indeximage

Отвъд човечеството


Отвъд човечеството

"Негодните ще си отидат - мъдро се

разрешава планът за развитието на

Новата Раса."

Маитрейя

            Cведения за Новото човечество носят не само посланията от Шамбала. Майсторите на окултизма, ясновидците, притежателите на различни езотерични знания твърдят: "Първите Нови Разумни са сред нас!". Твърдението се подкрепя от представителите на различни религии и религиозни секти. Има, разбира се скептици, но и те скоро ще се убедят в реалността на идващия да ни смени Нов разумен вид. А той е тръгнал не от вчера...

"Дали мислиш за нещо друго, освен за това, което ти искаш?"

из филма "Шотландски боец"

            Тъй като сме свикнали цялата Вселена да се върти около нас, ние не можем да допуснем, че ще бъдем заменени от по-съвършени създания, изпитващи на всичко отгоре не твърде ласкави чувства към предишния Homo Sapiens. Само че светът се развива според Божествения замисъл, а не съобразно нашите неразумни прищявки.

            Под прякото влияние на Адептите от Беловодието, българинът Петър Дънов, самонарекъл се Беинса Дуно възпя Новата Раса. Елена Блаватска, фамилията Рьорих, Джиду Кришнамурти и други доброжелателни и недоброжелателни към човешкия род възвестители се опитаха да ни предупредят, че ако откажем да се променим - ще загинем. Ще отмрем като биологичен вид. Достигнали степен на развитие, при която степен нанасяме огромни щети на заобикалящия ни свят, ние вече четиридесет хиляди години регресираме като личности, губим качествата си на създания, по-висши от зверовете. Нашата техника и нашата духовност тръгнаха в противоположни посоки.

            Маитрейя предупреждава:

"Ръката на Създателя открива две

сфери.

Орисано е да изберете път."

            Гледах филм, който не бе сниман на Земята. Сред руини, които не бяха човешки. Но вътре, в още съхранените галерии бяха струпани твърде много наши паметници и творения на земната природа. Даже и такива, които отдавна бяха изчезнали от света ни. Филмът показваше човешкото бъдеще. Филмът показваше онова, което ние сме длъжни да осуетим. Дали все още помним какъв е нашият дълг?

Иде времето човек да узнае истината.

Тогава Намръщеният ще се усмихне.

И човечеството ще загуби смисъла на своето съществуване.

            Още никой не е заявил ясно и недвусмислено, че Адолф Хитлер само се е прикривал зад германизма и приказките за чиста Арийска Раса. Всъщност една от целите на полуевреина Шикългрубер - Хитлер била създаването на принципно нов в биологично отношение човек. Критиците на хитлеризма избягват да говорят за същността на биологичните експерименти в нацистките концлагери. Още по-малко се знае, че същите експерименти никога не са прекъсвали. Че макар далеч от очите на "цивилизования" свят те продължават и до днес. Кабалистичният заговор, прикрит под маската на великогермански национализъм е първият реален опит за изкуствено сътворяване на нова човешка Раса, годна да измести от историческата сцена досегашните хора. Бълнуванията за митичния Голем били на път да се сбъднат. Главна причина експериментът да не успее е фигурата, послужила за мишена на милиони проклятия -

Свастиката.

            Целта се оказала несъвместима със средствата за нейното постигане.

            От една страна покровителите на Хитлер се опирали върху Кабалата. От друга - върху трудовете на Фридрих Нитче, както те ги разбирали. И както други им подсказвали. Възприемайки пълното отрицание на човечеството, нацистите украсили своите знамена със Символа на Огнената Епоха. Те не проумявали, че следващото е продължение, а не механично отричане на предишното. Връщането към животинското начало, култът към грубата физическа сила противоречи на Космическия закон за непрекъснатото усъвършенстване. Наистина, съдено е мнозина да отмрат, но те ще бъдат именно измежду притежаващите качества на звероиди. Богът на Мойсей не служи на Небесното Единство. Истинската Сила се крие в Йерархията на нивата.

"Първото условие на Расата - да се

носи дух в живота."

Маитрейя

            Това, че някой някога е използвал един символ за свои користни цели кара нашите съвременници да извръщат очи от символа. Но това е все едно да отречем Слънцето, защото не споделяме вярата на слънцепоклонниците. Новата Епоха ще дойде независимо от глупавите ни политически предразсъдъци и по-добре да проумеем нейната същност, отколкото да се преструваме, че нищо не забелязваме. Иначе рискуваме да попаднем в редиците на негодните.

            Както детето не е в състояние да спре развитието на пубертета, така и човешката Раса навлиза в своята зряла възраст, без да може да повлияе върху законите на развитието. Няма да останем деца, даже много да ни се иска, няма да променим Космическите закони, дори упорито да затваряме очи пред тях. Единствено полезно за нас е, да навлезем подготвени, с ясно и пълно съзнание в следващата си фаза на развитие. Тя се осъществява неотвратимо и смешни са опитите ни да я спрем. Зависещото от нас е да решим: колцина ще бъдат готови за предстоящия качествен скок и колко ще се окажат ненужни.

            Хитлер много добре е знаел какво върши, организирайки тайни експедиции до Хималаите и Тибет. Тук-там писаха нещичко, но цялата история е далеч по-сериозна. Могъществото на древните знания и тайните на бъдещия Нов свят са интересували нацистките водачи. Промените в осезаемата реалност, вследствие техните действия са факт. Ще ги открием в технологичните постижения на Третия Райх, в невижданото дотогава единение на цяла една нация, във всестранните успехи на Германия през шестте мирни години от 1933-та до 1939-та.

Все някога ще се изясни дали само главозамайването от успехите е довело до погрешен път. Или пък е имало недостиг на знания за истинската същност на Новата Епоха. Припомням, че Свастиката задвижва единствено механизмите на Доброто. Ако някой се опита да обърне нейната насоченост, злощастният невежа се самообрича на гибел. Ненапразно изписаната обратно Свастика е приемана като символ на прокоба. Тя отвежда към Миналото. Някога дрехите на мъртъвците били украсявани със Суувастики, както е правилно да се наричат Свастиките с ляво обърнати рамене Все пак, германският националсоциализъм има своите години на възход. Ще е несправедливо да обявим за несъществуващ един така важен етап от човешката история. А връх на глупостта е определянето на Свастиката като символ на... антисемитизма.

            Изобразяван върху шумерски глинени плочки, върху старогръцки вази, върху хиндуистки и будистки храмове, този знак някога е олицетворявал възхода и развитието. Бил е свързан със Слънцето и Живота, и няма нищо общо с кошмарите, натрапчиво рисувани от вманиачени политикани и видиотени лъжепророци. В Рим се намира прочутият релеф "Олтар на мира", изграден през 13 - 9 век пр. Хр. Релефът е декориран със свързани помежду си Свастики. Р Един от основните декоративни елементи на Партенона била същата тази ненавиждана от днешните невежи Свастика. Чуйте думите на един, когото никой не може да заподозре в симпатии към нацизма: "Разбира се, освен от Индия и Китайe, Тибет има и много по-древни наследства. По скалите се намират неолитни рисунки. В безкрайната древност се крие произходът на Свастиката - знака на Огнения кръст на Живота." - /Николай Рьорих/ Главните противници на Свастиката са евреите, но не всички. Срещат се и куриози. Върху врата на юдаисткият "пророк" Раел, виси медалион, изобразяващ невъзможното съчетание от шестолъчка и Свастика. Изглежда, че даже евреитеJ са започнали да проумяват нещичко. Но освен символ, Свастиката е ключ към Новото, а защо това е така - рано е още да се каже. Все пак нека не забравяме:

            Свастиката е главното доказателство, че Адолф Хитлер в своите стремежи към световно господство се е опирал на Древността.

            Всъщност дали наистина историята на нацизма приключва през май 1945 година? Поне аз не съм сигурен. През септември 1943 г. на о-в Корсика германците демонстрират умения по управление на климата. - B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997 От същата книга научаваме, че през 1952-7 г. Земята била посещавана от “извънземни”, които разговаряли помежду си на немски език, а Свастиката била един от отличителните знаци на дрехите им.

            Ами сходствата на хитлеризма с нитчеанството? Видните "фашистолози" отбягват конкретните отговори. Те ли не знаят, или не искат да кажат, че Фридрих Нитче е

Прорицателят на Новата Раса.

            "За да разберете този човешки тип, е необходимо да си изясните една физиологическа предпоставка - онова нещо, което аз наричам висше здраве. /.../ Ние, новите, безименните, неразбираните, ние, недоносчетата на още недоказаното бъдеще, се нуждаем за новата цел от нови средства - а именно от ново здраве - по-силно, по-хитро, по-жилаво, по-дръзко от всяко досегашно. " След тези думи, прочетени в нитчевата "Esse Homo" поне аз не се съмнявам, че става въпрос за нов биологичен вид. А в предговора на "Антихрист" той пише: "Тази книга е за малцина. Може би никой от тях още не се е родил. /.../ Ето кои са моите читатели - читатели истински, по предопределение - каква полза от останалите? ... Останалите са просто човечество... Човек трябва да превъзхожда човечеството със сила, с духовна извисеност, с презрение..."

            Съчиненията на Фридрих Нитче съдържат почти незакодирана информация за същността на Новата Раса. Тълкуванията не са просто плашещи, а ужасяващи. Те са бездна, която ще проумеем само, ако се спуснем до нейното дъно.

        Преди 200 000 години

по Земята  живеели хора, наречени от нас условно неандерталци. В Щанхайм е намерен череп на жена от тази Раса. Какви са изводите от находката? Неандерталците външно били подобни на днешните хора, но със значително по-развит мозък от кроманьонците, същинските прадеди на съвременния човек.

        100 000 години по-късно

е живял неандерталецът, чиито останки са намерени в Шанел. Вече личат признаците на израждането. След още 50 000 години деградацията е пълна. Костите, намерени в Родезия приличат повече на маймунски. Накрая май ще излезе, че не човекът е произлязъл от маймуната, а че маймуната е произлязла от човек. Или по-точно от разумно същество, много по-разумно от човека. .

            Ами великаните, за които пишат древните книги и разказват древните митологии? Дали те са измислица? Ако пък не са, дали историята с тях е приключила? В началото на ХХ век на различни места по цялата планета при археологически разкопки били открити хиляди скелети и мумии на исполини. Част от мумиите били червенокоси, и с по шест пръста на ръцете и краката. Сега, когато към темата отново се проявява интерес, изведнъж се оказва, че всичките останки са изчезнали. Без следа! Някой е прибрал костите и мумифицираните тела на живялите преди много хилядолетия великани, но тяхното наследство е останало. Мегалитните строежи, гигантските вдълбани в земята и скалите рисунки си стоят - тях все още никой не е в състояние да премахне. Наследството на исполините е тук. Въпросът е: кой ли ще дойде, за да си го прибере?

            Скандалните факти, които обръщат с главата надолу теорията на Чарлз Дарвин, учените нарекли "неандерталски парадокс". Само че, да наречеш нещо "парадокс", съвсем не означава да го обясниш. Затова нека се спуснем до самото начало на вековете.

Възрастта им е два милиарда и осемстотин милиона години!

            Представляват метални топчета с диаметър между един и пет сантиметра. Върху повърхността им са издълбани черти. Или резки - както повече ви харесва. Някои са кухи, а други са пълни с гъбесто вещество, което се разпада на прах, веднага щом топчето бъде строшено. Веднъж или два пъти в годината топчетата започват да се въртят сами около собствената си ос. Произходът и предназначението им са неизвестни. Намерени са в една мина за пирофилит в Трансваал, Южна Африка и са най-старите артефакти, открити досега.

            През 1855 г. в пласт лигнитни въглища бил открит предмет с формата на паралелопипед, явно изработен от разумни ръце. Серия от загадъчни смъртни случаи охлажда ентусиазма на учените, решили да изследват предмета. В крайна сметка находката изчезва от музея в Залцбург, където преди това кротко пролежала десетки години. Но находки от такъв род съвсем не са изключение.

F През 1851 г. в къс златоносен кварц намерили гвоздей. /Спрингфийлд, САЩ/

            F През 1869 г. в парче фелдшапт, изваден от значителна дълбочина открили метален винт. /Невада, САЩ/

            F През XVI век испанският вицекрал на Перу, дон Франциско де Толедо държал в кабинета си 18 сантиметров гвоздей, изкопан от руден пласт.

            F В геода на възраст 135 милиона години, намерена в Нова Зеландия открили щифт от неизвестна метална сплав, от която се счупил диамантеният нож, когато се опитали да разрежат геодата. Предлагам на читателското внимание още малко факти, подредени в таблица:

датировка

находки

600 млн. г.

метална ваза в скала, намерена в Дорчестър, Масачузетс

320-286 млн. г.

Макупин, Илинойс - човешки скелет;

320-260 млн. г.

Морисонвил, Илинойс -  изкусно изработена златна верига, намерена в къс въглища;

320-260 млн. г.

Хевенър, Оклахома - в каменовъглена мина, на голяма дълбочина е намерена стена, изградена от полирани бетонни блокове;

248-213 млн. г.

Невада - вкаменена подметка от чехъл;

 

            През 1999 г. руска палеонтологична група намира във вътрешността на камък метален болт, а край него микроскопични метални топчици с квадратни отвори. Възрастта им се определя на 300-320 млн. години.

            през юни 1934 г. край американското градче Лондон, щата Тексас намерили железен чук с вкаменена дървена дръжка. Химическият състав на чука бил: 96,6% желязо, 2,6% хлор и 0,74% сяра. Желязо с подобен състав не се произвежда от земната металургия. Мнението на специалистите е, че чукът е произведен  по неизвестна технология.

            След 1991 г. в предпланините на Урал геоложки групи започнали да намират голямо количество странни предмети. Те били разположени на дълбочина от 3 до 12 метра и представлявали спиралки с диаметър от 3 см. до 0,003 милиметра. По-големите били изработени от мед, по-малките от волфрам и молибден. По специфични белези можело да се определи, че в изработката на артефактите е използвана нанотехнология. По същото време подобна технология едва започвала да се разработва на Земята.

            В древни геологични слоеве нерядко биват намирани метални предмети, инструменти или части от инструменти, дори изящни произведения на изкуството. Опитите за изследване неизбежно пропадат. И ако тези редове звучат като сензация за непосветения читател, то за миньорите, особено за по-старите изброените факти са част от всекидневието им. Древните човешки умения също поставят въпросителни. Археологът Дж. Масън съобщава, че са открити древни перуански украшения от платина, но температурата на топене на този метал е 17390 С и е необходима сложна технология за обработването му. Сред руините на древния град Чан-Чан, столица на племето чиму, са открити великопени медни маски, покрити с много тънък слой злато или сребро. Ръчното нанасяне на толкова тънък слой е невъзможно.Следват два подсказващи, и едновременно небезопасни извода:

         1. Разумът на Земята е много по-древен от човека.

         2. Някой е заинтересован от скриването на този факт.

Еволюцията на човека е измама

            През 1987 г. немското списание "Stern" публикува изследвания, сочещи, че през последните 40 000 години човешкото тяло не е претърпяло никакви положителни промени. Същото се отнася и до човешкия мозък. Твърдението се базира върху сравняването на установени данни и претендира за научност. А религиите какво твърдят?

            Индуските Веди твърдят, че в края на сегашната Епоха хората ще са се изродили. "А в края на Кали Юга, когато за Бога няма да се говори дори в домовете на тези, които претендират да бъдат светци, и в домовете на уважаваните хора от трите висши касти; когато властта премине в ръцете на велможи, избирани сред низшата каста на шудрите и дори сред още по-низши създания... тогава Богът ще се яви като Върховен Съдник." /Шримад Бхагаватам, песен II, гл. 7, текст 38./ Библията общо взето казва същото. Вземете която и да е от старите религии и ще научите - някога хората били по-умни, по-силни, по-благородни. Археологията потвърждава и допълва горните твърдения. "Не подлежи на съмнение, че както човекът от Боскоп, така и кроманьонският човек от преди 20-25 000 години са притежавали по-голям мозък, отколкото ние днес." Ето и друга историческа истина - полупризнавана или направо скривана от историците:

            Кроманьонците се появяват преди 40 000 години и се разселват из планетата удивително бързо. Съществувалата преди тях вегетарианска Раса от неандерталци била изтребена лесно, без да окаже особена съпротива. Налага се въпросът - защо така упорито насаждаха заблудата, че сме потомци на неандерталците, унищожени именно от нас? /Всъщност дали само от нас? В Музея по естествена история в Лондон се съхранява череп на неандерталец с дупки, идентични с тези, причинени от съвременно огнестрелно оръжие. Намирани са и черепи на животни със същите загадъчни дупки. Дали някой, за когото е била особено важно да се справим с неандерталците не ни е помогнал?/ Едва през 1997 година учените бяха принудени да признаят, че неандерталската Раса няма нищо общо с човешката.

            Следва голямото бяло петно в историята - времето преди Потопа, преди 11 652 година преди Христа. Това е изходната точка на календарите, използвани от древните протоиндуси, маи, египтяни и асирийци. Съществуват данни, според които можем да приемем датата за година на гигантски планетен катаклизъм, за събитие, довело до ново начало в историята на Земята. Годината, през която била унищожена предишната Раса. Но към темата ще се върнем по-късно, а сега нека видим как се е развила човешката цивилизация след като хората започнали да излизат от вторичното подивяване.

            В общи линии знаем какво се е случило. Сякаш изневиделица се явили разни богове и божества, плъзнали несметни пълчища пророци, ясновидци и учители на хората. Интересно е да споменем, че някъде в средата на V хилядолетие пр. Хр. започва бързото културно развитие на народите, населяващи Египет и Балканския полуостров. Едновременно! Признаваме го не само ние, заинтересованите. На снимка, показваща германски музей от времето на Райха се вижда карта, изобразяваща огнищата на европейската цивилизация. Така, както са ги разбирали германските учени по онова време. Едното огнище, разбира се, е Германия. Иначе не би могло и да бъде. Другото е върху територията на днешна България. И не само в Египет, тук също някой неизвестен е помагал. При разкопки на праисторическо селище край с. Телиш, Плевенско е намерен глинен предмет, напомнящ космически кораб за близки разстояния, с ракетен двигател. Находката е датирана ок. 5000 години преди Христа. Подобни странни изображения са пръснати из цялата планета и огромната част от тях имат приблизително еднаква възраст. Огънят бил разпален навсякъде, макар че главните цивилизационни огнища се оказали именно тези - Египет и Балканите. После дошъл Шумер, после се осъзнали народите на днешен Китай, на Индия и в двете Америки, въпреки че по същото време и на тях били дадени същите знания. Край град Арика, Чили, са намерени мумии, чиято възраст според анализа с въглерод 14 е 7 800 години. Обаче шокът от резултата, последвал използването на натрупаните знания се оказал трудно преодолим. Хилядолетия били нужни за отърсване от страха. Все пак накрая природата си казала думата и хората полека започнали да забравят за шока от страшната планетна катастрофа. Макар че не всички еднакво бързо забравили. Преди 3000 години олмеките дялали триметрови негърски глави и ги боядисвали в черно. Преди 3000 години олмеките все още пазели спомена за Атлантида. Но споменът лека-полека избледнявал. Човешката култура започнала своето бурно и неудържимо развитие...

        ...докато един ден се оказало, че всичко е било погрешно.

Кой направлява процесите?

            Бог? Висшият Вселенски Разум? Представители на извънземна цивилизация или нещо по-близко до нас? Ясно е, че при сегашното ниво на знания не можем да отговорим на първия въпрос. Нека зададем втория -

Как ги направлява?

            Да чуем отговора на Фридрих Нитче: "Днес, в края на деветнадесети век, дали някой има ясна представа или понятие за онова, което поетите от великите епохи са наричали инспирация? Ако не, то бих искал да го опиша. /.../ Понятието "откровение" - в смисъл, че със забележителна сигурност и финес нещо изведнъж става видимо, което разтърсва в дълбочина, което преобръща и събаря из основи - това понятие е просто описание на фактите. Нито търсиш, нито чуваш, нито приемаш, нито питаш - мисълта блясва като светкавица, с фатална необходимост и без колебание."

