www.Voininatangra.org
 
 
 
НАЧАЛО   АКТУАЛНО   ГАЛЕРИЯ   ФОРУМ   ТЪРСЕНЕ
  
   РЕГИСТРАЦИЯ   ВХОД
Саракт

Форум -> Ситово и региона/култура "Харапа"-съпоставки


  Reply to this topicStart new topic

> Ситово и региона/култура "Харапа"-съпоставки
Йордан_13
Публикувано на: 19.11.2017, 11:30
Quote Post


Админ
*******

Група: Админ
Съобщения: 15 500
Участник # 544
Дата на регистрация: 10-August 06http://www.voininatangra.org/modules/xcgal...lbum=475&page=1

Читска земе мощне се заселила,
Леха месту и селу гулему!
Ураче се единъ другумъ биетъ,
Оти нема де да оратъ;
Сита стока имъ измреела,
Оти нема де да пасатъ.
Плачъ утиде дуръ на крале:
Ой ти кралю, Сада кралю !...

(Веда Словена. IV. Пакъ за преселението, но различно)

Скалноизсечените знаци, които представям, бяха намерени и документирани при наши теренни обходи в най-различни местности на селата Ситово (Щудград), махала Плочник, Лилково, махала Брезовица (Чернатица, Севернородопската яка) и землището на село Орехово (Долен Рупчос), в периода 2006- 2011 г. Точното местоположение на всеки знак във въпросните места, засега няма да бъде оповестявано.
Много от тях се публикуват за първи път в интернет . Съпоставката им със знаци от културата “Харапа” по долината на река Инд (началото на бронзовата епоха), направих във връзка с изследванията за преселението на родопско население в тази точка на Азиатският континент. Това е изследване е едно своеобразно продължение на студията “Керамиката от Щудград – част първа” и се роди вследствие разтълкуването на един митологичен сюжет, за който ще се разбере,с публикуването на самата студия и който засяга и самото светилище Щудград.
Съпоставката не цели буквалната аналогия на скалноизсечените знаци от Ситово и региона с тези от цивилизацията на долината на река Инд (Синдх), наречена от учените “култура Харапа”, по името на град Харапа, чиито взаимоотношения с територията на България са добре описани в сборника “Веда Словена” в частите й именувани “Преселението”. Нейната цел е да проследи идейното развитие на знаците и тяхната културна интерпретация и метаморфоза при преселението на родопското население и неговото заселване в долината на река Инд в началото на бронзовата епоха, както и обратният ход на завръщането му, отново на Балканите, също тъй добре описан във Веда Словена. Съпоставянето на знаците доведе до някои неочаквани резултати, които показаха, че смятаните от нас за естествени белези на скалната порода от село Ситово и близкият нему район, всъщност са знаци, тъй като бяха открити близки или почти точни съответствия на тях в знаковата система на “култура Харапа”.
Беше направено и съпоставяне на знаците на Ситовският надпис, което ще бъде публикувано.
Всичко това доведе до разширяване на обсега на съпоставянето и така бяха съпоставени още много знаци от различни части на Родопите, открити, документирани от нас или открити, документирани и публикувани от други изследователи. Това доведе до още една пространна и плътна картина, разшири разбирането и дълбочината на проникването в пластовете хилядолетия и даде една добра и сигурна доказателствена част към солидната основа на бъдещата студия. Трудността при самият процес на съпоставяне, дойде от това, че няма как да разполагаме с всички скалноизсечени знаци в района на Ситово, разрушени и изчезнали от естественият процес на рушене на скалите или умишлено унищожени от човешката дейност в района през хилядолетията та до наши дни. От другата страна е невъзможността да се разполага с цялата база данни от намерени знаци от археологическите разкопки в долината на река Инд и работна такава тепърва трябваше да бъде създадена от публикациите, направени в интернет, като бе събирано абсолютно всичко, както изображенията върху плочки, печати и цилиндри, така и знаците и изображенията върху съдовете от различните фази на “култура Харапа” и т.н.. Тук трябва да отбележа, че не всички знаци, документирани в района на Ситово и близките села, бяха съпоставени и съответно публикувани. Не се публикуваха и знаци, които можеха да бъдат съпоставени, поради силното им вече изличаване или повреда.
Благодарим, на Господ, за спокойствието, което ни осигури при нашите теренни обходи през тези години. Това спокойствие, беше безценно!
PMEmail Poster
Top
Йордан_13
Публикувано на: 19.11.2017, 12:09
Quote Post


