www.Voininatangra.org
 
 
 
НАЧАЛО   АКТУАЛНО   ГАЛЕРИЯ   ФОРУМ   ТЪРСЕНЕ
  
   РЕГИСТРАЦИЯ   ВХОД
Саракт

Меню

Материали

Тенгрианство и Саракт: Държавно устройство и принципи на Българския Саракт  
Автор: Йордан_13
Публикуван: 17.04.2009
Прочетено: 7540 път(и)
Размер: 10.15 KB
Формат за принтиране Кажи на приятел
 
“Сarakton” - древноарийско име за кръгла ограда, стълп. В Tенгрианската вяра – Държава на Духа. Медно Гумно, Седмостълпци.
Символ – IYI

1. Предговор

След като ще се възстановява Българския Саракт, идва времето и за малко повече конкретика, относно държавното му устройство в миналото, за да имаме реална представа, какво трябва да направим за в бъдеще и как да го направим, за да бъде функциониращо. През хилядолетията Саракта е представлявал особена форма на управление, която използва държавообразуващите елементи на старата българска Вяра като основополагащи за устройството на държавата. Най-точното определение може да бъде синархия, където са съчетани трите основни форми на управление в човешката история – теокрация, монархия и демокрация в строго определена йерархия, подчиняваща се на божествените порядки. По същество това е идеалната държава, където неправдата и злото е изкоренено до основи. Държава на Духа, в която Свободата на човешкия дух е издигната на пиедестал. Единственият земен аналог на синархия като Саракта освен българския е легендарната Шанбала. Той е базиран на космични принципи в планетен мащаб. Защото изграждането на Саракта, започва отгоре-надолу, а не както републиките, отдолу-нагоре. Единствено при Българите тази формула била въплътена в държавното устройство.

2. Структура и йерархии

Колобърски Съвет

Това е най-висшата йерархия. Съвет от колобъри, които са говорители на Небето. Тези хора са тенгриански духовници, които осъществяват връзката с Небето и предават воля му. Те са в основата на Саракта. Бройката им може да варира, но като цяло е 12. Начело на Съвета е Ан-Колобър. Върховният балагур. В древността ритуалът за избора му е провеждан по Еньовден, като е преминавал през определени изпитания за да бъде определен. В идеалния случай колобър е и върховния Владетел на Саракта – Кана. Когато той става Кан Субоги –или Кан-колобър. Това е и най-висшата степен на управление – теокрацията. Тези хора решават кога Кана е подходящ за владетел и кога трябва да се оттегли. Те ще имат своята последна дума при избора на висшето държавно управление. На тяхно разположение чрез Капкана ще бъдат и въоръжените сили. В бъдещето управление Съвета ще играе незабележима роля и ще е неизвестен за поданиците на Саракта. Избирането на членовете му е посочено от Небето, призованите са посвещавани в съответните степени според способностите им.

Кан (Цар, Президент)

Канът е върховния владетел. Кан Субоги – “От Бога Владетел”. Ако се приеме за първично японският превод на думата Субоги – “Субару”, може да се приеме и израза “ От Плеядите Владетел”. В бъдеще претендентите за тази позиция ще са определяни от боилския съвет, но ще е посочен от Колобърския съвет след серия изпитания. Тази институция представлява втората по важност йерархия – монархията. Веднъж избран, Канът е пожизнен, освен ако не избере сам да се оттегли или не е призован за това от колобърския Съвет. При отказ да го направи следва насилствена смяна чрез свещенодействие. Този Кан ще е наследник на управяващата някога династия Дуло. Ако управляващият род по една или друга причина изчезне, новият владетел ще се избира измежду членовете на друг боилски род. Наследник на българския владетел е могъл да бъде не само неговия син, но и неговия брат. При наследяването на трона от сина на Кана принципът на първородство няма да е задължителен. Ако Канът няма пряк престолонаследник, властта получава неговия братов син. Ако в семейството на Кана няма член от мъжки род или той е малолетен, тогава ще се назначи регент, обикновено капкана или велик боил до намирането на наследник. Изборът му за Кан ще бъде от колобърския Съвет по същите правила, описани по-горе.

Капкан (Съвладетел, Вицепрезидент)

Капканът принадлежи към съсловието на боилите, както показва пълната му титла. Той е член на вътрешния боилски съвет и съвместява длъжността министър на въоръжените сили на България (армия и вътрешни войски). Това е втората по-важност държавна длъжност след Кана. Желателно е той да е също Колобър. В случай на смърт или отказ от управление на Кана, той поема управлението до определянето на такъв от колобърския Съвет. Капканът е от лявата страна на Кана, избиран от него и е одобрен от колобърския Съвет.

Ичургу боил (Премиер)

Втори по значение боил в българската държава е ичиргу боилът. Според това шестимата велики боляри са били най-висшите сановници в българската държава, между които на първо място са били капханът и ичиргу боилът. Те са съветници и приближени на кана и част от боилския съвет. Ичургу боилът освен министър-председател ще съвместява и ролята на външен министър. Подобно е управлението на САЩ, където Държавния секретар е третия по йерархия в държавата. Ичургу боила седи от дясната страна на Кана на кръглата маса. Избиран е от Кана.