            Процесите се направляват и извършват почти изключително с психична енергия. /Неточен термин, но засега ще го използваме поради липса на по-добър и същевременно разбираем за широката публика/ Енергия, която ние, съвременните, "модерните" хора не само не сме овладяли, но сме забравили пътя, водещ към нейното овладяване.

        Както сме забравили и защо въобще живеем на този свят:

            "Тази цивилизация изврати всякакъв разумен порядък на нещата. Тя се превърна в царство на количеството, материята, парите, машините, в които няма въздух, светлина, свобода.

            Западът забрави за смисъла на повелята и подчинението.

            Той е забравил за смисъла на действието и размишлението.

            Той е забравил за смисъла на йерархиите, могъществото на духа и човешките богове.

            Той повече не познава природата. Природата на западните хора е престанала да бъде живо тяло от символи, богове и ритуали - сияен Космос, в който като "Царство в Царството" свободно се движи човекът; тя е станала мътна, съдбоносна повърхност и нейните тайни профанически науки се стараят да заобиколят с помощта на своите жалки закони и своите жалки хипотези."

Юлиус Евола

            Тук именно сбъркали Хитлер и неговите наставници, опитващи се да породят Новата Раса, използвайки химико-биологични методи. Тук сбъркали и марксистите, въобразили си, че променят психическата същност на човека, като принуждават /с помощта на грубо насилие!/ хората към определен тип поведение. Насилието изключва разума, а без разум промените са невъзможни. В резултат останаха стотици милиони гробове и още толкова човешки същества с осакатена психика. Друг е въпросът, че съществуват различни пътища към Новия свят, и част от тях могат да се окажат гибелни за всичко, свързано със Стария. Но за това после.

            "Ние сме привидно тъй далеч от вашия свят и все пак сме много близко до вас, защото светът, в който живеем ние като същества, различаващи се от вас прониква вашия тъй, както водата прониква гъбата."

Бо Йин Ра

            Съвременни измервателни уреди потвърждават думите, които самият техен автор едва ли е осъзнавал в цялата им сложност. Но темата беше за влиянието. То се изразява както в провокиране на открития в областта на науката, така и в пряко материално въздействие върху биологическата същност на човека. От една страна биват внушавани определени мисли на големи човешки маси. От друга - извършва се енергийно въздействие, довеждащо до различни, често пъти необясними мутации. И това съвсем не е мистика. Психичната енергия превъзхожда познатите ни досега енергии, тъй като е многократно по-организирана от тях. Нека опитам да обясня посредством още едно откровение:

            "-  Но нали Бог е нематериален?

            - Нематериалността не съществува. Това е просто дума. Това, което е нематериално, не съществува въобще, ако само не отъждествяваме предметите с техните свойства. /.../ ... но има също степени на превръщане на материята, за които на човека нищо не е известно."

Едгар Алан По

            Новите състояния се постигат с нови методи. Незначителна част от нас, хората са достигнали до разбиране на човешката одушевеност, т. е. до онова качество на материята, при което тя достига състояние на самоорганизираност и самосъзнание. Малцина обаче проумяват същността на явлението. Водещи мислители разбират, че се открива възможност да влияят върху естествените процеси, да нарушават закони, смятани досега за природни и ненарушими. Човешкият разум сам по себе си е носител на тези възможности, а появата на нова Раса е свързана с тяхното осъзнаване и овладяване. Но ако пренебрегнем морала и нравственоста, отново добрите наши намерения ще постелят пътя към поредния Ад. Дали е по силите ни да се намесим?

            Разбира се, че е по силите ни! Но е нужно да положим известни усилия. Необходимо е да изоставим старите си представи и да погледнем трезво и непредубедено към историята на нашата цивилизация. Може би пък ще отгатнем целите, с които е била създадена? А защо да не опитаме да проумеем същността и на самите създатели? В края на краищата ние притежаваме потенциалната възможност не само да се изравним с тях, но и да ги надминем.

Отново Адолф Шикългрубер, познат повече като Хитлер

            Световноизвестният философ Николай Рьорих, за когото едва ли може да се допусне, че би излъгал, съобщава интересни сведения. Според него, в разрушения Берлин през 1945 година руснаците открили няколкостотин трупа на хора, носещи белезите на тибетската подрасова група. Всички те били облечени с германски военни униформи и снабдени с германски документи от Вермахта. Какво са търсели тибетци в обкръжения Берлин, за какъв дявол се е наложило всички те да умрат, каква е връзката на Третия Райх с Тибет...? Само екзотично украшение ли е била Свастиката или да търсим нещо по-голямо? Във всеки случай тибетското присъствие в Германия през онези години е било лишено от всякаква декоративна цел.

            Разни лъжефилософи, смесващи хитлеризма с фашизма, наричат състоянието на германците  през време на националсоциалистическото управление "идеологическа шизофрения на нацията" и "епилептичен припадък на цял един народ". Дали самите те подозират колко са близо до истината?

            По-съвестните историци поне се опитват да проумеят какво е предизвикало състоянието на милионите германци, граничещо с масова психоза. Те признават магическото обаяние, упражнявано от Хитлер върху тълпите, нечовешкият възторг, неизбежно предизвикван от неговото появяване. Дори на процеса в Нюрнберг, дори при прожекциите на филми, Херман Гьоринг заявил, че усеща психическото въздействие на Фюрера. Ето за какво са били нужни тибетците. Те усилвали и насочвали енергията, излъчвана от мозъка на Хитлер, като с това предизвиквали у присъстващите ефекта, наричан от неразбиращите нищо "специалисти" магически. Ето и защо били необходими честите пътувания на германския Водач, особено преди спечелването на властта и в първите години на нейното укрепване.

            За да обяснят истинската, неподправената същност на хитлеризма са нужни не философи, а истински специалисти, годни да вникнат в технологията на явлението.

            И още е необходимо да се знае:

Хитлер е бил технически изпълнител на план, написан не от него!

            Разкривайки докрай неизопачената истина за германския националсоциализъм, ние по-ясно ще осъзнаем реалностите и на днешния ден.

"Горбачов и Елцин са зомбита!"

            Твърде големи бяха вестникарските kзаглавия и твърде сензационни са съдържащите се в тях сведения, за да ги пропуснем. При това в зомбизация биват обявявани далеч не само Михаил Горбачов и Борис Елцин. Лично аз не бих опростил до такава степен нещата, но в "зомбистката" теория има нещо вярно.

Кой е господарят на зомбитата?

            Естествен въпрос, но кой знае защо никой не го задава. От историята знаем, че определени светове и цивилизации биват унищожени след като достигнат определена степен на развитие. Сякаш има поставена табелка "Дотук!". Теорията за самоунищожението не търпи сериозна критика. Кой обрича на гибел цивилизациите, с каква цел, какви методи използва унищожителят и дали унищожението няма алтернатива?

Нека започнем от последното.

            Вероятно бихме намерили път за спасение, ако знаехме повече за екзекуторите. За тази цел първо трябва да се убедим, че те наистина съществуват, а не са нечия зловеща измислица. налага се да хвърлим поглед към изчезналите култури на дълбоката предчовешка древност и да потърсим следи, които биха ни ориентирали в посоката на нашето търсене.

            Твърде малко знаем за разпадналата се на късове планета, наречена от астрономите "Фаетон". Да, астероидният пояс между Марс и Юпитер съдържа отломки от взривената Фаетон /или Нибиру, или както още я наричат/. Но в Пояса е трудно, ако не и невъзможно да се открият следи от цивилизация. Астероидният пояс - това е разпръснатата планетна сърцевина, втвърдената планетна магма. Кората, повърхността с всичките нейни изкуствени образувания и строежи след взрива е отпътувала в посока, обратна на Слънцето. Върху Сатурн, Уран и Нептун поне засега не можем да се приземим, но и техните спътници съдържат интересни за нас, хората данни. Стига наследниците на Енки, Енлил и Еа да ни разрешат едно такова посещение… По-нататък ще видим, че не ни разрешават. И то не от вчера. От отношението на небесните наставници се възмущават още античните летописци: "Изтреби потомството на наблюдателите; твърде много са гнетили човешкия род." - /Енох 10:18/ За наше съжаление “Всемогъщият и Единствен Бог” на Енох не само не изтребил “наблюдателите”, но не успял дори да ограничи тяхното “наблюдение”.

Крият се данните за мъртвата култура на Марс. Измъкнатите изпод лапите на американската цензура снимки са недостатъчни за сериозен анализ. Все пак ще кажа няколко думи, въпреки недостатъчните доказателства: Лицето от Марсианския Сфинкс не е човешко, както им се иска на ентусиастите. То изобразява едно от онези същества, които днес презрително наричаме "неандерталци". Нека Сфинксът бъде за нас напомняне, че те, Предишните са извършили нещо, което ние днес все още не можем да извършим. Но повтарям, данните са недостатъчни, а пред изследването на Червената планета някой е поставил непреодолима за хората бариера. Затова ще хвърлим поглед към едни познати същества от земната суша, проявили нещо повече от наченки на разумност:

Динозаврите.

            Учеха ни, че били тъпоумни и тромави студенокръвни влечуги. Твърденията се оказаха лъжливи. Някои видове динозаври /в буквален превод - "страшни гущери"/ били не само топлокръвни и пъргави, но и притежавали добре устроен обществен живот. Доказват го намерените останки от селища на "гущероподобни" същества. Твърди се, че знаменитият модел от Отава демонстрира какви щяха да бъдат днес динозаврите, ако развитието им не беше мистериозно прекъснато. Всъщност така и не беше показан първообраза, послужил за оформянето на модела. Според други сведения моделът е бил точна възстановка. Никой не потвърди и никой не опроверга.

            А може би на всичко отгоре динозаврите са били и разумни? В бившия СССР върху динозавърски яйца отпреди 70 милиона години палеонтолози открили начертани геометрични фигури. Според направените анализи, фигурите /в повечето случаи триъгълници/ били рисувани преди вкаменяването на яйцата, т. е. още веднага след тяхното снасяне. Кой друг би могъл да начертае фигурите, ако не самите динозаври. Или този, който ги е отглеждал. По същите причини, поради които ние бележим своите домашни животни. Ако пък отхвърлим хипотезата за разумните динозаври, ще се наложи да преосмислим друго свое мнение.

            Прието е да се мисли, че динозаври и човеци са се разминали във времето. Това също не е вярно. Атлантите например са разговаряли на "динозавърски" език, но за Атлантида ще говорим по-нататък. През 1988 г. сп. "Корея" публикува вкаменен отпечатък от птеродактил. Надписът под снимката гласеше: "Вкаменен крилат дракон с опашка". Така е, за азиатските народи драконите не са само опашати и крилати, пояснението в случая е задължително. Старинните предания на всички континенти носят повече данни за обитателите на предишните геологични епохи, отколкото е прието да се признава в научните кръгове. Популярността на безкрилите и безопашати дракони не е голяма сред специалистите на модерните точни науки. Макар че, ако трябва да са искрени, те много добре разбират за какво става дума. Ще се окаже, че митологичните страшилища са "най-обикновени" динозаври. Да припомням ли как биват описвани драконите, змейовете, ламите, халите...? Нима намирате съществени разлики между тях и палеонтологическите възстановки на прадревни влечуги? Ще си позволя да вмъкна и мъничката загадка с човекоподобните змейове от българската народна митология. Можете да ги съпоставите с динозавроида от Отава.

            Съществуват и няколкостотинте хиляди камъни от Ике, Перу. Върху част от тях са изобразени бронтозаври. Твърде голям е броят на камъните, та да ги обявим за фалшификат. И още едно любопитно свидетелство: в пещерата Алден, Южна Франция бил открит отпечатък от човешко стъпало отпреди 20 хиляди години. Май ще се окажем доста по-стари от шест хиляди годишните Адам и Ева… И май ще се окаже, че сме имали връзка с много видове, смятани досега за “праисторически”. Ако освен не приемем за праистория всичко, случило се преди раждането на съответния догматичен учен.

            Не, Човекът и Динозавърът не са са разминали. Нещо се е случило и единят /по-силният/ е загинал, а другият /по-слабият/ е оцелял. Загадката си остава, но нека не се залъгваме с глупави хипотези за глобални катастрофи. Иначе ще ни се наложи защо и как са оцелели останалите видове.

Хората със синя кръв

            Те също не са измислица. Във вечните ледове на Андите бил открит замръзнал труп на човекоподобно дете със синя кръв и масленозелен цвят на кожата. Под снеговете на Антарктида били изровени селища, обитавани от синекожите. Находката била засекретена. Странен подход към едно археологическо откритие. Още повече като добавим, че първоначалните данни за селищата в Антарктида били взети от не по-малко загадъчната карта на Пири Рейс. Сега там ровят Въоръжените сили на САЩ и Русия.

            Вместо да търсим неподправената истина, ние предпочитаме да обвиним предците си в поетично фантазьорство. Подходът е несвойствен за естественото човешко мислене. Не е ли по-разумно да признаем, че ако днес изразът "синя кръв" има значение на благороден произход, то някога е бил възприеман буквално? Защо не потърсим още доказателства за едновременното съществуване на човека и загадъчната синя Раса?

            Името на древнохиндуисткия Бог Кришна /Кршна/ буквално се превежда като тъмносин. Хиндуистката иконография го изобразява като същество с човешки черти и синкав или зеленикав цвят на кожата. В някои наречия думата "кришна" значи още "черен" или "тъмен" и бива прикачвано на демони - асури. При будистите Кришна е глава на черните демони, врагове на Буда. По-нататък ще се спра на евентуалните причини за световното разпространение на култа към синекожия Бог. Сега само ще отбележа, че синкавият или зеленикав цвят на кожата се поражда от съответния цвят на кръвта. Но защо да търсим сведения само от Азия? Върху фрески от етруска гробница /V век пр. Хр./, открита в Тарквиния се виждат изобразени демони със синкав цвят на кожата. Асурите били познати и в Етрурия. Човекоподобни същества със синя или зелена кожа се срещат и сред египетските папируси.

            "Когато фактите противоречат на Вашата теория, тогава игнорирайте фактите" - гласи популярният закон на Мърфи.

Ами ако фактите се окажат смъртоносни?

Атлантида

            Истината около нея умишлено се замъглява. Потомците на древните атланти били почти напълно изтребени едва в края на XVI - началото на XVII век от испанците. Това били гуанчите, коренните жители на Канарските острови. Раса от белокожи, синеоки и червенокоси двуметрови атлети - горди и непокорими остатъци от могъщата някога Атлантида. Твърде скоро са се случили събитията и твърде подробно са документирани фактите, за да ги отречем.

            Вече можем да твърдим със сигурност, че атлантите са притежавали тайни предчовешки знания, които не бивало да стават достояние на всички човеци. Някой се грижи за "чистотата" на човешките знания. Потвърждение намираме в една логическа съпоставка...

            Палеонтолозите ни уверяват, че главна пречка за развитието на неандерталската Раса бил високо разположеният ларинкс, което изключвало наличието на членоразделна реч. Като запазвам доверието си към достоверността на откритието, изразявам съмнение към изводите. По-разумно е да потърсим корените на други методи за междучовешка комуникация, отколкото да отречем прибързано цивилизоваността на неандерталската Раса.

            При разговори на далечни разстояния гуанчите използвали език, наподобяващ птичето свирене. Така двама души спокойно обменяли информация на десет и повече километра. При такъв разговор ларинксът въобще не участвал. А за близки разстояния нормандецът Жан де Бетанкур описва наблюденията си от о-в Гомера: "Гомера - родина на високи хора, които добре владеят най-забележителния от всички езици. Те говорят с устните, като че ли не са имали език въобще". Ларинксът и тук е излишен. Логично е да допуснем, че двата разговорни метода са създадени от същества /не непременно хора/, лишени от такъв орган. Ако допуснем, че атлантите са приемници на неандерталската култура, всичко отива на мястото си. Съвременните открития вместо да опровергаят хипотезата за працивилизацията, сами я допълват. Ще допълня, че от своя страна неандерталците не са създатели на "птичия" език, а са го взаимствали от динозавроидите. Колкото до тяхната техника, нека отново дам думата на Юлиус Евола: "Откривайки някаква сила, европейците строят апарата извън човека, употребявайки за построяването им вещества от неорганичния свят. Източната традиция усилва действието на органите в човека, т. е. строи апарата вътре в човека, използвайки за това свойствата и качествата на нервните клетки, неизвестни на нас. Ако не греша и правилно съм ги разбрал, техниката на първата допотопна цивилизация е била основана не толкова на съвършенството на машините, колкото на съвършеното владеене от човека на заложените в него сили." Но темата е прекалено дълга, за да я развиваме тук.

            Главна загадка за нас си остава гибелта на неандерталската Раса. Съществуват достатъчно данни, че нейни представители живеят все още в нашия уж добре изследван и познат свят. Дали свещенната книга на индианците Киче няма предвид именно тях, когато така живописно обяснява причините за деградацията и отмирането на една съществувала преди човека Раса? Преди да цитирам текста искам само да запитам: ами ако деградацията е била изкуствено предизвикана? Ами ако отделни индивиди са успели да се преборят с нея?

из "Попол Вух"

            "Вече не си спомняха за Сърцето на Небето и затова изпаднаха в немилост. Това беше само опит, усилие да се направят хора. Говореха изпърво, но лицата им бяха изпити; ходилата и ръцете им не бяха устойчиви; нямаха ни кръв, ни същина, нито влага, ни мазнина; бузите им бяха сухи, сухи бяха краката им и ръцете им, а плътта им - жълта.

            Поради тая причина вече не мислеха за Твореца и за Образувателя, за Ония, които ги извеждаха в битие и се грижеха за тях.

            Тези бяха първите хора, които съществуваха много на брой върху лицето на земята."

            Заслужава особено внимание изразът "извеждаха в битие", дори заради самата мисъл, че Някой извежда "в" и "от" битие. А словата за най-последните дни на предчовешките хора звучат така, сякаш летописецът е присъствал лично на събитието. За да не отегчавам читателите, ще приведа само финалните думи:

            "И казват, че потомството им са маймуните, които живеят сега в горите."

            Описан е Потопът, споменава се за обилна смола, дошла от небето, за "... черен дъжд, дъжд денем, дъжд нощем". Странни съвпадения с Библията, с древногръцките легенди, с преданията на Шумер и Акад... А може би не са толкова странни, ако всички те са описания на реално извършили се събития? Но нека продължим по неандерталските следи.

Снежният човек

            За разлика от културата на нашата цивилизация, тази на неандерталците наблягала не върху технологичното, а върху психическото, или ако щете върху духовното развитие на индивида. От враждебните действия на обкръжаващия го свят неандерталецът се бранел не посредством хитроумни приспособления, а прилагайки възможностите на човешкото /условно казано/ усъвършенстване. Не напразно древните религии са единодушни по въпроса за необикновено развитите способности на прахората. Приемайки достоверността на горните факти, ние можем да си обясним защо въпреки нищожната им численост, някои отделни представители на отмрялата като цяло Раса са оцелели до днес, и как успяват да убегнат от все по-засилващото се човешко внимание.

            Йети, саскуоч, йежен, алмастъ, горски и планински великани... Сведенията валят като дъжд, идват от цял свят. Изумителните способности, демонстрирани от "снежния човек" и подобните нему същества правят несъстоятелни хипотезите за абсолютния край на неандерталската Раса. Без външна намеса, неандерталецът би трябвало да е господар на света /както впрочем и динозавроидът преди него/, но не е. Кои са причините? Дали неприязънта им към техниката /както ние я разбираме/ е виновна да не заемат полагащото им се място? Ами откъде се е взел паническият страх пред по-несъвършените и по-слаби човешки създания? Идентичен ли е този страх с чувствата, изпитвани от Homo Sapiens към влечугите? А дали някой се е замислял за логически необяснимата боязън, изпитвана от оцелели древни животни при появата на човек? Въпроси, въпроси...

            Отговор поне на по-голямата част от въпросите претендира да ни поднесе Теософската школа. Но след като човек се запознае с това учение, той по-скоро се натъква не на отговори, а на опити за вкарване в огромен лабиринт, от който измъкване няма. И книгите на Елена Блаватска, най-видната представителка на тази школа ни поднасят не разбулването, а...

