indeximage

"Срещу течението", Григор Симов


"Тревогите и страховете на жените от махалата, от идващото бедствие, наречено, "Текьезе", аз, тогава петгодишно момченце, приемах буквално! Призракът на Текьезето, бе станал причина, неколкократно да изпадам в шок, по време на сън, от който трудно ме събуждали! Така, веднъж ме събудили с усилие, и аз в полусън, с ужас съм сочел възглавницата и съм викал: "текьезеее"!
Но като разбраха, каква е причината за моя кошмар, родителите ми, бързо ме успокоиха и вече избягваха да споделят своите тревоги пред мен!"

"СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" - ГРИГОР СИМОВ