www.Voininatangra.org
 
 
 
НАЧАЛО   АКТУАЛНО   ГАЛЕРИЯ   ФОРУМ   ТЪРСЕНЕ
  
   РЕГИСТРАЦИЯ   ВХОД
Саракт

Меню

Галерия

Списък от албуми :: Последно качени :: Последни коментари :: Най-гледани :: Най-високо оценени :: Търсене

Галерия > Светът > Тенгрианство по света 
ИМЕ НА ФАЙЛА  +   - 
ДАТА  +   - 
Умай Бийке от Алмати.jpg
Умай Бийке от АлматиИзображение на Умай Бийке в парка Аркалан, главната ботаническа градина на бившата столица Алмати
Буд Тенгри-Карахан тепе.jpg
Буд Тенгри-Карахан тепеКаменна статуя на Буд Тенгри, Карахан тепе, дн. Турция
-------------------------------------
Сега да осветла простите кратуни на тракизантите на Серафимата, Фол и Гайдара, се отбор юнаци с малки пишляци, но големи дупаци;))) Това е статия на Буд Тенгри;))) Да, Буд Тенгри е толкова древен и винаги е с голяма махалка и топки;))) щот требе са ерят женурята и да са праат децата, инак за кво сте на тоа свет и вий не знайти;)))
Малко цитати:
1. " Во многих культурах распространено поклонение камню как фаллическому символу. Наиболее широко известным примером этого является лингам – символ Шивы. Как показали исследования казахстанских историков, у древних тюрков существовал подобный культ – поклонение Буд-тенгри, пережиточно сохранившийся и до сегодняшнего дня у казахов, киргизов, башкиров и пр. Исследователи упоминают, что Буд-Тенгри поклоняются как символу наивысшего расцвета, зенита солнца, плодородия. В мифологии тенгрианства Небо, небесный Бог представляется отцом, подателем плодородия. Құт – души людей и животных опускаются с неба. Таким образом, культ Буд-Тенгри – это не самостоятельный языческий культ, а позднее обособившийся и выродившийся у некоторых тюркских народов аспект поклонения единому Творцу-Тенгри в его зенитной, плодотворной ипостаси."
2. "В мировоззрении тюрков “оплодотворяющая сущность Буд-тенгри обеспечивает зарождение новой жизни, в результате связи с богиней водной стихии и плодородия Йер-Суб, являющейся воплощением земли тюрков-широв и всего тюркского государства. Возможно, что в земной пантеон божеств, возглавляемый ыдык Йер-Суб, входит и богиня Умай, которая может являться одной из ее ипостасей, как непосредственная подательница жизни”.[29]"
3. Из "Идеята за Пътя при номнадите от Централна Азия"
В древнотюрските епитафии, че когато тангачите (това са представителите на Танската империя) поискали да получат територията в района на Буд Тенгри, това е самото главно божество свързано с детерождението, но и раждането на държавата и вселeната и когато им предават тази земя, те се качват на тази планина и изливат врящо мляко на този „буд камък“ и то се разпуква, разтрошава и разрушава и тогава започва смяната на космическата хармония с хаоса, птиците отлитат, мъгла се спуска, т.е. на митологичен език, че държавата се разпада и държавата престава да съществува. Възможно е това, да е още един път митологическият символизъм на реално събитие – разпада на Тюрският каганат. И тук основна роля играе, наличието на Буд Тенгри или неговото отсъствие. Отсъствието му, oзначава смърт за държавата, наличиетo му – разцвет на държавата.
Юй киизь.jpg
Юй киизь26 февруари ·
Юй киизь - Жена пазителка на огнището, Началото на Живота. Алтай Кижи от векове почита Природата и нейната сила, уважава нейната първична красота и чистота. От Ена - Огънят, без който животът е невъзможен, е свещен за Алтай Кижи. Ето защо той се отнася към огъня като към своя майка. Имотът му, семейството, къщата, добитъка - около огнището. Където и да е, винаги ще се връща на родното си място, където го чакат жена му и децата му, и където е по-топло и уютно в целия Бял Свят!"
Ӱй кижи – Женщина-хранительница очага, начало жизни. Алтай кижи испокон веков чтит Природу и её силу, с уважением относится к её первозданной красоте и чистоте. От Эне – Огонь, без которой жизнь немыслима, для алтай кижи является священным. Поэтому он относится к огню как к матери. Его имущество, семья, дом, скот – вокруг очага. Где бы он не был – он всегда вернётся к своему родному очагу, где его ждёт жена с его детьми и где теплей и уютней всего на всём Белом Свете!

