indeximage

Тухли


Тухли

Тухлички!!! -
Една
от тези тухли е
твойта мисъл:
Светлина бъди!

Та ако някой пожелае утре,
на бъдещето
дом
да съгради -
и иска
този дом
неръкотворен,
да бъде и сияен,
и просторен -

и твойта тухла
в него да вгради.

Иван Коев
26. Х. 2000 г.