СШ; 53°48′22″ ИД) 404. Боргар, Бургар (Borgar, Burgar) – Spot feature (координати: 29°51′39″ СШ; 60°45′41″ ИД) 405. Бурджан-Булгар – българска крепост от IV в. По-късно – гр. Бирдженд в източен Иран 406. Себер-Булгар – българска крепост около Забул в източен Иран 407. Български край – българското название на Хорасан (юго-източен Иран, Хорезм и Афганистан). 408. Молкар (Molkar) – населено място (координаты: 36°35′10″ СШ; 51°42′19″ ВД).

КАЗАХСТАН (KAZAHSTAN) 409. Болгарский – селище при извора на река Хобда (ляв приток на рек Илек) в Актюбинска област 410. Булгар Кубня (Булгарская река) – българското название на река Ходби.

КИПР (CYPRUS) 411. Булгурлу – населено място (координати: 34°44′45″ СШ; 33°07′45″ ИД)

КИТАЙ (CHINA) 412. Бугар (Bugar) – населено място (координати: 41°46′26″ СШ; 84°14′39″ ИД). 413. Тамта-Булгар – българското название на Таримската котловина (Синьцзян) 414. Кашан-Булгар – българското название на Таримската котловина (Синьцзян), но по-често на град Куча 415. Арджа-Булгар – название на Таримската котловина, което употребявали таримските българи, а също и булгарски град, който китайците наричали Пу-Ли 416. Бугур (Булгар) – български град в Тамта-Булгаре. По-късно – гр. Бай 417. Полур (от Буляр) – град в Таримската котловина

ПАКИСТАН (PAKISTAN) 418. Балгор (Balgor Kaur) – воден обект (координати: 25°59′32″ СШ; 64°14′01″ ИД) 419. Балгор (Balgor Kaur) – воден обект (координати: 26°01′30″ СШ; 64°13′00″ ИД) 420. Балгар – населено място (координати: 31°24′36″ СШ; 74°23′44″ ИД) 421. Балгар – населено място (координати: 32°34′20″ СШ; 73°20′30″ ИД) 422. Булгар (Bulhar MaheriwДЃla) – населено място (координати: 32°14′00″ СШ; 74°37′25″ ИД) 423. Булгар (Bulhar) – населено място (координати: 32°14′55″ СШ; 74°33′40″ ИД) 424. Балгора – населено място (координати: 28°37′20″ СШ; 70°21′00″ ИД) 425. Балгора (Basti Balhora) – населено място (координати: 29°25′50″ СШ; 70°38′20″ ИД) 426. Балгора (Basti Balhora) – населено място (координати: 29°22′40″ СШ; 70°35′20″ ИД) 427. Балгора (Basti Balhora) – населено място (координати: 29°22′40″ СШ; 70°35′10″ ИД) 428. Балгора (Basti Sultan Balhora) – населено място (координати: 29°00′30″ СШ; 70°26′50″ ИД) 429. Балгора (Basti Haji Usman Balhora) – населено място (координати: 29°12′50″ СШ; 70°33′00″ ИД) 430. БалгариБалхори (Balhari) – населено място (координати: 24°20′00″ СШ; 69°38′00″ ИД) 431. Булгар (Bulghar) – воден обект (координати: 31°26′52″ СШ; 67°42′53″ ИД)
САУДИТСКА АРАБИЯ (SAUDI ARABIA) 432. Бугар (Jabal Bugar) – населено място (координати: 16°48′00″ СШ; 41°52′00″ ИД).

ТАДЖИКИСТАН (TAJIKISTAN) 433. Бургар (Булгар) – град на река Булгар-су, приток на р. Пяндж. По-късно – Пархар 434. Бургартау (Булгарские горы) – планини край град Бургар 435. Булгар-су – река, десен приток на река Пяндж 436. Булгар – планински преход в Памир 437. Булгар (Сум-Булхор) селище на левия бряг на река Обимазар.

ТУРКМЕНИЯ (TURKMENISTAN) 438. Бурджан – Български планини – край Копетдаг

ТУРЦИЯ (TURKEY) 439. Балкар – населено място (координати: 37°44′00″ СШ; 37°35′00″ ИД) 440. Горы Болгар – географски обект (координати: 37°24′00″ СШ; 34°33′00″ ИД) 441. Планини Болкар (Bolkar Dağlari) – географски обект (координати: 37°11′00″ СШ; 34°03′00″ ВД) 442. Планини Болкар (Bolkar Dağlari) – географски обект (координати: 39°21′00″ СШ; 33°26′00″ ИД) 443. Планини Болкар (Болкар) – географски обект (координати: 37°15′00″ СШ; 34°20′00″ ИД) 444. Булгур Дереси (Bulgur Deresi) – воден обект (координати: 40°42′00″ СШ; 27°05′00″ ИД) 445. Булгур Тепеси (Bulgur Tepesi) – географски обект (координати: 41°09′00″ СШ; 32°02′00″ ИД) 446. Булгурлу – населено място (координати: 38°22′00″ СШ; 38°27′00″ ИД) 447. Булгурлу – населено място (координати: 39°48′00″ СШ; 35°55′00″ ИД) 448. Булгурлу – населено място (координати: 40°11′00″ СШ; 42°16′00″ ИД) 449. Булгурлу – населено място (координати: 40°59′00″ СШ; 36°56′00″ ИД) 450. Булгурлу – населено място (координати: 37°36′24″ СШ; 44°17′39″ ИД) 451. Булгурлу – географски обект (координати: 37°34′00″ СШ; 34°09′00″ ИД) 452. Булгаркьой – село край Кешанско 453. Булгаргьолери – село северо-западно от Истамбул 454. Булгарофигон – град юго-източно от Одрин(съществувал в Средните векове) 455. Гази-Булгар – българското название на гр. Газикей (край планината Ганос) 456. Балли-Булгар българското название на гр. Балли (юго-източно от Малгар) 457. Инеш-Булгар – българското название на гр. Инеджик (на пътя от Малкар към гр. Тегирдаг) 458. Булгар – крепост западно от езерото Ван (съществувала в средните векове) 459. Булгар – град юго-западнно от гр. Коня (съществувал в средните векове) 460. Булхар или Балх – средн населено място на юг от Измир (координати: 38°09′35″ СШ; 27°08′44″ ИД) 462. Булгурлук (Bulgurluk) - населено място на североизток от Ерейли (Ereğli) (координати: 37°36′00″ СШ; 34°13′00″ ИД) 463. Булгурлук (Bulgurluk) - населено място около Ерейли (Ereğli) (координати: 37°34′00″ СШ; 34°09′00″ ИД) 464. Булгурлук (Bulgurluk) - населено място (координати: 38°38′00″ СШ; 40°36′00″ ИД) 465. Бургар (Gora Burgar) - Hypsographic (координати: 36°59′19″ СШ; 37°10′46″ ИД) 466. Бургар (Burgar Tepesi) - Hypsographic (координати: 36°59′19″ СШ; 37°10′46″ ИД)

