www.Voininatangra.org
 
 
 
НАЧАЛО   АКТУАЛНО   ГАЛЕРИЯ   ФОРУМ   ТЪРСЕНЕ
  
   РЕГИСТРАЦИЯ   ВХОД
Саракт

Форум -> Законите на орела


Страници: (3) [1] 2 3  ( последно съобщение ) Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Законите на орела, Тълкуване на хексаграмата
Dimitar_II
Quote Post


Участник
***

Група: Участници
Съобщения: 54
Участник # 1 285
Дата на регистрация: 9-November 07Преди нечовешкото изтриване на форума, в темата "Великата лъжа" се започна една интересна дискусия за хексаграмата / шестолъчката, която се надявам да намери продължение в тази тема.
Тук ще пусна няколко цитата от различни книги, които дават тълкуване на този древен символ, който българите са втъкали в небесната костенурка и канатицата.
PM
Top
Dimitar_II
Quote Post


Участник
***

Група: Участници
Съобщения: 54
Участник # 1 285
Дата на регистрация: 9-November 07QUOTE
Книга на промените -,,И-Цзин"
Според нея всички събития около нас се развиват не хаотично, а в съответствие с определени шаблони...Ситуациите са твърде различни и всяка от тях има своята логика на развитие. Обаче въпреки това разнообразие те могат да бъдат описани с доста ограничен брой шаблони. Китайците са направили именно това - и са получили шестдесет и четири варианта. Всеки вариант представлява хексаграма, тоест система от шест линии, разположени една над друга. Те имат своето значение, като номерацията им върви от долу на горе.
   Първата линия отразява нашите желания и стремежи.
   Втората - ресурсите и възможностите ни за осъществяването на тези желания и стремежи.   
   Третата - действието, което води до търсения резултат.
Първите три линии представляват вътрешната сфера на човека.
Следващите три линии образуват външната сфера:
   Четвъртата се разглежда като външни посредници
   Петата е законът
   Шестата - Духът, Силата.
Всяка от линиите отразява своя стадий в развитието на една ситуация. Тя може да има две състояния: Ян - активната позиция, която се отбелязва с плътна черта. Или Ин - пасивната позиция, отбелязвана с прекъсната в средата линия.
Какво означава това на практика?
Например, решил си да пътуваш занякъде. Имаш желание, значи първата черта в тази ситуация е Ян. Притежаваш и възможностите за това пътуване - време и пари. Следователно, втората линия също е Ян. Накрая купуваш билет и заминаваш - третата черта отново е Ян.
Но да се вгледаме в друга ситуация: вземат те войник и те откарват нанякъде. Ти нямаш желание да осъществиш това пътуване, но никой не те пита, просто си въвлечен в ситуацията. Значи в цялата вътрешна сфера спокойно могат да се сложат нули - тоест Ин. Трите линии на външната сфера ще отразяват детайлите на самото пътуване, тоест как ще се развие то. Анализирайки по този начин една или друга ситуация, ще определим хексаграмата, с която се описва тя. Ако добре вникнем в „И-Цзин", можем на интуитивно ниво, без никакви
изчисления, да чувстваме хода на ситуацията и потенциала в нейното развитие. Това помага да се ориентираме в плетеницата на събитията около нас, тоест да се плъзгаме по морето на живота.
Борис отпи от бирата си.
   - Но нали ходът на събитията се определя от Законите на Орела? - попита го Максим. - Какво общо имат хексаграмите с това?
   - Имат - каза Борис. - Те отразяват именно Законите на Орела.
Максим се намръщи, нещо не му се връзваше.
   - Но нали хексаграмите са само шестдесет и четири? -учуди се той. - А Законите на Орела - хиляди.
   - Така е, но ти забравяш, че живеем в холографска Вселена, чиито принципи са наследяването и безкрайната делимост. Да вземем като пример матрьошката: тя е една, но вътре в нея има ред други. Същото е с хексаграмите: всяка съответства на определена ситуация, но всяка ситуация може да бъде описана с цяла поредица хексаграми от по-ниско ниво...Но всяка от тях съдържа още шестдесет и четири, и така до безкрайност...
Когато създаваме модели за описание, виждаме мирозданието само от една гледна точка. Всеки модел сам по себе си е непълен, но заедно те позволяват да се състави поне някаква представа за безкрайността около нас. Затова не се опитвай да намериш в тези описания кой знае какви възлови точки, а проследявай общите връзки и принципи!
Главното е, че твоето описание може да се различава от тези на другите хора. В крайна сметка не е чак толкова съдбоносно как ще опишеш мирозданието, по-важен е самият опит да бъде структурирано.
На практика ти създаваш свой магически свят, в който си господар.
Светът е такъв, какъвто искаме да го видим.
Ако в твоя модел съществуват портали, все някога ще ги откриеш.
Съгласиш ли се, че е възможно да има коридори на времето, те ще се отворят за теб. Тогава ще получиш възможността да пътуваш във времето.
....
Навярно знаеш, че ДНК пази в себе си генетичната информация за строежа на живите организми. За да се синтезира белтъчина в клетката, информацията за нея отначало се прехвърля от ДНК в РНК - и вече от нея в процеса на транслацията рибозомите строят белтъчината. Първичната информация за строежа на белтъчините се намира именно в ДНК. На всяка белтъчина в ДНК съответства верига от така наречените триплети или кодони. Триплетът кодира една аминокиселина. За нас е важен именно механизмът на кодирането. Всеки триплет се състои от три нуклеотида, като в цялата ДНК се използват само четири от тях: аденин, гуанин, цитозин и тимин. В различни комбинации те потенциално дават шестдесет и четири варианта на триплети.
Ако взимаме по три нуклеотида от четирите и променяме местата им, можем да получим шестдесет и четири варианта. Съответно всеки получен триплет може да кодира нещо. И ако в обикновената ДНК имаме четири нуклеотида, то в същата таблица с хексаграмите на И-Цзин също присъстват такива нуклеотиди. Там също са налице четири варианта: две черти Ян, две Ин. Горна Ян, долна Ин -или обратното. Комбинацията между три от тези четири „нуклеотида" ни дава една или друга хексаграма. Аналогията с реалната ДНК е направо учудваща.

