indeximage

Най-върлите врагове на човечеството - Жан Бойе


Taзи книга съдържа големите тайни на вмешателствата и революциите, провалящи правителствата, които са се старали да предотвратят падането на нациите.

НАЙ-ВЪРЛИТЕ ВРАГОВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО - PDF ФОРМАТ