УЗБЕКИСТАН (UZBEKISTAN) 467. Бухара (Bukhara) – град, чието название произлиза от «бухар» - местната форма на думата «булгар» (координати: 39°46′29″ СШ; 64°25′43″ ИД) 468. Новая Бухара (Novaya Bukhara) – населено място (координати: 39°43′22″ СШ; 64°33′06″ ИД) 469. Булгар зиратъ –най-древно гробище в Бухара 470. Квартал Ходжа Булгар(”Ходжа Булгарин”) в Бухара. 471. Бухара (Azat Bukhara) – Spot feature (координати: 37°24′00″ СШ; 67°05′00″ ИД)

Перди 15 – 20 хиляди години българите се разселили по целият свят. Българските следи се отразили на топонимиката и гидронимиката на континентите Австралия и Америка.

АВСТРАЛИЯ (AUSTRALIA) 472. Булгар (Bulgar, Yeedie Bulgar) – географски обект (координати: 29°00′00″ ЮШ; 119°38′00″ ИД) 473. Булгар (Bulgar Creek) – воден обект (координати: 35°21′00″ ЮШ; 148°58′00″ ИД) 474. Булгара (Bulgara) – географски обект (координати: 28°44′00″ ЮШ; 135°30′00″ ИД) 475. Булгари (Bulgary) – населено място (координати: 35°04′00″ ЮШ; 146°58′00″ ИД) 476. Боргара (Borgara) – Spot feature (координати: 30°10′00″ ЮШ; 147°49′00″ ИД) 477. Малгар (Malgar Rock) – Hypsographic (координати: 29°12′00″ ЮШ; 118°58′00″ ИД).

АРЖЕНТИНА (ARGENTINA) 478. Балгар (Arroyo Balgar) – воден обект (координати: 28°30′00″ ЮШ; 66°20′00″ ЗД)

ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА (DOMINICAN REPUBLIC) 479. Булгарин (Pulgarin) – населено място (координати: 18°47′00″ СШ; 69°30′00″ ЗД) 480. Сабана де Пулгарин (Sabana de Pulgarin) – населено място (координати: 18°48′00″ СШ; 69°30′00″ ЗД)

КАНАДА (CANADA) 481. Булгер (Bulger Lake) – воден обект (координати: 55°03′00″ СШ; 97°20′00″ ЗД) 482. Болгер (Bolger) – географски обект (координати: 48°15′00″ СШ; 76°19′00″ ЗД) 483. Богард (Bogard) – населено място (координати: 44°03′00″ СШ; 76°56′00″ ЗД).

КОЛУМБИЯ (COLOMBIA) 484. Булгар (Pulgar) – населено място (координати: 10°55′12″ СШ; 72°53′38″ ЗД)

ЧИЛИ (CHILE) 485. Булгар (El Pulgar) – географски район (координати: 35°22′00″ ЮШ; 70°52′00″ ЗД) 486. Булгар (Rincaіn Pulgar) – географски район (координати: 32°18′00″ ЮШ; 71°09′00″ ЗД)


Топонимите и хидронимите, свързани с етнонима «булгар» са взети от:

A. От книгата на Петър Голийски “Зиези от който са Българите”. София, 2003, с.277-278 B.

B. От проекта “Поиск географических координат и названий”, который предоставляет доступ к базе данных географических координат National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)
C. Татжетдин Ялчигул «Тарих нама-и булгар» (Галяутдинов И. Г. «Тарих нама-и булгар» Таджетдина Ялсыгулова. Уфа, 1998)
D. Хисамутдин Бин Шарафутдин Булгари “Рисалэи тэварих Болгария” (”Очерк истории Булгарии”) Казань, I902 г.
E. Бахши Иман «Джагфар Тарихы» 1,2,3 том, Оренбург 1997 г .
F. «Нариман Тарихы»
G. Списки населенных пунктов и иные краеведческие источники http://maps.litera-ru.ru/spiskilist.asp?N=1920
H. Списки населенных пунктов и иные краеведческие источникиhttp://maps.litera-ru.ru/spiskilist.asp?N=1540 Тагир Абдулл Аль Булгари/Tagir Abdull Al Bulgary/ Болгар, Болгары, Болгарлар, Болгария, Болгари, Българ, Българы, България, Балкар, Балкары, Балкария