Забулването на Изида

            В своята "Тайна доктрина" Първата дама на теософията говори за хората като за четвърта коренна Раса. Защо, след като тя прекрасно е знаела, че Земята е родина на четири Раси, съществували преди човека? И след като е била предупредена, че откритията много скоро ще я опровергаят? Допускам, че е възможно да греша, но мисля, че старата дама просто е имала поръчение да ни заблуди.

            Три Раси са живели и загинали преди да се появим ние. Една друга - Първата живее и до днес. Затова си позволявам да тълкувам думите на Блаватска така: "На човечеството е отсъдено да остане в земната история като четвърта мъртва Раса." Защото няма данни конфликтът на Homo Sapiens със Стародавните да е завършил. Точно обратното - сякаш те са най-заинтересованите ние да отмрем. И сякаш нашите човешки властници са претърпели поражение във войната срещу дълбинните жители. Преценете сами: през последните години гениалният океанограф Жак Ив Кусто се мотаеше из крайбрежните скали, изучавайки живота на някакви си птици. Пресекналият ентусиазъм на учените да строят батискафи и батисфери не е въстановен. Откритата през 60-те години подводна цивилизация така и не пожела да установи равноправни отношения с нас, хората. Щурмът доведе до сериозни конфликти и макар фактите да бяха старателно засекретени, информационната завеса има своите пролуки. Десетгодишната война завърши с пълно поражение на човека. Няма дълбоководни апарати, няма подводни ядрени взривове, няма дори рационално използване на световния Океан за нуждите на човека. На сухоземното двуного му бе забранено да изследва своята собствена планета. Но сега ме интересува един страничен въпрос: щом има коренни Раси, защо да няма и некоренни - Раси-пришълци? Дали сега те не са част от нас и не споделят нашата участ? И дали не бе направен опит те също да бъдат изтребени? И най-вече: дали некоренните не биха могли да се превърнат в наши съюзници?

            Искам да осветля още една точка в междурасовия пролем, тази за нивото на Разумност. Не е вярно, че ние сме започнали от точката, до която са достигнали предишните Раси. Тръгнали сме от необходимия минимум. Той е много по-ниско от достигнатата степен на живелите преди нас. Ние само сме дарени с възможността да достигнем до по-високо ниво. Ако анализирате древните религии, ще установите, че те са доста категорични в това отношение. Онова, което аз се осмелявам да предложа, е да потърсим малко повече следи.

            Виждали сте каменоломня, нали така? Ами изоставена каменоломня? Ами изоставена преди десетки години каменоломня? Ами изоставена преди десетки милиони години каменоломня? Вгледайте се в планините и ще разберете какво искам да ви кажа. Само че нима следи са останали само по планините?

            По-нататък ще разгледаме и други аспекти на същия въпрос, а сега нека се върнем към нашите "зомбита". Да допуснем, че съществува външна сила, решена да измени рязко човешката история, без да демонстрира открито своето присъствие. Хипотетичните причини могат да бъдат много и различни. Как мислим, че би постъпила тази сила?

            Ще подготви общественото съзнание с помощта на свои /без значение доброволни или не/ мисионери, а след това би подчинила на волята си обществените водачи. Има предостатъчно данни и за двата типа намеса. Защо липсват анализи за промените в човешкото светоусещане през последните 50 години? Или за промените в психиката на политиците, след като те са станали такива? Защото ще се ужасите от темповете на деградация и при народите, и при народните "вождове".

Едновременно с Нитче

            В Европа започва разпространението на учението, идващо от Шамбала. Твърде различни по характер са целите, прокламирани от учениците на Бялата вода с тези на Фридрих Нитче и твърде различни са пътищата за тяхното постигане. Осмелявам се да твърдя, че през последните сто години нас ни подлагат на мощно извънсетивно въздействие от страна на поне два центъра.

            За пръв път Шамбала се споменава в прединдустката арийска "Шримад Бхагаватам". Китайците и Казанските българи имат твърде сходни виждания за тази страна, разпростряла се не само под земята, а и под океанското дъно. Анализирайки сериозните извори ще научим, че Шамбала не е точно определимо място, а в Хималаите, Тибет и на други места има само изходи, водещи вън от нея. Естествено, не вземам под внимание сензационните вестникарски материали, в които всеки си пише каквото си иска. По мое мнение, по-лесно е да изследваме руините на Марс, отколкото да намерим Шамбала. Марс се охранява от мъртви механизми, а Шамбала е обиталище на организми от плът и кръв. Но нека чуем някои съвети, за които има претенции, че идват от Шамбала.

            Ето какво казва Маитрейя за причините, водещи до погиването на една общност от мислещи същества: "Погасналото съзнание е равносилно на самоубийство за своя носител. Но то е опасно и за околните. Напразни ще бъдат опитите да помогнем на тези хора. Най-разумното, което можем да направим, е да ги отбягваме, както се отбягва всяко разложение". Сякаш ни казват полезни неща. Но не бива да забравяме, че Шамбала благослови болшевишката революция в Русия. Дори да приемем версията на Николай Рьорих, че посланието до "Махатма Ленин" е било несполучлив опит да бъде спрян терора, то пак трябва да се замислим. Защо Маитрейя Мория не отправи зов към бъдещите невинни жертви да се спасят като напуснат Русия? Или защо посланието не е предизвикало желания ефект? Защо посредниците на М. Мория от фамилията Рьорих бяха чести гости и в СССР, и в страните от т. нар. Соц. лагер, и след като стана безпощадно ясно, че болшевишкият експеримент не донесе нищо добро на народите? Та дори имаха свои ученици, подбрани измежду управляващите комунистически елити. За българския читател ще бъде достатъчно споменаването на Людмила Живкова. Недоумение предизвиква и самото име "Мория", което е името на хълма за човешки жертвоприношения край Йерусалим. То се споменава на прекалено много места в Библията, за да остане незабелязано.

            Моят извод е, че жителите на Шамбала са може би по-развити, но все пак са в известен смисъл същества като нас. Те не са нито всезнайковци, нито всемогъщи. Ето, преди хилядолетие и половина те изпратили своето "Откровение, дошло през черните води на океана", или както по-често го наричат "Черното Откровение". За него се знае, но пълният му текст никога не е бил обнародван. До ден-днешен не е направен опит да бъде пратено отново, за да стане известно на широката публика. Предсказанията на Черното Откровение или са станали невалидни, или някой сега се опитва да ги направи невалидни. Шамбала не е безгрешна. Дали е поне добронамерена?

            Ако се доверим на живелия през XIV век английски философ Уилям Окам, то следва да приемем, че когато отпаднат всички възможни вероятности, единственото останало е вярно. Колкото и невероятно да ни изглежда то. За тази цел трябва да огледаме нещата откъм всичките им страни.

            Въпреки, че говори за нов тип човек и споменава "сгърченото тъпоумие на въплътените двуноги", най-яркият представител измежду проповедниците на Шамбала - Маитрейя зове към промяна именно хората. Какво ще рече това? За разлика от Нитче, който не крие презрението си към човечеството, някой друг се стреми да изведе именно това човечество към нов, по-съвършен етап на развитие. По силата на закони, все още непознати или вече забравени от нас, човешката цивилизация е достигнала критична точка, след която нещата просто не могат да останат същите. Ние или коренно ще се променим, или ще бъдем заменени с принципно нов тип мислещи същества.

            Ще бъда обаче крайно несправедлив към Нитче, ако не изложа една оправдаваща го теза. В действителност великият философ е носител на Светли идеи, но ги поднася по свой, предизвикателен начин. Провокира към онова, за което не успява да убеди по друг начин. Единствената му голяма цел е да ни поведе към голямата Промяна. Пък и Нитче не проповядва срещу човека въобще, а най-вече против оскотения от юдеизираното християнство западен човек. И още един факт, сякаш незабелязан от никого: Нитче, също като по-късно Рьорих си служат /за разлика от Елена Блаватска, например/ със стари, познати думи. Но поднесената информация  е неразбираема в нейната многопластовост за съвременниците. В човешката история срещаме доста такива автори, чиито думи стават ясни едва столетия по-късно.

            Дори консервативната наука започва, макар и крайно неохотно да признава, че не сме сами на този свят. Че редом с нас живее друг разум, макар ние невинаги да го забелязваме. Науката признава, че нашите действия са започнали да вредят на другите. Пропагандата на средствата за всеобщо осведомяване, и тя започва да ни подготвя за предстоящите срещи с Непознатото. Крайно наложително е да се съобразяваме със своите съквартиранти, иначе те ще ни изгонят от общото ни жилище. Образно казано, обстановката е такава.

            Какво мислят политическите водачи по тези така важни въпроси? Мълчат или се усмихват снизходително. Най-много да си придадат полузагадъчен вид. Имаме ли основание да подозираме, че големите световни лидери са подложени на някакво външно мисловно въздействие? Трудно е да се даде еднозначен отговор.

Какъв е механизмът на въздействието?

            Основно се употребяват два метода. Къде повече, къде по-малко добронамерено, тайната на преките индивидуални внушения започна да се разбулва. Все повече хора научават за т. нар. "психотронно оръжие". Съвсем скоро способите за защита ще станат общодостъпни. Техническото устройство на генераторите вече не е тайна, скрита зад седем печата. Нека поне ние спестим известните и скучни подробности. При използването на другия метод няма предварително избрани лица. На различни, непознати един на друг хора от различни краища на света едновременно им идват на ум еднакви мисли, осеняват ги еднакви идеи. Стига се и до скандали, когато всичко това поражда еднакви научни или технологични открития. Как става тази работа?

            Мозъкът е не само физически посредник на разума. Той притежава много и най-разнообразни функции. Една от тях е, да работи като приемо-предавател на мисли. Когато два мозъка се настроят на една и съща вълна, наблюдаваме явлението телепатия. А сега си представете свръхмощен мисловен предавател, излъчващ непрестанно потоци мисли. На много и различни честоти едновременно. Сигналите няма да бъдат уловени от всички хора, но все пак достатъчен брой ще ги усетят. Повечето от тях ще възприемат мислите като свои собствени. И ще приложат внушените идеи на дело, в живота. Това всъщност се иска.

            Емисарите на Шамбала по правило са честни и високоморални личности. И ако се съмнявам, че трябва във всичко да им се доверим, то не е понеже ги смятам за лъжци. Но нима не е възможно и те да бъдат заблудени? Ето прокламираните от тях принципи, пък вие сами преценете дали всичко е точно така, както ви го представят:

Не Шамбала ни избира - ние я избираме;

Шамбала спазва принципа на свободния избор;

Шамбала не натрапва своите съкровища - тя само ги предлага.

            Но освен деликатните внушения на Бялата вода /едно от имената на Шамбала или Шангри-Ла, както повече ви харесва/, ние сме подложени на други, преки, брутални вмешателства, насочени към нашето подсъзнание. Има някой Неизвестен, придирчив не към методите, а към резултатите.

Зомбита и посветени

            Те са съвършено различни неща. Зомбито действа под влиянието на чужда воля, без да осъзнава значението на своите постъпки. Посветеният знае какво върши и защо го върши. Посветеният е убеден в правилността на своите действия. Което, разбира се не е никаква гаранция, че и той не се заблуждава. Но посветеният мисли. Зомбито е кукла, автомат. Едва след като анализираме действията на дадено лице, след като изслушаме неговите обяснения и преценим резултатите, сравнявайки ги с афишираните намерения, ние ще получим поне теоретичната възможност да разберем с кого си имаме работа. С посветен, със зомби, с луд, или пък с най-обикновен, макар и по-умен от хората на средно ниво човек.

            Или пък не вярвате, че съществуват зомбита? Какво тогава ви пречи да възприемете друго определение, но поне да признаете явлението за реално? Ето ви нещо конкретно и казано по “съвременен” начин”: “27 август 1958 г. Във връзка с програмата “Алтернатива - 3” влиза в сила понятието “променлив контингент”, отнасящо се до новите роби.” - /B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997/; “           Три милиарда долара са отделени за проекта “Геном”, занимаващ се с управляеми промени в човешката наследственост.” - /Die Welt, 13. 06. 1988./; “През август 1977 г. в Германия, Франция, Италия и Канада се появили много хора, които не си спомняли кои са и откъде са дошли.” - /B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997./

Бялото Братство

            "А който иска да намери някакви следи от това учение в света, ще ги намери в най-чиста форма в ранния период на древните мистерии.

            Ала гласът на вековете говори ясно на всички, които имат тънък слух и съвсем не е мъчно да се установи, че учението на Всемирното Бяло Братство е действувало от най-дълбока древност до наши дни."

Бо Йин Ра

            Вече разбирате, че не става дума за последователите нито на Петър Дънов, обявили себе си за Бяло Братство, нито за Мария Цвигун от Киев, а за нещо много по-древно и могъщо. Самият Дънов може и да е знаел нещичко за Братството, дори допускам, че е възможно други да са му дали името Беинса Дуно. Обаче неговите последователи явно спекулират с материя, която не докрай осъзнават. Ако пък така често цитирам Бо Йин Ра, то е, защото той също не осъзнава кое може да се говори и кое - не. И без да съзнава, издава важни тайни.

            Братството, грубо казано е онази мрежа от послушници на Тайния град /еднакво вярно е да се каже "Тайната страна", а още по-намясто би била старинната дума "селение"/, която служи за инструмент при необходимите периодични корекции на Пътя, предначертан пред човешката цивилизация. Съвсем отделен въпрос е, дали това Предначертание ни носи полза. Но нека не се отклонявам. Хилядолетия наред Бялото Братство изпълнявало своите функции скромно и дискретно, докато...

            "До неотдавна онези малцина, които живеят това учение и могат да го предават на други, бяха длъжни да спазват известни древни закони, които възбраняваха откритото разпространяване дори на малкото сведения, които аз бях длъжен да дам.

            Само една, тъй да речем "реформа" на законите, на които се подчинява Великото Братство, санкционирана от върховната власт на онази Йерархия, чиято най-ниска степен представляват малкото й членове на нашата планета, внесе една промяна в тях."

Бо Йин Ра

            Както вече загатнах, внимателният прочит на Бо Йин Ра ще ни убеди, че той е тръгнал да разпространява учение, което не докрай е разбрал. Трудно ми е да си представя, че е решил сам, по своя воля да си тръгне. Едва ли те биха го пуснали да си върви така лесно. По-скоро е бил пратен преждевременно, преди подготовката му да е завършила. Защо е тази припряност? Защо са били сменени законите на Братството, какво е продиктувало необходимостта от "реформата"?

            Има нещо сбъркано в цялата история. Нещо не е така, както би трябвало да бъде. Елена Блаватска е притежавала съвършеното познаване на човешките религии, но не е умеела /или не е желаела, или не са й позволявали/ да отличава злонамерено втъканите елементи. От там - неуспехът на нейната мисия. Отказът на Джиду Кришнамурти да стане мирови Учител не е обяснен истински и до днес. Когато в долината под дома на Николай Рьорих избиват местните жители, за да не го тревожат, на него му казват, че долу има тържества и гърмежите са празнични. И той, великият ясновидец повярвал на лъжата. Мога до утре да изброявам подобни факти. Има някаква грешка, но къде да я търсим?

            Вероятно сте забелязали, че понякога задавам въпроси, без да посочвам отговор. Има ситуации, при които е по-добре да се подтикне читателя към търсене на истината, отколкото тя да му бъде поднесена в готов вид. В България, например бе обявено, че в началото на април 1992 година ще излязат четирите тома, пълното издание на прочутата "Жива етика", позната повече под името на една от нейните книги - "Агни Йога". Едва през август същата година на пазара бе пуснато издание само на "Агни Йога", без останалите книги от цикъла, отпечатано цяла година преди това. Кой е против хуманната, философската, неполитическата и никого незастрашаваща идея? Кое наложи да бъде спряна една печеливша книга?

            Толкова място отделих на посветените, че е крайно време да отделя и на един посветител:

Баха - у - Ллах

            Докато хилядолетни традиции гаснат, една не толкова позната религия - бахайската разполага с огромни финансови възможности, строи храмове из цял свят, разпространява безплатно скъпоструващи средства за агитационна просвета, бързо и безпроблемно получава достъп до радио, телевизия, вестници... Кой стои зад бахайците?

            Тяхната вяра възниква през 1844 г. като религия на бедните. Първите бахайски пророци /ето ви посветителите!/ завършили живота си мъченически. Мъченичеството създава ореол на истинност около всяка идея. /Това ни навежда на мисълта, че лицата на истинските посветители пак никой не е видял/ Създадена е в "религиозния инкубатор" - Близкия Изток. Великолепието и превъзходната архитектура на бахайските храмове подсказва наличие на могъща организация и благодетели с щедри и бездънни портфейли. Всичко изброено дотук не се връзва със сравнителната малочисленост на вярващите бахайци. Пък и от тяхната вяра бедните изобщо не забогатяха.

            Защо се спирам на Бахайската религия?

            1. Тя възниква малко преди учението от Шамбала да тръгне към западния свят.

            2. Между бахайското учение и това на т. нар. Адепти има поразителни съвпадения. Но и отликите са твърде съществени. Докато Адептите проповядват непрекъснато развитие на човешките умствени и психически възможности, докато възхваляват свободата на избора, то бахайците изискват пълна и безусловна вяра. Внушават духовно подчинение, свързано с отричане от собствения ум.

            3. Всичко, свързано с Шамбала се натъква на непрекъснати пречки. Същевременно бахайците са подпомагани от мнозина силни на деня без видими причини за чак такава помощ. Не е ли странно, когато уж вярващи християни изведнъж стават възторжени проводници на една чужда религия?

            4. След като веднъж били прогонени от България, бахайците наскоро /през 1992-3 г., б. а./ извършиха истински щурм, с цел да завоюват своя духовна територия в нашата страна.

            Подобно е положението с последователите на Кришна съзнание, отричащи напълно мисленето у човека. Те твърдят, че единственият път за усъвършенстване е непрекъснатото повтаряне на санскритски думи, обявени от наставниците им за свещени и единствени имена на Бога. Но за това по-нататък.

            Бахайската религия, основана от самоназовалия се Баха - ул - Лах е пример как незнайни /засега/ сили спъват човешкото развитие, подменяйки го с монотонно повтаряне на уж магически заклинания и мантри. А дали наистина не са магически? Магия, елеминираща разума. Изводът е, че някой пречи на хората да узнаят истината за себе си и заобикалящия ги свят. Че някой много иска хората въобще да спрат да мислят. Не напомнят ли посочените действия подготовка за тотална зомбизация? Стотици секти заливат България. Хиляди тонове вестникарска хартия се изхабиха с предупреждения да се пазим. Няколкото църковни Синода, и те размахаха заканително пръст. Но как постъпват всички? Забраняват и заплашват! Налагат административни мерки вместо аргументирано да ги разобличат. А сектите процъфтяват, ръководителите им необезпокоявани продължават своята оглупяваща индивидите дейност. Разобличението предполага наличието на знания. Само че някой сериозно се е заел да пречи на разпространяването на тези знания.

            Пречат в Перу, където бяха фалшифицирани няколко от няколкостотинте хиляди прочути камъни от Ике, за да кажат, че и останалите са фалшификат. Такова несметно количество фалшификати, изработено ей така, без полза, за чисто удоволствие? Кой разумен човек ще повярва? А някои вярват! Пречат във Франция, където един ръководител на клуб за изследване на НЛО изгорил цялата си архива дни след като обявил, че е на прага на сензационни открития. Други, не толкова плашливи негови колеги намирали смъртта си при твърде загадъчни обстоятелства. В Германия, в САЩ, Великобритания, Канада, Австралия...  Нека бъда малко по-конкретен: “1966 г. Проф. Мак-Доналд получава задача от ВМС на САЩ да изследва проблемът с НЛО над моретата край Австралия. Той съобщил за “дрейфуващи рифове” между Австралия и о-в Тасмания. Но пълните резултати от наблюденията никога не били публикувани. На 13 юни 1971 г. Проф. Мак-Доналд е намерен в района на моста през каньона дел Оро мъртъв с куршум в главата.” - B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997

Изчезват или биват подменяни експонати, годни да хвърлят светлина върху произхода и същността на феномените. /Помислете отново над “загубените” останки от праисторически исполини!/ А когато силовите методи не са подходящи /например при масово наблюдавани явления/, в ход влиза саркастичното довеждане до абсурд на реално съществуващи факти. Явява се по телевизията някакъв полуидиот, който ни "ощастливява" с "великото си прозрение", който ни "посвещава": "Хората не са хора, а извънземни! Поне повечето от тях! Поне три четвърти! Най-малко три четвърти!" Естествено, всички се смеем и не разбираме, че всъщност това е тактиката на преиграването.

