www.Voininatangra.org
 
 
 
НАЧАЛО   АКТУАЛНО   ГАЛЕРИЯ   ФОРУМ   ТЪРСЕНЕ
  
   РЕГИСТРАЦИЯ   ВХОД
Саракт

Меню

Материали

Световната конспирация: Организацията на Обединените Нации  
Автор: Admin
Публикуван: 14.07.2005
Прочетено: 4033 път(и)
Размер: 12.00 KB
Формат за принтиране Кажи на приятел
 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ( ООН )

    Това име е възприето през Втората световна война, за да означи държавите, съюзени в опозиция на силите, влизащи в т.нар. Ос- Германия, Италия и Япония. ( Следва да се спомене подписаната от Чърчил и Рузвелт Атлантическа харта, предхождаща от Декларацията на ООН). Декларацията на Обединените нации, подписана на 1 януари 1942 г. от 26 държави, получава много голяма известност. На 26 юни 1945 г. в Сан Франциско по предложение на Китай, СССР, Великобритания и САЩ е подписан Уставът на Обединените нации, който влиза в сила на 24 октомври 1945 г. след ратифицирането му от държавите-участнички. На конференцията в Сан Франциско участват 46 държави, които са подписалите дотогава Декларацията на Обединените нации, а биват приети за членове още Украйна, Белорусия, Аржентина и Дания.
Всички документи на тази организация се издават на пет официално приети езика: английски,френски, руски, испански и китайски. Решенията в различните комитети се вземат с мнозинство 2/3.

Главните органи на ООН са:
1.Общо събрание
2.Съвет за сигурност
3.Икономически и социален съвет
4.Съвет за попечителство
5.Международен съд
6.Секретариат