“Хакери на сънища” - Андрей Реутов
PM
Top
Dimitar_II
Quote Post


Участник
***

Група: Участници
Съобщения: 54
Участник # 1 285
Дата на регистрация: 9-November 07QUOTE
Графичният символ на Великия предел (Тай Цзи) е видимият за човека опосредствен образ на невидимото дао, който се получава в резултат на графичното представяне на двете противоположни сили ин и ян в тяхното вечно единство. Тъй като краят същевременно е и начало, същият графичен символ може да се приеме и за видимия за човека графичен образ на неизменните закони в движението на ин и ян във вечната енергия ки (ци, чи), в рамките на един неин цикъл. В този смисъл неизменната закономерност в движението на ки може да се приеме за пътя на самото видимо и непостижимо дао в нашия свят. Така графичният образ на Великият предел (Тай Цзи) е не само Велик предел в графичното представяне на ки и законите на нейното движение, но същевременно е и Велик предел на човешкото познание за непознаваемото ДАО.
...Значи, от една страна, Великият предел се разглежда като върховен момент в общото движение на ки, а от друга страна, същият принцип на предела действа като закон и във вътрешните изменения на ки, а оттук и на всички неща в света. Погледната наи-обобщено, пределът в абсолютното движение  води до нищото на абсолютния покой, който е “обиталището” на самото невидимо дао, което пък вендага “ражда” ки, а тя още от момента на своето “раждане” съдържа в себе си двете противоположни сили, отрицателната ин, чийто графичен символ според сиволиката на “Книгата на промените” е прекъсната хоризонтална линия _ _, и положителният ян, чийто графичен символ е непрекъснатата, цяла хоризонтална линия ___.
...Като графични символи, състоящи се от три черти, триграмите са идеалните илюстрации на идеята за качествените промени на ки в резултат на количествените ин и ян изменения в тяхната тричленна структура:
<прикачена картинка триграми>
...
Пределното взаимодействие между ин и ян поражда 64-те хексаграми на “Книгата на промените”...Тъйкато за човека целият свят е рожба на взаимодействието между ин и ян, а хексаграмите на “Книгата на промените” обхващат всички възможни промени в рамките на това взаимодействие, то тези хексаграми се превръщат в проявен принципен образ на света от позицията на ин и ян, т.е. от позицията на вечната енергия:
<прикачена картинка - хексаграми>