            Преиграване е твърдението, че нечовешките разумни сили непременно са от извънземен произход. Изкушавам се да цитирам особено прозорливата забележка на поета Иван Коев: "Те може да са от Сириус, и пак да говорят от Земята". /Как да не си спомним племето Догони, вярващи, че една планета край Сириус е тяхна прародина?/ Гъстата мрежа от изкуствени спътници трудно би пропуснала незабелязан даже един-единствен чуждоземен кораб, та камо ли цели флотилии.

            Описания на явлението НЛО се срещат още в древен Египет, Елада, Рим, Китай... “Историята на Александър Македонски свидетелства, че над македонските войски, обсаждащи Тир, се появили странни летящи щитове. Те кръжили над стените. От най-големия щит излетяла мълния и разрушила градските стени, разчиствайки по този начин пътя на обсаждащите. Обектите съпровождали Александър във всичките му походи и го изоставили едва в Индия, когато той решил да премине река Беас.” - B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997; В градовете Кносос и Пилос на о-в Крит били открити изображения на колесници без колела, напомнящи днешните хеликоптери. Изображенията са датирани ок. II хилядолетие пр. Хр. А ето и извадки от придружаващите надписи: "Явиха се те. С ясен пламък гореше то, като ИЕ, то е ИЕ." И конкретно за "колесниците": "Това са негови подобия ясни, това са изкуствени подобия, това са криле негови." В крайна сметка обаче, и тази находка, както подобните на нея се потулва.

В разни летописи и записки откриваме, че "те" са ни посещавали непрекъснато, в протежение на цялата човешка история. Щяха ли посещенията им  да бъдат така редовни, а в днешно време и така масови, ако идваха от далечни звезди? На 20 август 1999 г., около 21.30 ч. видях НЛО. Движеше се с огромна скорост в посока североизток. Една немигаща ярка светлина, многократно по-бърза от най-бързите самолети. Премина през целия небосвод за по-малко от минута. Разбира се, твърде много хора са виждали НЛО и не самият факт, че съм забелязал и аз такова нещо е интересен. Порази ме тяхната безцеремонност, спокойната увереност, с която се движеха по чуждото за тях небе. Или те не мислят за нашето небе като за чуждо? Малко факти за размисъл:

            “Съществата /извънземните/ са напуснали Земята, но ще се върнат в момента от време, обозначен като 1623.” - B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997 /коментар: 1 - накрая извънземните или поне част от тях ще се окажат потомци на някоя от предчовешките земни Раси, принудени да напуснат родната си планета и стремящи се отново да се върнат на нея. 2 - твърде е възможно числовите обозначения, несвойствени за естественото човешко мислене да са наследство от далечните предчовешки времена. Ето и някои мисли на извънземни, получени с помощта на телепатична връзка. Разбира се, длъжни сме да поставим под съмнение истинността на посланието, но си заслужава да се замислим: Послание от 1948 г.: “Ние искаме да вселим във вас надежда, която ще ви помогне да преодолеете отчаянието, защото наближава време, когато на вашата Земя ще царуват болка, страдания и хаос. Това е време на космически облак от Тъмнина. В не толкова отдалеченото бъдеще, този облак ще достигне Земята.”

Все пак налага се да признаем, че НЛО съществуват, и нека вместо да ги отричаме, да помислим откъде могат да се вземат.

            Вече бях написал първия вариант на книгата, бях раздал един-два екземпляра на приятели, когато напълно непознат човек от далечен град се опита да ме насочи към погрешна следа. Документът е все още тук, при мен, и той е свързан с името на прадревното Божество ЕА.

Вечното море

            Шумерският Бог ЕА, познат и под името Оанес бил получовек - полуриба. Денем той учел хората на различни умения, а нощем се връщал обратно в морето. Някои историци виждат в ЕА образ, идентичен с Енки, създателя на човека в Шумеро-Акадската митология. А за разлика от много други демиурзи, Енки не е правил нищо самоцелно:

"Майко, прехвърли труда на Боговете

върху тези, които ще създадеш ти самата.

Омеси ги от глината тлъста на Абзу,

нека калъпът за глината бързо създава човеци.

Нека Ниммах в това ти помага."

            Така съветвал Енки майка си Намму. Не по някаква прищявка, а за да вършат работата на Боговете били сътворени хората. После Боговете научили своите създания на:

            Земеделие, скотовъдство, астрономия, металургия, физика, астрология, аритметика, геометрия...

            Пълното завъртане на звездния свод се извършва за 25 920 години. Шумерите са го знаели. Познавали са Питагоровата теорема, електричеството... Четейки шумерските текстове, добиваме впечатлението, че много библейски събития са преписани именно от там. Започвайки със сътворението на човека от кал и завършвайки с епоса за Гилгамеш, поразително напомнящ Самсон от Библията. Шумерите наричали Уран "Маш - Сиг", което значи "Ярко зеленикав", а Нептун - "Хум - Ба" - "Блатна растителност". Зеленият цвят на Уран бе потвърден от "Вояджър", а за блатната растителност още нищо не се знае. Но върху шумерски печати  е изобразена една друга планета, намираща се между Марс и Юпитер. С нея познатите на шумерите планети са с една повече, отколкото ги знаем ние.

Сякаш всичко ще стане ясно, ако научим каква е онази трудна работа, която хората трябвало да вършат заради Боговете. Само че за какъв дявол е било нужно на всемогъщите да учат неразумните човеци, че продължителността на земната година е точно 365 дни, 6 часа и 11 минути? Или пък с точност до 0,4 секунди да им съобщават скоростта на лунното движение? Може би са искали да ги вкарат в лабиринта на числата, да омотаят техните мозъци, за да не забележат друго, много по-важно? Дали няма да се окаже, че хората притежават огромен скрит капацитет от потенциална свръхразумност? Боязънта на Боговете, документирана от най-древните писани текстове подсказва тази възможност.

            Единствено жителите на Шумер и Акад ли са били посещавани от ЕА - Оанес? Описанията странно съвпадат с японските статуетки Догу. Александър Казанцев и Ерих фон Деникен правилно забелязват, че статуетките напомнят човекоподобно същество, облечено в скафандър. Но скафандрите могат да бъдат и морски. А за същество, живеещо в морето, излизането на сушата не може да се извърши без специално облекло. Вариантите са много и различни. Всъщност посещенията на странни, невъзможни същества продължават до ден-днешен:         "Комаро Орсини от Генуа преживял подобно нещо, когато бил на риболов в Бока ди Магра. Този път не става дума за летящ човек, напомнящ библейските ангелчета, а за сирена - риба. Тя била с лице на жена, със зелени коси и изплувала на неголямо разстояние от очевидеца, когото гледала известно време. Макар сцената да траела кратко, Орсини имал време да забележи някои важни подробности като опашката й на риба със синкав цвят."

Жак Бержие/Жорж Гале "Мистериите"

Раждането на живота и разума

            Говорейки за живота на Земята, ние все мислим за живите организми, населяващи земната твърд и пропускаме обитателите на по-обширната част от планетната повърхност. А те са много по-древни от нас. Разсъждавайки на тема "земни цивилизации" допускаме същата грешка. Дали само от сухоземен егоцентризъм не смеем да допуснем, че там - в океанските дълбини живеят ужасно различни от нас, но мислещи и не по-малко разумни твари?

            В митологията на Казанските Българи се споменават духовете Дию Перие, които обитават подземните недра и морското дъно. /При положение, че Волжка България няма излаз на море!/ Имат там свои градове и царства, а когато решат да ни посетят, или стават невидими или приемат човешки облик. Това е, разбира се само една легенда, но името "Дию" е сходно с китайския митологичен Ад "Диюй" /букв. "подземно съдилище"/, пък и смисълът не е чак толкова различен. На всичко отгоре китайският Диюй представлява съвсем нормална империя, с провинции и столица.

            Но нека от митовете да преминем към нещо по-конкретно и доказуемо.

Дяволските морски колела

            Или както ги наричат, Колелата на морския Дявол. Те са добре познати на моряците. Представляват светещи кръгове върху морската повърхност, с диаметър най-често около 600 метра и скорост на въртене до 160 км/ч. Природата им не е обяснена. Не слагам в сметката наивните опити на някои учени да припишат всичко на примитивни биологични видове от рода на планктона. Вероятно същите учени глави с радост биха отрекли реалността на явлението въобще, ако не беше така добре документирано. Та нали разните недоучени университетски възпитаници обясняват многократно описваните и заснети на фотографии огньове на Св. Елм с... масова психоза.

            Ето фрагмент от публикувания през 1825 г. дневник на Ендрю Блоксам: "... те видели огромно, кръгло, светещо тяло, издигащо се под ъгъл 7 градуса от водата към облаците, което после изчезнало от полезрението. Същата картина се повторила още веднъж. Тялото имало цвят на нагорещено до червено оръдейно ядро и с размери се доближавало до слънцето. То излъчвало такава силна светлина, че на палубата можела да се намери дори игла." Това е само едно от многото описания на излитаща летяща чиния. Д-р Рубенс Вилела разказва какво е видял от борда на ледоразбивач: "Внезапно нещо се появи от водата, пробивайки триметровия лед, и като огромен сребрист куршум изчезна в небето". Стремя се да бъда максимално лаконичен, затова се въздържам от повече цитати и описания на еднотипни явления. Само ще спомена за някои други загадъчни събития в световния океан.

            Странни изчезвания на корабни екипажи, повтаряни с настойчива упоритост през последните столетия. Сякаш Някой /или Нещо/ се показва изпод водата, грабва намиращите се на борда хора и моментално изчезва обратно в дълбините. Събиране на генетичен човешки материал? Само от 1970 до 1973 г. има 76 документирани случаи на изоставени кораби. Изчезват многотонажни съдове и свръхсъвременни подводници. Без следа. Не само в станалия знаменит Бермудски триъгълник, а и в много други части на световния Океан.

            Затова пък дневниците на различни морски съдове изобилстват с информация за странни подводни обекти, превъзхождащи многократно със своите качества всичко, построено досега от човека. “15 февруари 1955 г. списанието “Човек и съдба” публикува статия под заглавие  “Неизвестни подводници из всички морета в света”. Изглежда това е първото официално споменаване на НПО.” - B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997; “1970 г. Безследно изчезнали шест подводници на Израел, Франция, Англия и САЩ. Три от тях - в Средиземно море. Проведените търсения не дали резултати. Не било намерено нито разлято масло, нито останки. - B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997; “1968 - 1972 г. В последните години целият свят е обхванат от “епидемия” от призрачни подводници. Те не могат да принадлежат нито на САЩ, нито на СССР.” - B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997

Наблюдавани са случаи, при които обектът изменял формата си или пък се разпадал на няколко по-малки. Разноцветните светлини, умишленото заиграване с хората и техните машини - всичко ни навежда на мисълта, че приликата с "небесните" НЛО е пълна.

            Ако размислим, ще стигнем до извода, че през последните две-три десетилетия средствата за масово осведомяване все повече отклоняват човешкото внимание от морската тема. Това е, защото ние вече разполагаме с прекалено много информация за заобикалящия ни свят и съществува реалната опасност да си направим съответните изводи. И тъй като думата ми беше за странните явления в морето, нека приведа още един пример.

            През декември 1921 г. в-к Ню Йорк таймс" писал за инцидент на борда на германския параход "Брехзее", който един ден преди това отплувал от пристанището Хорсенс в Дания. Вечерта капитанът, извършвайки своя традиционен обход на кораба, видял на палубата човек, сражаващ се с това, което после вестникът нарекъл "неизвестно и невидимо същество". Пред погледа на капитана, на челото на борещия се човек изведнъж се появила рана с дължина 4 дюйма, приличаща на рана от нож. Пострадалият паднал в безсъзнание и бил отнесен в капитанската каюта за лекарски преглед. Там, пред свидетели се открили други рани, като при това дрехите над тях били неповредени. Феномените нямат край, но достъпът да тях все по-често ни се отказва.

            Съществува хипотезата на американския учен проф. Ян Сандерсън, биолог и основател на Сдружението на необясними феномени. Според него, някъде на океанското дъно се намира цивилизация на нехуманоиди, живеещи без кислород и слънчева светлина, способни да издържат на свръхвисоко налягане. В своята книга "Невидимите жители на Земята" той твърди, че в океанските дълбини живеят особен вид същества, изградили разумна общност. Те се появили преди милиони години и оттогава непрекъснато еволюират. Джон Кил пък е стигнал до убеждението, че под водите на Антарктика /Хиперборея?/ съществуват тайни бази на нечовеци.

            През 1964 г. на дълбочина 2 250 морски сажена апаратурата на изследователския кораб "Елтанин" заснела на морското дъно антенни устройства и други, явно изработени от разумна ръка съоръжения. Нужно ли е да търсим базите на НЛО някъде из далечния Космос, когато те могат да се окажат значително по-близко до нас?

            Най-малкото странно впечатление прави още един факт:

            Морското дъно е по-слабо изучено от близкия Космос. Но уфолозите и останалите търсачи на извънчовешки разум не насочват погледите си натам. Земните океани засягат по-пряко човешките интереси, но тяхното изучаване е почти напълно прекратено. След големия бум от 60-те и 70-те години не само спряха опитите за проникване в морските тайни. Резултатите от проведените вече изследвания така и не бяха разсекретени. За последните 20 години човешката техника беше значително усъвършенствана, а такъв учен като проф. Огюст Пикар се мотае около разни островчета. И се задоволява с наблюдения върху живота на крайбрежните птици. Същото се отнася и до знаменития Жак Ив Кусто. Сами помислете за евентуалните причини.

            Но най-страшното е, че и определени земни площи станаха недостъпни за "всемогъщия" човек. Малко известно е, че романът "Пикник край пътя" на братя Стругацки бил написан, след като те се запознали с фактите за съществуването на древно космическо сметище в Якутия, наричано от местните хора "Долината на смъртта". Районът е толкова опасен за изследвания, че дори съвременната земна техника не позволява той да бъде проучен. Кой ни създава всичките тези неприятности?

Черепът на Сатаната

            Казват, че Бог е създал човека по Свой образ и подобие, а човекът непрекъснато се стреми да заприлича на дявола. За какъв дявол става дума и как изглежда той? Не се наемам да споря относно външния вид на Мефистофел или Велзевул, още по-малко мога  да опиша портрета на Луцифер. Но ето какво попаднало в мрежите на българския риболовен траулер "Чайка" през 1970 г.:

Череп - наглед човешки, но с клюн!

            Жан-Жак Барлоа, авторът на "Морските змии и водните чудовища" разказва за друг необичаен череп. Отново с клюн, но намиращ се в тилната /!/ част. След като публикувал резултатите от изследванията, Барлоа получил от Ирландия снимка на още един череп, принадлежащ на неизвестно, но приличащо на човек същество. Ако на океанското дъно наистина се е развила цивилизация, то следва да търсим материални следи от нея. Какво пречи те да бъдат от главите на нейните представители? Ние, земляните и без това се славим като ловци на черепи. Тук ще изпреваря доказателството, като предупредя за една трудност в бъдещите изследвания, над която досега не е мислено. Как да се различават следите на синекожите /асуря, алпове, нарти.../ от тези на все още съществуващата дълбочинна цивилизация? А понякога си имаме работа наистина с извънземни организми.

            Още не сме научили пълната истина за находката от 7-ми юли 1948 г. На този ден в Ню Мексико, на 45 км от тексаския град Ларедо катастрофирал непознат летателен апарат. Сред неговите останки открили трупове на същества. Външно те наподобявали хуманоиди, но явно не били нито хора, нито маймуни, нито въобще бозайници. Труповете не приличали на нищо познато. Четирипръсти, беззъби, без уши и нос, високи малко над 90 см. Вместо кръв, във вените им имало зеленикава течност с мирис на сяра. Според изследвалите ги биолози, устройството на организмите било като това на насекомите. Тук ще отбележа, че споменатите по-горе намерени в морето черепи също били беззъби. Вдигнатият напоследък шум около "Мистерията Розуел" вместо да разкрие истината само я разми в потока от измислици. Реакцията на американските правителствени институции беше твърде интересна. След като на бял свят излязоха снимки и се видя, че от опроверженията нищо няма да излезе, американските тайни служби преминаха в другата крайност. Заваля такъв дъжд от лъжливи данни, че всички се объркаха кое е истина и кое - не. Отново тактиката на преиграването. Неостаряваща военна хитрост. Също както някои самолети изстрелват специални ракети, за да заблудят ПВО. Отвличащи маневри. Дали намерените трупове не принадлежат на завърнали се на своята родна планета Асури? Имаме основание да мислим, че тяхната култура е избегнала пълната гибел, но земният климат постепенно е станал непригоден за тях.

            Дотук за нечовешките черепи. Старите Българи имали обичай да променят изкуствено формата на своята глава. Изкуствената черепна деформация достига до предколумбова Америка, където се срещат и барелефи, изобразяващи т. нар. "фригийски" или "скитски" тип шапка. Според колобъра Абрек - Бол, шапката е имала сакрално значение за древните Българи. Същият обичай съществува и сред индианците от племето Аймара. Фригийският цар Мидас бил с изкуствена деформация на черепа. "Мъдрите" елини не могли да разберат смисъла на деформацията и оттам идва известната ни легенда."Изкуствената черепна деформация била практикувана от фригийците /бригите/, скитите, сарматите и от нас. В Египет, главно сред жреческо-династическата каста този обичай е бил закон." - /Димитър Ил. Димитров, сп. "Ави-Тохол", кн. 8/ А в селищната могила край с. Голямо Делчево, Варненско била открита пет хиляди годишна скулптурка на добре изработена, явно нечовешка глава със същата своеобразна форма. Някога, много отдавна някой е направил такова поразително впечатление на хората, че те се заели да го наподобят поне външно. Обичаят се оказал толкова устойчив, че просъществувал цели хилядолетия.

            През 1995 г. Робърт Конели публикува снимки на явно нечовешки черепи с неизвестен произход и възраст. Мозъчният им обем значително превишава човешкия. При наличието на подобни материални, ясни, конкретни доказателства за съществуването на извънчовешки разум, доводите на официалната наука започват да бледнеят.

            Възразяват ми: "Как се съчетава овладяването на въздушното пространство с океанските дълбини? Могат ли някакви си риби да извършват космически пътешествия? Възможно ли е да се развиват технологии под водата, да се обработват метали, да се развиват технологии...?" Възможно е, и още как! При това разумните подводни жители не са риби, а мекотели, но нека засега останем още малко при древните, които също допускали такава възможност.

            Полинезийският Тангароа, например е Бог - Творец, но същевременно е Бог на морските стихии. Става още по-интересно, ако отбележим, че в полинезийската митология морето е противопоставено на гората, а сушата - на водата. Даже Библията риторично пита:

"Слизал ли си в дълбочината морска

и влизал ли си да изследваш бездната?"

Иов 38:16

            Това не било възможно, онова не било възможно...! Не е възможно пчелата да лети, но тя не го знае и си лети! Няма древна книга, която да подминава темата за морските феномени. Вижте Левиатана от същата книга на Иов. Сякаш четем описание на съвременен бързоходен кораб:

"Той прави морската дълбочина да ври като котел

и морето превръща в кипнала мас;

отподире си оставя светла диря;

бездната изглежда белизнява."

            Нямате ли усещането, че Иов говори като очевидец?

            Ще завърша с едно разказ от 1880 г.: "... моряците забелязаха върху водната повърхност огромен светещ диск. Капитан Харис без съмнение беше решителен човек, защото насочи кораба точно срещу кълбото. Когато носът на "Шейхинхайн" допря странното тяло, палубата потъна в странна призрачна мъгла, в която пробягваха ритмично студени светлинни отблясъци."

