indeximage

Глупавият портиер


Глупавият портиер седеше и явно скучаеше. По едно време бръкна в чекмеджето, извади лист хартия, молив и започна да пише. Върху хартията се появиха странни знаци, непознати фигури, извечни символи и загатнати полукартини. Влезе големият умен началник. Погледна написаното и запита:

- Какво е това?

- А, това ли? Нищо! Драскам си - сепна се портиерът.

- Един неграмотник освен с дивотии, с какво друго може да се занимава! - самодоволно изрече големият интелигентен свръхерудиран шеф.

Портиерът наведе глава и тихо, много тихо промълви:

- Каквото и да разправят, каквито и аргументи да изтъкват, старото писмо съдържаше толкова много красота!