Админ
*******

Група: Админ
Съобщения: 15 500
Участник # 544
Дата на регистрация: 10-August 06И да добавя: СЛАВА НА ТАНГРА!
PMEmail Poster
Top
anti666
Публикувано на: 23.11.2019, 23:41
Quote Post


Отдаден
*******

Група: Участници
Съобщения: 2 159
Участник # 700
Дата на регистрация: 22-September 06Последни изследвания за културата Харапа и за ДНК произхода на арийците, дошли в Индия. Статията е от индийския вестник "Хинду", 2017г.
https://www.thehindu.com/sci-tech/science/h...cle19090301.ece
Изследванията са резултат от труда на 16 учени, публикуван тогава в списание "Сайънс"

Между всичко останало най-важното е;
QUOTE
With an ultimate source in the Pontic-Caspian region, which carried closely related Y-chromosome lineages… across a vast swathe of Eurasia between 5,000 and 3,500 years ago”.

Главният източник е Черноморския басейн, който носи най-близко свързани Y-хромозоми (които се предават по мъжка линия,б,р) пренесени на огромно пространство в Евразия преди 5000 до 3500 години.

Също така там се казва, че генетичния материал бил силно мъжки. Тоест до 2017г. са се изследвали майчините ДНК , предавани от майка на дъщеря, които не показвали през последните 12 хилядолетия външна намеса в индийския генетичен пул. Но Y-ДНК информацията обърнала тези изследвания наопаки, показвайки силно външно влияние по мъжка линия.
Накратко, нашите тенгриански предци като брахмани яко са работили по женската линия, облагородявайки туземките smil4341944e6b0c8.gif и после са се претопили. Това го казвам неслучайно.
PM
Top
Йордан_13
Публикувано на: 25.11.2019, 15:49
Quote Post


Админ
*******

Група: Админ
Съобщения: 15 500
Участник # 544
Дата на регистрация: 10-August 06Изследването е пълно потвърждение на "Сказание за Чулман". Пълно! Ама, какво значи, пълно, т.е. до последната буква!


(35) Дошли тогава шаните
в града на Джам – Джамбул
и му дали
клетва за вярност.

(36) Тогава се запознал царя
със Сузрука, сина на Ръш-деде
и без колебания
го назначил за капаган.

(37) Оттогава българите
наричат умните капагани
също и канджари –
нали Сузрука бил шан...

(38) На веселия пир
по случай победата
Джам видял Сандух –
дъщерята на Сузрука и бил поразен.

(39) Шан-канджарите били
базинско племе,
прогонено от планините
от своите съседи.

(40) И като всички базинци
се славели
с красивите си девойки,
но Сандух била по-красива от всички.

(41) Поискал Джам ръката на Сандух,
а Сузрука му казал:
“Нека и твоите воини
си изберат невести от нас.

(42) Защото ние видяхме,
че вие сте народ от бахадири
и ще бъде славно, ако
красотата се сроди със силата!”.

(43) Когато всички българи си избрали
невести от шаните,
Джам казал:
“А сега да направим тъй:

(44) Да тръгнем на поход срещу врага,
нали според българския обичай
женихът трябва преди сватбата
да покаже своята храброст!”.

(55) Върнали се българите
с голямо ликуване.
Те показали своята храброст
и станали желани женихи.

(56) Победителите взели за жени
най-красивите девици, -
нямало за тях
по-желана награда!

(57) В един ден българите направили
наведнъж 50 хиляди сватби –
никога българската земя
не е виждала такъв байрам.

(58) И станали шаните българи –
влезли в родствените родове,
а българските жени станали
украшение на Земята.

(59) Оттогава станало обичай у българите
да наричат най-красивите девойки
с имената на племето шан –
Сандух или шан-къзи...


С една дума, така се е създала индоевропейската раса. Затова, най-вероятно и столицата на Булгар Сънджак се казва Сандугач (от Сандух), чиито руини, най-вероятно са руините край днешният индийски град Дхолавира( https://en.wikipedia.org/wiki/Dholavira), ако следваме описанието, което дава Сказанието (основен белег: изграждането на каменна столица - единствен каменен град от културата Харапа е този край Дхолавира. Другите градове не са от камък; втори белег - съвършените напоителни системи, описани и в Сказанието), макар, то да е недостатъчно за сигурна идентификация. Втората част на Сказанието, обаче, говори, че това е втората столица. Преди това друг град е бил столица.