Защо е нужно да търсим нещо

в далечния и безпределен Космос,

когато то може да се окаже

съвсем близо до нас?

            Преди да изясня същността на "морската" хипотеза, нека започна с причините, поради които се спрях на нея. Толкова факти за анормални явления се насъбраха, че ще е безумие да ги отречем. Но защо проклетите непознати същества така настойчиво се месят в живота ни? Дали щяха да са заинтересовани, ако живееха някъде край далечна звезда? Твърде често ефектът от намесата им не е за пренебрегване. Твърде често действията на неканените гости противоречат на теориите, които сме съставили за тях. Значи някъде нещо куца.

            Всички източници са единодушни: древните технологични постижения дължим на боговете. Доколко те са именно богове, е съвсем отделен въпрос. Но по инерция дори днес хората си въобразяват, че външната намеса се изразява само и единствено в ускоряване на човешкия прогрес. Според мен, това също е заблуда.

Как се извършват откритията?

            1. Нека все пак отдадем дължимото на ЕА и подобните нему свръхразумни. Част от човешките открития са инспирирани отвън. Или пък направо поднесени във вид на готова информация. Към същата категория можем да отнесем откритията, дошли в нечия глава по време на сън.

            2.. Опитът води до постепенно натрупване на знания, което от своя страна не може да не предизвика нови открития. Те са си чисто човешка заслуга.

            3. Случайни. Историята на техниката изобилства със случаи, когато нережисираното, непреднамереното съвпадение е подпомагало значително прогреса. Макар че подготовка е нужна и тук. Ябълките винаги са падали, но една от тях е трябвало да уцели точно главата на сър Исаак Нютон.

            Към третия вид открития трябва да подходим особено внимателно. Много от тях потъват в забрава, т. е. отново биват "закрити". Ето един такъв случай:

            Двама италиански електротехници поискали да конструират нещо като радар, който да им служи по време на лов. Получило се обаче нещо твърде различно. "Паякът", както те нарекли своето откритие трансформирал звуците, превръщайки ги в радиовълни. Това си свойство уредът проявявал само когато звуците се издавали в точно определени, но променящи своето местоположение участъци. Друго интересно качество на "паяка" била способността му да действа като заглушител на всякакъв вид електронна апаратура. И което е най-удивително - това нещо работело, дори след като го екранирали с оловни пластини. Отначало се вдигна доста шум, после обявиха всичко за мистификация и така случаят приключи. Откритието бе закрито. А откъде можем да бъдем уверени, че наистина е имало откритие?

            Преди години гостувах у един приятел. Обсъждахме организирането на ефективна съпротивителна група за борба срещу комунистическата диктатура. Нямам намерение книгата ми да приема вид на мемоарна. И ако споменавам този случай, то е защото същият приятел тогава ми демонстрира качествата на "паяка". Каза, че изработката му не е нито сложна, нито скъпа, и той щял да направи по един за всеки от нас, та да не може ДС да ни подслушва. Съвършено и надеждно средство против всякакъв вид електронно наблюдение. Само година по-късно, при разговор на четири очи той настойчиво ме помоли да не говоря повече за това. Никога и при никакви обстоятелства! Ужасът се четеше в очите му. Нито преди, нито след това, дори пред лицето на твърде големи опасности не бях го виждал така уплашен. Този човек не бе страхливец, а сега го беше страх. Няма да споменавам името му. Той вече не живее в България и едва ли ще прочете написаното от мен, но обещанието си е обещание. Поуката е, че

Някой не ни позволява да правим "паяци"!

Доказва го историята с Алберт Айнщайн.

            Роден е през 1879 г.  Написал е Частната /1905 г./ и Общата /1907 - 1916 г./ теория на относителността. След това нищо съществено не е създал. Живял е до 1955 г., значи е имал достатъчно време. Условия също не му липсвали. Нито пък средства. Дали Айнщайн наистина е бил жалък плагиатор, както твърдят мнозина? Дали разумът му през всичките тези години не е могъл да роди никаква по-съществена мисъл? Или Нещо му е пречело да го стори? Енциклопедиите пишат, че след 1933 г. е работил над Единната теория на полето и е правил изказвания... против нацизма. Дали и Алберт Айнщайн не е открил някой "паяк"? И кой, по дяволите ни пречи да правим своите "паяци"?

С науката става нещо странно

            Това е налагащият се извод, след като се запознаем и с други отменени открития. Такъв е, например случаят с показалата удивителни свойства метална сплав нитинол. Няма да повтарям подробното техническо описание, направено от Йоханес фон Бутлар по един чудесен начин. Само ще кажа, че тази сплав от никел и титан би могла да разреши множество от човешките технически проблеми, включително и в областта на енергетиката. Но ето - вече четвърт век някой не позволява промишленото производство и използването на нитинол.Приложението му в производството на някои видове ръчни часовници е толкова нищожно, че за него не си заслужава да говорим. Но пък е доказателство за реалната му приложимост. Екологичната полза от приложението на нитинола изключва всякакви съображения от комерсиален или военен характер. Пък и твърде много се знае за него, за да повлияят горните съображения върху някои не дотам управляеми държави. А защо не и фирми? Какви причини могат да заставят всички те да се откажат от употребата на нитинол? Тя би била свръхизгодна! Мнение по въпроса няма и "Гринпийс".

            Ами започналите през 20-те години изследвания на електрогравитацията? Стига се до поразителни открития и изведнъж - стоп! До тук! Твърдят, че правителствата на свръхдържавите крият по стратегически причини големите научни открития. Но ако е така, защо никак не ги използват? Защо никой не е продължил изследванията, щом фактите, послужили за тяхна основа са всеизвестни? Кой замразява научните открития? Обяснения не липсват, но те са смехотворни.

"Учените не желаят да се занимават с явления,

граничещи със свръхестественото!"

            В действителност терминът "свръхестествено" се отнася единствено към областта на фантастиката. Той означава "превишаващо границите на естествените възможности". Нещо, което въобще не може да се извърши. Определяното от някои като свръхестествено превишава единствено възможностите, установени от нас. То надвишава нашето знание за явленията. Но кой твърди, че сме опознали всичко на този свят? Нима учените не са наясно с реалното състояние на тяхната наука?

"Ортодоксалната наука винаги ще се изправя пред

парадоксалната истина."

            Още една глупост! Съвременните учени не са онези самовлюбени глупаци от миналите векове. Те не твърдят, че от небето не могат да падат камъни. На тях им е пределно ясно, че парадоксалната наука все не успява да влезе в крак с постоянно криволичещата човешка мисъл, изследваща ортодоксалната истина.

            Истината винаги е ортодоксална. Тоест праволинейна. Всяко отклонение от нея я превръща в неистина. Или в полуистина. От своя страна науката винаги ще се натъква на парадокси, докато не достигне до пълното, до абсолютното познание. Всяко научно гледище, което не обхваща всички, включително и непознатите на земната наука аспекти по темата е непълно. Тоест полуистинско - полулъжливо. А значи и парадоксално.

И вероятно най-силният аргумент:

            Непочтено е да твърдим, че науката се изправя срещу себе си. Срещу своето собствено развитие. Освен титулованите амеби съществуват и добросъвестни, талантливи учени. Тогава?

            В опитите ни да разберем кой и защо пречи на човешките открития, може би ще ни помогне

една странна история

разказана от Владимир Ажажа.

            Непознати същества направили опит да отвлекат някакъв възрастен работник. Преди това му казали, че пристигат от Извънземието. Те наистина се различавали от нормалните хора. Все пак нека не отричаме, че има параметри на нормалност. Будели чувство на отвращение и погнуса. Човекът направил опит да се освободи от тях. Безуспешно. Докато съвсем импулсивно не изрекъл думите: "Не! Казах ви, не! Аз съм син на моята Земя!" Сякаш у земния жител били разблокирани някакви мозъчни центрове. Нечовеците го пуснали и се опитали да избягат, но...: "Ф. притичва настрана, сваля очилата си и вижда, че дърветата, храстите, тревата, всичко наоколо изпуска мъгла, която потича към краката му и се влива в тялото". Ето пример как по-висшата енергия може да управлява енергиите с по-ниска степен на организираност. Възможност, която тепърва предстои да усвоим на съзнателно ниво. "Обвива го сякаш плътен пашкул, тялото му олеква. Съзнанието се настройва на пределна яснота и той разбира какво трябва да направи." Това е като влизане в пряка връзка с Общия човешки разум. Или с Ноосферата, ако си послужим с терминологията на акад. Вернадски. "Съотношението на силите явно се е променило. Жените се прикриват с ръце от погледа му. Ф. действа автоматически. Протяга дясната си длан към тях и очертава с нея кръг. Преди кръгът да се затвори, едната от пришълките отчаяно вика: "Недей!". Имало е от какво да се страхуват.  Когато кръгът се затворил, от дланта изскочил лъч - силен и бял като от луминисцентна лампа. Лъчът бил гъвкъв. Усетил го е в дланта си, когато светлината ударила по телата на жените. А те се гърчели и мълчали."

            Дали светлинният лъч не е онова мощно оръжие, за което предупреждава Елена Рьорих? Колкото до пашкула, можем да го видим на кирилиановите фотографии. Доказано физическо явление. За него можем да прочетем и в книгите на Карлос Кастанеда. Това пък някои го наричат "мистика". А то си е едно и също.

            Отново опираме до опасно големите възможности на човешката свръхразумност. Особено до нейните неосъзнати и необяснени прояви.

            В средата на миналия век френските психиатри Жан Мартен Шарко и Антуан Бине изследвали случаи на феноменална човешка памет. Един от тях - необразованият овчар Иноди, запомнял изведнъж по 42 цифри и умножавал 24 значни числа. На другия ден можел да повтори всичко в същия ред. През 1962 г. било уредено състезание между Морис Дагбер и една ЕИМ. Победил Дагбер. Известни са случаи на хора, лишени от способността да забравят каквото и да било. Те просто /?/ помнят абсолютно всичко. Но загадките опират не само до паметта. Едни лекуват с помощта на собствената си жизнена енергия. Други довеждат предметите до състояние на самозапалване. При това без да го желаят. Трети огъват метални предмети с поглед, без никой, дори най-скептично настроените учени да констатират измама. Впрочем, дали не е измама обявяването на известния Ури Гелерт за измамник?

            Но ако дотук ставаше дума за умения-дадености, то има и придобити такива. Вече 2000 години в Китай се практикува изкуството Цигун. Ето в какво се състои то: Остро бамбуково копие, забивано върху дървена сцена, с лекота се троши от натиск върху човешка плът. 250 килограмов каменен блок се поставя върху корема на жена и се разбива с чук. Без на жената да й има нещо... Прието е да се смята, че това е силата на човешката жизнена енергия, съсредоточена върху определена част от тялото.

            Примери за придобитите умения на йогите, за тяхната способност да контролират телесните реакции са много. Във всеки случай спирането на такава жизненоважна функция като сърдечната с помощта на съзнанието, е вече нещо изключително. Ами забавените процеси на стареене? Великият йога Тайланга Суоми е живял 280 години!

            Твърдят, че за последното, причина е здравословният начин на живот. Защо свръхбогаташите не съумяват да си осигурят подобни условия? Какво им липсва? Нали уж парите бяха всичко на този свят?

            Какво още може човешкият мозък, използващ рационално едва 4-6 % от своите потенциални възможности?

Капан за приветствуващите

            Появата на Новата Раса е твърдението, че нейните представители щели да използват 80-90 % от капацитета на мозъка си. Над горното твърдение си заслужава да помислим. Мозъкът на човека съставлява около 2 % от тялото. От тези 2 %, както вече казах, активно работят не повече от 4 - 6. Имам предвид мозъчната тъкан, участваща в съзнателното мислене. Обаче за нормалното им функциониране отива приблизително една четвърт от енергията на цялото човешко тяло.

            Следователно:

1,25 % /едно цяло и една четвърт процент!/ поглъща 25 % от всичката ни енергия!

            Ами ако същият ненаситен гълтач на мощност заработи с десетократно по-голяма сила? При това ние не знаем дали нуждите на мозъка растат в аритметична или в геометрична прогресия. Кой организъм би издържал натоварването на подобна консумация? Предлагам на вашето внимание нов отговор:

            Създаващата се Шеста Раса е принудена да търси нови източници на енергия, годни да поддържат мозъчните функции на нейните представители. Шестата Раса се характеризира не само с ново мислене, но и с нов тип организъм. Той ще е пригоден да усвоява енергия не само по химикобиологичен път. Как да не си спомним Фридрих Нитче и неговия Свръхчовек, нуждаещ се от ново здраве за новата цел?

            Следвайки същата посока на мислене, ние ще получим възможността да стигнем до истинските причини за влошаващото се екологично състояние на планетата, за повишаващия се радиоактивен фон, за парниковия ефект и озоновите дупки...

            "Но това би било нечовешко!" - възкликват някои. А дали за Новите човекът не е само преходно звено между зверовете и истински разумните същества? Та те биха имали към нас същото отношение, каквото имат повярвалите в Дарвин към маймуните. Един внимателен прочит на Нитче, Блаватска, Рьорих и останалите проповедници на Следчовешкото ще убеди скептиците в твърде неприятната истина. Новите класифицират Homo Sapiens като звероид, незаслужаващ особено внимание. Не, не мисля, че биха ни изтребвали просто ей така. Но и милост от тях не бива да чакаме. Само че докато разсъждаваме, е нужно да изоставим своя човешки егоцентризъм. Нека видим онова, което гледаме, а не което ни се иска да видим. Нова Раса, ново Човечество, нови хора, нов начин на живот, ново мислене, нов организъм, нови възможности, нов свят... Толкова нови неща! Примамливо множество от нови неща. Но какво ли носят те на старото?

            Пиша не да плаша читателите, а да ги подтикна към мислене. Очакваните облаги лесно могат да се превърнат в опасности, щом не сме наясно откъде сме тръгнали и накъде сме се запътили. Помните ли Свободата, Братството и Равенството, намерили своя синтезиран израз в Гилотината?

Има ли алтернатива?

"Всеки може да стане съвършен,

когато следва качествата на своята дейност."

Бхагават - Гита, текст 45

"Ти сам си сътворен за себе си. Във всичко, което мислиш или вършиш на този свят, ти си несъзнателен творец на своята съдба."

Бо Йин Ра "Книга за отвъдния свят"

 

            Надежда, разбира се винаги има. Но тя е полезно чувство само, когато ни подтиква към търсене на изход. Изчакването, безпочвеното успокоение, вярата в "спасение отвън", застоят в саморазвитието вредят. Те носят единствено смърт и духовно разложение.

            Не е задължително да намерим жив образец на принципно нов в биологично отношение човек, за да повярваме в новите реалности на обитавания от нас свят. Ние, хората от вида "Човек Разумен" или ще се променим, или ще отстъпим място на по-съвършени същества. Като хора, естествено е да желаем първото.

"И знанието идва само при готовност на духа."

Л. С. М. II. 31.

            Както вече казах, каква полза от ябълката, ако тя е паднала не върху главата на Нютон, ами е цапардосала градинаря? Трябва да се повишава качеството на мисълта. Някои вече го правят. Известни са генетичните опити, извършвани в САЩ. Знае се за правения подбор на потенциални родители с особено високи интелектуални показатели. Дали експериментите са били ограничавали единствено в рамките на дарвинистките похвати? Малко е съмнително. Прокраднаха се и други смайващи съобщения. Под формата на религиозни или подобни на тях групировки биват създавани затворени общества. Най-известни от тях са показните селища на Муун. Един наш пишманполитик даже има своя къща в такова селище. Но съществуват и секретни зони, не толкова достъпни за външни посещения. Условно ги наричат "тъмни" или "светли". В тях се допускат изключително лица с преобладаваща отрицателна /съответно положителна/ биоенергия. Освен, че съществуват, за тях почти нищо конкретно не е известно. Дали своеобразните анклави не са изпитателни модели? Бъдещи форми на особен вид съвместно съществуване. Отговор и тук засега липсва.

            Евентуално продължение на експериментите ще намерим в новите програми за електронните медии. Нима никой не забелязва свръхцентрализираното ръководене на тези средства за всеобщо оскотяване? Странен, лишен от естествена човечност професионализъм. Автоматизъм на роботи. Единни за цял свят шаблони на поведение. Дори човешките лица и тела са втръсващо еднакви, сведени до стандартното "разнообразие" от пет или шест основни типа. Едва ли отчайващата еднаквост е създадена единствено от стремежа към лесни печалби. Продуктите на масовата субкултура имат за цел точно определени внушения. Същото тревожно явление наблюдаваме и в новата музика, и при рекламите... Всепроникващият шаблон има свое, непознато, неподозирано от неговите жертви предназначение. Вместо отговор, ще си позволя да дам напътствие. Нека всеки направи свой експеримент. Анализирайте собственото си поведение след като сте били подложени на масирано "медийно" въздействие. След това съзнателно се лишете от радио и телевизия за известно време и отново анализирайте състоянието си. Заслужава си да опитате, повярвайте ми.

            Стигнахме до едно учудващо със своята масовост явление на съвременния свят:

Екстрасенсите

            Опасявам се, че ние не докрай разбираме същността и мисията им. Когато някой се залавя с овладяването на свръхумение, той /макар често да си мислят обратното/ не е уверен кой кого владее. Дали човекът силата или силата човека? Така е, защото само си въобразяваме, че знаем нещо за механизма на тази сила. Спомням си един фантастичен разказ, в който НЛО каца аварийно на Земята. Нейният пилот не може да отстрани повредата. Той - представителят на супервисокоразвитата цивилизация умее само едно - да натиска копчета. Прекрасно знае какво ще последва след натискането на едно или друго копче и... нищо друго. Същото се повтаря с нашите екстрасенси. Дори най-добрите от тях като Ванга и Джуна умеят, образно казано само да натискат копчета. Защо това, а не онова копче - не знаят. Ето какво е важно да овладеем - механизма! Когато с еднаква лекота се научим да правим анализ на едно физическо и на едно Светлинно, Огнено тяло, тогава ще сме овладели поредното ниво. Тогава ще сме изкачили поредното стъпало в развитието на човешкия разум. В това виждам нашата голяма човешка надежда. През последните десетилетия човечеството мина покрай доста врати. Едни забеляза, но високомерно подмина, други въобще не видя. Сега, когато вратите оредяха, човечеството се озърта за тях, но все още си въобразява, че има право на избор. Глупавото, арогантно, надменно, самодоволно човечество все още си въобразява, че Бог продължава да бди над него. За да разберем скритата същност на човека, наложително е отново да обърнем поглед към

Древността

            Всички древни учения, всички религии ни предупреждават, че трябва да се отърсим от човешкия си егоизъм и егоцентризъм. Това не е самоцел, а действие, продиктувано от непоклатимите закони на една житейска реалност. Поучителни са думите на един от най-добрите познавачи на древната мъдрост - Суоми Вивекананда:

            "Неразумните родители учат своите деца да се молят: "Господи, Ти Си създал за мен това Слънце и тази Луна". Сякаш Бог няма друго какво да върши, освен да създава всичко за тези младенци! Не учете вашите деца на такива глупости. Има и хора, неразумни в друго отношение; те учат, че всички животни са създадени за наслаждението на хората, за да ги убиваме и ядем, че целият свят е създаден заради човека. Всичко това е невярно. Тигърът може да каже: "Човекът е създаден заради мен" и да се моли: "Господи, колко противни са тези хора, които не попадат на моя път, за да ги изям; те нарушават Твоя закон." Древните, чиято плът от плътта сме ние самите, заслужават нещо много повече от снизходителната ни усмивка. А те ни предупреждават, че разумни създания е имало и преди нас. Че ние също лесно можем да се превърнем в спомен, ако не държим сметка за последиците от своите постъпки. Трябва да изчистим по-късните наслоения от древните знания. Не е нужно самозвани "гурута" да се обогатяват от нашето лековерие. Нека погледнем с ясно съзнание началото на нашия път. Въоръжени с новата информация, ще потърсим нови пътища за развитие. Старите, за жалост се оказаха затворени.

