indeximage

ИСТОРИЯ НА КАЗАНСКОТО ЦАРСТВО - РУСКИ ЛЕТОПИСИ (на старобългарски)


Освен, че навсякъде в този руски източник се говори за Българи, Българско царство, градове, крепости и т.н. и т.н., между Волга и Кама, написаното е на старобългарски от руснаците, който вече много трудно четем и губим смисъла на изреченията, направо той си става чужд език за нас! Инак, този източник, може да се окаже много ценен.