При дунавските българи почитта към Умай Ене, От Ене се е запазила в един от юлските ни тридневни празници наречени Горещници, които разбира се, днес са силно християнизирани, но въпреки това са запазили огнената си обредност в образите на От Ене, наречени в християнството света Марина и света Мария, още Огнена Мария. На първия ден на Горещници (свързани със света Марина) се изгася огъня в огнищата на цялото селище, на вторият ден, не се пали, никакъв огън, а на третия ден, в който се почита От Ене като света Марина се пали със специален древен обряд, нов огън, наречен "божи огън" и с него се поднявява огъня във всички домашни огнища. Разбира се, съществува и вярването, че този огън сам слиза от небето, подобно От Ене. Така тенгриянството у нас живее под дрехата на християнството вече повече от хиляда години.

У дунайских болгар уважение к Умай Эне, От Эне сохранилось в одном из наших июльских трехдневных праздников под названием Горештницы, которые, конечно, сегодня сильно христианизированы, но тем не менее сохранили свой огненный ритуал в образах От Эне, называемая в христианстве Святой Мариной и Святой Марией, также Огненной Марией. В первый день Горештницы (связанный со святой Мариной) гасят огонь в очагах всего села, во второй день огонь не зажигают, а на третий день, когда От Эне почитают как святого Марина, его зажигают по особому старинному обряду, новому огню, называемому «Божьим огнем», и вместе с ним возобновляется огонь во всех домашних очагах. Конечно, существует также поверье, что сам этот огонь сходит с неба, как и с Эне. Таким образом, тенгрианство в нашей стране уже более тысячи лет живет под покровом христианства.

Иво Христов/
Йордан Стайков: Какви други тенгриански ритуали има запазени при дунавските българи?
Йордан стайков: Абсолютно всички ритуали от т. нар. „народен календар” са остатъци от тенгриянската ни обредност. Разбира се, говорим за остатъци, тъй като те са съхранени според широчината и кройката на дрехата на православието, т.е. много неща са отпаднали, които са напълно несъвместими. Такива отпаднали неща са голяма част от магиката и магичните практики и повече се е отишло към битийната практичност, защото в християнството, тази магика е прерогатив на Троицата и т.н. Уникалното, наистина при дунавските българи е това дихотомие на религиозните празници: имаме от една страна празници на християнските светци и от друга страна същите тези празници се съпроводат с „народните вярвания”, което всъщност е другото име на старата вяра, тенгриянството. Тя е наречена „народни вярвания” или „народен календар”. Предполагам, че е така и при волжките българи (Идел Булгар) и при другите, както и при народите изповядвали тенгриянството, но днес, официално държавно с друга религия – християнство, ислям, будизъм и т.н. При нас, проблема е, че влизането в ЕС, даде възможност на гърците да атакуват това дихотомие в опит да ликвидират „народните вярвания”. Затова сега, много често вече, не се споменават „народните вярвания”, които са много по-съществени като съдържание и обредност, а се акцентува върху формата на гръцкото православие и това настана и с новите поколения християнски духовници, които нищо не разбират от „народните вярвания” и слушат приказките на гърците. Затова преди се казваше „свети Танас”, под давление на гърците стана „Свети Атанасий” ,защото „свети Танас” не е християнски светец наистина, това е например образа на алпа Хурса, на алпа Угер Шегор и т.н., докато свети Атанасий е християнин, смъртен човек, умрял мъченически за вярата си и канонизиран като светец.
Казахското тенгриянство.jpg
Казахското тенгриянствоСмотреть вверх- помнить о Тенгри!!
Оглянуться назад - поблагодарить Тенгри!!
Смотреть вперёд доверять Тенгри!!
Оглянуться внутрь- видеть Тенгри в своем сердце!!
Оглянуться вокруг- помогать всем живым и неживым существам!
Тaк везде присутствует бесконечный , вездесущий свет Тенгри!
Хакасия Сибир 5000 г пр хр.jpg
Хакасия Сибир 5000 г пр хрЕврейската менора, яко крадена от великият Тенгри!

М. Н“: Това сякаш са седемте племена на Именците Българи и останалите хора : )
Й. С./М. Н.: 72-те племена от българската общност участвали в етногензата на българският народ. Нали, затова правим разлика между древната българска общност, която е, както модерно сега се казва "котела";))) , в който се случва алхимията на 7-те племена, и в случая вече имаме родословното дърво на българският народ.

