indeximage

Български Сарактъ, брой 2, март-април 2014


Български Саракт, март 2014
Втори брой на вестник "Български Сарактъ" за месеците читем-твирем, именъ 6782г.
(Целият брой може да бъде изтеглен от линка по-долу)