            Мога да подкрепя своите твърдения с цитати от египетската "Книга на мъртвите", от Ведите, от шумерските сказания и от много други свещени текстове. Мисля, че от това повествованието ми няма да спечели. Ще стане тромаво, ще се намали четимостта му. Затова нека кажа направо: Ако не започнем необходимата промяна от самите нас, рискуваме нищо да не променим. Ако не вземем под внимание дори една от човешките същности: Разум, Душа и Божествена Искра, посоката на промяната неизбежно ще се окаже погрешна.

            Създателите на марксизма и техните последователи изглежда са имали известна представа от възможностите за промяна на човека, свързана с промяната на неговия дух. Но ограниченото им съзнание и деградиралата им злобна, извратена емоционалност са ги тласнали към гибелния път на разрухата.

            "Насилието над мисълта е тежко престъпление. То не може да бъде оправдано. То ще послужи за пораждане само на ново насилие и къде ще бъде краят на безчинствата? Невъзможно е да си предположим, че нещо, създадено в името на ненавистта може да бъде трайно."

Братство, 151

            Вивеканда в глава първа на своята "Карма Йога" направо твърди: "Целта на човечеството е знанието, т. е. това е единственият идеал, поставен пред нас от източната философия".

            Но знанието може да бъде ужасно зло, ако са му отнети корегиращите механизми на човешката душевност. Затова трябва всичко да се преосмисля. Съмнявайте се във всяко твърдение. Търсете изначалния смисъл във всяка дума. Иначе пак ще бъдете подведени.

Изтеклото време отне правото ни на грешки

            Велика Епоха на междуцарствия. Старите господари са свалени от власт, а новите още не са поели управлението. Старият светоглед е опорочен, а новият още не е завършен. Старата вяра е мъртва, а новата още не се е родила. Старият свят изтича като пясък от пясъчен часовник и жалки са усилията на някои да задържат падащите песъчинки. Светът в неговия досегашен вид ние няма да запазим, дори ужасно много да ни се иска. Но сме длъжни да съхраним познанието за него. Подобни събития са се случвали и друг път на Земята, но каква полза от тях, след като ние нищо не знаем и не можем да се поучим?

        А знания все пак са останали.

            Езотеричната информация бива поднасяна на човечеството главно по два начина. Първият е религията. Основавайки се върху непознат за хората опит, религиите се стремят да съхранят човешките същества. Да спасят както душите им /и това съвсем не е метафора/, така и да ги запазят като вид. Същевременно религиите подчиняват човешкия разум. Ако човек ги следва сляпо, те го повеждат надолу по стълбицата на познанието. Стълбите могат да служат и за слизане, нали?

            Вторият метод е художествената литература. Съществуват предостатъчно коментари върху книгите на Джонатан Суифт, Жул Верн, Хърбърт Уелс... Получените сякаш /?/ наготово знания вече не учудват никого. Когато един творец не може да изрази нещо направо, той си служи с художествени похвати. Като се стреми, доколкото му позволява таланта, всичко да изглежда естествено, като игра на човешкото въображение, като невинна фантазия. Изключително важно е, да разберем кой от днешните писатели захранва своите произведения с бисери от бездънната съкровищница на езотеризма. Има съмнения, че един от тези писатели е Стивън Кинг, кралят на ужаса. Заслужава да се замислим...

            През нашия век бе реализирана и трета, особено зловеща възможност. Пряка намеса на тайните учения в човешката история. Силовото им налагане с помощта на политиката. Малко известен е първият герб на СССР. Централна фигури в него е... свастиката!  В самото начало основата на руските болшевики била идентична с тази на германския националсоциализъм. По-точно с мистичната му страна. И двете идейни течения били захранвани от едни и същи тайни общества. Използването на древната символика е една от вероятните причини, поради които били заблудени Махатмите от Шамбала. Което, разбира се, не може да ги оправдае. И в двата случая Свастиката била лишена от изначалния си смисъл на "Добро слово". Ленин и Троцки твърдо заложили на "революционния терор". Вулгарното отношение към свободата на човешкия избор предопределило известните печални резултати. Колкото до Адолф Хитлер, той е притежавал повече знания от марксистите и е правил всичко възможно да получи още повече. Но си е позволил да пренебрегне ненарушими закони. Използвайки поверените му тайни е постигнал значителни успехи, но от цялата необятна сила допуснал да останат единствено символите - мъртви и лишени от съдържание.

            "Религията и науката не трябва да се отличават по своята същност. Тънкото изучаване на материята и атома ще доведе до заключението, че жизнената енергия е не електричество, а Огън. Така религията и науката ще се сближат върху един принцип..."

Елена Рьорих

            Както още в началото заявих, символ на Огъня, на Новата ера, на Агни е Свастиката. При Хитлер тя е налице. Тънкото изучаване на материята също било осъществено, което довело до... атомната бомба. Същото се отнася и до други видове оръжия за масово поразяване. През 1942 г. при защитата на Сталинград руснаците използват биологично оръжие срещу германците. От своя страна германците, които също разполагали с подобно оръжие, не го използвали във войната нито веднъж. Все пак прави чест на германските нацисти, че предпочели загубата на войната пред моралното самоубийство. Такова извършиха ръководителите на САЩ, заповядвайки бомбардировките над Хирошима и Нагасаки. Един ден Историята ще бъде безпощадна.

            За сливането на религия и наука при националсоциализма говорят немалко негови изследователи. Но нацистите допуснали да опорочат свещения символ на Свастиката. Усетили огромното си превъзходство, те пренебрегнали забраните. Непредизвиканото насилие, употребено от Знаещ се стоварва обратно върху него. С хилядократно по-голяма сила. Забравен бил най-важния компонент на Огнения светоглед -

Нравствеността!

            "Умението да се възприема значението на нравствените понятия се отнася към областта на науката. Не трябва лекомислено да се дели науката на материална и духовна. Границата ще се окаже несъществуваща."

АУМ 380

            Хитлер и неговите единомишленици не допускали, че някой ще се откаже от приобщаването си към Новата Раса. По този начин пренебрегнали принципа на доброволността. Отнели правото на човек сам да направи собствения си избор. Един от най-важните Космически закони бил нарушен. Друга непростима грешка е заменянето на духовния с физически подбор. Последствията не закъснели.

            Друг фактор, изиграл значителна роля за провалянето на хитлеризма е смесването на Тайните знания с учението на Фридрих Нитче. Доуточнявам - механичното им смесване. Иначе в своята дълбока същност идеята е една. Непрекъснатото усъвършенстване неизбежно ще доведе до появата на Свръхчовек. И той ще е превъзмогнал у себе си всичко човешко.

            Значителна метаморфоза претърпяла и първоосновата на хитлеровия мистицизъм - Българската тайна Традиция. Така например принципът "Свобода и всекиму своето!" се превърнал в лозунг, украсяващ концлагерите. Видоизменената форма на текста /"Трудът прави свободата!" и "Всекиму своето!"/ не променял смисъла. Извращаването идвало от принудителния робски труд.

        И все пак...

            Въпреки жертвите, въпреки заблудите, въпреки огромната цена, платена от човечеството, комунизмът и нацизмът имат своето значение за човешкото развитие. Те разшириха нашето познание за света. Показаха ни, че ако не се отърсим от своята безгрижност, промените ще ги извърши друг. А те са неотвратими. И по-добре е сами да решим кое ще бъде в наша полза, отколкото други да ни го демонстрират. Било в ГУЛАГ, било в "Аушвиц" и "Майданек", било в "Слънчев бряг" край Ловеч.

Безпределната вяра също е власт

            "Той вече е тук, и аз усещам нечовешкия Му зов към разплата и въстановяване на справедливостта. Той вече е тук, и аз усещам невъобразимата Му мощ, яростта и ненавистта Му. Той вече е тук, и аз усещам Неговата радост от завръщането. Той е тук, и гигантската битка, битката между великите Гиганти вече е започнала, макар ограничените умове да не го съзират."

из записките на един сатанист

            Понякога впечатлението е такова, сякаш цивилизацията се разделя на няколко, съвършено неприличащи един на друг отделни светове. Светът на насилието и робското подчинение. Светът на Разума и Любовта. Светът на безчувствения разум. Светът на чувствата без разум. Светът на съвършената подреденост. Светът на хаоса и мърсотията. Светът на баланса и светът на принудата... Толкова различни един от друг светове! Толкова неприличащи един на друг! Някои - напълно непознати. Други - по-добри, по-съвършени, но все пак човешки. Трети - прекалено човешки...

            Опасността от заблуда не е непреодолима, ако непрекъснато се оглеждаме за ориентири.

"Съвременните вождове смятат, че строят нов свят,

но на никой не му идва наум, че техният свят е

само озъбване на стария. Новият свят идва

по нови пътища."

Братство, 389

            От всичко казано дотук, не желая никой да остава с впечатление, че поучавам, или пък давам готови рецепти. За всяка теза лично аз имам своите аргументи "за" и "против". Как бих могъл да ви заставя да тръгнете по моя път? Ами ако греша?

            Но много по-добре го е казал Джиду Кришнамурти: "Ако имах неблагоразумието да ви предложа система, а вие - неблагоразумието да ме последвате, тогава ще ме копирате, ще ми подражавате, ще се съгласявате и приспособявате. С други думи, пак ще бъдете подвластни на нов авторитет /а всъщност бягате от това/, ще водите двойнствен, противоречив живот..."

            Подражанието и стопроцентовото отрицание са еднакво вредни. От Кришнамурти има човек на какво да се научи. Според него, главното оръжие на Мрака е страхът. Един от моите учители постоянно твърдеше, че страхът е основата на порочността. Допускам, че можем да се доверим на тези твърдения. Щом се освободим от всякакъв страх и предразсъдъци, ще погледнем с други очи на заобикалящия ни свят. Ще успеем да видим много, незабележими до този момент подробности. Не е зле поне да опитаме...

Време на мутанти

            Хората - мутанти умеят старателно да прикриват своите нови, нечовешки качества. Но не така е с останалите организми. Новото при тях проличава веднага. Между вирусите, един от най-застрашаващите човека случаи е този, когото нарекоха "Чумата на ХХ век" - вирусът на СПИН. Грипът също ни изненадва с най-разнообразни мутации. Всяка година - нов грип. Въобще еволюционните скокове при вирусите престанаха да ни учудват. Превърнаха се във всекидневно явление. С насекомите положението е аналогично. Само че твърде малко факти стават достояние на широката публика. Но тази работа няма дълго да остане скрита. Друг е въпросът с плъховете. Ще припомня любопитен факт: през 1980 г. плъхове нападнали по време на плаване холандския кораб "Ван Несс". Изяли почти целия товар, както и двама моряци от екипажа. Зоолозите недоумявали какви са тези остри зъби, способни да преядат стоманените, дебели няколко милиметра стени на контейнерите. Но де да беше само "Ван Несс"...

            Плъховете стремително увеличават своята интелигентност. Уголемяват се физическите им размери. Повишава се числеността им. Физиологическата издръжливост на някои от новите видове е фантастична. Плъховете постепенно превземат подземията на големите градове. По въпроса се писа немалко. А се говори, че и нашата провинциална София не прави изключение. И все пак, когато е възможно фактите се премълчават. Навярно за да не се плашат хората със слаби нерви. Същото се повтаря и с появяващите се нови видове живи същества. Не спираме да говорим за Чернобилската ядрена авария. За последствията от нея. Но май се спираме повече върху политическия аспект на темата. Нещо не ни се говори за истинското състояние на биологичните видове от зоната край самия Чернобил. Някъде уверяват, че състоянието взело да се нормализира, май. В същото време очевидци твърдят, че впечатлението е такова, сякаш се намирали на чужда планета. Глухата стена не се пропуква и след предоставянето на документални записи - фотографии, кино и видеозаписи.

            Тук няма да засягам умишлените плодове на генното инженерство. Да сте срещали разобличение на тази тема и разобличеният да е бил наказан? След овцата Доли малко се поразмириса, но работата бързо бе замазана. Учените - Франкенщайновци отново излязоха невинни като гълъбчета. По-скоро се случват разни неприятности на журналистите, които много знаят. Друго е, което ме накара да се спра върху темата за мутантите. Ние, хората своеволно нарушаваме законите на естествения разум. Поставяме под един знаменател всички животни. И естествените природосъобразни видове, и противоприродните, сътворени от човека изроди. Това не е обикновена грешка. Могъщи противочовешки сили упорито ни втълпяват гибелната заблуда, а ние вярваме. "Всички живи същества имат право на живот!" Вярно е, но ако добавим - всички, сътворени от Природата, от Бога. Не напразно в реалния живот уродите и мелезите не дават наследство. Библията, в която толкова се кълнат "природолюбците" също заклеймява генното смесване. Но разни наднационални, околополитически и други подобни организации раздухват и поддържат лъжата. Наглостта им стига дотам, че налагат санкции на неспазващите техните идиотски изисквания. А ние, с нашето овчедушие им позволяваме всичко. Защото те, еколозите били много благородни. Защото били големи приятели на Природата. Жалко, че самата Природа не го знае...

Лъжата е облечена с власт!

А откъде идва властта на лъжата?

            Властта я даваме ние, потърпевшите. Тя се крепи върху нашата безгранична вяра в официално обявените цели. Дали еколозите наистина защитават ценностите, служещи им за знаме? Един критичен поглед върху лъженаучните обществени организации ще разруши влиянието им. Те готвят Нов свят, Нов ред, в който за нас не е предвидено място. Това е истината! И бързат, много бързат, защото...

"Нова кожа ще получи освободената мъдрост."

Маитрейя

            Защото ако се забавят още малко, човешкият род сам ще се справи с трудностите. Колкото и невероятно да звучи, измамата също има срок на годност. И този срок изтича.

            С риск да си навлека нечий гняв, ще се опитам да хвърля светлина върху едно забулено с тайнственост религиозно учение:

Белият сатанизъм

            Противникът на една идея приписва на нейните носители чудовищни черти. Разни невежи, въобразили си, че изповядват същата идея приемат поведението, приписвано от измамниците. Възприемат несвойствени за идеята качества, създадени в идейните лаборатории на нейните врагове.

            "Смрадливците не умеят да творят добро. Това е един от белезите за тяхното разпознаване. Те не са хора, а имитации, и истински разумните следва да ги избягват. Да ги изхвърлят от живота си, от мислите си, да не им обръщат внимание, както е нормално да се постъпва с всяка друга имитация. Но както е ненужно безцелното унищожение на безобидните гипсови отливки, така е ненужно и безцелното изтребление на човекоподобните имитации. Нещо повече - ако главна цел в живота на Разумния стане разрухата, то същият Разумен, макар и с най-добри намерения, неминуемо ще се отъждестви с нея."

из записките на един сатанист

            Историята на записките, фрагменти от които цитирам е твърде интересна. Но мисля, че е по-благоразумно отделните подробности да не стават публично достояние. Същите съображения ме накараха да променя незначително стила. Първоизточникът не бива да тревожи ничие съзнание. Той няма никому да стори зло. Не ме корете, че го крия.

            Впечатляващо е, обаче сравнението между древните богове, учили хората на разни умения, и прокълнатият за същата дейност Луцифер. В елинската митология, например, на Луцифер съответства Прометей. Защо тогава единят трябва да среща безусловното ни отрицание, а другият - също толкова безусловното ни одобрение? Но как самите сатанисти обясняват основите на своята вяра?

"Храм на децата на Луцифер"

            Това е секта на "бели" сатанисти от Молдова. Представящ се под името Инфернал, техният водач казва:

            "В течение на цялата библейска история, Сатаната нито веднъж не е сторил зло на хората, затова пък Бог на всяка крачка само прави пакости на човечеството. /.../ Но защо тогава хората се страхуват единствено от Божието наказание? Защото Сатаната не е толкова зъл, колкото Бог? Защото Бог не е така справедлив? Или защото Бог е създал в Сатаната образа на врага? /.../ Днешните сатанисти са разделени на две основни категории - добри /бели/, и зли /черни/. Злите смятат, че Сатаната е зло и неговите следовници също са длъжни да творят зло. Вторите, по-малко популярни, са добрите сатанисти. Към този, по-малко разпространен вариант на дяволопоклонничеството спадаме и ние - децата на Луцифер. Ние смятаме, че докато Бог насажда у хората комплекси на непълноценност, Дяволът се стреми да развие у човека онова, което го прави действително велик - силата, умът, добротата."

            А какво казват белите сатанисти за най-съкровените си мистични преживявания? Какво чувстват те при връзката им с тяхното Божество? "Усещане за огромността на Силата отвъд. Усещане за онази преследвана от Мрака, заточена сила, стремяща се да помогне на човешкия род. Усещане за Нейното приближаване. Усещане за нейната древност, увереност, че Тя някога е била тук, сред нас и пак ще бъде. Усещане, че силата носи добро. Взираме се в Мрака и усещаме полъха на противостоящата му Сила."

            Може ли човек да почита Доброто, като го нарича "Зло"? А може ли да почита Злото, като го нарича "Добро"? Или целта е да се дообърка докрай човешкото съзнание? Ако при злите сатанисти всичко е ясно, то същото не може да се каже за добрите. Позволете ми няколко думи:

            Мисловният творчески процес неизбежно поражда астрална връзка. Еднопосочна, за жалост. Творецът обикновено не забелязва наблюдаващия го чужд разум. Хората още не са се научили да наблюдават заобикалящото ги мисловно пространство. Те не винаги разбират кои от мислите са техни собствени, и кои - привнесени или дори натрапени отвън. Същото важи за сатанистите. Полуграмотни хора записват сложни философски разсъждения върху природата на Космоса. Върху ентропията и световното Зло, съдържащо се според тях у Бога. Без да допуснат нито една граматическа грешка. Дали в човешкото съзнание местата на Бога и Сатаната не са разменени? Ако се доверим на Джон Бейнс и неговата книга "Звездният човек", поне в иудео-християнската култура е точно така: "Преданието, поддържано от великите херметични учители твърди, че в съдбовен момент от историята на човечеството, един силен "диаболичен Архангел", ако можем да се изразим така, успял да преодолее окултните защити на планетата, като предизвикал голямо безредие. /.../ Както сочат херметическите летописи, пряката, макар и неволна причина за тази катастрофа, която и до днес има отражение върху нас, е Мойсей. /.../ След дълги приготовления в пълно усамотение, Мойсей извършил ритуалната церемония с магически слова и съответни заклинания. Настъпили необикновени атмосферни и електрически явления, появило се изумително същество и Мойсей потреперил от страх и ужас, поради огромната сила, която то излъчвало. /.../ Представил се като Й. и пожелал в знак на сключения съюз, всички негови последователи ритуално да се подлагат на малка хирургическа операция с леко кръвопускане. /.../ По-късно Й., окултната сила зад Мойсей внезапно променил похватите си и започнал да проявява странни искания, като всички имали общ знаменател - кръвопролитие. Мойсей изпаднал в ужас и започнал да разбира каква грешка е направил, защото осъзнал, че "божественият ангел" всъщност е "ангел на мрака", пълна противоположност на сияйната сила, която той опитвал да призове. Този "пъклен ангел" членувал във воинството на сенките - вампир, който се хранел с човешка кръв - субстанция, заредена с виталност от Божествената Искра. /.../ Във Вселената има много същества като Й. За щастие магнитните защити на планетата са непреодолима бариера за тях. Но магическият обред на Мойсей отворил вратата и разчистил пътя, по който Й. успял да проникне до Земята. /.../ ... ще трябва да разкрием, че това древно, отмъстително и злобно същество изгонило младия дух от земята и се въплътило там на неговото място. Събитието поставило начало на една кървава ера за човечеството."

            Сега, 3 300 години по-късно  човечеството отново получава възможност събитията да се обърнат в негова полза. Затова Битката е така ожесточена. Йехова /IHWH, Яхве, Саваот - нека си го кажем направо/ се страхува да не загуби престола, узурпиран от него. Йехова е дал на своите слуги заповед: "В атака!" И те атакуват, строят техния Нов световен ред, който не е нищо друго, освен увековечаване на старото Зло. Съдете сами:

            Основите на "Новата култура" /или "културата" на Новия ред/ отначало се внушават на подсъзнателно ниво. Посредством произведенията на масовата култура, консумирана най-вече от младежта. Насаждат се преди всичко не конкретни мисли, а възприемчивост към следчовешкото, в което трябва да преобладават агресивността и култът към силата. На прицел са младите. Утрешният ден не бива да им се струва неестествен. И "те" го творят - зъл и агресивен. Безжалостен. Насилнически свят.

