www.Voininatangra.org
 
 
 
НАЧАЛО   АКТУАЛНО   ГАЛЕРИЯ   ФОРУМ   ТЪРСЕНЕ
  
   РЕГИСТРАЦИЯ   ВХОД
Саракт

Меню

Материали

Тенгрианство и Саракт: Основни принципи на Тенгрианството  
Автор: Admin
Публикуван: 3.09.2005
Прочетено: 4933 път(и)
Размер: 5.53 KB
Формат за принтиране Кажи на приятел
 
/според волжкия вариант/

За разлика от болшинството религии, създадени от различни основатели и техните последователи, тенгрианството е религия която възниква в дълбоката древност, включваща в себе си ранните религиозни митологии, свързани с отношението на хората към природата, природните явления и космоса-Небето.
Ако се обърнем към природата, и се опитаме да я разберем, ще се убедим че природата и космосът са най-верния предмет за обучение. Предмет който развива логическото мислене и интуицията на древния и съвременен човек.
Докато тенгрианите не се придържат към догмите и религиите (които взимат за основа “единствено” истината на пророците и техните свещенни книги), те самите изключват пътя за прохождане по чужди “дългосрочни” програми.

Какво представлява Тенгрианството:
*Това са нашите корени;
-нашата собствена идея, нашият дух;
-ключ към езика на степните народи;
-биоенергетика, магия, народна медицина;
-екологична програма;
Много тайни и знание ще се открият с “декодирането” на Тенгрианството.

В нашата работа ние ще се позоваваме на книгата на Л.П.Потапов “Алтайский шаманизъм”.
Л.П.Потапов: От древните надписи използвах не само орхонските, но и енисейските, а също така надписи, които бяха открити наскоро на територията на Алтай. Тези каменни паметници доказват че древните степни народи са имали развита писменна литература на свой роден език. Те са писали и на хартия.”Irg Bitig”( книгата с пророчествата) се е съхранила до наши дни и датира от IX-X век. С. Малов издавайки я, правилно я нарича ”съчинение с религиозно съдържание”.
От Китайските хроники е известно, че каган Тапо (572-580) е поощрявал Будизма и се е опитал да го разпространи сред своя народ. Но неговият полководец-съветник Тоньюкук (Тљнге Књк) отхвърлил идеята на кагана, мотивирайки несъгласието си , че будизмът има различно виждане за света, които са крайно несъвместими с тяхната собствена религия, която е приспособена към суровия военнизиран живот на великите степни племена. “Будизмът и Даоизмът дава на хората представа за доброта и слабост, а построяването на храмове ще разруши обичаите на древните степни народи, и Танската династия ще ни унищжи”.
Изказването на Тоньюкука, потвърждава че великите степни племена са имали собствена религия, свидетелства и за разбирането на нейната идеологическа роля в обществено-политическия живот.
Хората от знатните родове на великите степни племена са разбрали връзката на религиозната идеология с икономическия живот, и съзнателно се заели със запазването на тази религия.
Управляващите кагани организирали и оглавявали ежегодни грандиозни молебени Небе – Тенгри . Молебените се организирали на върха на едни и същи планини. На вторият ден от молебена , в низините се организирали състезния и пиршества.
В периода на упадък, раздробяване и разпад на централизираната държава , в древните степни племена се забелязва спад във вярата към Небе-Тенгри. Вече не се устройвали обществени молебени оглавявани от кагани. Молебените продължили предимно на битово семейно ниво.При тези обстоятелства на преден план в духовния живот на хората не били вече божествата на великите степни народи (Тенгри, Йер-Су, Умай), а малките духове на планината, гората и др.
Продължавайки с общата характеристика, аз искам да ви кажа че религията на древните степни племена е жива. Доказано е че тя е просъществувала в продължение на хилядолетия. Вярата в Тангра се е съхранила и тогава, когато по силата на различни обстоятелства, се въвеждаха нови официални религии: Мюсюлманство, Християнство, Будизъм.

Същност на Тенгрианството

Тричленната структура на Вселената се дели на Небесна, Земна и Подземна зони. При древните велики степни племена съединението на тези зони се изразява чрез върховете на планините, които достигат облаците. За Тенгрианите възгледите за природата почиват на основите на древен дуалистически мироглед. (съвременната физика го доказва). Всеки обект или явление в природата има своя причина. Тенгрианите вярвали в единството на двойственоста (ќан иясе).
Вярата в двойника-доминиращата концепция, обясняваща ритуалния механизъм на основния вид култова практика камлани: представата за трите зони на Вселената, внедрявайки идеята за възможен преход на кама от една зона в друга, разработвайки практики за такъв преход.

Тангра
За древните степни племена Тангра се явява като върховно божество, намиращо се в небесната зона на Вселената, което се разпорежда както със съдбите на цели народи, така и с техните управници – каган, хан.

Йер-су
“ Небе-Тенгри, Умай, Йер-су ни дариха с победа. “-древен надпис. “Небе-Тенгри и Йер-су казаха така: “Да не загине великият степен народ, нека да пребъде”
Йер-су дух на земята, който понякога се въплатява в образа на Родината. Молебени в чест на Йер-су се извършват на брега на реки и езера.

Умай
Покровител на децата, и опазва възпроизводството на хората. Също така се явява като дух на огъня. Съгласно вярванията на древните степни племена децата до 3-5 годишна възраст се намират под покровителството на Умай. Детето е длъжно да бъде себе си, тоест то не трябва да се възпитава докато не се появи “кот”, заедно с развитието на речта.

Ерлик
Властелина на подземния свят. При древните степни племена са се запазили материали които представят Ерлик който довежда смъртта при хората и им взима душите. Предопределя времето на живот на всеки Тенгрианин.


Автор: А. ХИСАМ
Превел на български: Красимир Добрев
 
Материалът е оценен на 7.00 (4 гласа)
Оцени материала
Назад към раздела | Съдържание