“Българският народен календар - Основи и същност” - Георги Велев


http://en.wikipedia.org/wiki/I_Ching

Прикачена снимка (десен клавиш и view image, за да я видите)
PM
Top
Dimitar_II
Quote Post


Участник
***

Група: Участници
Съобщения: 54
Участник # 1 285
Дата на регистрация: 9-November 07QUOTE
.....
Ако свържем с въображаеми линии изброените шест центъра от муладхара до аджна, ще се получи фигура наподобаваща два вписани един в друг триъгълника – шестоъгълник или звезда с шест лъча. Тази фигура на санскрит се нарича Шри чакра....

Нали знаеш какво е пчелната пита? Пчелната пита е образувана от малки вдлъбнати шестоъгълници, нали? И всичките вдлъбнати шестоъгълници са свързани заедно, като по този начин се образува пчелната пита. Вашето време-пространство е само един такъв вдлъбнат шестоъгълник от общата пчелна пита. Но освен пчелната пита съществува и майката пчела. Тя е тази която създава и подържа цялата пчелна пита. Майката пчела е “излъчвателя” за когото ти питаш. Когато завършеното съзнание стигне до нея, То трябва да остави своите дарове на
майката пчела...И едва тогава вече То ще е свободно...
Самовглъбих се и започнах да смилам чутото от него. Малко по-малко взех да разбирам казаното и в следващия миг го проумях. Какво.., нашето време- пространство е само един от всичките тези вдлъбнати шестоъгълници които образуват пчелната пита?!? Леле, мале, но това е нещо огромно.., нещо извън всяко наше разбиране... Цялото е “пчелната пита”. Затова във Ведите се казва, че “когато от цялото се извади цяло, пак цяло остава”....

Миларепа е направил шестоъгълната форма на абсолюта Брахман. В него се намират всички низши и висши светове, в него е и този свят. Брахман е центърът за нас и всички същества съществуват в неговите необятни и неподлежащи на описание измерения.
Но, ако излезеш извън "владенията" на Брахман, ще видиш, че до него има друг шестоъгълник. Тогава разбираш, че тази шестоъгълна форма се повтаря и пак се повтаря и пак и пак... Така шестоъгълните форми, долепени една до друга, образуват едно непрекъснато Цяло. Това цяло е Пара Брахман. Сега нали разбираш фразата "Брахмани - много, но Пара Брахман е един"?

