indeximage

Събуждай се, Българио!


Събуждай се, Българио!

Българио!
Надвивай тъмнината!
Събуждай се
От своя сън дълбок!

Към тебе е
Протегната ръката
На Слънцето,
На твоя Слънчев Бог!

Разкъсвай
И прегради, и окови!
Стъпи на стреме!
Поеми си дъх!

И ще отключиш
Пътищата нови –
Към Утрото!
Към своя светъл Връх!

Иван Коев