М. Н./Й. С.: Чудно ми е в нашия местен фолклор дали е запазен митът за седемте племена. Имам бая още неща да изчета, а единственото което ми е известно засега е мотивът за седемглавата ламя. Възможно ли е това да е християнизиран образ на този мит. Ще посъбера повек информация и се надявам да разбера. 🙂


Й. С“:
Да, напълно е възможно, това да е точно този образ. Проблема е, че в нашия фолклор, понеже нещата са устни, каквото са хванали етнолозите да запишат на определн етап, това е. А, то, разбира се, не е цялото, а само фрагменти, защото много неща са заличени чрез християнството, други осмени, неглижирани и забравени и до нас, достигат дори само парчета от фрагментност. Ламя/змей, (макар че, ламята е с лоши характеристики);))) това е със сигурност Субан Субаш, пазител и хранител на 7-те племена до тяхното им узряване в един народ, сам знаеш, че и той самият е централна фигура в тази етногенеза с убийството на сина си Локър.
Тушетия-Грузия, седмолъчка в слънцето с тенгриянски кръст.jpg
Тушетия-Грузия, седмолъчка в слънцето с тенгриянски кръстТушетия, Грузия, Кавказ https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F . Уникална находка! Седмолъчка с тенгриянски равнораменен кръст в центъра вписана в Слънцето! Вероятно, част от разрушен тенгриянски храм!
83F44D23-0F4A-49DE-83B7-E240F727B271.png
Акександър Габишев“Ако беше стигнал до Кремъл щеше да изгони беса от Плешивия”

Това бе волята на Тангра. И “беса на Плешивия” касае не само териториите на някогашната Велика България, но и бъдещето на целия свят.
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=530720925726489&id=100063657591403&set=a.512896857508896&wtsid=rdr_0N0EOBl5NvkwPShUc
83567042-200A-4544-A334-CC08FF89E229.jpeg
Плато Теймар, Иран
iran1.jpg
Петроглифи от Иран, плато ТеймареРадиовъглероден анализ датира рисунката на 2300 пр Хр. от времето на Шумер
Повече снимки от светилището
ТУК
iran.jpg
Плато Теймаре, 2300 пр.Хр.
Aleksandur Gabishev.jpg
Ключът за края на войнатаТенгрианският шаман Александър Габишев, тръгна пеша към Москва по волята на Тангра, за да избави хасида Шаломов-Путин от лапите на Яга Алабастъй (Яхве)
Походът му не успя, той е заключен в лудница и натъпкан с опиати. Резултатът го виждате сами. Убийства, смърт, разруха. ВОЙНА
nadgroben pametnik.jpg
Надгробен паметник от Болгар, 1323г.На втория ред отдясно налява с арабски букви е написано името на българския бог Тангра

"1)Тук е умряла на 35 години Хатун.
2)Нека Тангра да я зарадва със своята милост."
1 коментара
starata_viara.png
Как волжките българи са наричали Бог
mislitel konstanaya.jpg
Тоболският мислител - изглед отпредСъхранява се в краеведческия музей в Кустанай, Казахстан. С 2 хилядолетия по-стар от предпотопната статуя от Добруджа.
Ахиопол
tobolsk.JPG
Тоболският мислителСкитобългарска скулптура отпреди 5 хилядолетия, която нагледно показва как Орендата се нисполира в човека. Или накратко, как човеците се превръщат в ХОРа. Подобна, само че с 2 хилядолетия по-стара скулптура от предпотопна България
Мислителят
1 коментара
koloburskoumenie1.jpg
Колобърско умение
koloburskoumenie.jpg
Колобърско умение
SerekhOfNaramsName.gif
SerekhOfNaramsName
1375810_420338968088645_872567889_n.jpg
1375810_420338968088645_872567889_n
Rujm_el-Hiri.jpg
Rujm el hiri, Голански възвишения, окупиран БалестанДатирано отпреди 5 хилядолетия

САКАР
КАРАНОВО-КАБИЛЕ
Градът на Тангра, Аркаим
ToltecaChichimeca_Chicomostoc.jpg
ToltecaChichimeca_Chicomostoc
Dingir_im_1.jpg
Dingir_im_1.jpg
2-1~0.jpg
2-1.jpg
1185823_224980757655328_83277405_n.jpg
iYiНа 6 километра югоизточно от село Erzurum Salyamaç окръг Karayazı'nın днешна Турция в пещера на име Cunni която е обитаема от дълбока древност, в първата част на пещерата има средновековна едноаспидна църква където се намират и тези петроглифи, които разбира се се приписват на огузкото племе Кайъ. Мнението за тях е противоречиво защото е трудно определима датировката а по отношение на средновековието там се помещават кападокийски християни, които пък в по древни времена са смесено население от фриги и кимерийци.
s11.jpg
Каменните гъби - Балкария, Джил-Су
carga.jpg
Менхир
photo284.jpg
Магнуп, КримОсвен езеро Тангра и Кайлаш в Тибет, кримските древнобългарски светилища са били другите обекти с особен интерес от страна на фашисткото Аненербе. Тук Химлер е правил разкопки
IMG_0318.jpg
Кермен Тепе, Крим
IMG_33.JPG
1 коментара
IMG 31.JPG
Менхир1 коментара
81 файл(а) в 3 страница(и) 1 2 3[ xcGallery powerd by dev.xoops.org ]