“Ти си това 1 и 2” - Румен Чорбаджийски

Дискусия на книгата в спиралата - Men:
QUOTE
Искам да обърна внимание върху думи в българския език, които подчертават за древните корени на българите и за тяхното Божествено познание.
От книгата „Ти си това ІІ Разбирането” на Румен Чорбаджийски научих, че .Абсолюта Брахман в който се намират всички светове, включително и нашия има щестоъгълна форма, и ако успеем да излезем извън владенията на Брахман, ще можем да видим, че до него са долепени други шестоъгълници и образуват едно непрекъснато Цяло наречено Парабрахман. Това цяло Румен Чорбаджийски оприличава на „пчелна пита”. Разбрахме, че Бог Брахман /Космическия разум/ присъства в нас и това е нашият УМ.
Космическия разум /логоса/ твори чрез звукови форми и вълни своята вселена. Изначалната звукова форма е звука ОМ или АУМ. В Упанишадите е записано, че
„Тази сричка ОМ наистина е Брахман, тази сричка е висшето…”
На старобългарски УМ се е изписвал като ОУМЪ. Така че според мен българите са имали познание за Бог Брахман , знаели са за първичния звук ОМ или АУМ, знаели са как се изявява и къде се намира в нас. И този така важен център на съзнание в нас са нарекли ОУМЪ или УМ.
Но може би, българите са имали и познанието за Парабрахман.
Г-н Никола Петров в книгата си „Йога-философия и практика” в коментар към сутрите на Патанджали, казва следното:
„Мантрите АУМ, ОМ и Онг (Ong) са артикулационно тъждествени, тъй като звуците “A” и “У”, при концентрация в Сангяма (виж ІІ.4), се синтезират в звука “О”. В акустичния спектър, форматните тонове на трите гласни са близко един до друг, а форматният тон на “О” е в среда между А и У. Съгласно Kathopanishad 1.2.15-17, АУМ се проявява като “Оng”. Също и според Goswami (Laya Yoga, Routledge and Kegan Paul, Boston, 1980) “М” се трансформира в “(ng)”. Това е така защото при мантра медитация, за да се блокира безсъзнателния стремеж на езика да артикулира, той се заключва, заедно с устните, като върхът му се поставя между зъбите на горната и долната челюст. Това е единствената правилна техника за произнасяне на мантрата “OM”. Така при произнасяне на АУМ, ОМ и Онг се получава един и същ артикулационен резултат, звукосъчетанието “Онг”.
Звукът ОМ-АУМ преминава като резултат в ОНГ. При древните българи думата ОНГЪЛ с корен ОНГ е означавала ПЧЕЛНА ПИТА. В речника за онгъл пише следното:
„ОНъ ГъИЛъ – восъчна пита.Азите-прабългари са построявали временните си жилища едно до друго, докато се получи кръг – по подобие на килийките на восъчната пита, а целия лагер са ограждали с дървена или каменна стена. В центъра на онгъла е най-сигурното място. Там са настанявани вожда и приближените му”
Така че може би, тези думи УМ и ОНГЪЛ не са случайни в българския език. Българите са имали Божествено познание, знаели са ,че Абсолюта Брахман /Космическия разум/ има форма на шестоъгълник и че до него има и други и други…шестоъгълници и всичкото това е изграждало единното и непрекъснато цяло наречено Парабрахман.
Откъде идва Божественото познание на българите? Отговор намираме отново в
Книгата на Румен, там пише следното „Благодарение на Премъдрия Баорг, българите носят проявеното познание за Великия Свидетел в себе си…Носели са го, защото са имали Разбирането за него!”
PM
Top
Пламен Пасков
Quote Post


Често пишещ
****

Група: Изгонени
Съобщения: 663
Участник # 883
Дата на регистрация: 17-March 07Най-после качественни материали и разговор по същество!
Дай Боже все така да продължава...


--------------------
? ????????: ?????? ??????

?????: +7 495 7723295 ????: +7 495 381 2140
???????: +38 0679863269
????????: 0887 814 925
ICQ: 237712745
skype: plamen_paskov
PMEmail Poster
Top
Йордан_13
Публикувано на: 5.11.2008, 18:13
Quote Post


Админ
*******

Група: Админ
Съобщения: 16 220
Участник # 544
Дата на регистрация: 10-August 06Всъщност, сега разбрах, че Тангра е бил физически човек като нас и е живял на земята около 4-3 хил.пр.Хр. Казвал се е Таунгри.
---------------------------------------------------------------------------
Моля ти се, спести ни глупостите си, че ей сега ти изтривам мнението и затварям темата. Според мене се е казвал Маунгри, а може и Маймунгри.
PMEmail Poster
Top
Йордан_13
Публикувано на: 5.11.2008, 18:14
Quote Post


Админ
*******

Група: Админ
Съобщения: 16 220
Участник # 544
Дата на регистрация: 10-August 06За това моля да ме извините за допуснатата грешка.
---------------------------------------------------------------
Вероятно, може да ти се извиним, ако спреш дрогата.
PMEmail Poster
Top
Йордан_13
Публикувано на: 5.11.2008, 18:16
Quote Post


Админ
*******

Група: Админ
Съобщения: 16 220
Участник # 544
Дата на регистрация: 10-August 061. Да съхрани и защити Името на Българския Бог като личен живот на Българина и всемирна даденост на човечеството.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Нека никой не оревава орталъка, защо ще бастисам, ей сега този.
PMEmail Poster
Top
Йордан_13
Публикувано на: 5.11.2008, 18:26
Quote Post


Админ
*******

Група: Админ
Съобщения: 16 220
Участник # 544
Дата на регистрация: 10-August 06User posted image
PMEmail Poster
Top
Dimitar_II
Публикувано на: 5.11.2008, 18:26
Quote Post


Участник
***

Група: Участници
Съобщения: 54
Участник # 1 285
Дата на регистрация: 9-November 07Йордане защо изтри мненията на Румен ?!

