indeximage

Заминец - праисторическото селище


Книгата е пример за това, как по времето на демокрацията, новите поколения археолози, трябва да пишат своите трудове, за да са полезни в някаква степен на обществото и на всички, които се интересуват от материята, извън професионалната гилдия.

Описанието на селищата от късният халколит е ценно и с това, че ни представя възникването на първите акрополи по нашите земи. В тоя ред на мисли, селището при Заминец е безценно за нас.

Публикацията му е провокирана от това, че редица такива селища, бяха открити от нас и в Източните Родопи, а началото за нас самите, като откривателство в тази посока, бе поставено в Северозападна България с откриването на селището от късния халколит при село Фалковец.
Книгата е само с текст, без снимките на артефактите.