    Освен тях съществуват още безброй най-различни отдели и комитети.
    На конференцията в Сан Франциско била назначена специална комисия за да подготви и състави структурата на Организацията на обединените нации. Най-съществения въпрос е бил дали уставът на организацията да разкрива, че ще бъде конструирана като "Световно управление". Решили, че ще е "по-разумно" това да не стои в устава. Само 3 месеца, след като американският Сенат ратифицира Устава, тези, които измислиха създаването на ООН- Комитетът за международни връзки ( CFR ) се събират тайно в Лондон и я пресъздават в това, което днес наричаме Обединените нации. Както при създаването на ООН в Сан Франциско, и в Лондон комитетът осъществява пълният контрол при трансформиране на структурата. Тук е взето решение военният институт на ООН да бъде оглавяван постоянно от представител на Съветския съюз- тайно решение със съгласието на Алжер Хис, лице, чиято роля по-късно се изяснява.
    Длъжностите и постовете в ООН са конструирани по подобие на американските. Длъжността на Генералния секретар на ООН е замислена като президент на световно управление по подобие на президентската в САЩ. Общото събрание на ООН действа по същия начин, както американския Конгрес. Съветът за сигурност е конструиран по начина, по който и Американския сенат. Секретариатът на ООН оперира както Кабинетът на министрите на САЩ, и ръководи Световното управление точно така, както американският министерски кабинет управлява американската администрация.
    Много важен отдел на Обединените нации е ЮНЕСКО, която е натоварена с контрола на цялата образователна система в света, като се започне от детското образование и се стигне до университета.
    Накратко казано, ООН имат най- специализирани отдели, които обхващат всяка страна от живота на света. Техният Международен валутен фонд не представлява нищо повече от американския известен и нелегален "Федерален резерв".
    ООН притежава своя собствена армия, своя униформа, свой флаг, специални привилегии и пълен имунитет във всички държави-членки, които са задължени да приемат и изпълняват директивите и политиката на това Световно управление. ООН се е оторизирала да окупира всяка държава-членка, за да провери дали се изпълняват директивите й.
    С влизането си в централната сграда но ООН в Ню Йорк човек вижда отляво на входа импозантната статуя на старогръдския бог Зевс. Озадачаващо е защо е избран именно богът Зевс. Тук недвосмислено е изразена езическата насоченост на ООН. В митологията Зевс е описан като участник във всевъзможни оргии и приключения. За разлика от другите богове той е роден в тъмна и невзрачна нощ. Имал е близки сношения с много смъртни, което е в противовес с божиите закони. Изнасилва майка си, от която се ражда дъщеря Персефона, която по-късно също е прелъстил. Ето такива деяния има Богът, на когото е дадено единственото признание в главната квартира на Организацията на Обединените нации.
   Архитектурата на сградите, в които се помещава ООН, е импозантна по големина и структура. Три грамандни сгради са разположени върху 112 декара площ в Ню Йорк. За построяването на трите сгради са изразходвани 76 милиона долара, за реконструиране на улиците и площадите наоколо общината на Ню Йорк изразходва други 26 милиона долара. Сградите имат 5 400 прозореца, само за почистването на които се грижат постоянно четиридесет работници.
    Навремето строителите на Вавилонската кула са казвали: "Искаме да построим един град и една кула, чийто връх да достигне до небесата, и да си създадем име, което да се разчуе по цялата земя." Тези, които издигнаха импозантната сграда в Ню Йорк, показаха същото изсилване, като копираха Вавилон, и не се опитаха да прикрият идеите си, поставяйки акцента с голата фигура на Зевс. Пропагандаторите на Организацията на Обединените нации подчертават организацията си като еволюционна. Започват с Атлантическата харта (1941), минават през Вашингтонската декларация на 26-те държави (1942), Московската декларация (1942), Дъмбъртънокското предложение (1944), Ялтенската конференция (1945), Комитета на юристите (1945) и стигат до Санфранциската конференция (1945). А през цялото време зад всички външни събития здраво функционираше група от непоколебими и решителни хора, много внимателно разположени и прикрити, които тайно придвижваха напред условията за създаване на една световна система, контролирана от самите тях. Как го направиха?
    На срещата между Рузвелт и Чърчил на 14 август 1941 г. се решава да бъдат дадени на Съветския съюз 11 милиарда долара за въоръжаване и за спасяването му от Германия. С тази крупна сума бившият Съветски Съюз построи военната си машина и мощ, с която застраши цялата западна цивилизация.
    На 1 януари 1942 г. изразът "Обединени народи" беше употребен за пръв път, когато Рузвелт, Чърчил, Латвинов и Сунг подписаха изложение, наречено Декларация на обединените народи. Още на следващия ден то бе подписано от двадесет и двама представители на други държави. Всички подписали се задължаваха да не сключват сеперативен мир с нито една от силите на Оста.
    На 30 октомври 1942 г. се състоя конференцията в Ялта между Рузвелт, Чърчил и Сталин. Тя завършва с решението да се свика конференция на Обединените нации в Сан Франциско на 25 април същата година. Водач на американската делегация и съставител на всички подписани документи е Алжер Хис, по-късно осъден като шпионин. Името Ялта е символ на трагедия не само за американските държавни работи, но и за живота на много други страни. Китайската държава беше излъгана с Манджурия, Корея и Монголия, които по споразумението се предоставяха на разположение на Москва.
    На 9 април 1945 г. група юристи, представляващи 44 държави, се срещна във Вашингтон, и след многодневни умувания представи статут за образуването на Международен съд.
    Зародишът на ООН произхожда от международното комунистическо движение. Показателна за основната същност на тази организация, е Корейската война. От името на ООН се водеше войната, в която бе направено всичко необходимо, за да се спаси Червената армия от разгром, като още от самото начало на войната Аркадий Соболев държеше един от най-важните и силни постове в ООН, равен на министър на войната, съобщенията и информацията. Всяко движение на войски и материали е трябвало да бъде предварително съобщавано на него, а командващия войските генерал Маккартър, поставил си за цел да ликвидира съветските сили за няколко седмици беше незабавно премахнат.
    Нюйоркската Вавилонска кула от самото си начало е направена за гнездо на шпиони и комунистическо убежище. В началото е било запланувано главната квартира на ООн да се разположи в Женева, Швейцария, на мястото на предишното Общество на народите. Москва се противопоставя на това намерение и Алжер Хис прави предложение за Ню Йорк, което всички приемат. Москва налага за генерален секретар норвежеца Трингве Ли, официално водещ се като социалист, въпреки че разбиранията му от много години са комунистически. Цялата Втора световна война Трингве Ли е прекарал в Москва.
    Човекът, написал първият проект за Хартата на ООН, беше роденият в Русия ционист Лео Паволски. По това време той заема висок пост в американското Външно министерство, където работи в близост с Алжер Хис, който е началник на отдела за специални и политически въпроси. Проекто-планът на Паволски е точен паралел на Съветската конституция! Прецизното сравняване на членовете от проекта и от Съветската конституция довежда до заключение, че единствената цел на този план е да въведе всяко човешко същество на земното кълбо в една единствена система на контрол.
    Досега ООН не е защитила правата на нито една потърпевша държава в света. Организацията защищава интересите само на тези, които я управляват и в чиято услуга е сформирана. През 1950г. Тибет, зает насилствено от комунистически Китай, потърси помощ от Съвета за сигурност, но и до ден днешен си остава част от Китай. Непрестанните апели на Далайлама до световното съзнание остават нечути и тук личи открито вулгарното надмощие на силния над слабия. Избити бяха над 80 000 тибетци и бяха разрушени повече от хиляда манастира. ООН дори не повдигна пръст срещу СССР през 1956г. за бруталната му агресия против Унгария и репресиите в Източна Германия, Полша и Чехословакия. ООН не се намеси да спре убийствата и на 30-40 милиона християни в самия Съветски съюз. Не направи нищо, за да помогне на 800 000 араби при ционисткото насилие над Палестина. По време на "културната революция" на Мао Дзе Дун повече от 20 милиона китайци бяха избити вътре в самата страна, а ООН не предприе нищо да спре геноцида. Разбира се, нищо- защото ООН е инструмент на международния социализъм, а той е изобретен от същата сила, която стои и зад ООН- световната финансова сила.
"Очаква се, че с напредъка на физиологията и психологията управленията да добият много по-голям контрол върху индивида, по-голям  дори отколкото в тоталитарните държави... Диета, инжекции, заповеди и забрани ще комбинират от ранна възраст един характер на вяра и страхопочитание пред властта и всякаква сериозна критика на властта ще стане психологически невъзможна. Дори всички да са подтиснати и в окаяно състояние, ще се чувстват щастливи, защото управлението им казва, че са такива". (Russel I, B. The Impact of Science ou Society. New York)
    Дийн Ачесън, бивш министър на външните работи на САЩ, многократно подчертава, че обсегът на ООН е неограничен по всякакви национални и интернационални въпроси на държавните управления... Той продължава: "Правата на човека във всяка държава принадлежат на ООН".
   
Много от посветените в манипулациите не могат да приемат ООН като международна организация, защищаваща еднакво интересите на големите и малките държави. Нейният произход почива върху една несправедливост и корупция. ООН по начало се оформи, за да замести Обществото на народите. И двете се издигат от постановките на Комунистическия манифест; и двете са продължение на Световната революция, която трябваше да е уводът, въведението към едно световно управление.

Никола М. Николов

 
Материалът е оценен на 9.29 (7 гласа)
Оцени материала
Назад към раздела | Съдържание