Темата я имам цялата преди да мине гумата. Ако някой желае ще му я пратя на лични. Румене, ще прехвърля материалите в спиралата, там ще продължим.
PM
Top
sum
Публикувано на: 5.11.2008, 18:26
Quote Post


Новодошъл
*

Група: Участници
Съобщения: 5
Участник # 1 684
Дата на регистрация: 5-November 08Съжалявам, че разбих илюзиите ти.
По добре си стой при тях, защото ти дават умствен комфорт.
Със здраве...
PM
Top
Йордан_13
Публикувано на: 5.11.2008, 18:30
Quote Post


Админ
*******

Група: Админ
Съобщения: 16 220
Участник # 544
Дата на регистрация: 10-August 06Повече не искам никой да говори за шестоъгълници и че Тангра е вписан в някакви шестоъгълници, многоъгълници, паралелепипеди и дуги тем подобни халюциогенни изживявания на дадени индивиди. Неслучайно публикувам тази ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СНИМКА.
От нея ясно се вижда, че шестолъчката е под опашката на двуглавия орел, а над главата му е седмолъчката!

Крилете и опашката му кодират числото 777, седмолъчката и венците, кодират пак 777.

Повече не искам спекулации за шестоъгълници, петолъчки, многостени и паралелепипеди. Нарочно ви давам, ясно и нагледно доказателство, сами да си направите изводите, защото почвам да трия, всяко сквернословие, относно опита да се даде форма на Българския Бог!
PMEmail Poster
Top
Йордан_13
Публикувано на: 5.11.2008, 18:34
Quote Post


Админ
*******

Група: Админ
Съобщения: 16 220
Участник # 544
Дата на регистрация: 10-August 06QUOTE (Dimitar_II @ Nov 5 2008, 06:26 PM)
Йордане защо изтри мненията на Румен ?!

Темата я имам цялата преди да мине гумата. Ако някой желае ще му я пратя на лични. Румене, ще прехвърля материалите в спиралата, там ще продължим.

Тема не съм трил. Изтрих една съвършена глупост, написана от един съвършено болен човек. Давам ви нагледен пример - снимка. Бълнуванията на определени хора, не ме занимават. Да, може да продължите темата в спиралата.
Предупреждавам, всички привърженици на Спас Мавров, защото и на него шестоъгълници му се въртяха в главата. Моля, съобразявайте се, когато пишете, или когато представяте идеите на някого, не ги приемайте ва банк, и разсъждавайте много дълго върху тях.
PMEmail Poster
Top
Миро
Публикувано на: 5.11.2008, 18:34
Quote Post


Често пишещ
****

Група: Участници
Съобщения: 503
Участник # 54
Дата на регистрация: 28-July 05Jordan_13, категорично не съм съгласен с теб този път! Така не се прави, приятелю, така не се оборва различно от твоето мнение! Бъди убеден в своето мнение, но остави да прочетем и други такива.

Dimitar_II , ако обичаш изпрати ми на мейла каквото си записал от темата.
PMUsers Website
Top
Dimitar_II
Публикувано на: 5.11.2008, 18:38
Quote Post


Участник
***

Група: Участници
Съобщения: 54
Участник # 1 285
Дата на регистрация: 9-November 07ОК, развивай си сектата както сметнеш за добре.
Но не забравяй, душа душа да не поробва !
PM
Top

Topic OptionsСтраници: (3) [1] 2 3  Reply to this topicStart new topicStart Poll

 

Нови участници
trened 7/9/2023
ддт 5/2/2022
mita43c 5/12/2021
Krum 20/9/2020
Lucienne71 21/4/2020