Колкото до "претопяването", това не е така. Само с едно от планинските племена, българите на Джам се смесват, това на шаните, с други - не, т.е. те не са се претопили, а са се видоизменили, т.е. положили са началото на цяла човешка подраса - индоевропейската и то част от българите на Джам, тези, които са взели жени-шанки. Исторически, Булгар Сънджак е разгромен, нещо подобно на случката с Атряч (Троя) и Умай Биче Артимас, извежда оцелелите Българи. Разгромът на Булгар Сънджак е Българският Изход, от който, най-вероятно и впоследствие, евреите подражават и създават своя.
Каква обаче е основната концепция на кан Джам за да основе, задържи и развие Булгар Сънджак? Демографията!
Ако искаш да оцелееш като народ, ти трябва голяма и компактна етнична маса.
Един път вече шаните са вградени в управлението на този Български Саракт след като Сузрука е назначен за капаган, т.е. капкан/кавхан (нещо, което исторически се случва след това и в Дунавска България като модел)

(10) На празника по случай
раждането на Янаръш
Джам казал на Сузрука:
“Малък е нашият народ.

(11) А бих искал
да направя българите
велик народ,
но не зная как да го направя!”.

(12) На това Сузрука отвърнал:
“Според нашите поверия
за това трябва
да запалиш в огнище вечен огън.

(13) Но такъв има
само на едно място –
в дълбока пещера
под планината Гидж.

(14) И само малцина алпи
Та, най-вероятно и "Писмото" може да се прибави и към групата на изобра
могат да се доберат дотам,
а кой може да вземе огъня –
това никой не знае”.

Статуетка, вероятно на жена от племето на шаните http://www.voininatangra.org/modules/xcgal...s%20%285%29.jpg

Ето го основният проблем: "малък е нашият народ" Решението е интересно:
Свещеният Вечен Огън. Така, Българите стават Огнепоклонници.
smil4334ad8a149e0.gif , и оттук тръгва и основополагащото начало в религиозните практики на индуизма, наречено яджна https://ru.wikipedia.org/wiki/Яджна и "Писмото" като вероятно изображение на българското ритуално огнище (вж. и Мандала https://bg.wikipedia.org/wiki/Мандала ).
PMEmail Poster
Top
Йордан_13
Публикувано на: 25.11.2019, 17:57
Quote Post


Админ
*******

Група: Админ
Съобщения: 15 500
Участник # 544
Дата на регистрация: 10-August 06И да добавя: голем дървен шпек за цялото ВТУ начело с професора Пламен Павлов smil4341944e6b0c8.gif
и последен пирон в ковчега на тракизиращитеsmil4334ad8a149e0.gif Защо? Защото в "Сказание за Чулман", след като определено се вижда, че не е фалшификат, "Тангра" се споменава, не знам колко пътиsmil4334ad8a149e0.gif Не съм ги броил. Това е работа на некой чирак smil4341944e6b0c8.gif
PMEmail Poster
Top
ддт
Публикувано на: 22.4.2022, 21:07
Quote Post


Новодошъл
*

Група: Участници
Съобщения: 4
Участник # 174 342
Дата на регистрация: 5-February 22My Webpage
34:50 -31:11
PM
Top
Йордан_13
Публикувано на: 23.4.2022, 13:38
Quote Post


Админ
*******

Група: Админ
Съобщения: 15 500
Участник # 544
Дата на регистрация: 10-August 06QUOTE (ддт @ 22.4.2022, 22:07 )
My Webpage
34:50 -31:11

Това не е много подходящо за тази тема. Създай нова тема и я публикувай линка там.
PMEmail Poster
Top
ддт
Публикувано на: 23.4.2022, 14:38
Quote Post


Новодошъл
*

Група: Участници
Съобщения: 4
Участник # 174 342
Дата на регистрация: 5-February 22Извинявам се. Ако искате, изтрийте последните 3 отговора.
PM
Top

Topic Options Reply to this topicStart new topic

 

Нови участници
ддт 5/2/2022
mita43c 5/12/2021
Krum 20/9/2020
Lucienne71 20/4/2020
hamza 1/4/2020