            Но да се върнем към Инфернал.

            "Мога да кажа, че Църквата също твори добро, но хората, отиващи там, предварително падат на колене и удрят главите си в пода, а ние нямаме намерение да молим никого. Ние просто ще вършим добро."

            След такива думи поклонниците на "традиционната Църква" окончателно се объркват. Или Сатаната не е Сатана, или Богът не е Бог. Или пък в действителност двете Сили са създадени от Бога, Който наблюдава тяхното състезание, без да се намесва. Думите на Инфернал напомнят и древния зороастрийски принцип: "Ако човек се страхува от Бога, значи той е изгубил верните ориентири, душата му е поразена от злото." Само се питам как човешкото отношение влияе върху изхода от борбата? Мислите и вярванията на хората пораждат съответните образувания в астралния свят, подхранвайки една от двете Свръхсили. Но сега повече ме интересува светът, в който човек прекарва физическия етап от своето съществуване. Този материален свят се намира пред прага на качествен скок в своето развитие. Колкото и да се напъва IHWH да задържи положението, по-нататък

Застой не е възможен

            Застоят не е свойствен за Вселената, самата тя не го допуска. Няма неподвижност. Има само движение - нагоре или надолу. Усъвършенстване или деградация. Ако допуснем превръщането си в звероподобни деграданти, ние ще осигурим единствено скорошното унищожение на цялата човешка Раса. Няма кой да ни търпи повече! В своето егоистично невежество отровихме естествената среда за живот на все още непознати, но напълно реални разумни същества. Те също имат право на самозащита. Много се забавихме, прекалено много време загубихме, затова сега с трескава бързина трябва да разпалим Духовния Огън на единствено полезния за нас Нов свят. Иначе ще се сблъскаме с друг, различен огън. Идентичен с онзи от Древността.

            Содом и Гомор, хетският град Хатус... Разтопеният гранит от две ирландски крепости - Екосс и Дунлак. Множеството наименования от различни краища на света обозначават едно и също явление - оръжието на Брахма, пламъкът на Индра, южноамериканският Машмак, окото на Балор... Пълно е съвпадението между рисунките /а вече и снимките!/ на дяволските морски колела и рисунките на огнеметните божествени оръжия. Има ги в Ескуриал, в Херсонската катедрала. Като предупреждение, което ние забравихме. Как да си обясним безумното човешко лекомислие?

            Много просто. Ние сме такива, каквито сме. Край нашите граници бушува кървава война, а ние казваме: "И какво от това?" Вярваме на всякакви мошеници и шарлатани, а пренебрегваме разума и логиката. В някакъв филм главният герой изрече: "Призовахте Бурята и тя дойде. Кажи им, че ида Аз, и водя Ада със себе си!" Нима искаме Някой друг, много по-могъщ да изрече същите думи, отправени към всички нас?

        Обещах, че ще дам доказателства за "морската" хипотеза.

            През 1976 г. на брега на река Вакша в Коми намерили отломък от цилиндър или сфера. химическият състав бил, както следва: церий - 67,2%, неодим - 8,78%, лантан - 10,9%, а също незначително количество желязо, магнезий, уран и молибден. Сплавта била от изкуствен произход. Получена по пътя на студено пресоване. При налягане от няколкостотин хиляди атмосфери. От изключително фини частици, с размер до няколко атома. Специалистите определят метода като "прахово-вибрационен". Не е изключена възможността той да бъде приложен под вода. Възрастта на отломъка се изчислява на не по-малко от 100 хиляди години. Ето пряко доказателство, че технологии за обработване на метали могат да се развият и на океанското дъно. Няма ли да сме прибързани, ако отхвърлим напълно теорията за съществуващата до наши дни подводна свръхцивилизация? Но не само аз мисля така, не само аз отправям своя поглед към океанските бездни.

ЗАГАДЪЧНИТЕ СВЕТЕНИЯ НА ОКЕАНА

/из статията на инж. Н. Ерохина от Новосибирск, публикувана в списание "Техника молодежи"/

            "През 1948 г. Ханс Петерсон заявява, че на дълбочина по-голяма от 6 500 м. няма живот, тъй като при налягане от 650 атмосфери загиват даже най-простите организми. Но още през 1949 г. датският експедиционен кораб "Галатея" взема проби от дъното на дълбочина 10 190 м. Били открити стотици форми на живот.

Светлина от дълбините

            Способността на "светлинните мелници" да променят посоката си на движение не е единствената тяхна странност. Те могат да забавят или ускоряват ход, светенето да става по-ярко или по-слабо.

            Подобно явление, наблюдавано от парахода "Бинтанг" на 18 - 19 юни 1909 година, е описал И. И. Хителзон в книгата си "Живата светлина на Океана" /М., Наука 1976/: "Вълните светлина вървяха от запад на изток. Постепенно те приеха форма на дълги лъчи, излизащи от общ център, и се въртяха по часовниковата стрелка. При това лъчите не бяха прави, а огънати от тази страна, от която се въртяха."

            Много наблюдатели отбелязват, че "колелата", ивиците и петната се намират не на повърхността, а на известна дълбочина, а под тях се вижда дълго тъмно тяло, което после изчезва в дълбините.

            И. Хителзон отбелязва, че "светлината в морето възниква само в живите организми - в клетките на животните и растенията или във веществата, отделяни от тях. Морето не произвежда друга светлина, освен тази, която излъчват неговите обитатели." Но картините на интензивно светене се виждат не съвсем често, а чудесните спектакли на природата /?, б. а./ с фигурно светене са видяли далеч не всички моряци.

Сигнали от дълбините?

            В "Техника молодежи" N9 за 1972 г. бе публикувана статията на Сандерсон "Аборигените от морските дълбини", в която американският учен изказва мисълта за наличието на подводна цивилизация.

            Тур Хейердал в книгата си, посветена на пътешествието със знаменития сал "Кон - Тики" пише: "В една мрачна нощ, около два часа, рулевият забеляза под водата мътно зарево, което постепенно прие очертанието на животно. Дали планктонът светеше или самото чудовище фосфоресцираше, но във всички случаи призрачното същество през цялото време променяше формата си. То беше ту кръгло, ту овално, ту триъгълно, после внезапно се раздели на две части, които независимо една от друго плуваха назад и напред под сала."

            Ако Тур Хейердал и неговите спътници се бяха досетили да фиксират времето на светеното и паузите, то не е изключено съвременните компютри да разшифроват адресираното до хората послание на "посейдонците"... След "мигането" се демонстрирали математически фигури - овал, кръг,, триъгълник. Фигурите се разделяли на две, после на три. Случайност? Ето ви още факти:

            1976 година. Българските мореплаватели Юлия и Дончо Папазови извършват околосветско пътешествие. Ще приведа извадка от техния дневник: "През нощта във водата сияеха огромни светлинни кръгове. Много часове подред те се плъзгаха покрай лодката. Създаваше се впечатление, сякаш откъм дълбините свети прожектор." И още: "Светлинни петна ние вече бяхме виждали, но сега петната се появиха точно под лодката и започнаха бързо да се приближават към повърхността. Светлината се приближаваше все повече, и на мен ми се стори, че това е силуетът на пиратски платноход. Даже ми се стори, че по палубата сноват няколко странно облечени хора."

            И така, ние вече си имаме работа не с "морзова азбука", а с цяло "телевизионно предаване", адресирано до хората. Нека се пренесем в Индия - страната, създала героическия епос "Махабхарата". Бог Индра поискал от героя на епоса - Арджун своеобразно заплащане заради обучението по военно изкуство:

"Имам врагове - данави,

Ниватакавачи ги наричат;

Но е трудно да ги достигнеш: те

живеят на океанското дъно.

Казват, че те са триста милиона

и всичките са еднакви на вид."

            "Ниватакавачи" в буквален превод означава "облечени в неуязвими брони"."

            По-нататък в статията авторката дава примери за залавяне на морски същества от хората, за склонността на претърпяли авария НЛО да достигнат до някакво море, както и за опитите на незнайните същества да наподобяват земната техника. Страдаща от сухоземен егоцентризъм обаче, тя си въобразява, че "Посейдонците", както тя ги нарича търсят връзка с нас. Досегашните ми проучвания показаха, че ние ги интересуваме дотолкова, доколкото не започваме да им пречим. Също така не мога да се съглася, че хората някога са залавяли жив обитател на Дълбините. По-скоро появяващите се отвреме-навреме човекоподобни амфибии са били изкуствено създадени биороботи. Нещо като нашите безпилотни космически сонди, само че живи.

            И един съвсем пресен случай. По повод аварията на руската атомна подводница "Курск" и обвиненията, че подводницата се е сблъскала с натовска, американски военни заявиха: "Сблъсък е имало, но той е бил с Дъното". Както много пъти преди това, думите съдържаха повече информация, отколкото може да се предположи на пръв поглед. /17 август 2000 г./ По-късно руският вицепремиер Иля Клебанов заяви, че на борда на "Курск" е станала "катастрофа, която се е разразила със скоростта на светлината". А видеозаписът показа огромна, невъзможна за конвенционалите оръжия пробойна в изградения от титанова сплав корпус на подводницата. По руския телевизионен канал РТР можехме да видим как спасителните кораби пристигат, спират се на почтително няколкокилометрово разстояние от лежащият на дъното аварирал подводен съд и започват да чакат нечие /?!/ разрешение. Да, Дъното бе нападнало човешкия военен апарат, и го бе победило. И сега всички се съобразяваха с неговата последна дума.

            Дъното обаче напада не за пръв път след сключване на примирието. На 20 юни 1990 г. американският самолетоносач "Мидуей" бил атакуван от НПО. Това се случило в открито море, на около 200 километра североизточно от Токио. Странното в официалното съобщение за инцидента е, че разстоянието се дало не в морски мили, както е обичайно, а в сухоземни километри. Изводът е, че съществува еднопосочна връзка /с кого ли?/ за явления, свързани с подводната цивилизация. Дори висшата изпълнителна власт на човешките свръхсили Русия и САЩ се бои от преки контакти с хората, посветили живота си на темата "Подводен Разум". Защо ли се боят? Сигурно не сте чували за войната с Антарктида.

            “1945 г. По време на разузнавателни полети над вътрешните райони на Арктика, самолети на канадските ВВС попаднали в слой от синя мъгла. След като преодолели слоя, те видели отдолу обитаема местност: населени пунктове, зелени зони, характерни за островните области. - B. Von Wittenburg - /“Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997/

“През зимата на 1946-7 г. под командването на адмирал Ричард Бърд САЩ предприемат военна операция срещу Антарктида. Операцията се проваля. Бърд губи самолети и се връща. Едва през 1955-6 г. САЩ предприема втора операция, отново под командването на адмирал Ричард Бърд, но този път съвместно с СССР. Към Антарктида се отправят 12 кораба и 200 самолета. Наложила се употребата на ядрено оръжие, но резултатите са засекретени. Официалното твърдение е, че сраженията били водени за унищожаване на нацистки бази, създадени върху ледения континент.” - B. Von Wittenburg - /“Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997/ Историята обаче не свършва дотук.

“Ноември 1976 г. Двама американски летци по време на патрулен полет открили някаква станция, която имала свой микроклимат. Тя била с диаметър около 12 км. и била покрита с купол. Пилотите прелетели над станцията и направили снимки, които след това били предадени на експертите в Хюстън. Тъй като снимките излезли недостатъчно ясни, било решено още веднъж районът да бъде изследван. Изпратили три самолета. Те кръжали 36 часа над Южния полюс, но не открили станцията. Един от самолетите се приземил и взел проби от почвата. Пробите съдържали отломки от метал, приличен на алуминий, които не се поддавали на нито един от известните методи на анализ.” - /B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997/ А норвежкият седмичник “VI Menn”, № 8, 1983 г. съобщава за странно езеро в Антарктика: “Езерото, открито от група американски и руски изследователи сред плътните ледове ту се появява, ту отново изчезва. Понякога то покрива пространство от 260 000 км2 и е напълно свободно от лед.” Странности се наблюдават и на други места:

“Октомври 1976 г. Южният остров Палазеон, разположен недалеч от Марути и представляващ плътна плантация от кокосови палми, изгубил цялата си растителност при загадъчни обстоятелства. През острова преминал тайфун, след което в течение на три часа на небето се виждал ослепително бял конус. Той беззвучно се спуснал върху този райски остров, като яма. Зрелището било наблюдавано от екипажите на два кораба. За един миг цялата растителност - цветя, храсти, дървета - цялата зеленина изчезнала от острова.; 11. 11. 1986. Безследно изчезва цяло китайско село. Селото се обвило с оранжева светлина и изчезнало. Село Вуфънг се изпарило с всичките свои жители, къщи, животни и растения. Не останало нищо, освен голи скали и земя. Малко преди това от мястото на катастрофата имало телефонно обаждане, според което от небето се спускат мигащи бели огънчета. А зад тях се забелязвали контурите на огромен цилиндричен обект... - /B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997/

            Вече има достатъчно доказателства за наличие на разумен живот, основан върху други форми на материята, за съществуването на които едва започваме да се досещаме. С други думи -

загадките са навсякъде около нас

            Необходимо е да погледнем с непредубедени очи, за да разгадаем тяхната истинска същност.

Кой на какво ни учи?

            Този въпрос трябва да зададем, преди да решим по кой от многобройните пътища да поемем. От една страна имаме съвременното общество. С неговия стремеж към самоцелно натрупване на материални ценности. С пренебрежителното му отношение към моралните качества. С утвърждаваният от силните на деня култ към грубата сила. Следвайки пътя на властващата цивилизация, ние ще се превърнем в такива свръхчудовища, че всеки нормален разум ще ни отбягва. Вие бихте ли общували с някой, ако единствената мисъл в главата му е, как да ви изиграе?

            По чий образ и подобие се изгражда нашия свят? Коя сила определя посоките на нашето развитие? Кой ни внушава да бъдем такива? Лично аз съм склонен да повярвам на Джон Бейнс за IHWH, или както той го нарича "Й", но за разлика от него виждам повече възможности за преодоляване на Злото. Защото не просто вярвам, а зная, че нашият Небесен Покровител не ни е съвсем изоставил. Само че крайното решение да бъдем спасени или да загинем все пак зависи от самите нас.

            Техническото ниво е достигнато. Достигнат е прагът, който трябва да прекрачим, за да влезем в един по-обширен свят. Но не си даваме сметка, че там няма да приемат тълпата кръвожадни вампири, несъобразяващи се с нищо, освен със собствения си егоистичен интерес. Защото ако отсъдим по справедливост, именно така изглеждаме в чуждите очи.

            Нека цитирам "Извънземие" на Димитър Делян:

            "Само пречистеният физически и духовно човек може да издържи близостта и контакта с другата сфера на съзнание. Иначе - в зоната на въздействие той се оказва или парализиран, или го обхващат гърчове като при електрически ток."

            Пречистването трябва да върви в синхрон. Не можем да тънем в мърсотия и да се хвалим, че душата ни е чиста. Не можем да живеем в разкош и лукс, същевременно да сме с нечисто съзнание, а да твърдим, че всичко ни е наред.

            "Вече е дошло време за разбирането, че самоусъвършенстването не е самоцел, а състояние на човека при възкачването му към по-високо енергетично равнище за приобщаването му към планетарния Разум."

Само ако можехме да разберем...

            А защо да не можем? Има ли нещо, което да не можем? Загадъчната Неизвестност сама ни подсеща, че я има. Ще разкажа за едни

мистерии в скален манастир

            През 1989 г. намиращият се в Молдова Циповски манастир станал арена на тайнствени събития. Сигурно ще ме запитате защо се спирам все на Молдова? Заради живите български традиции там. Но пълен отговор сега не мога да дам. Приемете, че умишлено подбирам илюстрации за своите догадки точно от Молдова. И така...

            През 1986 г. изоставената тогава обител била посетена от археологическа експедиция. Целта била частична реставрация. Три години по-късно...

            "Странни неща стават там по пълнолуние. Под терасите на които стоим има два квадрата, изградени от побити в земята камъни. Веднъж, спускайки се към големия квадрат, чух котешко мяукане. Поисках да открия котето и стъпих в чертите на квадрата. Неочаквано видях пред себе си врата. Но отгоре и отдолу белееха... остри зъби. Сами разбирате, че нямах намерение да вляза през тази врата." - разказва участник в експедицията.

            Биолози, посетили района установили, че там растат всички растения, които ги има в цялата Молдова. Нещо повече - растенията, както и дребните представители на животинския свят в околностите на Циповския манастир са един и половина - два пъти по-едри от нормалните.

            "Една нощ се събудих от това, че някой леко ме побутваше по рамото. Видях наклонила се над мен жена, чието осветено от свещ лице наполовина бе скрито от превръзка. Помислих, че ме разиграват, обърнах се на другата страна и се опитах да заспя отново. Но жената продължи да ме побутва, затова злобно я отблъснах с крак. После си спомних, че беше боса, а навън температурата бе спаднала до минус десет градуса."

            Жители на околните села твърдят, че това е Мария Войкица, канонизирана за светица още приживе. Искам да ви обърна внимание върху реакцията на съвременния високообразован индивид: "Злобно я отблъснах с крак." Щом отблъсваме злобно даже собствените си светици, то какво да чакаме от съвършено чужди за нас създания?

            Сред манастирските скали се срещали и други призраци. Веднъж се появил въоръжен монах. Друг път паднал камък, който не оставял следи по пътя си. Нито вдлъбнатина на мястото, където накрая се спрял. А камъкът го имало! Тежал поне десетина килограма. Феномените на Циповския манастир не приличат на мисловните отпечатъци във физически структури, т. е. на "нормални" призраци. Явлението напомня по-скоро транстемпорална зона. Преценете сами:

            "А в примките на времето попадали ли сте? Вървиш си по пътеката, преминеш към петдесетина метра, погледнеш си часовника и разбереш, че поне половин час ти се губи."

            Тук ще отворя малка скоба. Примки на времето или както още ги наричат транстемпорални зони се срещат навсякъде. Опити за тяхното обясняване не са правени. А често последиците могат да бъдат прекалено сериозни. На 12 април 1991 г. край гр. Спасово, Рязанска област - Русия паднал "отникъде" снаряд с мощност 25 тона тротилов еквивалент. Още по-необясним за специалистите бил фактът, че през следващите дни ямата, изкопана от снаряда продължавала да расте. Подобен случай бил наблюдаван през 1984 година в гр. Лейкууд, Калифорния - САЩ, в двора на един съвсем обикновен човечец паднал снаряд, произведен и изстрелян  през Втората световна война. Всъщност - нищо необяснимо. Ние постоянно нараняваме мрежата на Времето, а после се чудим, че през дупките преминават всякакви неочаквани гости. Но нека завършим разказа за мистериозните развалини в Молдова.

            Анормалните прояви в манастира поразяват със своето разнообразие. Иначе, взети поотделно подобни неща се случват и другаде. Понякога се чува камбанен звън. Eдновременно с неговия звук, в душите на присъстващите нараства необясним панически ужас. /Предупреждение за влиянието на звуците върху психиката/ Появяват се явления, пряко свързани с мисловната дейност на човека. Представяте си, например динозавър, и динозавърът се изправя пред вас. Виждате го не само вие, но и околните. Предупреждение за могъществото на мисълта. Въздържайки се от тълкуване, ще спомена още един необясним от научна гледна точка случай. Близо до манастира се намира водопад. Веднъж...

            "... един от нашите видял как някакъв човек се готви да скочи от горе. Хвърлил се да го спасява и без малко сам не паднал. Около водопада нямало никого. По-късно научил, че преди много години един отчаян човек се самоубил, хвърляйки се от височината."

            Загрижени за своето физическо оцеляване, ние сякаш забравихме невидимия тайнствен свят около нас. А той съществува и иска нещо да ни каже!

