indeximage

Ръце


Ръце

Ръце,
мазолести и сбръчкани,
издраскани със рани и със ръбове,
прилични на девойки - монахини,
лишени от енергия младежка
и хвърлени в устата на машините
да чоплят ненаситните им зъби.

Ръце,
изгнили от бездействие,
протегнати напред
за милостиня и проклятие.

Ръце,
които ровят във земята
и помагат да роди;
които прокопават планини,
реки преграждат.

Ръце,
които смело чистят пътя
от препречените паяжини;
къртят всички пречки
и мачкат дотегливи насекоми…

Ръце,
… ваш ред е да говорите сега!

Джулиус Липтон