indeximage

Сага за Казвказ - Руслан Тилов


Щом си гладен - яж, щом си се родил - живей
Животът е сладък, а времето - конник
Който търси лек живот - ще бъде унижен, играчка на по-силния ще стане.
Животът е като сън
Незавършилият живота си няма да избегне изпитанията.
За някой изгрява слънцето, за другиго - залязва.
Вярата в живота не губи

Власт
На слабия властта все не е достатъчна. На силния не му и трябва
Умът ще те застави да мислиш, силата да се подчиняваш
Богатствата на безвластен народ ще бъдат разграбени
Който не може със себе си да се оправя, не може да управлява и народа си

Kaн
Душа и кръв - едно и също е. Тангра и Кан - едно и също е
Снегът може да се покрие само със сняг
Да застане над канът може само кан
Властта на Кана е чест за него самия
Жалещият коня за кръвта да отмъсти не може
Жалещият себе си Кан да стане не може
Ако обича да подремва, народа му ще е сънлив

Битка
Няма легенда без Кан, няма битка без кръв
Когато в страната ти влиза враг, мъж ли е този, който жали себе си?
Да победиш врага е дело велико, да претъриш поражение - позор
Загиналият в битка за правда е мъченик, загиналият в бягство - псе
Който бяга от стрелите, той в защита на народа си няма да стане

Клетва

Тангра,
Аз съм човек на Тангра
Кълна се в Небето
Кълна се в Бога на сияното Слънце

Злоба

Злобата е враг, акъылa - приятел
На бързащия слепи са очите му, на злия - душата
В дъното на злобата е гореста
Не губи си времето да правиш зло другиму
В рядката храна вкус няма, в злата глава - акъыл
Злото излива зло

Смърт

За обречената душа защита няма
Докато живееш - живей като човeк. Като умираш - умри като човек
Каквото си правил на тоя свят, това ще си получиш и на другия
По лошо от смъртта е робството

Водачът

Водачът на народа излиза от народа
Водачът герой - целия народ ще обедини
Глупавият водач - целия народ ще опозори
Който не жали народа си, водач не може да бъде
На народа е нужен водач, на водача - народ
Думата на водача е закон
Ако старшия се не държи като
старши, нека уважение да не чака.
Да говори Младшия, разрешение да иска, Старшия — пък да премисли.
Старейшината — управител е на селото, Детето — дете е на цялото село. (Всeки може да му направи забележка.)
От двама на една възраст, по-старши е женения.
Ако можеш да попиташ по-младшия, не безпокой старшия"

Юношата е силен с издържливостта си, Стареца — със словото
Когато старшия работи, Младшия да стои не бива.
Не крещи след старшия, ако искаш да го питаш - догони го.
Не пресичай пътя на старшия.
Если старшият те попита за указания,
Не го упътвай с пръсти, изпрати го
Не говори със старшия разпасано

За съборите и съвещанията;

Работата ще се реши ако има
отговорност, Съвета ще се състои ако има равенство.
Съвещанието го разваля или дърдоркото или страхливеца.
На пир не плачи, На Cъвет се не смей.
Ако от презрения питаш за съвет, той носа до небето ще си вдигне.

През яма не прекрачвай, не повтаряй мнението си.
Участвайки в Cъвет — слушай, разбирай, кое е вярно и кое не е.
Когато интрига се вклинва, от съвещание полза няма.
Не присъединявай се към Cъвета на двама, Не се отдръпвай от Cъвета на трима.

Мъж без думата си мъж няма да стане, От село без капище село не става.
Един глупак не напускал мегдана, Друг на него не идвал.
На мегдана на обичаи ще се научиш.
Детето идва на мегдана да играе, Старецът - да мисли.

За празниците

Ако на душата ти е светло - празнувай. Ако не - връщай се обратно
Ако на душата ти е светло - празнувай. Ако не - връщай се обратно
На празник ходи поряден,
Каквато е почвата, такава реколтата. Каквото е селището - такъв е празника.
На пиршество нямай претенции, на празника - врагове.
В единочество празник няма.
На празника е нужен ред. Без празници живот няма.
В нападение иди без шум, На народен празник — без
оръжие.

Hарод

На народа силата е голяма, Който с нея се бори е жалък.
Който иска светлината му да угаси, брадата ще си изгори.
Можеш по-силен от героя а станеш, но по-силен от народа не можеш.
Ако пееш песента на народа и народа ще пее за теб.
Наордното дело го защитава героя, честта на героя защитава народа.
Когато селото е развратено, слага за управител осел.
Който счита народа за глупав - той самият е глупав. Който народа пък счита за глупав - тоя наистина е глупав.

Пълният текст на руски можете да качите от тук