            Не приканвам към сляпо навлизане в духовната област. Точно обратното. Далеч не всички "отвъдни" сили са добронамерени към нас. Трябва да се научим да различаваме с кого си имаме работа. Но опасността не е само в сферата на окултното. През 1985 г. в САЩ властите атакуваха с напалмови бомби седалището на една религиозна секта. Бяха живи изгорени невинни хора, жени и деца. Случаят стана известен с името "Филаделфийско изгаряне" и толкова. По-късно същото се случи със сектата "Давидова клонка", предвождана от Дейвид Кореш. Като се позовавам единствено на официално оповестените данни, мога да твърдя със сигурност, че смъртта на почти всичките  членове на "Храм на народа" през 1979 г. не е била самоубийство. Тогава в джунглите на Гвиана загинаха повече от 500 души. Обвиниха водача на сектата Джим Джоунс, че е организирал зловещия ритуал. Доста по-късно в Украйна по същото обвинение /подготовка и агитация към колективно самоубийство/ в Украйна арестуваха Мария Цвигун и част от нейните следовници.

            Не навсякъде прилагат драконовски мерки. През 1945 г. в Швейцария имало около 500 /петстотин!/ секти. Правителството наредило на статистици и теолози да определят кои секти трябва да се слеят. Чудноват метод. В България всичко мина с обругаване. Така постъпиха с Маргарита Кавлакова заради нейните нестандартни виждания по някои въпроси от българската история и символика. Обругаха я злобно, непочтено, осмяха я гадно. Осмяха я същите, които покровителстват други, наистина опасни секти. Като Църквата на Муун, например. Е, сега тезите на Кавлакова се развиват от други хора и никой не им се смее, но за някой беше важно именно тя да бъде отстранена. Ето кое ме кара да се замисля: от самите секти ли е страхът, или от някои техни идеи?

            Нека хвърлим поглед към една такава идея.

Как да се превърнем в нечовеци?

            На такова умение ни учат редица тайни /наистина тайни, а не продавани из сергиите/ книги:

            "Тези хора променят материала на своето тяло; те пренареждат молекулите и атомите на тялото си по такъв начин, че не изпитват повече болести. /.../ Физиологическото значение на храненето е в поглъщането на енергия от слънцето. Енергията е достигнала растението, растението е било изядено от животното, а животното е послужило за храна на човека. Цялата премъдрост се състои в това, че ние вземаме енергия от слънцето и я правим част от себе си. Ако това наистина е така, защо трябва да има само един начин за асимилирането на енергия?"

            Но практиката показва, че опитите да бъдат създадени нови хора търпят провал след провал. Това се дължи на старата човешка психика. На стария начин на мислене. И ако все пак човекът успее, то след успеха той вече няма да бъде човек, а нещо съвсем различно. Ще се превърне в същество, наричано от древните "зъл демон". Към тази възможност ни тласкат овластени сили. Събраха се достатъчно данни, че правителствата на свръхдържавите също провеждат свои експерименти с Непознатото:

            “13 юни 1977 г. В Нова Зеландия 200 души, включително обслужващия персонал изчезват безследно от един къмпинг. Никой не бил намерен.” - /B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997/; “1975 - 76 г. Учени от всички континенти започват да изчезват безследно, след като им било направено изгодно предложение да вземат участие в определен род изследователски работи. Учените изчезвали, изгаряйки след себе си всички мостове.” - /B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997/ Нашите управници се подготвят за събития, за които не ни позволяват дори да подозираме.

Но и техният провал е неминуем. Има Кой да им попречи.

            Спасителният път не е така ясен, затлачен е от изобилието на лъжлива, подвеждаща информация. Изисква се много мислене и незамъглена интуиция, за да отстраним злонамерените учения. Изисква се ясно съзнание, за да прозрем своята Мисия. Съзнание за самите нас, за нашето място в Космоса, за обкръжаващата ни Вселена. Съзнание за ценността на нашата индивидуална и национална уникалност. Задължителни са: чистотата на помислите, волята за промени, устойчивата моралност. Не можем да сбъркаме и после да започнем отначало. Правото ни на грешки свърши.

Картината няма да е пълна, ако отново пренебрегнем

фактора "външна намеса"

            Анализирайки фрагментите от оцелели древни знания и съпоставяйки ги със сегашната действителност, ще се убедим сами. Историята на човечеството непрекъснато е била подлагана на корекции. От страна главно на две сили: едните, идващи от далечния Космос. Епизодични пришълци, позволяващи си твърде драстични действия. И другите - живеещи редом или поне съвсем близо до нас. Предпочитащи индивидуалния подход. По-търпеливи и деликатни. И сякаш "далечните" спъват нашето развитие. Подхвърлят ни противоречащи си едно на друго знания. Внушават ни не дву-, а многосмислия. А когато ни кажат нещо ясно и разбираемо, то е за да поискат пълното ни и безусловно подчинение. Под каквито имена и да се прикриват, каквото и да е тяхното истинско вътрешно съдържание, тези сили произлизат от чужд разум. Дълбоко враждебен на хората разум. Другите - "близките" често са се опитвали да ни помогнат. Не винаги помощта е носила реална полза. Случвало се е тя да донесе и вреда. Може би ние притежаваме някаква даденост. Скрита или явна заложба, която да е от особено значение за "тях". Но трябва да се стремим ползата да е взаимна.

            Доверие тук не е нужно. Необоснованото доверие обикновено свършва зле. Яснота е нужна. Трябва отново да пренаредим мозайката от знания. А когато го сторим - да проверим правилността на подреждането. За да не остонем отново излъгани, както е ставало безброй пъти в многострадалната ни човешка история.

Сбъдват се предсказанията за края на света

            Историята следва своя ход бавно и неумолимо. Но не мислете, че с края на Старата Епоха ще дойде края на живота върху планетата Земя. Което е гибел за едни, за други то е раждане и нов живот. Такова е естеството на самия Живот. Новото идва, без да срещне сила, годна да го спре. То идва не само със свой начин на мислене. Не само със своя логика и ценностна система. То идва с белези, чужди на всичко, познато ни досега. А ние, без да проумяваме какво вършим, сами му проправяме пътя.

Бог даде на Стария свят идеята за Своята Воля

Новите твърдят, че те са оръжията за нейното изпълнение.

Досега човекът бе дете на Бога,

сътворено по Негов образ и подобие.

Новото твърди, че се е самосъздало, за да изпълни мисията,

оказала се непосилна за Божиите подобия.

            Разум, изключително много разум е необходим на нашето Старо човечество, за да прекрачи то критичната граница. Ще се противопоставим на разрушителните процеси, провеждани под маската на някакво "междучовешко, всечовешко обединение", ако ги проумеем. Но трябва да мислим. Религиозни доктрини, учения, послания от чужди звезди и надчовешки разум... Като потоп ни заливат, и всеки пита дали да вярва. Осмелявам се да кажа: приемете, каквото ви харесва. Доверете се на себе си. Доверете се на Божествената Искра, горяща във всеки от вас. Вие можете, вие сте дарени с възможността да успеете! Приемете което вие мислите, че е добро - останалото изхвърлете от умовете и сърцата си. Изслушвайте, но не се оставяйте да ви назидават. Чуйте всички истини и сами изберете вашата. Бъдете самите вие и оставете другите да бъдат такива. Не им налагайте волята си и не позволявайте те да налагат над вас своята. Използването на принуда от всякакъв вид е робство, под чиято зависимост попадате и вие. Нека единствената ви цел бъде придобиването на Истината и Свободата. Само така ще устоите на Огъня!

            Отново се изгражда храмът на цар Соломон. Мъртво море оживява. Възстановената Римска Империя се въздига. Каган Михаил разруши своето Царство. Предреченото се сбъдва. Дошли сме на Кръстопътя и стоим. Часът да изберем новата посока удари. За решените да поемат пътя към новата човешка епоха ще дам още примери. За допълнителна увереност. Не бива нищо да се опира на сляпо доверие. Вървящите напред трябва да знаят.

            "Струваше ми се, че звуковите вибрации пронизват цялото ми тяло. Почувствах, че музиката започна да предизвиква ответни реакции. Отначало те се появиха в пръстите на ръцете. Също и на краката. От тях към центъра на тялото заструи енергия. Когато тя достигна главата, в съзнанието ми започнаха да се появяват ярки образи. Видях себе си отстрани. Около мен танцуваше бял пламък. Целият бях обхванат от него, но не чувствах нито страх, нито болка. Това бе хладен, приятен пламък. Струваше ми се, че той проникна в мен, изгаряйки всичко нездраво и лошо, което се бе натрупало в тялото и душата ми. Чувствах , че в мен се извършва изцелителен процес с небивала сила. Вибрациите станаха толкова мощни, че се затресох като в треска, но болезнени усещания липсваха."

            Авторът на горните думи не е член на религиозна секта, а участник в руско-американски научен експеримент, състоял се в средата на 80-те години. Държавите - Свръхсили отдавна са осъзнали онова, което пречат ние да научим. Овластените държавни институции крият от своите народи увеличилите се доказателства, че религия и наука се сливат. Засега - в своите крайни прояви, но после...?

            А сега чуйте какво казват за себе си последователите на една от езотеричните окултни Традиции: "Ние приличаме на малки клетки от огромен жив организъм. Той унищожава тези, които причиняват вреда на единното цяло, но дарява със здраве и щастие живеещите заради общия Бог." Задължително условие е, клетките да се допълват, а не да се повтарят. Каква полза от налепените една за друга милиарди амеби, изпълняващи една и съща функция? Организмът е съставен от различни съставни части. Радвайте се, когато околните не мислят като вас. Това внася разнообразие в света. Радвайте се, ако и вие сте различни. Гордейте се със своята уникалност и не позволявайте на други да ви подражават.

            Човекът притежава своеобразен енергетично-информационен двойник. Потвърждават го многобройните свидетелства, идващи от разни държави по цял свят. В науката съществува направление, изучаващи полевите форми на разумен живот. Хората по един или друг начин ще поставят под контрола на съзнанието своето енергийно съществуване. Тогава ще настъпи второто раждане на Човека. Успехите могат да дойдат както от науката, наричаща себе си "трансперсонална психология", така и от мистичните Братства. Или от съвсем непознато засега място. Това няма значение. Важна е насоката, която ще се даде. Но ние трябва да вземаме всички попаднали ни знания. Високомерието, надменността - те са недопустими. Ние трябва психически и емоционално да се подготвим за едно събитие, описано в библейското Откровение -

Възкресението на мъртвите!

            Енергийно-полевата форма на живот е основна във Вселената. Полевите структури са значително по-дълговечни от плътноматериалните. Сега разбирате ли как умрелите ще оживеят? Не светът ще се промени - ние ще погледнем към него със сетивата на своето променено съзнание. Ще надникнем отвъд границите на досега приеманото от нас за реално, и ще видим как гори пламъкът на един живот, погрешно смятан от нас за угаснал. Възкръсналите ще бъдем ние, щом се окаже, че онова, което сме смятали за мъртво, всъщност никога не е умирало. Уверен съм, поне малка част от живеещите сега, ще влязат в Новия Единен свят. Това ще бъде тяхното второ рождение, тяхното Възкресение.

            Родилните конвулсии са започнали. Притежаващите качества на разумни, съхранили своето единство между тяло, Душа и Божествен промисъл - те ще се преродят. Останалите ще се окажат никому ненужни. Техният брой, заедно с качествата на тяхната приспособимост ще определи единствено срока на агонията им. Дано са повече съхранилите целостта си на разумни. Те са, които ще изградят облика на Епохата.

            И за пореден път нека хвърлим поглед към нашите "съседи". Кои са "те"? В какво им пречим? Как точно се намесват в нашия живот? В колко и кои направления се осъществява намесата? За същества, умеещи да трансформират физическата, съставена от атоми материя по свое усмотрение едва ли е проблем екологичното замърсяване. Едва ли "те" се плашат  и от развитието на нашите технологии. Но дали не ги засяга болезнено неподлежащата на деактивация злокачествена мисловна енергия? Тя изпълва пространството не само около човеците.Нещо става в Стария свят. Някакви непознати досега процеси се извършват. Нещо се променя, без ние да го желаем, без да го контролираме. Без дори да го осъзнаваме. Ситуацията е сложна, но не е безнадеждна. Защото безнадеждността не е в липсата на възможности, а в нашето неумение да ги откриваме. Безнадеждността е умствена леност, интелектуална инвалидност, нравствена немощ. Човечеството е осакатено, но не всички човеци са сакати.

"Новите и нужните ще се съберат и дървото на съюза ще

процъфти. Ще попитате къде са доказателствата? Сега

има толкова много лъжепророци.

Отговаряйте: съдим само по дела. Отчитаме само последиците.

Защото лъжепророкът води към лъжа. Лъжата свършва със зло,

и тогава ще видите пътя на змията."

Маитрейя

            Нека така да бъде! Но да не протакаме, защото не остана време. И уж всеки го твърди, но всеки очаква друг, незнаен да свърши трудната работа вместо него.

Животът се е устремил отвъд човечеството!

            Дали Новата Епоха ще бъде отрицание или продължение на човешката - от нас зависи. Новото този път ние го създаваме. Не аз съм открил, че силата на мисълта ще бъде един от белезите на Новия свят. Не аз пръв съм заявил, че Волята и Моралът са повелители на Съществуването. Всичко отдавна е написано. От нас се изисква само да го прочетем и осъзнаем. И да приведем в действие забравените механизми. Този път - за наше добро.

            Тъй като написаното от мен има не само документален, но и идеен характер, длъжен съм да посоча произхода на идеята. Малцина знаят, че български доброволци са се сражавали на Източния фронт през Втората световна война. Те били снабдени с германски документи, облечени били с германски униформи, дадени им били временно германски имена. Още по-малко се знае, че българи са достигали до твърде високи постове в прочутата SS дивизия "Мъртвешка глава". Нищо не е безпричинно. Тайните знания, останали в България след Германското оттегляне никога не са били обект на публични разисквания. Вероятно защото става дума за нещо много по-голямо и значимо от обикновени военни тайни.

            ... И защото истината е, че всичко е тръгнало именно оттук, от българските земи. И е орисано пак оттук да започне! Случи се до получа достъп до знания, за които не съм и смеел да мечтая. Сравних ги със съобщенията за предизвестената Шеста Раса и с пророчествата за края на света. Сравних ги с древните автори и с новите факти за странни явление. получи се ето, тази книга.  Получи се и една приказка, която си позволявам да ви предложа преди самия финал на книгата:

Роднинско

            Човекът изпитва едновременно омраза и интерес към прилепа. Проява на родова памет, спомен от далечното време, когато господари на планетата бяха други. Когато съществата от господарския род се движеха по въздуха, а на нещастните бозайници им бе позволено само да се крият и да се страхуват. Тогава, в онези незапомнени от човека векове мишката реши, че забраните не се отнасят до нея, защото й бяха предрекли славно бъдеще. И тя литна!

            Но денят на Мишката още не бе дошъл. Господарят на всички господари постави върху владетелския Трон представител на друг род, далечен, много далечен братовчед на мишето семейство. Човекът седна на Трона и забрави измежду обкръжаващите го твари кой какъв роднина му се пада.

            Палеонтологът е наясно, че кокошката и орелът стоят много по-близко до тиранозавъра и бронтозавъра, отколкото до котката и прилепа, например. Но защо модерните свръхучени невежи продължават да твърдят, че маймуната е прародител на човека? До човека по-близо са свинята и мечката. Маймуната произлиза от предишния Господарски, разумен вид - от великана, който говореше със змейски език. Приказките и легендите разказват, обясняват тези неща, но кой уважаващ себе си учен ще вземе да чете приказки? А още по-малко да вярва в тях.

            И така: кой на кого какъв роднина е? Защо спряхме не само да тачим, но и да познаваме роднинството? Защото ще ни се наложи да си припомним какви бяхме, когато други господстваха над нас. И защото приказката ще стане прекалено дълга.

            В началото бяха Вековечните, които никой от нас не е виждал. Те знаят всичко за нашия свят; ние за техния - нищо. Вековечните бяха, и все още са. В техните обиталища никой друг не се засели. Следващите си избраха нови обиталища. Нарти ли бяха, алпове ли бяха, но не сме от техния род, макар много да ни се иска. Те бяха Мравешки хора и погинаха в Голямата война. Толкова голяма война оттогава не е имало. Малка част от нартите успя да се спаси, да замине надалеч, но повечето загинаха. И не само те самите, ами и земите им. Потънаха под водата или се покриха завинаги с лед.

            После дойдоха змейовите хора, драконите, нагите. Тях ги съсипа Небесният вихър. Следващи Господари станаха великаните. Не защото бяха големи и силни, а защото бяха откраднали умения от змейовите хора. Но великаните ги хвана болест. Преди да дойде краят им, те предадоха което знаеха на свои приятели, подбрани измежду бъдещите планетни Господари - човеците. Не се вслушаха в предупрежденията, че ако навремето не бяха откраднали знания и умения, болестта нямаше да ги порази. Но великаните вече не бяха съвсем със своя разсъдък. Дори езикът им не беше техен, а змеевски. На същия език научиха своите хора. Затова островът на тези хора загина заедно с последните великански градове. Останалите живи великани поумняха, сега бягат от местата, където живеят далечни роднини на славните дракони, но вече е късно. Господарският трон отдавна е зает, и те повече няма да седнат на него. Всъщност поуката е друга - който е дал от своето знание на чужд, който е научил чужд на своите умения, неизбежно е бил наказван. Наказание постига и приелия чуждо знание.Дошлите от Изгорената Земя останаха да живеят сред човеците, но платиха със забрава. Иначе нямаше да са сред нас сега. Но думата ми беше за роднинството.

            Колкото по-близък роднина ти е, толкова повече имаш право да учиш от него. Такъв е Законът. Какво обаче се случи на нашата многострадална Земя?

            Съвсем неотдавна пристигнаха гости, в сравнение с които мухата и червеят са ни кръвни братя. Непознаващи миналото, загубили родовата си памет земни властници с младо родословие влязоха в съюз с тях. Какво ни очаква?

"Ти знаеш за един Потоп, а ние съхраняваме знания за много такива!"

            При Потопа се срутили последните градове на великаните. Потънал сред океански водовъртежи островът на обучените от тях човеци. А великаните и човеците били от една кръв, все пак. Да, но Потопът е едва последното Унищожение. Когато Тангра премахнал нартите било много по-страшно. Тогава първата Луна паднала върху Земята, планетната ос се изместила, а на 72 милиона километра оттук един цял свят останал завинаги мъртъв.

            Родовият принцип е универсален; опознавателната система "свой-чужд" - също. Много Раси са намирали смъртта си заради високомерие и незачитане на Божествените правила. Сега и нас ни тласкат по същия смъртоносен път. Има ли спасително решение?

            Има. Но дали да го казвам? Откакто чуждите станаха за вас близки, вие взехте да посрещате близките като чужди. Заслужавате ли решението, за да ви го дам? Все пак, аз няма да бъда съвсем безсърдечен, ще ви подсетя:

            Не всички нарти /алпове, асури/ загинали, някои от тях отлетели надалеч и там намерили своя нов дом. Народните приказки разказват за срещите на разумни, самоосъзнаващи се човеци със змейове /дракони, наги/. За великаните няма какво да говорим, те даже и приказка не са, те са съвременност. Йети, саскуотч, алмастъ, йежен... Когато не всички са съгласни, не всички умират заедно с обречените. Но отношението на мнозинството определя участта на цялото.

            Това е, което исках да ви кажа. Дали съм прав? Ще отсъди този, който успее реално да потвърди или да отхвърли хипотезата, възникнала у мен след поредица от необясними и нерядко със зловещ оттенък събития. Но нямам намерение да ви занимавам със собствените си патила. Давам нишките на една идея и чакам те да послужат за разплитане на цялото кълбо.

            Дали съм успял? Ще стане ясно, след като изложа цялата идея. Идеята-сила /по израза на Фуйе/. Пътешествието в света на загадките трябва да продължи.

Надявам се началото да ви е било интересно.

 

Ангел Грънчаров - Елтимир

30 септември 2000 година

Ботевград