Вътрешен велик съвет (Министерски съвет)

Той е общо от 7 човека, където освен Кана, Капкана и Ичургу боила са включени още 4 висши боила. Това е вътрешния кръг на Саракта, откъдето се взимат всички висши управленски решения. 4-те висши боила са избирани от Ичургу-боила, одобрявани от Кана. Те съвместяват останалите министри, необходими за управлението на България. Вземането на решения е ставало по принципа на вишегласието около кръгла маса. Третата форма на управление – демокрация.

Външен боилски съвет (Народно събрание)

Съставен е от 101 боила, от които 6 са от Великия съвет. Народното събрание не е било постоянно държавно тяло, но е било свиквано за решаване на особено важни държавни работи. То е решавало въпроса за мирни преговори, избирало е или е сваляло владетелите. В случая по-точно казано е, че е предлагало за владетел или да бъде свален като такъв. Самото одобрение е прерогатив на Колобърския съвет. В бъдещия Саракт боилите ще предложат претендите за Кан (Цар), а Небето чрез колобърския Съвет ще определи кой от тях е най-достоен. Външните боили ще бъдат избирани чрез пряко гласуване от българите, имащи право да гласуват.

Таркани (Областни управители)

Обикновено са боили от външния съвет, макар и да не е задължително. Обхващат 12 области – 10 външни и 2 вътрешни. Избирани са от хората, имащи право да гласуват от съответните области. Кметовете ще бъдат избирани пак чрез пряка демокрация от жителите на даденото населено място, имащи право да гласуват.

3. Гласуване.

За решаване на висши държавни проблеми във Великия съвет ще се гласува с единогласие като Канът има краен глас (вето). В народното събрание ще се гласува по вишегласие (мнозинство). Затова е с нечетен брой. Изборът за Народно събрание и местни избори ще става от българи, имащи право да гласуват. Те ще отговарят на определен етнически, възрастов и образователен ценз. Това са пазителите на Саракта, критичната маса българи, които в началото ще построят основите му. Изборите ще стават чрез народни събори, съвременния аналог на местни избори за народни представители.
Мъжката част от избирателите ще имат привилегията да притежават мощно стрелково оръжие и да извършват граждански арести, като при неподчинение да го използват по предназначение. Те ще са Пазителите на Саракта, което е въпрос на чест и отговорност. Като такива ще съвместяват и ролята на нещатна полиция. Самата полиция ще е предадена на общинско управление и ще е съвсем малобройна. Необходимост от по-голяма няма да има, с което държавния и общински щат ще е сведен до минимум. Всички щатни административни позиции ще се заемат след конкурсни избори с много строг подбор на кандидатите.

4.Закони

В древнобългарския Саракт до 9 век основен закон е бил тенгрианския закон Торе.
„Един Бог, един Владетел, един Закон”

В Четвъртото българско царство ще бъдат съчетани някои от съществуващите закони с древнобългарските. Смъртното наказание ще бъде възстановено. Политическите партии ще бъдат разпуснати, а правото на обединение ще е на други принципи, най-вече професионални. Всяка злоупотреба с власт и позиция без значение от боил или обикновен служител ще се наказва много строго като криминално деяние. Всяка злоупотреба с власт от Кана или член на Великия съвет ще се наказва със смърт. При неспособност или неумение да си носят отговорността, те ще бъдат приканвани да се оттеглят. Решенията за това във висшата администрация ще идват съобразно йерархията от Колобърския съвет – за Кана/Капкана и от Съвладетелите спрямо Вътрешния боилски съвет след консултации с останалите по мнозинство. Ще бъде въведена задължителна военна служба с редовни годишни учения, на които ще се явяват с личното си оръжие всички мъже с право да гласуват. В отношенията с малцинствата са спазвани същите закони като към мнозинството с изключение на отговорността да гласуват и притежават оръжие. Тя ще бъде снета също и от тази част на мнозинството, не отговаряща на останалите критерии за образование, местожителство, плащане на данъци, възраст и криминално минало. Робството, малтретирането и подтискането на човешките свободи ще бъдат забранени със закон.

5. Религиозни свободи

Българският Саракт като многонационална империя винаги е бил толерантен към всички видове религии, стига те да не са заплашвали устоите му, да са поробвали духа на поданиците му или да са проповядвали сатанизъм. Така ще е и в бъдеще, като основните религии ще имат пълната свобода да бъдат практикувани, стига да не се стига до подтискане на духа (секти или краен религиозен екстремизъм) или намеса в държавното управление.

6. Данъци, социална помощ, нормативни уредби

Плосък данък – 10% за всички работещи.

Премахване на лихварството. Социална помощ, сведена до подпомагане на малък бизнес или ферма според древните закони. При нежелание за работа без здравословни проблеми – задължителна трудова повинност (залесяване, почистване, благоустройство). Безплатно здравеопазване и образование за всички поданици на Саракта. Насърчаване на малкия бизнес, иноваторски идеи, култура и спорт. Забрана на всякаква сатанинска, антибългарска и сепаратистка пропаганда. Строги закони за замърсяване и бракониерство.
 
Материалът е оценен на 0.00 (0 гласа)
Оцени материала
Назад към раздела | Съдържание